Parenteel Visscher/Fisscher - Nederlandsch-Indië

Ternate


fort Orange

Inmiddels is de genealogie Fisscher in Nederlandsch-Indië teruggevoerd tot de Europese wortels.
Onderzoek naar de eerste 2 generaties werd uitgevoerd door genealogisch onderzoeksbureau Maarten & Willy Etmans, bekend van de genealogiesche website RoosjeRoos.

Familie-overleving (bron: Mw. Ariëtte Ludeke-Vosmaer, kleindochter van Ariëtta Alberdina Wilhelmina FEHR (Jet) en Christiaan Christoffel HOLST):
grootmoeder Jet Fehr is geboren in 1850; zij zou afstammen van een zee-kapitein ("zeerover"?), die na aankomst te Ternate een mooie vrouw aan het strand aantrof, waarmee hij trouwde.

grootmoeder Jet Fehr zou zijn uitgehuwelijkt aan een veel oudere man, maar ontsnapte naar Surabaya.CBG, Oost-Indische Bronnen (1 treffer); De Oost-Indische bronnen bestaan uit meerdere archieven, namelijk de Weeskamer archieven Ambon en een deel van de collectie Familiepapieren van Bloys van Treslong Prins.

DEIGHTON (1 treffer)

Verzoekschrift van Sophia Deighton aan de resident van Pasoeroean, betreffende de oprichting van een smederij.
Bangil 01-05-1896 archiefnummer: VIBDNI004988
persoonsnamen: Sophia Deighton,

FISSCHER (7 treffers)

Stukken betreffende Benjamin Godhelff Fisscher. Deels in slechte tot zeer slechte staat. Deels gesteld in het Duits. Incompleet.
Batavia 28-09-1779 t/m 29-10-1787 archiefnummer: VIBDNI005792
persoonsnamen: Benjamin Godhelff Fisscher, Christiane V. Fisscherin, B. Hopp.

Inventaris van de boedel van Nicolaas Fisscher Stroom, opgesteld door de weeskamer. Afschrift.
Batavia 06-07-1793 archiefnummer: VIBDNI005824
persoonsnamen: Nicolaas Fisscher Stroom.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende het ontslag van Benjamin Godhelf Fisscher.
Batavia 28-09-1779 archiefnummer: VIBDNI005825
persoonsnamen: Benjamin Godhelf Fisscher.

Stukken betreffende de nalatenschap van Johan Christoffel Fisscher, afgehandeld door de executeur testamentaire David Joan Smith. Met retroacta 1769-1772. Deels in slechte staat. Deels gesteld in het Duits. Deels afschriften. Deels incompleet. Deels verkeerd gefilmd.
Batavia 1772 t/m 1774 archiefnummer: VIBDNI005857
persoonsnamen: Johan Christoffel Fisscher, Johan Christoff Visscher, - van Gelsdingen, David Joan Smith, Petronella Tibouwd, Johan David Muller, Carel Lodewijk Ruland, Catharina Bruijnvisch.

Stamboek der Nederlandsch Indische Ambtenaren te Prabalingga, betreffende Johan Frederik Fisscher.
Prabalingga 18-08-1862 archiefnummer: VIBDNI006202
persoonsnamen: Johan Frederik Fisscher.

Staat van dienst van Johan Frederik Fisscher over 1862.
Prabalingga 18-08-1862 archiefnummer: VIBDNI006204
persoonsnamen: Johan Frederik Fisscher.

Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Malang aan zijn ambtsgenoot te Pasoeroean, betreffende het inschrijven van het overlijden van L. F. Fisscher.
Malang 13-10-1876 archiefnummer: VIBDNI006205
persoonsnamen: L. F. Fisscher.

Staat van de ontvanger van het recht van successie en overgang van al hetgeen ten gevolge van het overlijden wordt geërfd of verkregen door Europeanen of met hen gelijkgestelden in de residentie Pasoeroean over de maand februari 1877, betreffende Louis Frederik Fisscher en Hendrik Jacobus Tak. In slechte staat.
Pasoeroean 21-07-1877 archiefnummer: VIBDNI017231
persoonsnamen: Louis Frederik Fisscher, Hendrik Jacobus Tak.


INN2009 Enige kerkelijke Registers van de Christelijke Hervormde Gemeente van Ternate (1786-1790, 1820-1828) door L.M. Janssen

Doopregister van de Christelijke Hervormde Gemeente van Ternate (1786-1790) 22 nov. 1789 Het kind Anna Lucretia waarvan de vader is: Johan Burghard Wijdemuller, en de moeder: Jacoba Sellig, echtelieden. Getuigen: De vader en Agatha van den Bogart.

Trouwregister van de Christelijke Hervormde Gemeente van Ternate (1820-1828):

Christoffel Samuel Gebhardt * Ternate, jongman oud 44 jaar met: Marie Magdalena Mollet * Ternate, jongedochter oud 18 jaar.

Robert Hughson * Lerwick (Engeland), stuurman bij de vrije vaart, jongman, oud 20 jaar x Ternate 25-03-1827 Magdalena Coenraad * Ternate, jongedochter oud 15 jaar.

Ternate 06-05-1827 Jan George Weijdemuller * Ternate, leerling bij de apotheek van het Garnizoens Hospitaal alhier, jongman, oud 26 jaar, met: Catharina Christina Coenraad * Ternate, jongedochter, oud 16 jaar.
(zie RANI: Catharina Christina Coenraad † Ternate 05-10-1874 RANI 1876 p.351)

Anna Visscher * Ternate ca. 1812 x Ternate 22-04-1827 Michel Martinus Paulus, * Manado ca. 1805, burger

Jacoba Fredrika Fisser † voor 1827 x Johannes Alexander Neijs * Sumanap ca. 1775; hertrouwt Ternate 11-08-1827 Johanna Catharina Paulus.


