Parenteel Jans Bouwmeester, Hasselt (Ov.)

zie DTB Hasselt (Ov.): dopen
zie DTB Hasselt (Ov.): trouwen
zie DTB Hasselt (Ov.): begraven

zie genealogie Strampel - van der Most

zie Index op trouwboeken (LDS microfilm)


(1) ds. A. van Davelaar in: Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken, p.574 noot 1248:
1248 In april vroeg de predikant Alben van Davelaar overplaatsing naar Java. wegens zijn slechte gezondheid ("koortsen"). Zie GdME a. GGvNI, 21/11/1846. nr 118, AAS b337/s101, Bt 21 nov. 1846, nr 118. Aanvankelijk werd dat verzoek niet ingewilligd en werd hem opgedragen (juli 1846) zijn functie van reizend predikant t.b.v. de gemeenten op de omliggende eilanden, waarin hij in 1844 benoemd was doch die hij nog niet had waargenomen, op te nemen, waardoor, zo werd gezegd, hij niet voortdurend op het als ongezond beschouwde Ambon zou behoeven te verblijven. Na een verblijf op Haruku van enkele weken gaf Van Davelaar dit op en vroeg en kreeg hij ziekteverlof, door te brengen op Java. Hiervan keerde hij niet op Ambon terug. Hoewel te Ambon nog twee predikanten waren, Westenbrink Meijer en Van Maarsseveen, werd zijn taak in de Maleise gemeente te Ambon tijdelijk waargenomen door de zendeling Luijke, zie A. van Davelaar a. GdME, 16/11/1846; Extract besluit GdME, 21/11/1846, nr 1: Gb 19/4/1847, nr 2: GdME a. GGvNI. 27/11/1846. nr 119. stukken in AAS b337/s101, Bt 19 april 1847. nr 2. Te Batavia was Van Davelaar de eerste "moderne" predikant. Enklaar. "Wawelaar en Van Davelaar".


† 31-07-1871 (RANI 1873 p.262) Paulina MIGEL

Uitgevaren met de VOC - Verenigde Oost-Indische Compagnie

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:web site:
Werner M. Schwab saja@wernerschwab.nl Schwab website
Cees Feringa cees@feringa.net Feringa website

Terug naar begin

Updated: 8 Mei 2008

This is an Antenna logo website