Parenteel van Bronckhorst (Nederlands-Indi๋)

Er zijn diverse families van Bronckhorst:

I. van Bronckhorst-Batenburg

zie: Wikipedia en: Wikipedia (geslacht)
zie: website Bronckhorst

II. van Bronckhorst, notabelen uit Weesp en Amsterdam

zie: Elias, J.E. (1903-1905, herdruk 1963) De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, 2 delen (pdf, OCR)
de Doop-, trouw- en begraafboeken van Weesp, die in het Rijksarchief bewaard worden, vangen eerst met het jaar 1671 aan, terwijl ook de notari๋le protocollen eerst vanaf het jaaar 1623, en dan nog met hiaten, bewaard gebleven zijn. Het zgn. rechterlijk archief van Weesp bezit echter oudere bestanddelen, en wel een serie transportregisters, die in 1578 en een schepenrol, die reeds in 1546 begint (met een hiaat van 1569-1583).
NL 1947 p.325: Van Lockhorst, door Mr. J. W. Groesbeek

zie: van Bronckhorst I

III. van Bronckhorst, een familie van kunstschilders

zie: van Bronckhorst II
deze zou via een bastaard afstammen van II.

IV. van Bronckhorst, in Nederlands-Indi๋

Deze stamt af van Johannes Meindert (Jan Mijnhard) van Bronckhorst * Utrecht 18 juli 1762 † Japara 28 mei 1810, uit bovengenoemde van Bronckhorst I en II.
zie onderstaande genealogie
zie: Nederlandsche Geslachten op Indischen bodem overgeplant. 2e Serie 1848-1863, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. De Wapenheraut Jrg.3 (1903) p.478-480 (lijst van geboorten, huwelijken en overlijdens, zonder onderlinge relaties)
zie: Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk; Zijn naaste familie en zijne afstammelingen. tak Bronckhorst p.501-506

en de discussie op stamboomforum.
nog niet geplaatst:

Erland Cachemir van Bronckhorst * Semarang 30-4-1914 (RANI 1915/210)
Erland Cachemir van Bronckhorst † Semarang 17-01-1915 (RANI 1916/256)

Theodorus Cachemier van Bronckhorst * Semarang 24-12-1895 (RANI 1899/367)
Theodorus Cachemier van Bronckhorst x Semarang 09-06-1917 Julie Marie Deuning (RANI 1918/30)
Theodorus Casimir van Bronckhorst † Buitenzorg 20-12-1949 (LDS Filmnr. 1148253 akte 55)

Anna Wilhelmina Amalia van Bronckhorst * afd. Sumedang en Soekapoera (Preanger Regentschappen, Sumedang en Soekapoera) 06-09-1857 (RANI 1858 p.493)
Anna Wilhelmina Amalia van Bronckhorst x Jan Muller Bandoeng (Preanger Regentschappen) 07-10-1875 (RANI 1876/197)
Anna Wilhelmina Amalia van Bronckhorst † 15-07-1914 (RANI 1915/233)

Antoinetta Sophia Louisa van Bronckhorst * Djokjakarta 06-10-1864 (RANI 1866/52)

Antoinette Sophia Louisa van Bronckhorst † Malang 09-09-1933 66 jr. (LDS Filmnr.1357951 akte 79)

Anna Charlotta van Bronckhorst * Djokjakarta 10-02-1869 (RANI 1870/227)
Louis Anthony Lapr้ x Semarang 06-05-1896 Anna Charlotta Bronkhorst (RANI 1898/297)

Adriane van Bronckhorst * Poerworedjo (Bagelen) 19-03-1874 (RANI 1875/247)
Adriane van Bronckhorst x Alexander Rudolph Busselaar Semarang 22-10-1892 (RANI 1894/294)

Adolphe van Bronckhorst * Semarang 09-02-1876 (RANI 1877/229)
Adolphe van Bronckhorst † Soerabaja 12-08-1929 (LDS Filmnr.1357858 akte 64)