Visscher Hendrik; naamlijst Ternate 1832 Visser, H. naamlijst Ternate 1833-4 Visscher H..
† Ternate 1834 (bron: RANI 1835 o.v.v. "z" = zeevarende: Stuurman of Kapitein van een Partikulier Schip)


zie ook Grafschrifen Ternate:
Hier onder rust het stoffelijk overblijfsel van / vrouwe Jacoba Frederika Fisser, / Echtgenoote van Johannes Alexander Neys, / Resident te Ternate / Geb. 26 Mei 1779 en overleden 17 November 1821 / In Hope Eener Zalige Onsterfelijkheid
Grafkelder van de familie Neys / 1836 / Hieronder rust het stoffelijk overblijfsel van / Johannes Alexander Neys / Oud Resident van Ternate / Zalig zijn de dooden die in den Heere sterven / Openb. 16, vers 12

zie ook Genealogie Online:
Jetje Maria Cornelia VISSER, geb. te Ternate op maandag 4 januari 1841, ovl. (31 jaar oud) te Buitenzorg op vrijdag 20 december 1872.
dr. van Pieter VISSER en Elisabeth Marie MAUSELIE [dit moet zijn: MARSEILLIE, Wilhelmina Elisabeth !!].
tr. (resp. 19 en 44 jaar oud) te Ternate op woensdag 26 december 1860 met Jhr. Antonius Mauritius de ROTTE, zn. van Jhr. Maurits Calixtus de ROTTE (heer van Oudheusden, Hulten) en Jkvr. Tateke Adriana Hinderica ALBERDA van EKENSTEIN, geb. te Rinsumageest op vrijdag 29 maart 1816, adj. onderoff. Oost-Ind. Leger, ovl. (62 jaar oud) te Buitenzorg op maandag 20 januari 1879, tr. (1) met Neeltje Frederika HUGHSON, dr. van Robert HUGHSON en Magdalena COENRAAD, * Ternate 07-08-1828 † Soerabaja 07-05-1859. Uit dit 1e huwelijk 2 zonen: Jan Anton Willem de Rotte 1849-1875 en Eduard de Rotte 1851-1926.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
nr.naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
1Jkvr. A. E.*1861Ternate†1911Weltevreden5010
2Jkvr. M. C. A.*1864Tjiloewar†1888Batavia2400
3Jhr. F. P. N.*1868Tjiloewar†1873Buitenzorg500
4Jhr. W. A.Tjiloewar†1896Soerabaja00
5Jhr. O. F. N.*1870Tjiloewar†1870Tjiloewar000
6Jhr. O. W. M.*1872Tjiloewar†1872Tjiloewar000

Ongeclassificeerd: (Visser - Ternate)

De volgende naamsvarianten komen in de BSNI voor:


Voor Parenteel Fisscher - Padang (Sumatra) zie Fissch-p.htm

Almanak 1815: Batavia e.o.:

Fischer, B. F. W. schout, Tjibenong
Fisscher, E. F. physician, Ryswick
Fisser, C. F. clerk in the accouutant's office
Fisser, C. A. ditto
Fisser, C. ditto

Almanak 1825: Soerakarta:

Joseph Christoffel Fisscher.

Almanak 1826: Batavia:

Fisser, C A.
Fisser , C. A.
Fisser, C. J.
Fisser, C. C.
Fisser, C . F.
Fischer, E. F.
Fisscher, J. F.

RANI 1826, Batavia † 30-03-1825 J. Fisscher, a. (ambtenaar)

RANI 1827, Soerakarta † 14-01-1826 J.C. Fisscher m. (militair)

RANI 1833-34, Soerakarta inwoner: Fisscher, Christoffel Coenraad

RANI 1834, Padang inwoner: Fisscher, C. ; Fisscher, Ths. Ha. ; † Samarang Johan Friederich Fisscher militair

C.M. Visser resident van Ternate, ca. 1865

Hendrik Visscher † Batavia 13-01-1843 militair

RANI 1865 p.168; 1866 p.166; 1867 p.167 (geindexeerd als Diesl); Ternate: Diest, Monika van, wed. Visscher
RANI 1868 p.183; Ternate: Diest, Manika van, wed. Visscher
RANI 1869 p.170; 1870 p.166; 1871 p.164; 1872 p.170 (geindexeerd als Monita); 1873-1874; Ternate: Diest, Monika van , wed. Visser

* Menado 21-12-1841 Hendrik Fredrik van Diest

* Menado 24-10-1846 Jan Abraham van Diest

* Menado 07-08-1848 Johanna Sabina Feher.

* Menado 03-10-1848 Esther Jacoba van Diest

Menado 25-01-1853 Hendrik Johannes van Diest, gehuwd met Theresia Maurental

* Menado 11-10-1854 Willem Fredrik van Diest

* Menado 01-06-1855 Abraham Johannes van Diest

* Menado 27-06-1856 Albertina Carolina van Diest

* Menado 24-08-1866 Hendrika Frederika van Diest.

* Menado 29-06-1863 Corinus Markus van Diest

Kema (Celebes) 31-10-1876 Hendrik Roho en Wilhelmina van Diest

* Kema (Celebes) 30-06-1878 Maria Paulina van Diest.


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Fehr
  2. Fisscher

Terug naar begin

Updated: 03 January 1999

This is an Antenna logo website