Parenteel van Asten I - Heeze (ca. 1580-)

Origin of the family name van Asten

Afkomst van de familienaam van Asten.

De naam van Asten is mogelijk onafhankelijk van elkaar op diverse plaatsen ontstaan: de van Asten's uit Heeze en Helmond zijn verwant, maar met de van Asten's uit Leende werd geen verwantschap aangetoond (De eerste vermelding van Asten in de DTB Leende (inv.nr.1 folio 4) is bij de geboorte van Anna dr. van Henricus van Asten en Catharina NN op 26 mei 1608).

De eerste generaties van Asten in Heeze komen voor onder de patronymen Dir(i)ckx, Goorts en het alias de(n) Cui(j)per/Cuijpers.
In Heeze werd de familienaam van Asten ook gebezigd in de familie Verhindert, afkomstig uit Asten.
In Heeze kwam verder een grote familie van Asten voor, afstammend van Thomas en Rutgerus van Asten (die ook de achternamen/patronymen Rutten en Thomas voerden), waarmee geen verwantschap is aangetoond.

GenLias, de on-line Burgerlijke Stand 1811-1922, leverde aanknopingspunten op naar van Asten in Aalst, Valkenswaard en Vught.

Een familie van Asten uit 's Hertogenbosch werd beschreven door A.F.N. van Asten in Gens Nostra 22 (1967), p. 120 e.v.

Daarnaast is er een notaris van Asten beschreven in 's Hertogenbosch in de 18e eeuw, die uit een Hollandse familie van Asten stamt, waarmee ook geen verwantschap is aangetoond.

Een familie van Asten uit Alphen werd beschreven door B.W. van Schijndel in Gens Nostra 16 (1961), p. 29 e.v.

Heeze: stamdorp van van Asten

Heeze maakte tot 1810 deel uit van de grote Heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten.
Het dorp Heeze zelf bestond uit zeven 'hertgangen' of 'straten': Creyel, Rul, Strabrecht, Eimerik (met de kapel en het kasteel), de Ven, het Kerkhof (daar stond tot 1828 de grote kerk) en Heeserenbos.


In Nederland wonen (data uit 1996) een aanzienlijk aantal (590) van Asten's (zie kaart).
(Kaart gegenereerd met Familienaam (NL)
)


In Belgiλ wonen (data uit 1996) ook een aanzienlijk aantal van Asten's (zie kaart), waarnaar nog verder onderzoek gedaan moet worden.
(Kaart gegenereerd met Familienaam (B)
)

Oudste generaties van Asten

Dir(i)ckx, Cui(j)pers

DTB e.a. bronnen Heeze


De erven van Goort de Cuyper te Hees bezaten grond te Asten; dit is de enige link tussen de familie van Asten met het dorp Asten die is vast te stellen.

Oud Rechterlijk Archief Asten: R89 fol. 116vo 23-10-1706
- Nicolaes Jan Willems, te Meyl, - Nicolaes Willems, te Nederweert, - Geraert Berckers - g.g.m. Maria Willems, te Liessel, namens zijn kinderen. - Coen Venmans, - Jacob Bartels van der Steen - mede voor - Elisabet Bartels, zijn moeder.
Allen erven van Jan Willems van Meyl.
Zij verkopen aan Antonis Goorts van Bussel, te Heusden:
- land te Heusden ; belendend: 1. Jenneke - weduwe Peeter Daendel Coolen 2. Jan de Rooy
- land te Heusden ; belendend: 1. Dirck Andriessen 2. de koper
- groes/hei te Heusden 4 l. ; belendend: 1. Jan de Rooy 2. Jan Antonis Tielen
- groes te Heusden - bij de Aa 7 cops. ; belendend: 1. erven Goort de Cuyper, te Hees 2. Jan Willem Hennens
Belast met: ¦ 0-2-0/jaar aan de Vrouwe van Asten. Koopsom: ¦ 300,-.


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. van Asten (Dir(i)ckx, Goorts, Cuijpers)
  2. Thijs(se)
  3. van Velthoven
  4. Vromans

Terug naar begin

Updated: 11 September 2001

This is an Antenna logo website