Abrahamina van Bronckhorst * Ambarawa (Semarang) 11-11-1882 (Erkenning) (RANI 1884/246)
Abrahamina van Bronckhorst † Semarang 13-11-1902 (overleden te Oengaran (Ambarawa) afde. Salatiga) RANI 1904/114 en 115

Alex van Bronckhorst (Erkenning) Bandoeng (Preanger Regentschappen) 30-12-1888 (RANI 1896/330)

Anna van Bronckhorst * Bandoeng 02-12-1905 (RANI 1918/46)

Adolphiene van Bronckhorst * Bandoeng 19-8-1911 (RANI 1918/46)

Alfons Albertus van Bronckhorst * Batavia 19-10-1917 (RANI 1919/55)

Johan Rabo Bronkhorst * Semarang 12-10-1848 (RANI 1850/388)
Johan Rabo Bronkhorst x Albertina Geertruida van Loon Demak (Semarang) 10-05-1873 (RANI 1874/191)
Johan Rabo Bronkhorst † Salatiga (Semarang) 27-09-1880 (RANI 1881/314)

Anthonij Charles Fran็ois van Bronckhorst † Semarang 16-06-1864 (RANI 1865/94)

Roseline Adelline van Bronckhorst (erkenning) Karanganjar (Bagelen) 16-12-1893 (RANI 1895/357)
Adeline Rosaline van Bronckhorst † Koedoes (Japara) 01-11-1894 (RANI 1896/417)

Bastiaan van Bronckhorst * Djokjakarta 03-08-1886 (RANI 1891/334)
Gerhard Eddy van Bronckhorst (Erkenning) Garoet 11-01-1920 (RANI 1921/86)
Gerhard Eddy van Bronckhorst * Serang ca. 1920 † Soerabaja 07-02-1937 (LDS Filmnr.1357858 akte 9) zn. van Bastiaan Bronckhorst & Patimah

Bernard van Bronkhorst * Bandoeng 13-09-1904 (RANI 1914/42)

Barend van Bronkhorst * Bandoeng 02-10-1906 (RANI 1914/42)

Berthie van Bronkhorst * Bandoeng 30-03-1910 (RANI 1914/42)
Berthie van Bronkhorst † Bandoeng 30-07-1913 (RANI 1914/113)

Benedictine Johanna van Bronckhorst * Ambarawa 11-02-1920 (RANI 1921/50)

Bernardus Willemse x Eugenie Mariane van Bronckhorst Semarang 16-04-1902 (RANI 1903/10); Semarang 30-07-1909 Echtscheiding ingeschreven (RANI 1910/14)

Benjamin Vernier x Marie van Bronckhorst Bandoeng (Preanger Regentschappen) 10-06-1905 (RANI 1906/8)

Willem Bronkhorst x Beitz Arnolda Stok Verweij Batavia 31-01-1920 (RANI 1921/11)

Johanna Charlotta Pieters (dr. van Johan Christiaan Pieters & Charlotta van Bronckhorst) * Semarang 01-06-1821 (RANI 1822/-)
Christiaan Pieters x Charlotta van Bronckhorst Semarang 1820 (RANI 1821/3)

Hermanus Barend Jan Joachim van Bronkhorst Bruni (zn. van C.W. van Bronkhorst Bruni) * Pekalongan 09-05-1844 (RANI 1845/277)
Hermanus Barend Jan Joachim van Bronkhorst Bruni (Kind) † Pekalongan 29-11-1845 (RANI 1847/363)
Cornelis Willem van Bronkhorst Bruni x Hermina Margaretha Neliana Houtman, Pekalongan 24-04-1843 (RANI 1844/256)
Cornelis Willem van Bronkhorst Bruni † Semarang 09-04-1845 (RANI 1846/354)
Hermina Margaretha Neliana van Bronckhorst Bruno (vrouw) Meester Cornelis (Batavia) 27-07-1893 (RANI 1894/408)

Catharina Bronkhorst * Semarang 04-02-1845 (RANI 1846/317)

Christiaan Herman Josef Bronkhorst * Semarang 27-12-1857 (RANI 1859/580)

