Parenteel Gaukes / Gouckes / Gauckes / Gaukus (Gaucles)
Amsterdam, Utrecht (oorspronkelijk Friesland ?) vanaf ca. 1640
en Prins-Gaukes (Zuid Afrika)

Familiewapen: (zie CBG) Doorsneden: een dubbele adelaar.

bron: Notarile akten Utrecht

bron: Doopregister Amsterdam

bron: index op DTB Utrecht
26-06-1681 naam bruidegom: [ter] Bruggen, Jan naam bruidegom: [ter] Brugge, Jan naam bruid: [de] Bruijn, Cornelia naam bruid: Feddes, Cornelia naam eerdere man: Feddes, Fredrik bronverwijzing: DTB 509, p.20 opmerkingen:


~ (NH) Amsterdam, Nieuwe Kerk 24.04.1718 (getuigen: Jurrian Jacobs en Grietje Claas) Hendrickie Gaukes, dr. van Hendrik GAUKES en Claasie Pieters

kind Gerrit vader Passchier Ladriel moeder Jannetje Gaukus 06-08-1666 Hervormd, Oude kerk


Gaukes - Zuid Afrika:
Gaukes Trading cc (Durban)
Professor Jacobus (Jaco) Maree Greeff and his ancestors are recorded in this ancestral chart (Kwartierstaat), which he researched himself.
Principal: Dirk Hendrik GAUKES MOSTERT.

20101015 - Legal Notice No 33616 of 15-Oct-2010, Volume 544 A (Part 1 of 2), 127 (RSA):

20100507 - Legal Notice No 33153 of 07-May-2010, Volume 539 A, 130 - 7 Mei 2010, Volume 539 A, page 130: Neil Gaukes Mostert, insurance broker and Susanna Carolina Mostert, unemployed, 464 Mimosa Street, Lynwood, Pretoria, married in community of property (2) Application: High Court, North Gauteng, Pretoria, 4 June 2010 (3) 10 May 2010, Masters Office, Pretoria.

Mostert Gaukes 034-7644177(h) 031-7019017(w) pinetown@cashconverters.co.za P.O.Box 24, Kloof, 3640 RSA


Parenteel Prins-Gaukes (Zuid Afrika)


Estate of the late JURIANUS MARTHINUS GAUKES PRINS, died on the 08/09/2009, Identity No. 741107 5127 08 6, of 201 Great Westerford, 240 Main Road, Rondebosch (Estate No. 14016/2009) The First and Final Liquidation and Distribution Account in the above Estate will lie for inspection at the offices of the Master of the High Court, Cape Town, and of the Magistrate's, Wynberg, for 21 days from 21/04/2011. FNB TRUST SERVICES, Private Bag 512, Nuweland, Rondebosch, Cape Town 7725 (8193805)

Prins, Dr, JMG, Jurianus Marthinus Gaukes
Emeritus 2003
AMID NG Kerk Argief & Bestuursinligtingsdienste.


Titel: Die Heidelbergse kategismus as kategetiese leerstof

Jaar van uitgave: 1973
Pagina's: VIII, 303 p.
Basisclassificatie(s): 11.77 -- Theologie en godsdienstwetenschap: Godsdienstige opvoeding
Taal: Zuidafrikaans
Uitgever: Stellenbosch : [s.n.]
Auteur: Prins, Jurianus Marthinus Glaukus ( - )
Trefwoord(en): Heidelbergse catechismus
Documentsoort: Proefschrift Stellenbosch
Recordnummer: TITEL31442
Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Dirk Hendrik Gaukes MOSTERT, WITBANK

14902/11Mostert, Pamela, 3612190014083, 30 Villa Gazelle Street, Ryno Rif, Witbank (Witbank; Pretoria). Lombard, Muller & Vennote Ingelyf, 12de Straat, No. 7, Menlo Park, Pretoria. 14931/11Mostert, Dirk Hendrik Gaukes, 3304115024088, 30 Villa Gazelle Street, Ryno Rif, Witbank (Witbank; Pretoria). Lombard, Muller & Vennote Ingelyf, 12de Straat, No. 7, Menlo Park, Pretoria.
bron: STAATSKOERANT, 23 NOVEMBER 2012. Legal Notice No 35885, 23 November 2012, Vol 569 A, Page 99

Daniel Thomas Johannes MOSTERT (Danie) * 28-09-1921
Zoon van Nicolaas Everhardus Franciscus Mostert en Maria Elizabeth Johanna Loubser Broer van Eduard Wium Mostert; Lina Genade; Ockert Tobias Mostert; Johanna Myburgh; Coenraad Hendrik Mostert en 6 anderen

Daniel Thomas Johannes MOSTERT * 02-06-1880, zn. van Eduard Wium Mostert (* ca. 1851) en (x Hopefield, Western Cape, South Africa 13-10-1873) Aletta Louisa Margaretha Baard (* 03-08-1853 29-05-1929)

Baard-Townshend website

South African Death Records


GISA - Genealogiese Instituut van Suid-Afrika

South African Family Websites

South African Family Websites

Fragmenten Gaukes, Gaukus en Hondius Gaukes

Gens Nostra: vraag 590 G.N. XXIX (1974), p. 34

590. LANGELER, GAUKE(S)
Gaarne zou ik in contact treden met personen die bovenstaande namen in hun genealogie zijn tegengekomen. Deze namen komen ook in Duitsland voor.
C.N. LANGELER, Nijmegen.

Gens Nostra: antwoord G.N. XXIX (1974), p. 404

Annette Hondius, dr. van Lodewijk (1725-1804), geb. Amersfoort 3.11.1757, overl. Baarn 19.10.1827.
Zij tr. Amsterdam 17.5.1784 Daniel Anth. Gaukes, geb. Utrecht 22.7.1763, overl. Baarn 12.7.1817. Hij was apotheker in de Langestr. 99 te Amersfoort, vertrekt later naar Baarn.
Theod. Jac. Hondius (1790-1855), apotheker, koopman in verf te Amersfoort neemt in 1811 de apotheek van Gaukes over. Ludovicus Hondius, geb, Ilpendam 1.4.1725, koopman Amsterdam, later Amersfoort, overl. ald. 19.7.1804. Tr. 2e keer Amsterdam 30.11.1753, Maria Vogelsang ged. Amsterdam 30.3.1729, overl. Amersfoort 23.3.1793.
J.D.H. v.d. NEUT, Amersfoort.


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

De volgende personen hebben bijgedragen aan deze parenteel:

name:

Frans Gerverdinck
Hans en Ansie Hoff
email:

f.gerverdinck@hccnet.nl

Gelderland Page

Terug naar begin

Updated: 16 February 2005

This is an Antenna logo website