Parenteel Degenaar(s) / Degener / Deegner - Nederlandsch-Indië

Degener

Degenaar

Degenaars

Degenhard

Degenhardt

Degenhart

Degener (D)

Degner (D)

Degenaar (D)

Degenhard (D)

Degenhardt (D)

Degenhart (D)

Degener (B)

klik op bovenstaande kaart voor vergroting. zie: kaart verspreiding van familienamen in Duitsland.
wapen vlg. CBG: Codering(en) volgens Muschart bij de naam Degenaer 82J: Drie zwaarden, gekruist

Johan George, zn. van Degenhard, Johan Herman en Risin, Anna Catharina ~ Amsterdam 24-07-1785 Oude Kerk (Hervormd) get. Diegel, Jan George en de Wolff, Anna Sebilla DTB 31, p.412 (folio 206v), nr.3
Johan George, zn. van Degenhardt, Harmanus en [van] Amesfoordt, Elizabeth * Amsterdam 10-11-1807 ~ Amsterdam 15-11-1807 Oude Kerk (Hervormd) get. Degenhardt, Johan George en Riese, Anna Catharina DTB 36, p.161 (folio 80), nr.5

Johan Degener: stamboeken supplement (1795-1810) Bronverwijzing Nummer toegang: 2-01-15, inventarisnummer: 216, folionummer: 22
Frederich Degener: 690: Depotbat. voor de Koloniën (1816) #3486, zn. van Georg en Catarina Lehman * Straalsund 22-10-1788, laatst gewoond te Stettin. 1816.18.9ber aangenomen voor den tijd van agt Jaren. aan handgeld bedongen tien guldens. Op den 10 febr. 1818 geëmbarkeerd op het schip de Willemina bestemd naar de O.I.


Terug naar begin


Op de Louis and Coorengel MyHeritage Web Site worden een aantal van onderstaande takken als verwanten van de hoofdtak Degener opgevoerd, zonder bronvermelding of onderliggend bewijs.
Sitebeheerder: Elly Louis (Member 408549772)


zie: website Willemsen

(BRP4. Doopregister Der Hervormde Gemeente te Semarang 1849-1864)

en Geneanet website Richard Degener
bron: BRP15 en BRP16
RANI:
Christiaan Degener (Militair) † Semarang 02-05-1821 (RANI 1822 p.155)
Johanna Josepha Degener † Semarang 05-09-1821 (RANI 1822 p.158)
Margareta Degener (v) † Semarang 11-05-1821 (RANI 1822 p.156)
F. Degener (Militair) † Batavia 18-04-1820 (RANI 1821 p.)
Batavia 21-05-1830 † Elisabeth Christina Degenaar (Vrouw) (RANI 1831 p.202)
Bernardus Degener (k) † Semarang 03-09-1822 (RANI 1823 p.)
Sophia Margaretha Degener † Semarang 13-05-1823 (RANI 1824 p.176)

Samarang (zonder datum) Johan Christiaan Degener x Maria Josepha Kamats (Almanak 1835 p.A173)

Pasoeroean 02-01-1908 † Louis Jean Degenaar (RANI 1909 p.123)

Semarang 09-09-1884 * Johanna Emelia Degener (Naamlijst 1885)
Semarang 09-09-1884 † Johanna Emelia Degener, k (Naamlijst 1885)

Barend [RA 1862, 36] geb. Semarang 15 augustus 1860, ged. Semarang 7 juli 1861; ouders: Christiaan Nicolaas Degener en de Jav. vr. Tasima, ongeh. lieden; getuige: Fredrik Willem Degener; extr. verl. 8 juli 1861.

BRP15: 7 Octobris 1815 est nata et 31 Octobris 1815 baptisata Maria, filia naturalis Joannis Georgii Degener et Sara Joanna Wessel. Susc: Joannes Bernardus Simao et Maria Degener.

24 Aprilis 1818 est nata et 6 Junii 1818 baptisata Joanna Hubertina, filia legitima Wilhelmi van Luenen et Maria Degener, conjugum. Susc: Joannes Fenema et Veronica Hubertina Beekhuijs.