Cherrie Ferdinand van Bronckhorst * Djokjakarta 26-03-1870 (RANI 1871/229)
Cherrie Ferdinand van Bronckhorst x Halima; Blitar 03-10-1916 (RANI 1918/149)

Christina Jennij van Bronckhorst * Muntok (Banka) 21-05-1871 (RANI 1872/248)
Christina Jennij van Bronckhorst † Batavia 15-10-1871 (RANI 1873/263) & Soerakarta (RANI 1873/285)

Charlotte Emelia Bronkhorst * Semarang 04-04-1881 (RANI 1882/250)
Charlotte Emelia Bronkhorst x Otto Ferdinand Hedthe; Tjiandjoer 23-04-1919 (RANI 1920/41)

Charlotta Wilhelmina van Bronckhorst * Semarang 28-02-1898 (RANI 1901/396)

Charlotta Wilhelmina van Bronckhorst x Ferdinand Gustav Walther; Semarang 04-06-1921 (RANI 1923/32)

Christine van Bronckhorst * Bandoeng 06-01-1905 (RANI 1911/35)

Cherri Gerard Adolphe van Bronckhorst * Semarang 03-05-1906 (RANI 1907/52)
Cherri Gerard Adolphe van Bronckhorst Erkenning, ingeschreven in het 2e bijregister (RANI 1907/54)

Dirk Bronkhorst x Carolina Wilhelmina Michielsen (weduwe van Willem van Bronkhorst) afd. Salatiga (res. Semarang) 29-05-1834 (RANI 1835/173)

Hubert Fi้vez x Catharina Bronkhorst Semarang 04-01-1862 (RANI 1863/8); echtsch. Semarang 14-11-1875 (RANI 1877/196)
echtsch. Huibert Fivez & Catharine Bronkhorst Kendal (Semarang) 14-09-1876 (RANI 1877/197)

Hermine Christiane Bronkhorst * Semarang 22-04-1872 (RANI 1873/217)
Christiaan Herman Risa x Hermine Christiane Bronkhorst Semarang 30-06-1890 (RANI 1892/276)
Hermine Christiane Bronkhorst x Cornelis Godtlieb Constantijn van der ERRELEN Batavia 23-10-1902 (RANI 1904/3)
Hermiene Christiane Bronkhorst * Semarang ca. 1875 † Modjokerto 25-05-1946 (LDS Filmnr.1603555 akte 852)

Christiaan Herman Joseph Bronkhorst (kind) † Semarang 09-10-1859 (RANI 1861/74)

Charlotta van Bronckhorst † Semarang 15-02-1878 (RANI 1879/300)

Floris Wilhelmus Carolus Bronkhorst * Semarang 16-04-1880 (RANI 1881/251)
Carolus Wilhelmus Floris Bronkhorst (kind) † Semarang 23-09-1882 (RANI 1883/331)

Cherri Gerard Adolphe van Bronckhorst (Kind) † Ambarawa (Semarang) 05-10-1906 (RANI 1908/106)

Charles van Bronckhorst † Tandjong Poera 21-07-1916 (RANI 1917/277)

Catharina Bronkhorst † Semarang 10-03-1918 (RANI 1919/163)

Charlotte van Bronckhorst * Soemdang vca. 1867 † Bandoeng 15-03-1927 (LDS Filmnr. 1208769 akte 23)

David van Bronckhorst (erkenning) Bandoeng (Preanger Regentschappen) 02-12-1876 (RANI 1895/323)

Dirk George van Bronckhorst * Semarang 10-10-1883 (RANI 1889/299)
Dirk George van Bronckhorst x bij volmacht Semarang 19-12-1907 Nathalia Johanna Elizabeth Adolphina Bounin (RANI 1909/12)

Daniel Dieterd Bronkhorst (Erkenning) Pati (Semarang) 18-07-1903 (RANI 1906/51)
Daniel Dieterd Bronkhorst x Batavia 15-10-1930 Lucie Virgenie Linthorst (LDS Filmnr. 1208811)

Dirk van Bronckhorst * Bandoeng 16-06-1907 (RANI 1918/46)

