Kwartierstaat van
Irene Henriette Astrid (Irene) GERVERDINCK

 1. Irene Henriette Astrid (Irene) GERVERDINCK [5] [V] [M]. Geboren 23 september 1948 te Tanjoeng Pinang, Jeugdarts. Gehuwd 11 januari 1973 te Nijmegen met:
  Hendrikus Arnoldus Gerardus Hubertus (Henri) VAN ASTEN [31] [V] [M]. Geboren 9 november 1949 te Eindhoven, Public health arts, Universitair docent, zoon van Jacobus Mathijs (Thieu) VAN ASTEN en Gertruda Petronella (Truus) SPAAN.
  Uit dit huwelijk:
  1. Louise Charlotte Henriette Irene (Liselotte) VAN ASTEN [35]. Geboren 23 september 1974 te Nijmegen, ir. (Humane Voeding, LU Wageningen)
  2. Rose Marije Sibongile (Roos) VAN ASTEN [36]. Geboren 12 december 1978 te Mbabane (Swaziland)
  3. Anne Mieke Zanele (Annemieke) VAN ASTEN [37]. Geboren 13 juli 1980 te Mbabane (Swaziland)
  4. Maisha Eva (Maisha) VAN ASTEN [38]. Geboren 30 september 1992 te Dar es Salaam (Tanzania)

Ouders:
 1. Johan Marie (Joop) GERVERDINCK [0] [V] [M]. Geboren 30 oktober 1919 te Bogor, 1e Luitenant Infanterie KNIL, Ambtenaar Bescherming Bevolking, overleden 26 november 1989 te Harlingen op 70-jarige leeftijd. Gehuwd 9 september 1942 te Bandoeng met:
 1. Louise Charlotte (Liz) PRAALDER [1] [V] [M]. Geboren 12 mei 1921 te Mr. Cornelis, overleden 2 mei 2000 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Daniel Victor Willem (Daan) GERVERDINCK [25], geboren 28 oktober 1942 te Bandoeng.
  2. Rob Leo Johan (Rob) GERVERDINCK [31], geboren 22 september 1947 te Haarlem.
  3. Irene Henriette Astrid (Irene) GERVERDINCK [5] (zie: 1).
  4. Marion Hermine Ingrid (Marion) GERVERDINCK [45], geboren 12 februari 1950 te Bandoeng.
  5. Nicole Yvonne Georgette (Nicole) GERVERDINCK [40], geboren 27 december 1953 te Harderwijk.
  6. Charles Louis Philippe (Charles) GERVERDINCK [49], geboren 1 april 1956 te Harderwijk.
  7. Johan Louis Marie (Jops) GERVERDINCK [50], geboren 9 november 1963 te Harderwijk.

Grootouders:
 1. Daniel Willem Barend (Daan) GERVERDINCK [V] [M]. Geboren 4 september 1898 te Soekaboemi, overleden 29 maart 1955 te Jakarta op 56-jarige leeftijd. Gehuwd 27 september 1917 te Buitenzorg met:
 1. Hermine BARENTZ [V] [M]. Geboren 8 januari 1896 te Nangga Pinok, Kalimantan. Oma Hermine was een markante persoonlijkheid, die altijd lachte en grapte. Als lerares was ze heel populair; met haar leerlingen (die ze geacht werd Frans, Duits of Engels bij te brengen) studeerde ze zang en dans in. Ze stond bekend als een vrouw die 'een gat in haar hand' had. Lerares moderne talen, Restauratrice, overleden 30 oktober 1966 te 's Gravenhage op 70-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Barend Willem (Bart) GERVERDINCK, geboren 8 juli 1918 te Buitenzorg, Employe handelsonderneming Ruhark & Co., Werktuigbouwkundig ingenieur, overleden 27 april 1974 te 's Gravenhage op 55-jarige leeftijd.
  2. Johan Marie (Joop) GERVERDINCK (zie: 2).
  3. Dea Carela (Dea) GERVERDINCK, geboren 7 oktober 1922 te Bogor.
 1. Leonardus (Leo) PRAALDER [V] [M]. Geboren 27 oktober 1884 te Batjan (Molukken), Ambtenaar spoorwegen, Bestuursambtenaar, overleden 8 oktober 1957 te 's Gravenhage op 72-jarige leeftijd. Gehuwd 7 juli 1917 te Batavia met:
 1. Henriette Jacqueline Victoire (Hetty) SMAGGE [V] [M]. Geboren 28 november 1897 te Bandjermasin (Kalimantan). Bron: Stamboek Ambtenaren in Nederlandsch-Indie, folio A"273 (CBG) Jav, crt. '16-51 Tijd. werkzaam gesteld als onderwijzeres der 3e kl. b/z O.E.L.O.'s geplaatst a/d 1e school C te Batavia. Jav. crt. '17-53 Op verzoek, eervol ontheven van haar tijdelijke werkzaamstelling als onderwijzeres der 3e kl. O.E.L.O. met bepaling dat deze ontheffing wordt gerekend te zijn ingegaan op 18 Juni '17. Onderwijzeres, overleden 16 september 1982 te Curaçao op 84-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Victor Henri Leo (Vent) PRAALDER, geboren 3 februari 1919 te Cheribon, overleden 9 mei 1936 te Bandoeng op 17-jarige leeftijd, begraven te Bandoeng.
  2. Louise Charlotte (Liz) PRAALDER (zie: 3).
  3. Celestine Elvire (Tine) PRAALDER, geboren 9 september 1922 te Batavia, overleden 28 mei 2005 te Tiel op 82-jarige leeftijd.

Overgrootouders:
 1. Willem Hendrik Daniel GERVERDINCK [V] [M]. Geboren 11 april 1858 te Fort Willem I, Ambarawa (res. Semarang), overleden 7 december 1921 te Bogor op 63-jarige leeftijd. Gehuwd 20 maart 1884 te Bogor met:
 1. Maria Elisabeth VAN LINGEN [V] [M]. Geboren 16 juni 1859 te Pattie, overleden 5 augustus 1919 te Buitenzorg op 60-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna Frederika Adolphina (Jo) GERVERDINCK, geboren ca. 1884 te Bogor.
  2. Daniel Willem Barend (Daan) GERVERDINCK (zie: 4).
 1. Carel Lodewijk BARENTZ [V] [M]. Geboren 20 augustus 1865 te Solo (Penggung). Bron: Stamboek van Indische Ambtenaren, folio E165, vervolg Fo. 766 ... Benoemd tot ass. resident van Sepoetik Toelangbawang (Lamp. district) op Fl. 650 's mnds. Ontslagen op verzoek wegens volbrachte diensttijd eervol uit 's lands dienst met bepaling dat dit onrtslag worde gerekend te zijn ingegaan op 4 Jan 1915. Bron: Stamboek van Indische Ambtenaren, folio E766 Gep. ass. resident Juni '15 toegekend een pensioen van F 2186 's jaars. Benoemd, mi van 1 Dec '17 tot landrechter te Tangerang (Batavia) op een toelage van F 350 'smnds. Ingetrokken bovengenoemd be.! Indisch Adresboek: Controleur B.B. Palembang Tewah Kwala Kapoeas (1903) en Saleier (1910). Gepensioneerd assistent-resident 1920-1932 Bij zijn huwelijk met Mien Aars bleven zijn twee zonen bij hun moeder, Tjong A Tsin Moy, en werd Hermine aan de zorgen van de nonnen overgelaten. Assistent-Resident van Sepoetik Toelangbawan, overleden 14 november 1936 te Batavia op 71-jarige leeftijd. Gehuwd met:
 1. Tsin Moy TJONG A,
  Uit dit huwelijk:
  1. zoon #2 BARENTZ.
  2. zoon #1 BARENTZ.
  3. Hermine BARENTZ (zie: 5).
 1. Leonardus Casparus PRAALDER [V] [M]. Geboren 11 januari 1837 te Alkmaar. Ongehuwd verhuisd naar Warmenhuizen, 14.02.1860. Vertrokken naar Nederlandsch-Indie. Post commandant. Gehuwd 31 maart 1880 te Ternate met:
 1. Louisa Johanna Catharina (Louise) FEHR [V] [M]. Geboren 16 oktober 1859 te Ternate, Molukken,
  Uit dit huwelijk:
  1. Louisa Anna Julia Cornelia (Non) PRAALDER, geboren 26 oktober 1881 te Ternate, Molukken, overleden 31 augustus 1945 te Kamp Banjobiru op 63-jarige leeftijd, begraven te Kalibenteng Ereveld Semarang.
  2. Henriette Christophine PRAALDER, geboren 23 februari 1883 te Ternate, Molukken, overleden 4 mei 1885 te Batjan, Molukken op 2-jarige leeftijd.
  3. Leonardus (Leo) PRAALDER (zie: 6).
 1. Henri George (Han) SMAGGE [V] [M]. Geboren 22 mei 1874 te Soerabaja. Bron: Stamboek Ambtenaren in Nederlandsch-Indie, folio X'303 (CBG) Gep. kapitein der Infant. O.I.L. Tijdelijk gesteld ter beschikking van den Directeur der BOW ten einde op diens depot te worden werkzaam gesteld op F 350,- 's mnds. ... ... 23 Dec '14 Dir. Onderwijs ... Referendaris Dept. van Marine. ... Overtocht verleend V. 7 Oct 1931-18 ============================== vertrekt van Rotterdam per Tjerimai naar Ned.-Indië 18 April 1925 (Vaderland 21-4-1925, editie 1, blad 3/6). vertrekt van Batavia per M.S. Pieter Cornelisz Hooft naar Amsterdam 5 Sept. 1928 (wordt 6 October te Amsterdam verwacht; NRC 2-10-1928, ed. 1 , blad 4). Kapitein Infanterie KNIL, Referendaris dept. van Marine, overleden 11 juni 1956 te 's Gravenhage op 82-jarige leeftijd. Gehuwd 6 januari 1897 te Pasoeroean met:
 1. Charlotte Antoinette (Lotje) DE LEAU [V] [M]. Geboren 17 juli 1878 te Tjipalasari (Preanger Reg.), Accoucheuse (verloskundige), Pensionhoudster, overleden 30 april 1950 te Jakarta op 71-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Henriette Jacqueline Victoire (Hetty) SMAGGE (zie: 7).
  2. Jacoba Georgina (Deep) SMAGGE, geboren 24 februari 1899 te Malang, overleden 4 december 1953 te 's Gravenhage op 54-jarige leeftijd.
  3. Victoire Charlotte Antoinette (Noes) SMAGGE, geboren 1 mei 1902 te Malang, overleden 22 december 1986 te Rijswijk (Z.H.) op 84-jarige leeftijd.
  4. Antoine Louis Marinus (Bob) SMAGGE, geboren 16 juni 1903 te Malang, overleden 4 april 1986 te La Nucia, Alicante (Sp) op 82-jarige leeftijd.