9 Octobris 1819 est natus et 21 Januarii 1820 baptisatus Albertus, filius legitimus Wilhelmi van Luenen et Maria Degener, conjugum. Susc: Joanna Carolina Degener

2 Octobris 1821 est nata et 13 Martii 1822 baptisata Francina Cornelia, filia legitima Wilhelmi van Leunen et Maria Degener, conjugum. Susc: Joannes Franciscus Quevarius Rick. [RA - . - ]

27 Decembris 1823 est natus et 24 Junii 1824 baptisatus Gosuinus Albertus, filius legitimus Wilhelmi van Luenen et Maria Degener, conjugum. Susc: Joanna Degener. [RA - . - ]

BRP16:

10 Novembris 1833 in Samarang est nata et 1 Aprilis 1834 baptisata Susanna, filia legitima Willem van Luenen (defunctus) et Maria Degener, conjuges. Susc: Joanna Hubertina van Luenen. [RA 1834, 25: Susanna van Luenen, geb. Semarang (zonder datum) 1833]

13 Decembris 1827 in Samarang est nata et 14 Octobris 1828 baptisata Charlotta, filia legitima Josephi Degener et Dorothea Manuel, conjuges. Susc: Frans Joseph et Joanna Catharina Adam. [RA - , -]

1997INN10:

ANNO 1899 die 9 Januarii in Salatiga est natus / Anno 1899 die 12 Februarii ibid. est baptizatus / Otto Leopold / fil. leg. c.p.s. / Carolus Hendricus Degener / et Johanna Burer. [RA 1900, 382: Otto Leopold Degener, geb. Salatiga 9 jan. 1899

Jacobus Christiaan Vree, mogelijk afkomstig van Soest, tabaksplanter, tr. Soerabaja 28 okt. 1897 Hermine Eleonore Inen.
Voor het huwelijk had hij bij de Menadonese vrouw Maria Tikoalie een zoon Lubbartus Hendrik Vree, geb. Ajermadidi (Menado) 22 aug. 1890.
Lubbartus Hendrik Vree, voornoemd, handelsemployé, tr. Semarang 7 jan. 1914 Susanna Aleidis Degener, geb. Semarang 20 mei 1896, dr. van Carolus Hendricus Degener (geb. Semarang 31 okt. 1854) en Johanna Burer (geb. Modjokerto (Soerabaja) 19 sept. 1856). Uit dit huwelijk drie zoons: Jacob Hendrik Vree, geb. Semarang 4 okt. 1914; Victor Louis Vree, geb. Semarang 6 juli 1916; en Arthur William Vree, geb. Semarang 6 dec. 1917.
Victor Louis Vree, voornoemd, tr. Manokwari (Nieuw Guinea) 26 nov. 1947 Gerardina Landman, geb. Teloek Bajoer (O.-Borneo) 26 febr. 1925. Uit dit huwelijk vijf zoons en een dochter.

Karel Hendrik Armstorff, geb. Semarang 1 sept. 1877 [RA 1878, 231].
Karel Hendrik Armstorff, tr. Demak (Semarang) 8 okt. 1910 Josephine Emiele Degener.
https://oorlogsgravenstichting.nl/: Armstorff-Degener Jospehine 11-12-1942
Karel Huibert Armstorff, tr. Semarang 18 dec. 1867 [RA 1869, 9] Johanna Emelia Degener.
Karel Huibert Armstorff, overl. Semarang 6 sept. 1890 (m) [RA 1892, 390].
Karel Huibert Armstorff, geb. Demak (Semarang) 11 mei 1911 [RA 1912, 57].
Karel Huibert Armstorff, overl. Demak (Semarang) 20 mei 1911 (k) [RA 1912, 115].

11-06-1857 John Clark, geb. te South Wales (Engeland), oud 50 jaar, zonder beroep, won. te Cheribon, zn. van Thomas Clark en van Ailles Hullin, beiden overleden, en Johanna Hubertina van Leunen, geb. te Semarang, oud 39 jaar, zonder beroep, won. te Cheribon, dr. van Wilhelm van Leunen en van Maria Degener, beiden overleden. Getuigen: Louis Abraham Tentler, koopman; Auguste Adolphe Ruzette, particulier, beiden won. te Cheribon.

BRP5: Hier rust / Vrouwe / Cecilia Saierah / wed. / van H.Ch. Degener

GHG1GRAF: 38. Hier rust / onze innig geliefde echtgenoote / en moeder / Geertruida Degener / overleden 19 Februari 1920 / Tot weerziens / ( 161) .

GHGgraf4 Gedenkwaardigheden 1939 deel 4

Bandoeng. (Oudste der nog bestaande Begraafplaatsen).

Afdeeling 1. (Aarden graven).