Dirk Frederik van Bronckhorst * Blora 27-07-1915 (RANI 1916/174)

Dietert Rabo Bronkhorst * Tasikmalaja 23-11-1918 (RANI 1920/112)

Henriette Othteliene van Bronckhorst * Semarang 28-12-1836 (RANI 1837/218)
Daniel Hendrik Willem Schiff x Semarang 28-07-1852 Henriette Othteliene van Bronckhorst (RANI 1853/417)

Dirk Bronkhorst (Militair) † Salatiga 03-03-1841 (RANI 1842/294)

Pius Kuen x Kota Radja (Atjeh) 19-07-1894 Elisabeth Bronkhorst (RANI 1895/304)

Emile Adriaan van Bronckhorst * Soerakarta 20-05-1861 (RANI 1862/55)
Emile Adriaan van Bronckhorst x Bandoeng (Preanger Regentschappen) 28-04-1898 Maria Louisa Reijs (RANI 1899/311)
Emile Adriaan van Bronckhorst (man) † Bandoeng (Preanger Regentschappen) 01-07-1898 (RANI 1899/434)

Elisabeth Bronkhorst (Erkenning) Pasoeroean 01-01-1877 (RANI 1879/252)

Jacobus Adriaan Suijck x Batavia 30-06-1926 Elisabeth Bronkhorst (LDS Filmnr.1208811)
Pius Kuen x Kota Radja (Atjeh) 19-07-1894 Elisabeth Bronkhorst (RANI 1895/304)

Eduard van Bronckhorst (Erkenning) Bandoeng (Preanger Regentschappen) 17-08-1886 (RANI 1896/330)

Henriette van Bronckhorst * (Preanger Regentschappen) 18-07-1854 (RANI 1855/456)

Maria Emma van Bronckhorst (Erkenning) Karanganjar (Bagelen) 15-06-1892 (RANI 1895/357)
Maria Emma van Bronkhorst † Koedoes (Japara) 19-10-1894 (RANI 1896/417)

Emma Maria van Bronckhorst (kind) † Bandoeng (Preanger Regentschappen) 09-07-1900 (RANI 1901/472)

Enrieka Bronkhorst (Erkenning) Pati (Semarang) (RANI 1906/51)

Ernestine van Bronckhorst * Semarang 25-3-1912 (RANI 1913/72)

Frieda Geertruida Bronkhorst * Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) 03-10-1902 (RANI 1905/131)
Eugene Marinus Alexander x Semarang 24-04-1920 Frieda Geertruida Bronkhorst (RANI 1921/38)

Fredrik Hendrik Bronkhorst * Semarang 02-11-1843 (RANI 1845/278)
Fredrik Hendrik Bronkhorst x Semarang 28-06-1871 Sussanna Wilhelmina Fredriksz (RANI 1872/186)
Frederik Henrik Bronkhorst † Batavia 08-10-1898 (RANI 1900/441)

Frits van Bronckhorst (erkenning) Bandoeng (Preanger Regentschappen) 21-06-1879 (RANI 1895/323)

Frans Leendert Gerald van Bronckhorst * Bandoeng (Preanger Regentschappen) 04-05-1892 (RANI 1893/319)
Frans Leendert Gerald van Bronckhorst † Bandoeng (Preanger Regentschappen) 12-05-1892 (RANI 1893/390)

Frieda van Bronckhorst * Soerabaja 15-11-1901 (RANI 1903/50)
Johannes Reinier Harmsen x Batavia 01-07-1919 Frieda van Bronckhorst (RANI 1920/11)

Freddij van Bronkhorst * Bandoeng 01-05-1912 (RANI 1914/42)

J. G. Cornelis x Joana (Japara en Joana) 1819 F. van Bronkhorst (RANI 1820/-)

Froxisa van Bronckhorst (Vrouw) † Semarang 11-10-1829, huisvrouw van Carel Cornelis (RANI 1830/209)

Francina Bronkhorst † Batavia 06-12-1848 (RANI 1850 p.414)