Betovergrootouders:
 1. Willem Hendrik Barend GERVERDINCK [V] [M]. Geboren 31 augustus 1826 te Antwerpen (B), Officier KNIL, overleden 7 september 1868 te Weltevreden op 42-jarige leeftijd. Gehuwd 13 maart 1857 te Salatiga (res. Semarang). met erkenning van drie kinderen: Susanna Christina *1849, Wilhelmina Adolphina Theresia Philippina *1854 en Theresia Wilhelmina Justina *1855. Gehuwd met:
 1. Justina Adolphina DE GRANDE [V] [M]. Geboren 21 januari 1837 te Fort Orangien, Soerabaja, overleden 1 augustus 1884 te Batavia op 47-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Susanna Christina GERVERDINCK, geboren 4 augustus 1849 te Tjilatjap (Banjoemas), overleden 25 maart 1901 op 51-jarige leeftijd.
  2. Wilhelmina Adolphina Theresia Philippina GERVERDINCK, geboren 3 december 1854 te Semarang, overleden 22 augustus 1903 te Batavia op 48-jarige leeftijd.
  3. Theresia Wilhelmina Justina GERVERDINCK, geboren 12 april 1856 te Semarang. Ongehuwd moeder van Ernestine GERVERDINCK. Zie CBvT#4863.
  4. Willem Hendrik Daniel GERVERDINCK (zie: 8).
  5. Maria Johanna Christina GERVERDINCK, geboren 16 januari 1860 te Ambarawa (res. Semarang), overleden 9 januari 1927 te Soekaboemi op 66-jarige leeftijd.
  6. Adolph Willem Karel GERVERDINCK, geboren 21 juli 1862 te Salatiga (res. Semarang).
  7. Justina Adolphina GERVERDINCK, geboren 4 augustus 1864 te Batavia, overleden 18 november 1923 te Bandoeng op 59-jarige leeftijd.
  8. Jeanne Adolphina Henriette DE GRANDE, geboren 5 november 1871 te Batavia. aangegeven (acte No.?) door Henry Jaques Pierre Hansen in aanwezigheid van Cornelis Frederikus Willems; bron: LDS 1357882. Overleden 7 augustus 1872 te Batavia op 0-jarige leeftijd.
 1. Joseph VAN LINGEN [V] [M]. Geboren 9 november 1821 te Batavia. Woonde van 1856-1861 te Pattie. Ambtenaar, Venduemeester te Solo (juni 1865), overleden 10 februari 1880 te Hospitaal Weltevreden op 58-jarige leeftijd. Gehuwd ca. 1855 met:
 1. Anna Henriëtte MIGEL. Geboren 1821, overleden 23 april 1896 te Batavia,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan Librecht later erkend als van lingen MIGEL, geboren 16 januari 1851 te Batavia, overleden 21 mei 1874 te Soerakarta op 23-jarige leeftijd.
  2. Hendrik Jozef later erkend als van lingen MIGEL, geboren 8 oktober 1854 te Batavia, Commies dep. Marine, overleden 10 juni 1916 te Batavia op 61-jarige leeftijd.
  3. Karel Lodewijk VAN LINGEN, geboren 10 februari 1856 te Pattie.
  4. Frits Felix VAN LINGEN, geboren 1 februari 1857 te Pattie, Ambtenaar zoutregie, Semarang, overleden 28 maart 1914 te Semarang op 57-jarige leeftijd.
  5. Emilie Elise MIGEL, geboren 15 mei 1858 te Pati, overleden 6 november 1858 op 0-jarige leeftijd.
  6. Maria Elisabeth VAN LINGEN (zie: 9).
  7. Willem Abraham VAN LINGEN, geboren 7 februari 1861 te Pattie, Klerk bij de algemene secretarie, overleden 31 december 1899 te Pasoeroean op 38-jarige leeftijd.
  8. Levenloos geboren dochter VAN LINGEN, geboren 9 juli 1865 te Semarang, overleden 9 juli 1865 te Semarang op 0-jarige leeftijd.
 1. Frederik Hermanus BARENTZ [V] [M]. Geboren 1825, overleden 8 augustus 1911 te Semarang. Gehuwd met:
 1. Rosina ENGELMAN [V] [M]. Geboren 1835, overleden 29 juni 1903 te Semarang,
  Uit dit huwelijk:
  1. Christina Elisabeth BARENTZ, geboren 3 augustus 1854 te Semarang, gedoopt 3 december 1854 te Semarang, overleden 30 november 1878 te Pattie op 24-jarige leeftijd.
  2. Frederik Willem (Frits) BARENTZ, geboren 22 januari 1857 te Semarang, overleden 11 februari 1881 te Semarang op 24-jarige leeftijd.
  3. Rosina Frederika (Non) BARENTZ, geboren 14 februari 1860 te Semarang, overleden 10 augustus 1932 te Malang op 72-jarige leeftijd, begraven te begraafplaats Soekoen, Malang.
  4. Pieter Antony BARENTZ, geboren 24 februari 1862 te Solo, overleden 11 mei 1862 te Solo op 0-jarige leeftijd.
  5. Pieter Cornelis (Piet) BARENTZ, geboren 8 juli 1863 te Solo. Bron: Stamboek Ambtenaren in Nederlandsch-Indie, folio A'105 (CBG) Klerk bij het vendukantoor te Samarang. Bij ... eervol uit 's lands dienst ontslagen, met ingang van 2o Juny 1882.
  6. Carel Lodewijk BARENTZ (zie: 10).
  7. Hendrik Eduard BARENTZ, geboren 20 november 1869 te Semarang, overleden 28 april 1899 te Tjoekir (Djombang) op 29-jarige leeftijd.
  8. Engelina Wilhelmina (Lien) BARENTZ, geboren 23 september 1872 te Semarang, overleden 5 november 1943 te Renkum op 71-jarige leeftijd.
  9. Johan August BARENTZ, geboren 17 mei 1874 te Semarang.
 1. Hendrik PRAALDER [V] [M]. Geboren 14 januari 1809 te Alkmaar, Timmerman, overleden 7 januari 1876 te Alkmaar op 66-jarige leeftijd. Gehuwd 30 maart 1834 te Alkmaar met:
 1. Anna Geertruida BOLLEN [V] [M]. Geboren 7 augustus 1805 te Uijckhoven (B), overleden 12 oktober 1881 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Willem PRAALDER, geboren 30 december 1834 te Alkmaar. Woonde tot 11.12.1861 in Noord-Scharwoude, daarna weer in Alkmaar en op 22.01.1866 verhuisd naar Haarlem. Vervolgens weer in Alkmaar komen wonen in de Parkstraat nr. 36, waar zijn moeder tot haar dood in 1881 inwoonde. Na haar dood verhuisde h. Overleden 21 januari 1905 te 's Gravenhage op 70-jarige leeftijd.
  2. Leonardus Casparus PRAALDER (zie: 12).
  3. Anna Margaretha PRAALDER, geboren 29 november 1838 te Alkmaar, overleden 10 december 1840 te Alkmaar op 2-jarige leeftijd.
  4. Anna Margaretha PRAALDER, geboren 15 februari 1841 te Alkmaar, overleden 18 november 1848 te Alkmaar op 7-jarige leeftijd.
  5. Hendrik PRAALDER, geboren 17 november 1845 te Alkmaar, overleden 4 juli 1847 te Alkmaar op 1-jarige leeftijd.
 1. Johan Christof FEHR [V] [M]. Geboren 5 september 1828 te 's Gravenhage. Aangegeven 08-09-1828. Bron: Burgelijke Stand 's Gravenhage, GTO 1826-1828 gedrukte naamlijsten. 2e Luitenant Infanterie OIL, overleden 30 oktober 1863 te Probolinggo op 35-jarige leeftijd. Gehuwd 2 mei 1853 te Gorontalo met:
 1. Jacoba Louisa (Sa) FISSCHER. Geboren 1832 te Ternate, Molukken. Vermeld in 1880 als inwoner van Ternate (SIFA naslagwerk Ternate blz. 199): Louisa Jacoba VISSCHER, wed. Fehr. Begraven 29 augustus 1913 te Soerabaja. BRP12 (DE BEGRAAFPLAATS "PENELEH" TE SOERABAJA III): graf B2178. ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Louisa Johanna Catharina (Louise) FEHR (zie: 13).
  2. Jacoba Christophina FEHR, geboren 19 maart 1864 te Ternate, Molukken, overleden 8 oktober 1893 te Soerabaja op 29-jarige leeftijd. BRP12 (DE BEGRAAFPLAATS "PENELEH" TE SOERABAJA III): graf B2178.
  3. Cornelis Albertus Jan FEHR, geboren 1857 te Menado (Sulawesi).
  4. Johan Christiaan Lodewijk Albertus FEHR, geboren 1852 te Ternate, Molukken.
  5. Hendrik Cornelis FEHR, geboren 26 november 1855 te Menado (Sulawesi).
  6. Arietta Alberdina Wilhelmina (Jet) FEHR, geboren 10 september 1850 te Menado (Sulawesi), overleden 10 oktober 1938 te Malang op 88-jarige leeftijd, begraven te begraafplaats Soekoen, Malang. Mevr. A. Holst - Fehr / ontslapen 10 October 1938 / gez. 20 vers 7. .
 1. Jan Pieter SMAGGE [V] [M]. Geboren 15 september 1833 te Leiden. Bron: Stamboek Ambtenaren in Nederlandsch-Indie, folio N 490 (CBG) Eerste luitenant der infanterie. Java Ct. 60 No 80 Bij ... belast met de tijdelijke waarneming der betrekking van controleur 2e klasse te Amawang (afd. Amonthay) Java Ct. 61 No 68 Eervol ontheven wegens ziekte van de ... waarneming der betrekking. Kapitein infanterie OIL., overleden 1 maart 1881 te Batavia op 47-jarige leeftijd. Gehuwd 17 maart 1865 te Bondowoso met:
 1. Henriette Amelie Pauline SCHLENCKER [V] [M]. Geboren 8 januari 1846 te Solo, overleden 14 augustus 1903 te Kediri op 57-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Henri George (Han) SMAGGE (zie: 14).
  2. Otto Cornelis SMAGGE, geboren 18?? te N.I..
  3. Marie Henriette Stephanie SMAGGE, geboren 2 april 1873 te Soerabaja. Ongehuwd; woonde in bij Charlotte Deleau.
  4. Jean Henri SMAGGE, geboren 10 april 1868 te Padangsche Bovenlanden.
  5. Jules Jean George SMAGGE, geboren 8 juli 1866 te Semarang, overleden 12 juni 1893 te Kediri op 26-jarige leeftijd.
 1. Victor Henri DE LEAU [V] [M]. Geboren 10 mei 1849 te Soerakarta, Architect, overleden 22 december 1932 te Batavia op 83-jarige leeftijd. Gehuwd 5 november 1873 te Semarang met:
 1. Jacoba FLIKKENSCHILD [V] [M]. Geboren 19 mei 1854 te Soerakarta, overleden 25 januari 1930 te Weltevreden op 75-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Charles Auguste (Guus) DE LEAU, geboren 30 september 1874 te Demak. Op verlof in Nederland van 06-07-1909 tot 13-01-1911 en vanaf 18-09-1913. Op 03-02-1920 eervol uit militaire dienst ontslagen. Kapitein KNIL, overleden 31 december 1944 te Voorburg op 70-jarige leeftijd.
  2. Jacqueline Elize (Lien) DE LEAU, geboren 12 december 1875 te Soekaboemi, overleden 8 januari 1954 te De Bilt op 78-jarige leeftijd.