599. Hier rust / Helena Cecilia / Eeckhout / geb. te Menado den / 31 Mei 1913.
(Zij † Bandoeng 17 Maart 1920, dr. van Désiré E. wd. tijd. ambtr. le kl. Mil. Pensioenfondsen, en hv. Henrietta Cecile Degener).

321. Hier onder legt begraven / de familiën van / Willem Degener.

GHGgraf1 Gedenkwaardigheden 1934 deel 1

Djember. (Algemeene Begraafplaats).

38. Hier rust / onze innig geliefde echtgenoote / en moeder / Geertruida Degener / overleden 19 Februari 1920 / Tot weerziens / ( 161) .

Bronnenpublicaties IGV deel 5.

GRAFSCHRIFTEN JAVA / BANDOENG, Afdeeling 11 - Aarden graven

248. Hier rust / Vrouwe / Cecilia Saierah / wed. / van H.Ch. Degener.

RANI1872 SAMARANG. 1870 October 7 Christiaan Jacobus Engelman met Pauline Anthonette Degener.
Semarang Algemeene Begraafplaats Afd. A. graf #267. † / Hier rusten / onze geliefde ouders / Ch.J. Engelman / geb. 30 Juli 1844 overl. 11 Sept. 1888 / en / P. A. Engelman- / Degener / geb. 7 Augt. 1844 overl. 25 Juni 1918 / diep betreurd door hunne / dankbare kinderen. / Hier rust / onze geliefde vader / de Heer A.Ch.P.J. Engelman / geb. 18 Feb. 1873 / overl. 2 Jan. 1934. GHG4GRAF

Javasche courant 21-02-1828 Familiebericht. Getrouwd, Levie Hertog met Johanna Margaretha Degener Samarang, den 10den februari 1828.

http://www.online-familieberichten.nl/zoeken.asp?command=show&id=72110
Adriana Juliana Degener (Madioen 25-08-1918 - Emmen 24-07-2001) Nieuw Kamper Dagblad 26-07-2001
Richard Edmond (Ed) DEGENER (02-07-1948 - 09-06-2011) echtg. van Margreet van Winden Begraafplaats IJsselhof, Gouda; AD Haagsche Courant 14-06-2011
Ron Degener, echtg. van Marianne Muysenberg Tegal 07-09-1934 - Eindhoven 02-08-2007 Eindhovens Dagblad 04-08-2007
Hanny Degener, echtg. van Pie Hendriks, Poerwodadi 15-03-1935 - Heerlen 24-04-1996
Jeane Degener Tegal 29-03-1935 - Enschede 24-08-2001, Twentse Courant Tubantia 27-08-2001


https://oorlogsgravenstichting.nl/
Achternaam Voornamen Geboren Overleden
Marlier-Degener Johanna Elisabeth 17-10-1943
Degener Edmond Grimaldi 07-05-1915 12-05-1944
Degener Frits Willem 10-06-1905
Degener Hendrik 05-06-1873 13-12-1944
Armstorff-Degener Jospehine 11-12-1942
Degener-Neijman Mathilde 04-02-1914 07-10-1955
Degener Ferdinand Leopold 26-09-1883 19-01-1946
Eichperger-Degener Eleonora Henriëtte 30-07-1893 27-12-1949

CBG:
Afschrift van een uittreksel uit het doopboek van Banda-Neira, betreffende de doop van Jan Thomas, zoon van Hendrik Degenaar en Maria Biesvanger, in 1708. Banda 01-05-1729 archiefnummer: VIBDNI004580

Biografische index (2 treffers)
Maurits Degenaer 1661 - 1700. Bron: Personeel aan de Munt van Utrecht 1579-1806
Anthony Degenaer - 1725. Bron: De Hoge Bank van Zuilichem 1650-1811. Een genealogische en heraldische benadering