Gozewijnus Jacobus van Bronkhorst (behorende tot het leger) † Ambarawa (Semarang) 01-09-1889 (RANI 1891/382)

Gijsbert van Bronckhorst (erkenning) Karanganjar (Bagelen) 06-11-1889 (RANI 1895/357)

George Herman Willem van den Bron * Djombang (Soerabaja) 08-06-1892 (RANI 1893/342)

Geertruida van Bronckhorst * Bandoeng 31-01-1913 (RANI 1918/46)

Gustaaf Adolf van Bronckhorst (7mnd) * Semarang ca. 10-1936 † Semarang 31-05-1937 (LDS Filmnr.1357809 akte 40)

H. Aaken x Semarang 1817 Bruid: L. Bronckhorst (RANI 1818/-)

Hendrina Sara Bronkhorst * Semarang 05-01-1863 (RANI 1864/35)
Martin Carel Cramer x Semarang 27-09-1880 Hendrina Sara Bronkhorst (RANI 1881/219)
Jan Willem Louis Lapr้ x Buitenzorg (Batavia) 15-05-1891 Hendrina Sara Bronkhorst (RANI 1892/272)

Helena Cecilia Bronckhorst * Semarang 18-10-1864 (RANI 1866/34)
Johannes Albertus Lapr้ x Batavia 17-07-1883 Helena Cecilia Bronkhorst (RANI 1884/200)

Hendrik Willem Preijer x Semarang 04-01-1871 Henriette van Bronckhorst (RANI 1872/185)

Henri van Bronckhorst (erkenning) Bandoeng (Preanger Regentschappen) 01-07-1882 (RANI 1895/323)

Henriette Ottoline van Bronckhorst * Semarang 09-11-1888 (RANI 1895/332)
Karel Jacobus Leopold Senff x Semarang 12-05-1909 Henriette Ottoline van Bronckhorst (RANI 1910/13)

Hendrikus Marinus van Bronckhorst (Erkenning) Ambarawa (Semarang) 18-05-1894 (RANI 1896/341)

Herman Hendrik van Bronckhorst * Koedoes (Japara) 21-09-1895 (RANI 1896/343)

Karel Hendrik Bronkhorst (Erkenning) Grobogan (Poerwodadi, res. Semarang) 08-02-1901 (RANI 1904/54)

Herman Frederik Bronkhorst (Erkenning) Grobogan (Poerwodadi, res. Semarang) 10-6-1902 (RANI 1904/54)
Overledene: Herman Frederik Bronkhorst * Poerwodadi, Grobogan ca. 1902 † Semarang 07-09-1937 (LDS Filmnr. 1357809 akte 69)

Hendrik Jan Dronkers x Bandoeng (Preanger Regentschappen) 03-09-1906 Paulina van Bronckhorst (RANI 1907/8)

Helena Bronkhorst (Erkenning) Semarang 26-04-1910 (RANI 1911/79)

Henry Herman Daniel Bronkhorst x Semarang 22-03-1911 Lie Truitjie Nio (RANI 1912/25)

Henderinus Bronkhorst * Bandoeng 26-02-1916 (RANI 1917/161)

Henri August Willem Hilverdink x Batavia 03-03-1927 Agnes Bronkhorst (LDS Filmnr.1208811)

Henriette van Bronckhorst * Soemedang ca. 1855 † Semarang 26-03-1938 (LDS Filmnr.1357809 akte 19)

Irena Hildegonda van Bronckhorst † Blora 16-09-1914 (RANI 1915/271)

Johannis Salomons Jansz x Semarang 1821 Nancien van Bronckhorst (RANI 1822/-)

Johan Fredrik Schultz x Semarang 1827 Louisa von Bronckhorst (RANI 1828/146)

J. Bronkhorst (Officier van de Landmacht) † Djokjakarta 09-06-1829 (RANI 1830/216)

J. Bronkhorst † Bandoeng 21-05-1919 (RANI 1920/118)

Johannes Jacobus van Bronckhorst * Semarang 1831 (RANI 1832/211)

Janus Fredrik van Bronkhorst * Semarang 1833 (RANI 1834/203)

Johan Abraham Bronkhorst * Salatiga (Semarang) 23-04-1837 (RANI 1838/239)
Johannes Abraham Bronkhorst (Man) † Ambarawa 25-08-1910 (RANI 1911/95); de almanak geeft 1909 als sterfjaar; dit moet ongetwijfeld 1910 zijn.