  3. Charlotte Antoinette (Lotje) DE LEAU (zie: 15).
  4. Victoria Eleonora (Vic (Dikke tante Vic)) DE LEAU, geboren 3 februari 1879 te Tjiandjoer (Preanger), overleden 27 november 1961 te Ewijk op 82-jarige leeftijd.
  5. Gonda DE LEAU, overleden te Bogor.

Generatie VI
 1. Wilhelmus Theodorus GERVERDINCK [V] [M]. Gedoopt 7 juli 1779 te Zutphen, Sergeant-majoor, 15e afd. infanterie.. Gehuwd met:
 1. Berendina GARTSEN [V] [M]. Gedoopt 1789 te Doesburg,
  Uit dit huwelijk:
  1. Roelofke GERVERDINCK, geboren 4 april 1831 te Kampen, overleden 30 januari 1834 te Kampen op 2-jarige leeftijd.
  2. Berendina GERVERDINCK, geboren 4 april 1831 te Kampen, overleden 12 juli 1831 te Kampen op 0-jarige leeftijd.
  3. Frans Alexander Johannes GERVERDINCK, geboren 1830, overleden 19 december 1834 te Kampen.
  4. Anna Mathildis Berendina GERVERDINCK, geboren 4 juli 1825 te Antwerpen (B), Naaister, overleden 19 januari 1876 te Amsterdam (Binnengasthuis) op 50-jarige leeftijd.
  5. Willem Hendrik Barend GERVERDINCK (zie: 16).
 1. Jean de GRANDE. in 1857 gepensioneerd militair, woonplaats onbekend. Gehuwd met:
 1. Theresia Victoria SIJPLI. Geboren ca. 1812. de naam Supli / Suppli / Syply / Sijpli komt oorspronkelijk uit Belgie, met een tak in Duitsland/Denemarken. in 1857 45 jaar en woonachtig te Ambarawa, afd. Salatiga. Mogelijk dr. van Johannes Baptist Supli, overleden Samarang 11-08-1829 (militair) (RANI). ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Louisa Theresia de GRANDEGeboren 8 augustus 1829 te Soerabaja, overleden 8 februari 1900 op 70-jarige leeftijd. Bron: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden deel II blz.282 .
  2. Justina Adolphina DE GRANDE (zie: 17).
 1. Hermanus VAN LINGEN. Komt niet voor in de genealogie Du Cloux (oorspr. uit Sedan, later poorter van Leiden) in de Indische Navorscher Jaargang 6 (1993) nr. 3, p.97-) . Gehuwd 4 februari 1821 te Batavia met:
 1. Maria Françoise (Françoise) LONGPRÉ. Geboren 1800 te France, overleden 3 maart 1863 te Batavia,
  Uit dit huwelijk:
  1. Elisabeth Joanna LONGPRÉ, geboren ca. 1835 te Batavia, overleden 30 september 1862 te Batavia.
  2. Joseph VAN LINGEN (zie: 18).
  3. Johannes VAN LINGEN, geboren 17 juli 1823 te Batavia, Opziener Zoutaanm. te Grissee (juni 1865), overleden 11 november 1870 te Batavia op 47-jarige leeftijd.
  4. Johanna SMEESTERS, geboren 18 januari 1829 te Batavia, overleden 24 januari 1829 te Batavia op 0-jarige leeftijd. ten huize van de ouders te Weltevreden (de Indische Navorscher 1940 p.67).
  5. Hector Jacques Guillaume SMEESTERS, geboren 26 november 1829 te Batavia, overleden 9 januari 1831 te Batavia op 1-jarige leeftijd.
 1. Paulus Hermanus BARENTZ. Overleden 11 september 1829 te Banjoewangi. Gehuwd met:
 1. Maria Frederika SCHOONHEIDT,
  Uit dit huwelijk:
  1. Frederik Hermanus BARENTZ (zie: 20).
  2. Elisabeth BARENTZ.
 1. n.n. ENGELMAN. Gehuwd met:
 1. R. Ch. DEGENER. Overleden 12 februari 1869,
  Uit dit huwelijk:
  1. Rosina ENGELMAN (zie: 21).
 1. Wilhelmus (Willem) PRAALDER [V] [M]. Geboren 12 maart 1782 te Alkmaar, Metzelbaas, overleden 8 december 1812 te Alkmaar op 30-jarige leeftijd. Gehuwd 19 april 1807 te Alkmaar met:
 1. Anna Margaretha MULLER [V] [M]. Geboren 19 februari 1787 te Alkmaar. (MULDER). tapster, overleden 20 november 1843 te Alkmaar op 56-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Catharina PRAALDER, geboren 5 juni 1807 te Alkmaar, overleden 4 november 1844 te Alkmaar op 37-jarige leeftijd.
  2. Hendrik PRAALDER (zie: 24).
 1. Casper BOLLEN [V] [M]. Gedoopt 15 september 1771 te Uijckhoven (B), overleden 9 november 1838 te Vledder op 67-jarige leeftijd. Gehuwd met:
 1. Maria Anna PAULUSSEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Servatius (Servaas) BOLLEN, geboren 25 oktober 1807 te Uijckhoven (B), Kolonist, Vrijboer, overleden 4 september 1885 te Vledder op 77-jarige leeftijd.
  2. Maria Elisabeth BOLLEN, geboren te Uijckhoven (B).
  3. Anna Geertruida BOLLEN (zie: 25).
 1. Johan Christof FEHR [V] [M]. Geboren ca. 1795 te Venlo, overleden te 's Gravenhage. Gehuwd 13 augustus 1823 te 's Gravenhage. weduwe van Christiaan van Straaten (meer dan 10 maanden overleden). getuigen Mattheus de Bij 42 jr., horologiemaker; Willem Janssen 27 jr. klerk, broer van de bruid; Johannes van Erkel 40 jr. kleermaker; Pieter Vervloet 70 jr. schilder, allen wonende Gehuwd met:
 1. Arietta Alberdina JANSSEN [V] [M]. Geboren ca. 1799 te 's Gravenhage, overleden te 's Gravenhage,
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria Henrietta FEHR, geboren 30 januari 1824 te 's Gravenhage, gedoopt . Getuigen: Willem Janssen en Cornelis IJzak van Ginkel, overleden 31 december 1899 te Almelo Stad op 75-jarige leeftijd.
  2. Hendrik Cornelis FEHR, geboren 10 februari 1826 te 's Gravenhage, gedoopt . Getuigen: Willem Janssen en Hermanus Wilh. van Ellinkhuyzen.
  3. Johan Christof FEHR (zie: 26).
  4. Anna Arietta Aalberdiena (Anne Ariette Alberdine) FEHR, geboren 21 januari 1831 te 's Gravenhage, gedoopt . Getuigen: Jan Daniel Beckerman en Johannes van Niel, overleden 30 augustus 1886 te Utrecht op 55-jarige leeftijd.
  5. Phillipina Huberta FEHR, geboren 5 augustus 1833 te 's Gravenhage, gedoopt . Getuigen: Willem Janssen en Adrianus van Poeteren.
  6. Anna FEHR, geboren 10 november 1835 te 's Gravenhage, gedoopt . Getuigen: Arij de Haas en Adrianus van Poeteren.
  7. Cornelis Jan FEHR, geboren 5 juli 1837 te 's Gravenhage, gedoopt . Getuigen: Cornelis Janssen en Adrianus van Poeteren.
  8. Albertus Johannes FEHR, geboren 3 oktober 1839 te 's Gravenhage.
 1. Pieter SMAGGE [V] [M]. Geboren 5 december 1804 te Leiden, overleden 25 november 1848 te Leiden op 43-jarige leeftijd. Gehuwd 25 mei 1826 te Leiden met:
 1. Annigje DRIEST [V] [M]. Geboren 9 september 1804 te Oudehaske, Friesland,
  Uit dit huwelijk:
  1. Anna Jacoba SMAGGE, geboren 10 januari 1827 te Leiden.
  2. Jan Pieter SMAGGE (zie: 28).
  3. Jacobus Henricus SMAGGE, geboren 28 augustus 1838 te Leiden.
  4. Jacobus Abraham SMAGGE, geboren 10 april 1843 te Leiden.
 1. George Henry SCHLENCKER [V] [M]. Geboren 27 april 1819 te Amsterdam, 2e Luitenant Infanterie KNIL, Landeigenaar, overleden 27 september 1847 te Soerakarta op 28-jarige leeftijd. Gehuwd 3 augustus 1842 te Semarang met:
 1. Julia Augustina Theodorina PLUIET [V] [M]. Geboren 7 augustus 1823 te Cheribon, gedoopt 23 september 1825 te Semarang. Getuigen: Theodorus Launier en Helena van Ravenstein., overleden 12 augustus 1868 te Japara op 45-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jean George Louis SCHLENCKER, geboren 2 mei 1843 te Semarang, Officier KNIL, overleden 5 juni 1868 te schip Holland op 25-jarige leeftijd.
  2. Christine Marie Julie SCHLENCKER, geboren 22 mei 1844 te Semarang, overleden 23 januari 1916 te Semarang op 71-jarige leeftijd.
  3. Henriette Amelie Pauline SCHLENCKER (zie: 29).
  4. George Henry SCHLENCKER, geboren 16 december 1847 te Soerakarta, Officier van gezondheid 1e kl OIL, overleden 8 februari 1890 te Enghien-les-Bains op 42-jarige leeftijd.
  5. Alexander Jules François BOERS, geboren 4 mei 1851 te Bantam.
  6. Edouard Auguste Theodore BOERS, geboren 21 april 1852 te Tjaringin, overleden 8 september 1921 te Batavia op 69-jarige leeftijd.
  7. Anna Elisabeth Josina BOERS, geboren 12 juni 1853 te Djokjakarta, overleden 29 januari 1881 te Salatiga op 27-jarige leeftijd.
  8. Mathilda Amalia Gualthera BOERS, geboren 7 augustus 1855 te Pati (Japara), overleden 17 februari 1937 te 's Gravenhage op 81-jarige leeftijd.
  9. Jeanne Leonie Françoise BOERS, geboren 23 januari 1864 te Semarang.
 1. Laurent Joseph DE LEAU [V] [M]. Geboren 19 maart 1800 te Spa (B). Vertrok op 26-12-1826 als luitenant naar Nederlandsch-Indie. Op 08-11-1842 te Semarang eervol uit militaire dienst ontslagen. Overleden 7 januari 1863 te Semarang op 62-jarige leeftijd. Gehuwd te Semarang met:
 1. Celine Elisa Christina TJAN KIEM SIOK NIO,
  Uit dit huwelijk:
  1. Celine DE LEAU, geboren 3 mei 1836 te Madioen, overleden 10 juli 1918 te Soerabaja op 82-jarige leeftijd.
  2. Charles Auguste DE LEAU, geboren 25 februari 1839 te Padang, overleden 22 mei 1925 te Buitenzorg op 86-jarige leeftijd.
  3. Elisa Jacobina DE LEAU, geboren 6 april 1841 te Padang.
  4. Emile Constant DE LEAU, geboren 24 maart 1843 te Semarang. Beheerder Temoeloes (Soerakarta), 1902-1906; beheerder Mangis (Soerakarta), 1907-1910. Beheerder ond. Temoeloes te Soerakarta 1902-, Beheerder ondern. Mangis te Soerakarta, overleden 12 juli 1923 te Soerakarta op 80-jarige leeftijd.
