Parenteel Barentz - De Rijp

Walvisvaart / De Rijp:
zie Museum In 't Houten Huis
zie Een korte geschiedenis van het dorp Graft-De Rijp
zie Geschiedenis van de Nederlandse visserij en walvisvaart
[De Rijp, Noord Holland was in de 17e, 18e en 19e eeuw zeer welvarend, dankzij de walvisvaart. Door het inpolderen van het Schermeer, de Starnmeer en de Beemster raakte de Rijp zijn directe verbinding met de Zuiderzee kwijt, waardoor aan de walvisvaart een einde kwam.]

zie Google maps
zie website Schermer
zie droogmakerij Schermer 1. Casper Hermans(e) / Hermes / Harms(se)(n) / Harmens(e) (Caspar/Casper Harmesse Bouck)
  ~

  x Antie Hermans(e) / Hermes / Harms(se) / Harmens (Antje Harmes Wessels)
  ~
  wellicht: Jannetje ~ De Rijp (St. Bonifatius) 21-05-1734 als dr. van Barendt Hermanse en Treijntje Wouters.

  uit dit huwelijk:

  1. Hermanus
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 29-01-1758
   vr 21-03-1764

  2. Arent
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 10-06-1759
   vr 21-06-1770

  3. Joanna
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 30-01-1761

  4. Arnoldus
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 04/06-01-1763

  5. Hermanus
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 21-03-1764, zn.van Casper Harmesse Bouck en Antje Harmes Wessels

   x , dr. van
   ~

  6. Gerrit
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 25-05-1766

  7. Hendrik
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 09-04-1768

  8. Grietje
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 21-06-1770 (tweeling)

  9. Arend
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 21-06-1770 (tweeling)

  10. Margaretha
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 24-04-1772

  11. Joannes
   ~ De Rijp (RK St. Bonifatius) 15-08-1775


 1. Henrici Janse Vinck (Hendrick / Heindrick Janse)
  ~

  x Geertie Barents
  ~

  uit dit huwelijk:

  1. Trijntie
   ~ De Rijp 21-06-1753

  2. Jan
   ~ De Rijp 13-09-1754

  3. Jannetie
   ~ De Rijp 10-03-1756

  4. Hermannus
   ~ De Rijp 27-10-1757

  5. Marijtie
   ~ De Rijp 28-10-1760

  6. Barent
   ~ De Rijp 29-10-1761

  7. Jacobus
   ~ De Rijp 24-11-1762


 1. Hendrick Janse
  ~

  x Trijntie Jans
  ~

  uit dit huwelijk:

  1. Claes
   ~ De Rijp 17-05-1747
   vr 19-01-1754

  2. Hermanus
   ~ De Rijp 16-08-1748
   vr 26-11-1749

  3. Hermanus
   ~ De Rijp 26-11-1749

  4. Claes
   ~ De Rijp 19-01-1754


 • BARENDS Hermanus [Kw.80]
  * De Rijp (NH) vr 1767, kanonnier in dienst van de VOC in de jaren 1783-1794, gestationeerd te Colombo en te Trinconomale [nu: Trincomalee], wonend te Colombo in september 1829
  zie VOC opvarenden: in dienst 23-12-1783 aankomst Ceylon 21-08-1784 laatste vermelding 31-08-1794.
  zie 1783 VOC scheepssoldijboek Hermanus Barends:
  Hermanus Barends van de Rijpe [of Zijpe?]; In 't Schip De Doggersbank; 1778 3/11 (?) voor [VOC kamer van?] Amsterdam.
  betaald aan Aaltje Lubben op de schuld borger L. Knohr, Camerling, getekend: 'X dit is het merk van aaltje Lubben' en 'L.Knohr' & 'j.f. Rosin'.
  1784-1787 op Colombo, 1788-1789 op Trinconomale, 1790-1792 op Colombo, 1792-1794 op Trinconomale.

  ~ De Zijpe (NH)

  VOC scheepssoldijboek van Hermanus: afkomstig van "de Rijpe"; aangemonsterd op 23 september 1783; ontving f50, 1/3 aan premie; ontving een voorschot van 2 maanden gage f.10,- per maand; had een schuld aan ene A. Lubbe van fl.150 ,= ; betaalde voor "een kist" (fl.4,5) en later - in de maand mei - voor schoenen (fl.16).
  (DTB Noord-Holland: Aaltje Kuijlboer x Langedijk 19-01-1772 Kasper Jansz Lebben)
  Hij vertrok op 23 december 1783 vanuit Texel voor de VOC-kamer van Amsterdam met het schip "De Doggersbank" en kwam aan op Ceylon op 21 augustus 1784. Het scheepssoldijboek werd bijgehouden tot en met 1794. Hij heeft deze gehele periode op Ceylon doorgebracht, en was zowel in Colombo als in Trinconomale gestationeerd (periode 1788-1789 en 1792-1794).
  Hij werd in 1808 in dienst genomen bij de Hollandse Armee op Java; in 1811 werd hij krijgsgevangen genomen door de Engelsen en kennelijk naar Engeland vervoerd: bij zijn gegevens staat dan ook vermeld als laatste woonplaats: Berkshire, Reading dept. [bedoeld is de stad Reading, Berkshire county]. Op 26 augustus 1813 werd hij ontslagen uit krijgsgevangenschap.
  In 1814 nam hij deel aan het beleg van Delfzijl; in 1815 vertrok hij op 15 oktober met de "Brabant" vanuit Texel weer terug naar Indi, waarbij hij was ingedeeld bij het 25e bataillon Inlanders, bestemd voor Oost-Indi


  x Colombo (Ceylon), Wolvendaalskerk 23-05-1790 Christina Elizabeth KNAUR (KRAUR, KRAUWER, KRAIWER, KNAUER) [Kw.81], weduwe van den kannonier Jan Jacob Dieffenbach; dr. van Marthyn (Johan Marthy) Knauwer en Anna Rodrigo.
  Wolvendaal kerk, Colombo

  Barentz - Nederlandsch-Indi: bronnen
  Damen-Barentz - Nederlandsch-Indi
  Wouters-Barentz - Nederlandsch-Indi
  Barentz - Amsterdam

  Link naar overige parentelen
  Surname Index
  Links
  Contact information

  Index van Achternamen

  1. Barentz

  Terug naar begin

  Updated: 11 May 2000

  This is an Antenna logo website