Johannes Bronkhorst (Militair) † Semarang 15-11-1842 (RANI 1843/300)

Jacobus Bronkhorst * Semarang 01-06-1850 (RANI 1851/400)
Jacobus Bronkhorst (kind) † Semarang 04-06-1850 (RANI 1851/437) De almanak geeft Jabobus

Johan Albert Bronkhorst * Salatiga (Semarang) 30-01-1879 (RANI 1880/250)
Johan Albert Bronkhorst x Soerabaja 17-08-1901 Maria Francina Bloem (RANI 1903/12); echtsch. Soerabaja 26-03-1918 (RANI 1919/40)

Johanna Henrica Bronkhorst * Batavia 21-07-1885 (RANI 1886/254)

Albert Johan Willibald Bronkhorst x Batavia 10-03-1898 Josephine Henriette Coenrad (RANI 1899/305)

Johannes Marines Bronkhorst * Soerabaja 16-01-1902 (RANI 1903/50)

Jeanne Ad่le van Bronckhorst * Semarang 14-04-1904 (RANI 1905/48)

Johannes Nicolaas Bronkhorst * Buitenzorg (Batavia) 23-06-1905 (RANI 1906/36)

Jacobus Henricus van Bronckhorst * Semarang 12-10-1906 (RANI 1908/46)

Jacobus Henrijcus Bronkhorst * Semarang 01-06-1913 (RANI 1914/94)

Johan van Bronckhorst * Bandoeng 17-04-1916 (RANI 1918/47)

Johanna Arnoldine Antoina [Antonia?] Bronkhorst * Batavia 02-09-1916 (RANI 1917/175)

Julius Bernard Bronkhorst (Erkenning) Ambarawa 15-07-1918 (RANI 1921/50)

Johanna Schr, dr. van Johan Schr en Johanna Bronkhorst, * Amsterdam ca. 1855 † Padang 05-07-1936 (LDS Filmnr. 1474372 akte 20)

Koos van Bronckhorst * Bandoeng 10-05-1912 (RANI 1919/52)

Leonora Bronckhorst (Vrouw) † Semarang 27-04-1821 (RANI 1822/0)

Louisa van Bronckhorst † Semarang 20-06-1865 (RANI 1866/85)

L. van Bronkhorst † Temanggoeng (Kedoe) 1880 (RANI 1881/328)

Louis Fran็ois Bronkhorst * Bandjermasin (Zuider - en Oosterafdeeling van Borneo) 20-03-1905 (RANI 1906/87)

Leonard Bronkhorst (man) † Bondowoso 23-10-1916 (RANI 1918/130)

Adam Nicolas Louis Kleyn x Batavia 17-07-1929 Maria Catharina Johanna Bronkhorst (LDS Filmnr. 1208811)

Martha Nalida Geertruida Bronkhorst * Semarang 23-07-1846 (RANI 1847/331)
Martha Nalida Geertruida Bronkhorst (Kind) † Semarang 25-09-1846 (RANI 1847/368)

Maria Charlotte van Bronckhorst * afd. Soemedang en Limbangan (Preanger Regentschappen) 28-08-1864 (RANI 1865/34)

Maria Elisabeth van Bronckhorst * Djokjakarta 09-09-1868 (RANI 1869/58)

Marie van Bronckhorst (erkenning) Bandoeng (Preanger Regentschappen) 07-08-1885 (RANI 1895/323)