  5. Felix Edouard DE LEAU, geboren 4 november 1844 te Soerakarta, Administrateur ond. Soko Djenkiloeng 1917, Landhuurder van Sambiredjo Ngrombo te Soerak, overleden 4 november 1929 te Soerakarta op 85-jarige leeftijd.
  6. Ferdinand Eugene DE LEAU, geboren 15 juli 1846 te Soerakarta.
  7. Victor Henri DE LEAU (zie: 30).
 1. Gerrit Andries FLIKKENSCHILD [V] [M]. Geboren 27 april 1820 te Anjer (Bantam), gedoopt 26 mei 1822 te Serang, Landhuurder te Soerakarta, overleden 25 juni 1888 te Soerakarta op 68-jarige leeftijd. Gehuwd met:
 1. Sarikem,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacoba FLIKKENSCHILD (zie: 31).

Generatie VII
 1. Evert Willem GERVERDINCK [V] [M]. In 1772 doet Evert Willem belijdenis in de Hervormde Kerk van Zutphen. In 1775 vertrekt hij met attestatie van Zutphen naar Amsterdam en in 1777 komt hij met attestatie van Amsterdam naar Utrecht vanwaar hij weer in 1778 naar Zutphen teruggaat. Gedoopt 10 september 1752 te Zutphen, Rentmeester Walburgskerk., Zilversmit, overleden 10 september 1818 te Zutphen op 66-jarige leeftijd. Gehuwd 29 juli 1778 te Utrecht (Buurkerk) met:
 1. Susanne Elisabeth GAUKES [V] [M]. Op 02 04 1771 doet Susanna Elisabeth belijdenis in de Hervormde Kerk van Utrecht. Gedoopt 29 augustus 1751 te Utrecht (Domkerk), overleden 24 november 1804 te Zutphen op 53-jarige leeftijd, begraven 29 november 1804 te Zutphen,
  Uit dit huwelijk:
  1. Wilhelmus Theodorus GERVERDINCK (zie: 32).
  2. Abraham GERVERDINCK, gedoopt 2 mei 1781 te Zutphen.
  3. Catharina Hendrika GERVERDINCK, gedoopt 6 februari 1783 te Zutphen.
  4. Gerhardina Maria GERVERDINCK, gedoopt 28 augustus 1785 te Zutphen.
  5. Christina Elisabeth GERVERDINCK, geboren 28 oktober 1789 te Zutphen, gedoopt 3 november 1789 te Zutphen.
  6. Johannes GERVERDINCK, gedoopt 25 juni 1791 te Zutphen.
  7. Daniel Anthonie GERVERDINCK, gedoopt 16 februari 1795 te Zutphen, Broodbakker, overleden 4 april 1846 te Zutphen op 51-jarige leeftijd.
  8. Johanna GERVERDINCK. vermoedelijk op 17-01-1825 te Nijmegen ongehuwd moeder van Franciscus Johannes Gerverdinck (vermeld als 'vondeling'). Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 996 Aktenummer: 026. Gedoopt 19 juni 1796 te Zutphen.
 1. Garrit Jan GARTSEN. Geboren Zelhem. ook GERRITSEN. wellicht 01.02.1756 GARRIT JAN zn. van Steven Garritsen en Stijntjen Papenburg; echter geen overeenkomst op voornamen. Gehuwd 27 april 1774 te Doesburg met:
 1. Berendina MARCK [V] [M]. Geboren 23 april 1753 te Doesburg. MARK(S). ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacoba GARTSENGedoopt 6 januari 1779 te Doesburg, overleden 7 september 1848 op 69-jarige leeftijd.
  2. Berendina GARTSEN (zie: 33).
  3. Aaltjen GARTSEN, gedoopt 22 april 1781 te Doesburg.
  4. Hendrik Jan GARTSEN, geboren 8 februari 1786 te Doesburg.
 1. Hendrik PRAALDER [V] [M]. Geboren 28 oktober 1746 te Alkmaar, Metzelbaas, overleden 12 december 1832 te Alkmaar op 86-jarige leeftijd. Gehuwd 20 mei 1770 te Alkmaar met:
 1. Antje Josephsdr. JOFRIED [V] [M]. Geboren 26 mei 1746 te Hoorn, overleden 21 april 1833 te Alkmaar op 86-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Alida PRAALDER, geboren 29 maart 1771 te Alkmaar.
  2. Joannes (Jan Hendriksz) PRAALDER, geboren 21 juli 1772 te Alkmaar, overleden op 0-jarige leeftijd, begraven 28 februari 1773 te Alkmaar.
  3. Josephus PRAALDER, geboren 3 september 1773 te Alkmaar.
  4. Joannes (Jan Hendriksz) PRAALDER, geboren 10 november 1774 te Alkmaar, overleden op 2-jarige leeftijd, begraven 31 augustus 1777 te Alkmaar. begraven 4e klasse F 3.-.-. overleden aan de kindersiekte.
  5. Maria (Marijtje) PRAALDER, geboren 25 april 1777 te Alkmaar, overleden 24 november 1846 te Alkmaar op 69-jarige leeftijd.
  6. Joanes PRAALDER, geboren 28 november 1778 te Alkmaar.
  7. doodgeboren PRAALDER, geboren 20 juni 1780 te Alkmaar, overleden 20 juni 1780 te Alkmaar op 0-jarige leeftijd.
  8. Wilhelmus (Willem) PRAALDER (zie: 48).
 1. Andreas (Andries) MULLER. Gehuwd 28 mei 1786 te Alkmaar met:
 1. Catharina (Catrina) OBÉE [V] [M]. Gedoopt 20 september 1765 te Alkmaar,
  Uit dit huwelijk:
  1. Anna Margaretha MULLER (zie: 49).
  2. Petronella MULLER, gedoopt 22 juli 1788 te Alkmaar.
  3. Petronella Maria MULLER, gedoopt 18 december 1791 te Alkmaar.
 1. Servatius BOLLEN [V] [M]. Geboren 24 januari 1734, overleden 10 mei 1798 te Uijckhoven (B) op 64-jarige leeftijd. Gehuwd 21 mei 1771 met:
 1. Allegonda BROUNS [V] [M]. Geboren 27 november 1749, overleden 15 juni 1795 te Uijckhoven (B) op 45-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Casper BOLLEN (zie: 50).
 1. Johan Heinrich (Hendrik, Heinrich) FEHR. Overleden voor 1817 te Bergen op Zoom. Gehuwd met:
 1. Anna Maria (Maria) LAUSELET [V] [M]. LAUSELETH, Lanceloth?. Overleden voor 1844 te 's Gravenhage,
  Uit dit huwelijk:
  1. Suzanna FEHR, geboren ca. 1785 te Maastricht ??, Dienstbode bij H.M. van der Bilt, overleden 14 januari 1811 te Bergen op Zoom.
  2. Maria Magdalena FEHR, geboren 5 december 1788 te Woerden, overleden 1 juni 1855 te Kloetinge op 66-jarige leeftijd.
  3. Johan Christof FEHR (zie: 52).
 1. Cornelis JANSSEN. Gehuwd met:
 1. Anna VAN OSCH,
  Uit dit huwelijk:
  1. Arietta Alberdina JANSSEN (zie: 53).
 1. Jan SMAGGE [V] [M]. Geboren 22 januari 1769 te Leiden, overleden 16 april 1853 te Leiden op 84-jarige leeftijd. Gehuwd 11 november 1790 te Leiden met:
 1. Jacoba VALK. Geboren 21 juli 1765 te Leiden, overleden 5 februari 1836 te Leiden op 70-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacobus SMAGGE, geboren 23 juni 1791 te Leiden, overleden 17 januari 1860 te Leiden op 68-jarige leeftijd.
  2. Jannetje SMAGGE, geboren 11 oktober 1792 te Leiden.
  3. Jan Joshua SMAGGE, geboren 20 februari 1794 te Leiden.
  4. Anna Jacoba SMAGGE, geboren 1 mei 1796 te Leiden, overleden 18 juli 1857 te Leiden op 61-jarige leeftijd.
  5. Jan Joshua SMAGGE, geboren 7 november 1802 te Leiden.
  6. Pieter SMAGGE (zie: 56).
 1. Jan Andries DRIEST. Gehuwd met:
 1. Hermke KIERS,
  Uit dit huwelijk:
  1. Andries DRIEST, geboren 1810 te Leiden.
  2. Annigje DRIEST (zie: 57).
 1. Jean Georg SCHLENCKER [V] [M]. Geboren 9 februari 1784 te Neuchâtel (Switzerland), Predikant Eglise Wallone, overleden 28 april 1823 op 39-jarige leeftijd. Gehuwd 2 januari 1817 te Utrecht met:
 1. Cornelia Elisabeth HACKE [V] [M]. Geboren 24 maart 1792 te Amersfoort, overleden 12 februari 1835 te Zaltbommel op 42-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Otto Wilhelm Johan SCHLENCKER, geboren 2 november 1817 te Zaltbommel, Makelaar in assurantien, overleden 5 november 1886 te Loosdrecht op 69-jarige leeftijd.
  2. George Henry SCHLENCKER (zie: 58).
  3. Theodoor Daniel SCHLENCKER, geboren 16 juli 1820 te Amsterdam.
  4. Charles Corneille SCHLENCKER, geboren 25 september 1821 te Amsterdam, Leraar, overleden 1 maart 1895 te Enschede op 73-jarige leeftijd.
  5. Jean Georg Marie SCHLENCKER, geboren 18 mei 1823 te Amsterdam, overleden te Batavia.
 1. Jean Jacques PLUYET [V] [M]. Geboren 31 juli 1797 te Paris (F), Ritmeester KNIL, overleden 13 juli 1865 te Breda op 67-jarige leeftijd. Gehuwd 1822 te Cheribon met:
 1. Sitidja MOLOK. Geboren 1799,
  Uit dit huwelijk:
  1. Julia Augustina Theodorina PLUIET (zie: 59).
 1. Laurent Joseph DE LEAU [V] [M]. Geboren 21 augustus 1768 te Spa (B), overleden 23 oktober 1807 te Spa (B) op 39-jarige leeftijd. Gehuwd 22 juni 1788 te Bonn, St. Remy Kirche met:
 1. Jeanette RUITENBERG. Ook vermeld als: Antoinette de Ruischenberg en Marie Jeanne de Reuchenberg. ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Marie Helene DE LEAUGeboren 7 mei 1789 te Spa (B), overleden 26 januari 1821 te 's Hertogenbosch op 31-jarige leeftijd.
  2. Adelaide Josephine DE LEAU, geboren 23 januari 1791 te Juliers (B).
  3. Josephine Caroline Françoise DE LEAU, geboren 17 augustus 1792 te Spa (B), overleden 17 april 1813 te Spa (B) op 20-jarige leeftijd.
  4. Laurent Joseph DE LEAU (zie: 60).
  5. Jules Joseph Hubert DE LEAU, geboren 17 januari 1803 te Spa (B), overleden 20 juni 1855 te Algerie op 52-jarige leeftijd.