Opvarenden VOC met Achternaam: Degener

VoornaamAchternaamInv.nr.FolioVertrekSchipHerkomstBeroepBriefEindeOmschrijvingPlaatsPersoon
BartelDegener61551051743Rust en WerkHerstelJongmatroosNee1745-0-0GerepatrieerdSchip Rust en WerkOpvarende
BernardDegener1223711695KattendijkDeventer(onbekend)NeeNiet ingevoerdOnbekendRegiment
ChristiaanDegener67213271784BarbesteinParmenzandSoldaatNee1801-6-30Laatste vermeldingAzieOpvarende
ChristoffelDegener58382381724MijndenRijnenSoldaatNee1726-6-22OverledenAzieOpvarende
CristiaenDegener64681961765BorsseleStokholmJongmatroosNee1766-11-23OverledenAzieOpvarende
ErikDegener66622471778Prinses van OranjeHamburgSoldaatNee1779-6-23OverledenAzieOpvarende
JanDegener57942331722MijndenPaterbornSoldaatNee1730-0-0GerepatrieerdSchip HillegondaOpvarende
JosephDegener66471721777Held WoltemadePikkelsieJongmatroosNee1780-10-20WeggelopenKaap de Goede HoopOpvarende
JurgeDegener140362831770LamHoekardSoldaatNee1770-12-7VermistKaapverdische EilandenOpvarende
LudolffDegener57972251723AmsterdamZelSoldaatNee1729-0-0GerepatrieerdSchip WesterdijkshornOpvarende
MelgertDegener65002001767KronenburgAlenHooploperNee1768-5-5OverledenSchip KronenburgOpvarende
StevenDegener58521941726BerkenrodeBrakelSoldaatNee1727-9-18OverledenAzieOpvarende


Litt.: H.A.L. Degener, Wer ist’s? (Leipzig 1912); RA 1887-.

RANI 1815: C. Degener, pensioner


Bataviasche courant 02 09 en 16-06-1821 Advertentie Alle degenen, welke iets te pretenderen hebben of verschuldigd zijn aan de boedels van wijlen den gepensioneerden baas-kruidmaker C. Degener, en deszelfs huisvrouw, worden verzocht, binnen den tijd van twee maanden, aan de ondergeteekenden executeuren, opgave en uitbetaling te doen.
J.G. DEGENER.
1ste luit. mag. meester
J. C. DEGENER
Samarang, 24 mei 1821

Bataviasche courant 07-03-1827 Scheepsberigten. Batavia. Vertrokken. Maart 3 - brik Clementina, ... de jonge heer B. Degener.
Bataviasche courant 28-03-1827 Scheepsberigten. Samarang. Aangekomen. Maart 22 - brik Clementina, ... de jonge heer B. Degener.

Javasche courant 21-02-1828 Familiebericht.
Getrouwd, Levie Hertog met Johanna Margaretha Degener
Samarang, den 10den februari 1828.

Javasche courant 04 & 06-05-1830 Familiebericht.
Getrouwd, Martinus Coenraad Engelman met Rosina Christina Degener
Samarang, 22 april 1830.

Javasche courant 27 & 30-11-1833
Familiebericht
Heden overleed tot mijn bittere droefheid, mijn geliefde echtgenoot Jean Baptist Bosschot, in den ouderdom van ruim 40 jaren, betreurd door mij en zijn talrijke bloedverwanten.
Crediteuren en debiteuren worden verzocht zich te melden binnen zes weken aan de ondergeteekende. De genen voor wien de overledene zich als borg heeft geïnterponeerd gelieven zich van anderen te voorzien.
Salatiga 3 november 1833
De testamentrice executrice
wed. J.C. Bosschot geb. Degener

Javasche courant 15-04-1835. Advertentie
De vendu-afslager Barend Degener, adverteert het algemeen, om deszelds huisvrouw Elisabeth Lasinet, hoegenaamd geen crediet te geven.
DEGENER. Samarang, 7 april 1835

J.C. geb. DEGENER x Jean Baptist BOSSCHOT * ca. 1793 † Salatiga 03-11-1833

Javasche courant 15-04-1835 Advertentie. De vendu-afslager Barend Degener, adverteert het algemeen, om deszelds huisvrouw Elisabeth Lasinet, hoegenaamd geen crediet te geven. DEGENER. Samarang, 7 april 1835

Barend DEGENER x Elisabeth LASINET zie webpage Degener


Jaarboek CBG 1988: Lijst van broeders in de Orde van de Nederlandse Leeuw:
(K.B. 28 aug. 1913). Degener, Henry Charles Edward, geb. Semarang 25 nov. 1854, burger-schrijver 1e kl. militaire administratie O.I.L., † Batavia 30 maart 1918.

Jaarboek CBG 1959: p.88 Huwelijksdispensatiën in Gelderland
H. 1761-9-29. Garrit Jan Degener en Janna Degener, broederskinderen.


Barentz - Nederlandsch-Indië: bronnen

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Barentz
  2. Degener
  3. Engelman

Terug naar begin

Updated: 11 January 2009

This is an Antenna logo website