Jean Fran็ois Mekern [foutievelijk Mekeru] x Buitenzorg (Batavia) 22-03-1905 Marie Elisabeth van Bronckhorst (RANI 1906/7); gesch. Buitenzorg (Batavia) 30-11-1906 (RANI 1908/8)
?? Fran็ois Mekern * Soerabaja 14-12-1875 (RANI 1877/237)
Jean Fran็ois Mekern * Soerabaja ca. 1878 † Ambarawa 30-01-1945 (LDS Filmnr.1603555 akte 2087)

Mathilde Eugenie Mariane van Bronckhorst * Semarang 26-07-1878 (RANI 1879/238)
Bernardus Willemse x Semarang 16-04-1902 Mathilde Eugenie Mariane van Bronckhorst (RANI 1903/10); echtsch. Semarang 30-07-1909 (RANI 1910/14)

Meinders Meindert van Bronckhorst * (Preanger Regentschappen) 01-10-1859 (RANI 1861/28)

Mourits Bronkhorst * Batavia 09-03-1899 (RANI 1900/361)

Mientje van Bronckhorst * Bandoeng 19-09-1903 (RANI 1911/35)

Maximiliaan van Bronckhorst * Malang (Pasoeroean) 22-05-1908 (RANI 1909/70)

Morij van Bronckhorst * Bandoeng 10-02-1915 (RANI 1917/164)

Mijndert van Bronckhorst † Bandoeng 22-12-1928 (LDS Filmnr. 1208770 akte 99); Alsnog ingeschreven op last van de Raad van Justitie.

Nancylina Magdalena Florentina van Bronckhorst * Bagelen res. Poerworedjo 07-03-1863 (RANI 1864/55)
Nancijlina Magdalena Florentina van Bronckhorst † Preanger Regentschappen, Soemedang 25-12-1864 (RANI 1866/81)

Nicolaas Bronkhorst * Salatiga 30-11-1912 (RANI 1914/90)

Theodora Everarda Bronkhorst * Semarang 04-08-1859 (RANI 1860/31)

Paulina van Bronckhorst (Erkenning) Bandoeng (Preanger Regentschappen) 22-12-1884 (RANI 1896/330)

Piet van Bronckhorst * Djokjakarta 27-08-1899 (RANI 1901/427)

Pieter Frits Bronkhorst * Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) 03-04-1907 (RANI 1908/86)

Reinier van Bronckhorst * Blitar (Kediri) 10-03-1903 (RANI 1904/82)

Sophia Albertina van Bronckhorst * afd. Sumedang en Soekapoera (Preanger Regentschappen) 15-12-1855 (RANI 1857/501)
Eugenius Oscar Hinze x Bandoeng (Preanger Regentschappen) 15-06-1875 Sophia Albertina van Bronckhorst (RANI 1876/197)
Sophia Albertina van Bronckhorst † Madioen 19-02-1879 (RANI 1880/329)

Sophie van Bronckhorst (Erkenning) Bandoeng (Preanger Regentschappen) 07-12-1889 (RANI 1896/330)

Theodora van Bronckhorst * Djokjakarta 01-12-1876 (RANI 1878/252)
Theodora van Bronckhorst (Kind) † Djokjakarta 05-12-1876 (RANI 1878/311)

Theodora Elisabetha van Bronckhorst * Semarang 19-12-1895 (RANI 1901/396)
Pieter Jacobus Lapr้ x Krawang 10-12-1880 Theodora Everarda Bronkhorst (RANI 1882/212)
Theodora Everarda Bronkhorst * Semarang ca. 1859 † Magelang 27-03-1946 (aangifte Batavia 1947; LDS Filmnr. 1603555 akte 2052)
Derk de Boer x Semarang 14-04-1921 Theodora Elisabetha van Bronckhorst (RANI 1923/32)

Theodorus Everhardus Bronkhorst (kind) † Semarang 12-05-1882 (RANI 1883/330)

Theodoor Edmond Bronkhorst * Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) 02-02-1909 (RANI 1910/110)

Veitij van Bronckhorst (Erkenning) Ambarawa (Semarang) 06-12-1881 (RANI 1882/255)

Wilhelmina Louise van Bronckhorst * Semarang 02-06-1867 (RANI 1868/34)
Frans Charles Bogaardt x Batavia 07-09-1883 Wilhelmina Louise van Bronckhorst (RANI 1884/201)