 1. Jacobus FLIKKENSCHILD [V] [M]. Geboren 1789. Eindexamen marineschool 1806. Landmeter, Rooimeester, overleden 5 maart 1854 te Soerakarta. Gehuwd 1812 te Semarang met:
 1. Adriana Catharina VAN DIJK,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johannes Jacobus FLIKKENSCHILD, geboren 11 februari 1813 te Buitenzorg, gedoopt 11 april 1813, overleden 30 oktober 1884 te Klaten op 71-jarige leeftijd.
  2. Henriette Charlotte FLIKKENSCHILD, geboren 3 september 1814 te Anjer (Bantam), gedoopt 24 maart 1816 te Batavia.
  3. Gerrit Andries FLIKKENSCHILD (zie: 62).

Generatie VIII
 1. Wilhelmus GERVERDINCK [V] [M]. Gedoopt 13 juli 1711 te Zutphen. Gehuwd (kerk) 21 december 1751 te Grote (Walburgis) Kerk Zutphen met:
 1. Gerhardina VAN GORSEL [V] [M]. Geboren 1720 te Zutphen,
  Uit dit huwelijk:
  1. Steven EGGINK, geboren 1747 te Zutphen.
  2. Willem Wijchard EGGINK, geboren 1745 te Zutphen.
  3. Evert Willem GERVERDINCK (zie: 64).
  4. Johanna GERVERDINCK, gedoopt 5 april 1754 te Zutphen, overleden 12 juni 1804 te Zutphen op 50-jarige leeftijd.
 1. Willem GAUKES [V] [M]. Gedoopt 11 juni 1721 te Amsterdam (Oude Kerk). Getuigen: Willem van der Hoef en Catrina Veenenburg, Apotheker, overleden vóoor 1793. Gehuwd 23 augustus 1744 te Utrecht met:
 1. Hester LAATS [V] [M]. Gedoopt 1 januari 1718 te Rhenen,
  Uit dit huwelijk:
  1. Sara GAUKES, gedoopt 28 oktober 1746 te Utrecht (Domkerk), overleden 16 juni 1761 te Utrecht op 14-jarige leeftijd, begraven te Utrecht (Buurkerk).
  2. Simon Theodorus GAUKES, gedoopt 2 oktober 1748 te Utrecht.
  3. Susanne Elisabeth GAUKES (zie: 65).
  4. Abraham GAUKES. Op 02 04 1771 doet Abraham belijdenis in de Hervormde Kerk van Utrecht. . Gedoopt 1 november 1752 te Utrecht (Domkerk), Koopman en boekhouder te Batavia, overleden vóór 1793 te Batavia.
  5. Willem Hendricus GAUKES. Op 07 07 1777 doet Willem Hendrikus belijdenis in de Hervormde Kerk van Utrecht. Gedoopt 19 april 1758 te Utrecht (Domkerk), overleden na 1803.
  6. Daniel Antonie GAUKES, gedoopt 24 juli 1763 te Utrecht (Buurkerk), Burgemeester van Rhenen 1795, overleden 12 juli 1817 te Baarn op 53-jarige leeftijd.
 1. Jan Jacob MARCK. MARK(S). Gehuwd met:
 1. Pellemina ARENTZEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Berendina MARCK (zie: 67).
 1. Jan Gerrits PRAALDER [V] [M]. Gedoopt 1 november 1716 te Alkmaar. Gehuwd 23 augustus 1739 te Alkmaar met:
 1. Alida Barentse HANIBA. Alida Barents ANIBA / HANABA / HANEBA (Alida Barents, Alida Harmens Geneba). ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Caatje Jans PRAALDERGedoopt 21 oktober 1742 te Alkmaar, overleden op 0-jarige leeftijd, begraven 14 december 1742 te Alkmaar.
  2. Catharina (Kaatje) PRAALDER, gedoopt 29 oktober 1743 te Alkmaar.
  3. Hendrik PRAALDER (zie: 96).
  4. Elisabeth PRAALDER, gedoopt 12 maart 1750 te Alkmaar.
  5. Johanes PRAALDER, gedoopt 30 januari 1752 te Alkmaar.
  6. Neeltje PRAALDER, gedoopt 7 maart 1754 te Alkmaar, overleden 1 september 1754 te Alkmaar op 0-jarige leeftijd.
 1. Joseph Laurens JOUFRIET [V] [M]. Geboren te Marsilie. Gehuwd 21 november 1734 te Hoorn met:
 1. Maria Machiels (Marijtje) BASTEWIJN [V] [M]. Gedoopt 16 februari 1714 te Hoorn,
  Uit dit huwelijk:
  1. Cornelis JOUFRIET, gedoopt 14 april 1749 te Hoorn.
  2. Antje Josephsdr. JOFRIED (zie: 97).
  3. Laurentius JOUFRIET. GOUFRIET. Gedoopt 5 maart 1735 te Hoorn.
  4. Lucia JOUFRIET, gedoopt 18 december 1736 te Hoorn, overleden voor 1744.
  5. Joannes Josephsz (Jan Josephsz) JOUFRIET, gedoopt 30 januari 1739 te Hoorn, overleden 26 oktober 1821 te Edam op 82-jarige leeftijd. op de Nieuwe Haven; getuigen Simon J. op de Voorhaven, 52 jr. en Corn. J. op de Voorhaven bij de Dam, 48 jr., beiden metselaars (zoons).
  6. Michael JOUFRIET, gedoopt 27 november 1741 te Hoorn.
  7. Lucia (Sijtje) JOUFRIET, gedoopt 1 februari 1744 te Hoorn.
  8. Maria JOUFRIET, gedoopt 26 mei 1751 te Hoorn.
  9. Pieter JOUFRIET, gedoopt 29 december 1753 te Hoorn.
  10. Joannes JOUFRIET, gedoopt 11 maart 1769 te Hoorn. Getuigen: Marijtje Joufrit.
 1. Pieter OBÉE. Gehuwd 27 juli 1760 te Alkmaar met:
 1. Catharina (Caatie) DOBBELING. (DOBBELINGH). ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Petrus (Pieter Pietersz) OBÉEGedoopt 23 september 1761 te Alkmaar, overleden 8 september 1762 te Alkmaar op 0-jarige leeftijd.
  2. Maria Pieters (Maria) OBÉE, gedoopt 13 juni 1763 te Alkmaar.
  3. Catharina (Catrina) OBÉE (zie: 99).
 1. Casper BOLLEN [V] [M]. Geboren 28 maart 1696. Gehuwd 4 juni 1726 met:
 1. Anna Geertruida MERX,
  Uit dit huwelijk:
  1. Servatius BOLLEN (zie: 100).
 1. Paul BROUNS. Geboren 1725. Gehuwd met:
 1. Anna Maria DAESSEN. Geboren 1725,
  Uit dit huwelijk:
  1. Allegonda BROUNS (zie: 101).
 1. NN LAUSELET. Gehuwd met:
 1. n.n. NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johannes LAUSELET. (Louselet).
  2. Anna Maria (Maria) LAUSELET (zie: 105).
 1. Jacobus SMAGGE [V] [M]. Geboren 10 oktober 1745 te Leiden, Passementwerker, overleden 07/14-10-1780 te Leiden. Gehuwd 3 mei 1765 te Leiden met:
 1. Johanna (Anna) WILLEMSE. Gedoopt (Gereformeerd) 20 februari 1742,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacoba SMAGGE, geboren 6 april 1766 te Leiden.
  2. Jan SMAGGE (zie: 112).
  3. Jacobus SMAGGE, geboren 7 oktober 1770 te Leiden.
  4. Jacobus SMAGGE, geboren 9 februari 1774 te Leiden.
 1. Mathias SCHLENCKER [V] [M]. Geboren 2 januari 1755 te Schwenningen (Baden-Württemberg), gedoopt 1760. Gehuwd met:
 1. Jeanette GALIBERT. Gedoopt 1760,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jean Georg SCHLENCKER (zie: 116).
 1. Johannes Henricus (Johann Heinrich) HACKE [V] [M]. Gedoopt 27 september 1765 te Burgsteinfurt (D), Predikant, overleden 26 mei 1799 te 's Gravenhage op 33-jarige leeftijd. Gehuwd 13 november 1789 te Utrecht met:
 1. Johanna Cornelia VAN HAEFTEN [V] [M]. Geboren 23 april 1767 te Batavia, gedoopt 26 april 1767 te Batavia, overleden 4 juli 1838 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Cornelia Elisabeth HACKE (zie: 117).
 1. Sébastien Augustin PLUYET. Gedoopt 1762. Gehuwd met:
 1. Judith LE MOINE. Gedoopt 1766,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jean Jacques PLUYET (zie: 118).
 1. Gerard DE LEAU [V] [M]. Geboren 14 april 1726 te Spa (B), overleden 26 september 1788 te Spa (B) op 62-jarige leeftijd. Gehuwd 7 april 1755 met:
 1. Jeanne XHROUET [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. François Xavier DE LEAU, geboren 1772 te Spa (B), overleden 7 december 1772 te Spa (B).
  2. Gerard DE LEAU, geboren 23 januari 1756 te Spa (B), overleden 18 februari 1813 te Spa (B) op 57-jarige leeftijd.
  3. Gabriel DE LEAU, geboren 30 juli 1757 te Spa (B), overleden 25 mei 1761 te Spa (B) op 3-jarige leeftijd.
  4. Marie Jeanne Catherine DE LEAU, geboren 16 juli 1759 te Spa (B), overleden 14 december 1789 te Spa (B) op 30-jarige leeftijd.
  5. Elisabeth DE LEAU, geboren 3 juni 1761 te Spa (B), overleden 20 april 1782 te Spa (B) op 20-jarige leeftijd.
  6. Michel DE LEAU, geboren 24 maart 1763 te Spa (B), overleden 30 juli 1796 te Spa (B) op 33-jarige leeftijd.
  7. Jean Philippe DE LEAU, geboren 1 november 1764 te Spa (B), overleden 18 februari 1771 te Spa (B) op 6-jarige leeftijd.
