Parenteel Deleau I (vanaf ca. 1800)


Parenteel van Celine Deleau (1836-heden)


Voor Abell zie: De Indische Navorscher (Nieuw) 5(3),117 (1992) "Gegevens voor de samenstelling van een genealogie van de familie Abell" door P.A. Christiaans en L.M. Janssen
Voor Palm zie: Indische Navorscher 4 (1991),113-9.
Robert Nieuwenhuys: Sinjo Robbie; verhalen bezorgd door Geert Onno Prins en Peter van Zonneveld. KITLV 2005. ISBN 90 6718 261 3; copyright Erven R. Nieuwenhuys.


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin


De volgende personen hebben bijgedragen aan deze parenteel:
email:tel.
Henny & Andy de Leau a.deleau@home.nl 043-3440150
Marianne Abell marianneabell@hotmail.com

Updated: 28 Januari 2002

This is an Antenna logo website