Willem van Bronckhorst (man) † Semarang 13-02-1886 (RANI 1887/326)

Willem van Bronckhorst (Erkenning) Bandoeng (Preanger Regentschappen) 24-09-1887 (RANI 1896/330)

Willem Bronkhorst * Amboina 26-06-1888 (RANI 1890/347)

Willem Lodewijk van Bronckhorst * Semarang 02-04-1891 (RANI 1895/332)

Willem Charles Theodoor van Bronckhorst * Semarang 28-07-1909 (RANI 1910/65)

Willem Charles Theodoor van Bronckhorst (Kind) † Semarang 27-12-1909 (RANI 1911/121)

Willie van Bronckhorst * Bandoeng 15-12-1932 † Bandoeng 18-12-1932 (LDS Filmnr.1208770 akte 115)

Wilhelmina Louise van Bronckhorst * Semarang ca. 1867 † Bandoeng 01-09-1936 (LDS Filmnr.1208769 akte 107)


 1. van BRONCKHORST Theo John
  * Semarang 28-05-1885 (RANI 1889/299)
  †
  x Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) 22-07-1907 (RANI 1908/8) Mathilde van HOGEZAND (HOOGEZAND), dr. van Willem Alexander Samuel van Hogezand en Djidja
  * Benkoelen 30-12-1886
  † Salatiga 22-07-1933 (LDS Filmnr. 1474393 akte 18)
  uit dit huwelijk:

  1. van BRONCKHORST Cornelia Isabella
   * Semarang 19-04-1908 (RANI 1909 p.53)
   † Kockengen 24-07-1979
   x Ambarawa 22-11-1928 (gescheiden) Karl Wilhelm BRUIJN, zn. van
   * Kaliwoengoe 19-02-1898, kantoorbediende
   † Leiden 07-05-1966

  2. van BRONCKHORST Antonius Jacobus Hendrikus
   * Semarang 30-07-1910 (01-08-1910 vlg. RANI 1911 p.80), ambtenaar, militaire luchtvaart, vliegtuigmonteur, automonteur, monteur
   † Leiden 30-05-1989
   x (1) Magelang 10-07-1935 (gescheiden) Margareta Johanna HEINTZ, dr. van
   * Koepang (Timor) 1912
   † Salvador (Brazili๋) 26-06-1959
   uit dit huwelijk:

   1. van BRONCKHORST Hedwig Ingeborg
    *
    †

   2. van BRONCKHORST Iris Judy
    *
    †

   x (2) Anny Margaretha van der VEEN, dr. van
   *
   †

  3. van BRONCKHORST Bertha Mathilda
   * Semarang 04-02-1915 (RANI 1916/207)
   † 's Gravenhage 02-01-1970
   x (1) Salatiga 22-08-1934 (gescheiden) Jan COENRAAD, zn. van
   * Garoet 15-04-1903
   † 07-02-1942, ter zee
   x (2) Batavia 09-06-1948 Anton Sjoerd SCHLAMEISEN, zn. van
   * Lebong Limau 13-06-1911
   †

  4. van BRONCKHORST Elvira Desir้e Virginie
   * Semarang 07-09-1916 (RANI 1917 p.220)
   † Groningen 15-04-1993
   x (1) Salatiga 14-11-1934 (gescheiden) Johannes Eduard Laurens Christiaan van AKKEREN, zn. van
   * Soerabaja 25-12-1910
   †
   x (2) Jakarta 30-05-1950 (gescheiden) Jan van BODEGRAVEN, zn. van
   * Semarang 02-07-1916
   †


 1. van BRONCKHORST
  *
  †
  x , dr. van
  *
  †
  uit dit huwelijk:

  1. van BRONCKHORST
   *
   †
   x , zn. van
   *
   †
   uit dit huwelijk:

   1. van BRONCKHORST
    *
    †

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

 1. van Bronckhorst

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:phone:

Terug naar begin

Updated: 3 April 2018

This is an Antenna logo website