  8. Gabriel DE LEAU, geboren 29 oktober 1766 te Spa (B), overleden 2 april 1807 te Spa (B) op 40-jarige leeftijd.
  9. Laurent Joseph DE LEAU (zie: 120).
  10. Jonas DE LEAU, geboren 19 september 1770 te Spa (B), overleden 16 juni 1806 te Spa (B) op 35-jarige leeftijd.
 1. Gerrit FLIKKENSCHILD. In 1768 als extraord. luit. art. met schip "Orangesaal" voor de Kamer Amsterdam naar Indie gevaren. Overleden 18 februari 1794 te Tegal (res. Pekalongan). Gehuwd 1790 te Semarang met:
 1. Elisabeth KERN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johannes FLIKKENSCHILD.
  2. Jacobus FLIKKENSCHILD (zie: 124).

Generatie IX
 1. Evert GERVERDINCK [V] [M]. Gedoopt 17 juli 1675 te Zutphen. Gehuwd 1 maart 1696 te Zutphen met:
 1. Kunneken GERRITSEN. Geboren te Eefde,
  Uit dit huwelijk:
  1. Agnes GERVERDINCK, gedoopt 4 februari 1697 te Zutphen, overleden voor 1699.
  2. Gerrit GERVERDINCK, gedoopt 1 juli 1698 te Zutphen, overleden voor 1701 te Zutphen.
  3. Angenes GERVERDINCK, gedoopt 3 september 1699 te Zutphen.
  4. Gerard GERVERDINCK, gedoopt 4 januari 1701 te Zutphen.
  5. Maria GERVERDINCK, gedoopt 13 september 1702 te Zutphen.
  6. Gerritjen GERVERDINCK, gedoopt 21 mei 1704 te Zutphen.
  7. Agnieta GERVERDINCK, gedoopt 24 februari 1706 te Zutphen.
  8. Arnoldus GERVERDINCK, gedoopt 29 mei 1707 te Zutphen.
  9. Wilhelmus GERVERDINCK, gedoopt 2 juli 1710 te Zutphen, overleden voor 1711.
  10. Wilhelmus GERVERDINCK, gedoopt 2 juli 1710 te Zutphen, overleden voor 1711.
  11. Wilhelmus GERVERDINCK (zie: 128).
 1. Willem VAN GORSEL. Gehuwd met:
 1. Anneken STEVENS,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan Willem VAN GORSEL, geboren 1723 te Zutphen.
  2. Gerhardina VAN GORSEL (zie: 129).
 1. Abraham GAUKES. In 1725 komen Abraham Gaukes en zijn vrouw Sara Donker met attestatie van Amsterdam naar Utrecht. Begraven 14 november 1743 te Utrecht (Jacobikerk). begraven met 12 dragers en 16 ellen laken gescheurd. Kosten f4, . . Gehuwd 5 april 1715 te Amsterdam met:
 1. Sara DONCKER [V] [M]. Begraven 13 mei 1776 te Utrecht (Jacobikerk). begraven met 8 dragers en 16 ellen laken gescheurd. Kosten f2,-. ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dilia Catrina GAUKESGedoopt 15 september 1716 te Amsterdam (Nieuwe Kerk). Getuigen: Willem van der Hoef en Diliana Alrant.
  2. Diliana GAUKES, gedoopt 15 december 1718 te Amsterdam (Amstelkerk). Getuigen: Johannes Block en Dilleijana Alrant.
  3. Willem GAUKES (zie: 130).
 1. Simon LAATS. Gehuwd met:
 1. Susanna Elisabeth BOUWMEESTER,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hester LAATS (zie: 131).
 1. Gerrit PRAALDER [V] [M]. Geboren te Hoorn. Gehuwd 24 november 1709 te Alkmaar met:
 1. Bregje Cornelisdr. HAAS. Breghje Knelis, Bregje Knelis Raas, Bregje Cnelis Rees. Begraven 5 september 1725 te Alkmaar,
  Uit dit huwelijk:
  1. Elisabeth PRAALDER, gedoopt 22 oktober 1713 te Alkmaar.
  2. Cornelis (Knelis) PRAALDER, gedoopt 30 december 1714 te Alkmaar.
  3. Jan Gerrits PRAALDER (zie: 192).
  4. Jacob PRAALDER, gedoopt 20 december 1719 te Alkmaar.
 1. Laurens JAUFRIET. Geboren te France. Gehuwd met:
 1. Anna GROINSARDE. Overleden november 1732 te Barcelonette (Alpes), France,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johannes JOUFRIET.
  2. Maria JOUFRIET.
  3. Joseph Laurens JOUFRIET (zie: 194).
  4. Joanne Laurentius JOUFRIET.
 1. Machiel BASTEWIJN. Geboren ca. 1685 te Genève (Sw.). Gehuwd 11 maart 1713 te Hoorn met:
 1. Sijtje CORNELIS. Geboren te Hoorn?,
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria Machiels (Marijtje) BASTEWIJN (zie: 195).
  2. Bartel BASTEWIJN, gedoopt ca. 1710 te Hoorn.
  3. Niels BASTEWIJN, gedoopt 23 december 1716 te Hoorn.
 1. Servatius BOLLEN. Geboren 1664. Gehuwd 13 december 1684 met:
 1. Catharina DE WEERD,
  Uit dit huwelijk:
  1. Casper BOLLEN (zie: 200).
 1. Johannes SMAGGE [V] [M]. Geboren 9 november 1692 te Leiden, gedoopt (Gereformeerd) , Dekenwerker. Gehuwd 20 oktober 1730 te Leiden met:
 1. Jacoba STOCKMAN [V] [M]. Geboren 9 juli 1710 te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria SMAGGE, geboren 19 augustus 1731 te Leiden.
  2. Pieternella SMAGGE, geboren 22 februari 1733 te Leiden.
  3. Neeltje SMAGGE, geboren 6 november 1735 te Leiden.
  4. Glaude SMAGGE, geboren 31 oktober 1736 te Leiden.
  5. Isaac SMAGGE, geboren 5 maart 1738 te Leiden.
  6. Dirk SMAGGE, geboren 23 augustus 1739 te Leiden.
  7. Cornelia SMAGGE, geboren 19 maart 1743 te Leiden.
  8. Jacobus SMAGGE (zie: 224).
  9. Jan SMAGGE, geboren 10 oktober 1745 te Leiden.
 1. Balthasar SCHLENCKER [V] [M]. Gedoopt 1720 te Schwenningen (Baden-Wuerttemberg), Kleermaker, overleden bf. 02-03-1784 te Schwenningen (Baden-Württemberg). Gehuwd 1741 te Schwenningen (Baden-Wuerttemberg) met:
 1. Ursula LAUFFER [V] [M]. Gedoopt 1720,
  Uit dit huwelijk:
  1. Balthasar SCHLENCKER, geboren 1745 te Schwenningen (Baden-Württemberg), Schüster.
  2. Mathias SCHLENCKER (zie: 232).
 1. Arnold Mauritz (Arnold Moritz) HACKE [V] [M]. Gedoopt 5 november 1724 te Tecklenburg (D), Graeflich Bentheimischer Rentamtsdiener, Korenhandelaar, overleden 1 juli 1788 te Burgsteinfurt, Westfalen (D) op 63-jarige leeftijd. Gehuwd 2 december 1764 te Burgsteinfurt, Westfalen (D) met:
 1. Johanna Gertrud (Anna Gertrude) PRÜMERS [V] [M]. Gedoopt 14 september 1734, overleden 21 juni 1776 te Burgsteinfurt, Westfalen (D) op 41-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johannes Henricus (Johann Heinrich) HACKE (zie: 234).
  2. Maria Aleida HACKE, gedoopt 4 oktober 1767 te Burgsteinfurt (D).
  3. Walrad (Conrad ?) HACKE, gedoopt 5 september 1770 te Burgsteinfurt (D), Predikant.
  4. Arnoldine Johanna (Dine) HACKE, gedoopt 27 december 1772 te Burgsteinfurt (D).
 1. Adriaen VAN HAEFTEN [V] [M]. Geboren 13 december 1736 te Utrecht, Boekhouder, secr. pandbewaker, Bank v. Leni, Naar Indie als kadet, 1750, Onderkoopman 1759, overleden 5 januari 1776 te Batavia op 39-jarige leeftijd. Gehuwd 13 mei 1759 te Batavia met:
 1. Maria Barbara KRAG genaamd Scharken [V] [M]. Geboren 9 januari 1741 te Negapatman, overleden 2 februari 1771 te Batavia op 30-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacob Jan VAN HAEFTEN, geboren 6 juni 1761 te Batavia, gedoopt 10 juni 1761 te Batavia, overleden 30 augustus 1763 te Batavia op 2-jarige leeftijd.
  2. Adriaan VAN HAEFTEN, geboren 9 januari 1766 te Batavia, Inspecteur der Belastingen te Breda 1813, Inspecteur Kadaster in Nd. Brabant 1828, Schoot en secr. van Montfoort 1793, Secr. van Rijnsaterwoude 1791, overleden 5 februari 1848 te Utrecht op 82-jarige leeftijd.
  3. Johanna Cornelia VAN HAEFTEN (zie: 235).
  4. Ernestina Henrietta VAN HAEFTEN, geboren 4 augustus 1769 te Batavia, gedoopt 9 augustus 1769 te Batavia, overleden 30 november 1771 te Batavia op 2-jarige leeftijd.
  5. Sara Jacoba VAN HAEFTEN, geboren 14 oktober 1770 te Batavia, gedoopt 17 oktober 1770 te Batavia, overleden 28 juli 1771 te Batavia op 0-jarige leeftijd.
 1. Gerard DE LEAU [V] [M]. Geboren 5 januari 1683 te Spa (B), overleden 7 april 1729 te Spa (B) op 46-jarige leeftijd. Gehuwd 6 november 1713 te Spa (B) met:
 1. Marie Catherine DE LEAU,
  Uit dit huwelijk:
  1. Laurent Michel DE LEAU, geboren 10 november 1715 te Spa (B), overleden 22 oktober 1767 te Spa (B) op 51-jarige leeftijd.
  2. Marie Jeanne DE LEAU, geboren 25 augustus 1717 te Spa (B).
  3. Jean François DE LEAU, geboren 9 december 1719 te Spa (B), overleden 31 mei 1768 te Vinave de Graveule (B) op 48-jarige leeftijd.
  4. Marie Jeanne DE LEAU, geboren 5 december 1721 te Spa (B), overleden 9 maart 1770 te Spa (B) op 48-jarige leeftijd.
  5. Elisabeth Therese DE LEAU, geboren 29 januari 1723 te Spa (B), overleden 9 september 1781 te Spa (B) op 58-jarige leeftijd.
  6. Gerard DE LEAU (zie: 240).
  7. Jonas DE LEAU, geboren 11 februari 1728 te Spa (B), overleden 31 december 1772 te Spa (B) op 44-jarige leeftijd.
 1. Gabriel XHROUET. Gehuwd met:
 1. Marie DAGLY,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jeanne XHROUET (zie: 241).

Generatie X
 1. Gerhardt (Gerrit) GERFERINCK. Geboren ca. 1640 te Zutphen, overleden voor 03-02-1717. Gehuwd 2 juli 1667 te Zutphen met:
 1. Margrieta LIEBERICH. YBRICH / LYBERING / LIEBERICH / LIEBERCH / LIBRIGHS / LIEBRIGS / LIBRIG / LYSBRICHT. ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Gerrit GERVERDINCKGedoopt 10 november 1667 te Zutphen.
  2. Elsken GERVERDINK, gedoopt 26 januari 1669 te Zutphen.
  3. Harman ? GERVERDINCK, gedoopt 28 november 1671 te Zutphen.
  4. Evert GERVERDINCK (zie: 256).
  5. Jannis GERVERDINCK, gedoopt 28 januari 1677 te Zutphen.
  6. Abraham GERVERDINCK, gedoopt 27 april 1679 te Zutphen, overleden voor 25-05-1731 te Zutphen.
  7. Margrieta GERVERDINCK, gedoopt 19 september 1680 te Zutphen.
  8. Peter GERVERDINCK, gedoopt 8 juni 1685 te Zutphen.
 1. Reynier DONCKER. Gehuwd met:
 1. Deliana ALRAN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Sara DONCKER (zie: 261).
 1. Gerrit Hendrikz PRALER. Gehuwd (ondertrouw) 12 september 1682 te Hoorn met:
 1. Stijntje SENTES,
  Uit dit huwelijk:
  1. Gerrit PRAALDER (zie: 384).
 1. Glaude Jansse SMAGGE [V] [M]. Geboren 7 juni 1657 te Leiden, Saaiwerker. Gehuwd 26 juni 1681 te Leiden met:
 1. Maria (Marijtge) JANS [V] [M]. Geboren 28 maart 1660 te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Elisabeth SMAGGE, geboren 3 mei 1682 te Leiden.
  2. Johannes SMAGGE (zie: 448).
 1. Isacq STOCKMAN [V] [M]. Gedoopt 18 augustus 1658 te Leiden, Droogscheerder. Gehuwd (ondertrouw) 27 juli 1691 te Leiden met:
 1. Pieternella VAN DER VOORN. Geboren te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jannetje STOCKMAN, overleden vóór 14-08-1741.
  2. Jacoba STOCKMAN (zie: 449).
 1. Joseph SCHLENCKER [V] [M]. Gedoopt 1690. Gehuwd 1712 te Schwenningen (Baden-Württemberg) met:
 1. Anna Catharina KÄMPFF,
  Uit dit huwelijk:
  1. Balthasar SCHLENCKER (zie: 464).
 1. Georg LAUFFER. Gedoopt 1690. Gehuwd met:
 1. (7) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Ursula LAUFFER (zie: 465).
 1. Jobst HACKE. Gedoopt ca. 1700, overleden 17 september 1757 te Tecklenburg (D). Gehuwd met:
 1. (8) NN. Geboren 1698, overleden aft. 21-03-1760,
  Uit dit huwelijk:
  1. Arnold Mauritz (Arnold Moritz) HACKE (zie: 468).
 1. Johann Heinrich PRÜMERS [V] [M]. Geboren 30 december 1677 te Burgsteinfurt (D), Bakker, Brouwer. Gehuwd met:
 1. Maria Katharina WESSLING,
  Uit dit huwelijk:
  1. Walrad PRÜMERS, gedoopt 7 juni 1718 te Burgsteinfurt (D), Conrector aan de Latijnsche school te Middel, Leraar geschiedenis, overleden 30 oktober 1767 te Middelburg op 49-jarige leeftijd.
  2. Anna Elsbeth PRÜMERS, gedoopt 7 april 1720 te Burgsteinfurt (D).
  3. Johann (Jan) PRÜMERS, gedoopt 17 juni 1722 te Burgsteinfurt (D), overleden 2 december 1802 op 80-jarige leeftijd.
  4. Johanna Gertrud PRÜMERS, gedoopt 20 augustus 1724 te Burgsteinfurt (D).
  5. Anna Adelheid PRÜMERS, gedoopt 26 december 1726 te Burgsteinfurt (D).
  6. Maria Katharina PRÜMERS, gedoopt 30 oktober 1729 te Burgsteinfurt (D).
  7. Arnold PRÜMERS, gedoopt 10 maart 1732 te Burgsteinfurt (D), overleden 10 december 1810 op 78-jarige leeftijd.
  8. Johanna Gertrud (Anna Gertrude) PRÜMERS (zie: 469).
  9. Petronella PRÜMERS, gedoopt 19 mei 1737 te Burgsteinfurt (D), overleden 11 oktober 1814 op 77-jarige leeftijd.
 1. Jacobus (Jacob) VAN HAEFTEN [V] [M]. Geboren 14 oktober 1709 te Batavia, gedoopt 14 oktober 1709 te Batavia, Lid van de Raad van Justitie te Batavia; , overleden 7 maart 1772 te Batavia op 62-jarige leeftijd, begraven 8 maart 1772 te Batavia. Gehuwd 9 augustus 1733 te Utrecht met:
 1. Johanna Cornelia STORM VAN 'S GRAVESANDE [V] [M]. Geboren 7 juli 1714 te Utrecht, gedoopt 8 juli 1714 te Utrecht, overleden 12 juli 1763 te Batavia op 49-jarige leeftijd, begraven 13 juli 1763 te Batavia,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacob VAN HAEFTEN.
  2. Sara Clasina VAN HAEFTEN, gedoopt 28 augustus 1735 te Utrecht.
  3. Nicolaas Ernst Henri VAN HAEFTEN.
  4. Adriaen VAN HAEFTEN (zie: 470).
 1. Jan KRAG genaamd Scharken Jens. Geboren 1709 te Drontheim. Gehuwd met:
 1. Thomasia DE VOS,
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria Barbara KRAG genaamd Scharken (zie: 471).
 1. Michel DE LEAU [V] [M]. Geboren 8 juli 1638 te Spa (B), overleden 17 april 1716 te Spa (B) op 77-jarige leeftijd. Gehuwd 24 september 1658 te Spa (B) met:
 1. Marie DE BEAURIEUX,
  Uit dit huwelijk:
  1. Elizabeth DE LEAU, geboren 29 september 1659 te Spa (B).
  2. Henri Michel DE LEAU, geboren 4 november 1663 te Spa (B), overleden 17 april 1697 te Spa (B) op 33-jarige leeftijd.
  3. Marie Françoise DE LEAU, geboren 12 januari 1671 te Spa (B).
  4. Michel DE LEAU, geboren 28 januari 1675 te Spa (B).
  5. Marie DE LEAU, geboren 23 oktober 1677 te Spa (B).
  6. Gerard DE LEAU (zie: 480).

Generatie XI
 1. Jan SMAGGE. Geboren te Reningelts (B), overleden voor 09-12-1669 te Leiden. Gehuwd 22 april 1644 te Leiden met:
 1. Lijsbeth VAN SANTVOORT [V] [M]. Geboren voor 1620 te Leiden, overleden te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Anna SMAGGE, geboren 23 februari 1645 te Leiden.
  2. Pieter SMAGGE, geboren 26 november 1648 te Leiden.
  3. Johannes SMAGGE, geboren 31 mei 1650 te Leiden.
  4. Pieter SMAGGE, geboren 21 januari 1652 te Leiden.
  5. Glaude SMAGGE, geboren 6 juli 1653 te Leiden.
  6. Glaude Jansse SMAGGE (zie: 896).
  7. Johannes SMAGGE, geboren 2 februari 1659 te Leiden.
 1. Jan STEVENSZ [V] [M]. Gedoopt 3 september 1637 te Leiden, Vachtebloter. Gehuwd (ondertrouw) 25 mei 1659 te Leiden met:
 1. Marya Sydrachts KNOTTER [V] [M]. Geboren te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria (Marijtge) JANS (zie: 897).
 1. Isaack STOCKMAN [V] [M]. Geboren 6 november 1633 te Canterbury (UK), gedoopt (Franse Kerk) 10 november 1633 te Canterbury (UK), Greinwerker. Gehuwd (ondertrouw) 18 juni 1655 te Leiden met:
 1. Jannetje DE CLER [V] [M]. Geboren te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Isacq STOCKMAN (zie: 898).
 1. Balthasar SCHLENCKER [V] [M]. Gedoopt bf. 29-02-1663/4 te Schwenningen (Baden-Württemberg), overleden 9 mei 1729 te Schwenningen (Baden-Württemberg). Gehuwd 1683 te Schwenningen (Baden-Württemberg) met:
 1. Anna Catharina WEBER. Overleden 1729 te Schwenningen (Baden-Württemberg),
  Uit dit huwelijk:
  1. Joseph SCHLENCKER (zie: 928).
 1. Walrad PRÜMERS [V] [M]. Geboren ca. 1641 te Burgsteinfurt (D), Burgemeester van Burgsteinfurt (D), overleden 14 december 1685 te Burgsteinfurt (D). Gehuwd 21 oktober 1666 te Burgsteinfurt (D) met:
 1. Anna Elisabeth (Margaretha) HOLTERMAN. Geboren ca. 1642, overleden 5 mei 1671 te Burgsteinfurt (D),
  Uit dit huwelijk:
  1. Anna Gertrud PRÜMERS, geboren 26 juli 1668 te Burgsteinfurt (D), overleden 29 november 1771 te Burgsteinfurt (D) op 103-jarige leeftijd.
  2. Conrad (Konrad) PRÜMERS, gedoopt 21 november 1669 te Burgsteinfurt (D), Rector te Bentheim 1704-1748, overleden 10 november 1759 te Bentheim (D) op 89-jarige leeftijd.
  3. Arnold PRÜMERS, geboren 3 december 1671 te Burgsteinfurt (D), overleden 18 juli 1672 te Burgsteinfurt (D) op 0-jarige leeftijd.
  4. Arnold PRÜMERS, geboren 4 mei 1673 te Burgsteinfurt (D).
  5. Johann Heinrich PRÜMERS, geboren 3 mei 1675 te Burgsteinfurt (D), overleden 12 december 1676 te Burgsteinfurt (D) op 1-jarige leeftijd.
  6. Johann Heinrich PRÜMERS (zie: 938).
 1. Nicolaas VAN HAEFTEN [V] [M]. Geboren 14 november 1682 te Utrecht, gedoopt 15 november 1682 te Utrecht, Landdrost te Batavia, Notaris te Batavia, overleden 13 augustus 1724 te Batavia op 41-jarige leeftijd, begraven 15 augustus 1724 te Batavia. Gehuwd 22 juli 1706 te Batavia met:
 1. Sarah PEDEL [V] [M]. Geboren 6 oktober 1689 te Batavia, overleden 1 juli 1751 te Batavia op 61-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna VAN HAEFTEN.
  2. Geertruyda VAN HAEFTEN.
  3. Nicolaas VAN HAEFTEN, geboren 9 december 1707 te Batavia, Raadsheer in den Hove Provinciaal te Utrecht, overleden 31 augustus 1789 te Utrecht op 81-jarige leeftijd.
  4. Cornelis VAN HAEFTEN, geboren 1710 te Batavia.
  5. Jacobus (Jacob) VAN HAEFTEN (zie: 940).
  6. Johan VAN HAEFTEN, geboren 28 februari 1714 te Batavia, gedoopt 6 maart 1714 te Batavia, Raad in de Vroedschap van Utrecht, overleden 3 september 1748 te Utrecht op 34-jarige leeftijd, begraven 9 september 1748 te Utrecht.
 1. Pieter STORM VAN 'S GRAVESANDE [V] [M]. Geboren 22 december 1683 te 's Hertogenbosch. Vlgns. Prometheus overleden 28-10-1721. Ontvanger van convoyen en licenten in Eindho, Schepen van 's Hertogenbosch, overleden 27 oktober 1721 op 37-jarige leeftijd. Gehuwd 27 juli 1713 te Utrecht met:
 1. Ernestina Henriette VAN BRONCKHORST [V] [M]. Geboren 12 april 1695 te Utrecht, gedoopt 13 april 1695 te Utrecht, overleden op 85-jarige leeftijd, begraven 6 november 1780 te Utrecht,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna Cornelia STORM VAN 'S GRAVESANDE (zie: 941).
  2. Adriana Aletta STORM VAN 'S GRAVESANDE, geboren 15 oktober 1715 te Utrecht, overleden 12.1796 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd, begraven 19 december 1796 te Utrecht.
  3. Dirk STORM VAN 'S GRAVESANDE, gedoopt 15 september 1717 te Utrecht.
  4. Bregitta Aleida STORM VAN 'S GRAVESANDE, gedoopt 15 oktober 1719 te Utrecht.
 1. Henry LE PINSON [V] [M]. Overleden 14 september 1659 te Spa (B). Gehuwd 1627 met:
 1. Elisabeth DE FAAZ. Overleden 1674,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jeanne DE LEAU, geboren 2 februari 1641 te Spa (B).
  2. Catherine DE LEAU, geboren 3 mei 1643 te Spa (B).
  3. Elizabeth DE LEAU.
  4. Anne DE LEAU.
  5. Gerard DE LEAU, geboren 27 november 1628 te Spa (B), overleden 13 maart 1689 te Spa (B) op 60-jarige leeftijd.
  6. Michel DE LEAU (zie: 960).

Generatie XII
 1. Glaude VAN SANTVOORT. Geboren te Rijsel, Fusteinwerker. Gehuwd (ondertrouw) 24 augustus 1612 te Leiden met:
 1. Maycken SCHERIERS. Geboren te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Lijsbeth VAN SANTVOORT (zie: 1793).
 1. Steven JANSZ.. Geboren te Delft, Vachtebloter. Gehuwd (ondertrouw) 23 juni 1636 te Leiden met:
 1. Maertje SCHUDDEMATH [V] [M]. Geboren te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan STEVENSZ (zie: 1794).
 1. Sydrach Jansz. KNOTTER [V] [M]. Geboren te Leiden, Vachtebloter. Gehuwd (ondertrouw) 17 mei 1630 te Leiden met:
 1. Neeltgen FRANS. Geboren te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan Sydrachtszn KNOTTER, Schoenmaker.
  2. Marya Sydrachts KNOTTER (zie: 1795).
 1. Bon STOCKMAN. Gehuwd met:
 1. Noël NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Isaack STOCKMAN (zie: 1796).
 1. Pierre DE CLER. Geboren te Ath, Henegouwen (B), Saaiwerker. Gehuwd (ondertrouw) 4 maart 1616 te Leiden met:
 1. Adryaentgen CHRISTOFFELS. Geboren te Vlissingen,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jannetje DE CLER (zie: 1797).
 1. Joseph SCHLENCKER. Gehuwd met:
 1. Barbara IRION ?,
  Uit dit huwelijk:
  1. Balthasar SCHLENCKER (zie: 1856).
 1. Conrad sr. PRÜMERS. Overleden 4 mei 1668 te Burgsteinfurt, Westfalen (D). Gehuwd met:
 1. (68) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. dochter PRÜMERS.
  2. zoon PRÜMERS.
  3. Walrad PRÜMERS (zie: 1876).
  4. dochter PRÜMERS.
 1. Nicolaas DE CRAEN VAN HAEFTEN [V] [M]. Geboren 25 augustus 1653 te Utrecht, Advocaat Hof van Utrecht, j.u.d. Harderwijk 1678, overleden op 57-jarige leeftijd, begraven 17 januari 1711 te Utrecht. Gehuwd 8 juni 1674 te Utrecht met:
 1. Geertruyd VAN BRONCKHORST [V] [M]. Geboren 1654 te Utrecht, overleden 1 mei 1712 te Utrecht,
  Uit dit huwelijk:
  1. Nicolaas VAN HAEFTEN (zie: 1880).
 1. Jacobus PEDEL [V] [M]. Geboren 1653 te Formosa (Taiwan), overleden 04-1700 te Batavia. Gehuwd met:
 1. Johanna SIX [V] [M]. Geboren 1655 te Formosa (Taiwan), overleden voor 1698 te Batavia,
  Uit dit huwelijk:
  1. Sarah PEDEL (zie: 1881).
 1. Dirk, Dierck VAN 'S GRAVESANDE [V] [M]. Geboren 22 juli 1646 te 's Hertogenbosch, gedoopt 24 juli 1646 te 's Hertogenbosch, Schepen van 's Hertogenbosch, overleden 10 november 1716 te 's Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd. Gehuwd 10 juli 1681 te 's Hertogenbosch met:
 1. Anna Josina BLOM [V] [M]. Geboren 10 december 1653 te 's Hertogenbosch, gedoopt 12 december 1653 te 's Hertogenbosch, overleden 6 november 1724 te 's Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Pieter STORM VAN 'S GRAVESANDE (zie: 1882).
  2. Ewout Hendrik STORM VAN 'S GRAVESANDE, geboren 6 juni 1685 te 's Hertogenbosch, gedoopt 8 juni 1685 te 's Hertogenbosch, overleden op 65-jarige leeftijd, begraven 20 september 1750 te 's Hertogenbosch.
 1. Adriaan VAN BRONCKHORST [V] [M]. Geboren 6 november 1650 te Zaltbommel, Burgemeester van Utrecht, Notaris, Schepen 1713, Raad in de vroedschap van Utrecht, overleden 1 september 1738 te Utrecht op 87-jarige leeftijd. Gehuwd 3 augustus 1679 te Wijk bij Duurstede met:
 1. Aletta PLOOS VAN AMSTEL [V] [M]. Geboren 6 oktober 1654 te Hagestein, overleden 23 juni 1737 te Utrecht op 82-jarige leeftijd, begraven 3 juni 1737 te Utrecht. Begraven in de Geertekerk te Utrecht. ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johan Hendrik VAN BRONCKHORSTGedoopt 5 april 1681 te Utrecht.
  2. Johannes Hendrik VAN BRONCKHORST, gedoopt 12 februari 1682 te Utrecht.
  3. Diederika Geertuijd VAN BRONCKHORST, gedoopt 13 januari 1683 te Utrecht, overleden 1777.
  4. Johan Wilhelm VAN BRONCKHORST, gedoopt 30 december 1683 te Utrecht.
  5. Nicolaas VAN BRONCKHORST, gedoopt 30 december 1684 te Utrecht, overleden 1 april 1755 te Utrecht op 70-jarige leeftijd.
  6. Wilhelmina Charlotta VAN BRONCKHORST, gedoopt 15 maart 1687 te Utrecht.
  7. Aleida Cornelia VAN BRONCKHORST, gedoopt 1 april 1689 te Utrecht, overleden 18 september 1718 te Utrecht op 29-jarige leeftijd.
  8. Maurice Ernestina VAN BRONCKHORST, gedoopt 3 juni 1691 te Utrecht.
  9. Adriana VAN BRONCKHORST, gedoopt 13 maart 1692 te Utrecht.
  10. Ernestina Henriette VAN BRONCKHORST (zie: 1883).
 1. Thomas LE PINSON [V] [M]. Geboren 20 december 1583 te Spa (B), overleden 18 februari 1638 te Spa (B) op 54-jarige leeftijd. Gehuwd met:
 1. (9) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Anne LE PINSON.
  2. Henry LE PINSON (zie: 1920).

Generatie XIII
 1. Adriaen SCHUDDEMATH [V] [M]. Geboren te Ronse (B). Gehuwd 22 juli 1598 te Leiden met:
 1. Tanneken VAN DEN DALE [V] [M]. Geboren te Ronse (B),
  Uit dit huwelijk:
  1. Maertje SCHUDDEMATH (zie: 3589).
 1. Jan Jansz. KNOTTER. Geboren 1565-70 te Leiden. Gehuwd 6 april 1596 te Leiden met:
 1. Barbara Gerritsdr.. Geboren te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Pieter Jansz KNOTTER.
  2. Willem Jansz KNOTTER, geboren ca. 1610.
  3. Adriaen Jans KNOTTER, geboren ca. 1600, Lijdraaier.
  4. Gerrit Jans KNOTTER, geboren ca. 1598.
  5. Dirck Jansz KNOTTER, geboren ca. 1598 te Leiden.
  6. Sydrach Jansz. KNOTTER (zie: 3590).
 1. Jacob DE CRAEN VAN HAEFTEN [V] [M]. Geboren 8 juni 1617 te Utrecht, Adjunct-secretaris Staten van Utrecht, Advocaat Hof van Utrecht, overleden 27 maart 1666 te Utrecht op 48-jarige leeftijd, begraven 9 april 1666 te Utrecht. Gehuwd 8 juni 1647 te Utrecht met:
 1. Margaretha VAN BERCK [V] [M]. Geboren 6 februari 1632 te Utrecht, overleden bef. 30-03-1689,
  Uit dit huwelijk:
  1. Nicolaas DE CRAEN VAN HAEFTEN (zie: 3760).
 1. Johan VAN BRONCKHORST. Gehuwd met:
 1. Leonora VAN NOORT,
  Uit dit huwelijk:
  1. Geertruyd VAN BRONCKHORST (zie: 3761).
 1. Thomas PEDEL. Geboren te Utrecht, Luitenant te Tamsuy 1642, Vaandrig 1637, overleden 1661 te Formosa (Taiwan). Gehuwd 28 mei 1633 te Batavia met:
 1. Franchina CUNNINGHAM. Geboren te Siam (Thailand), overleden te Formosa (Taiwan),
  Uit dit huwelijk:
  1. Sara PEDEL.
  2. Helena PEDEL.
  3. Elisabeth PEDEL.
  4. Eva PEDEL.
  5. Jacobus PEDEL (zie: 3762).
  6. Thomas PEDEL.
 1. Daniel SIX [V] [M]. Geboren 1 december 1620 te Middelburg. Gehuwd 03-1649 te Batavia met:
 1. Sara Gerritsdr. VAN DE WILDER. Geboren te Amsterdam,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna SIX (zie: 3763).
 1. Laurens VAN 'S GRAVESANDE [V] [M]. Geboren 1605 te Delft, Raad en schepen van 's Hertogenbosch, overleden 24 oktober 1686 te 's Hertogenbosch. Gehuwd 17 april 1635 te Leiden met:
 1. Johanna VAN HEURN [V] [M]. Geboren 1612 te Leiden, overleden 29 september 1668 te 's Hertogenbosch,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk, Dierck VAN 'S GRAVESANDE (zie: 3764).
 1. Nicolaas BLOM. Rentmeester en ingenieur. Gehuwd met:
 1. Cornelia DE BASTYNCK,
  Uit dit huwelijk:
  1. Anna Josina BLOM (zie: 3765).
 1. Pieter VAN BRONCKHORST [V] [M]. Geboren 7 september 1622 te Amersfoort, Medisch doctor, overleden 28 januari 1655 te Zaltbommel op 32-jarige leeftijd. Gehuwd 12 september 1647 te Zaltbommel met:
 1. Alida DE COCK VAN KERCKWIJCK [V] [M]. Geboren 7 juli 1626 te Zaltbommel, overleden 27 augustus 1651 te Zaltbommel op 25-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Adriaan VAN BRONCKHORST (zie: 3766).
 1. Nicolaas (Claes) PLOOS VAN AMSTEL [V] [M]. Gedoopt 3 mei 1618 te Utrecht, Vendrig 1635, Domheer te Utrecht, Burgemeester van Wijk bij Duurstede 1661/2/4, overleden op 46-jarige leeftijd, begraven 4 januari 1665 te Utrecht. Begraven in de Domkerk te Utrecht. Gehuwd (kerk) 12 oktober 1641 te Wijk bij Duurstede met:
 1. Jkvr. Allarda VAN HOLLAND [V] [M]. Geboren te Wijk bij Duurstede, overleden 04/11-11-1705 te Utrecht,
  Uit dit huwelijk:
  1. Adriaan Dirk PLOOS VAN AMSTEL.
  2. Berend Willem PLOOS VAN AMSTEL.
  3. George Edzart PLOOS VAN AMSTEL.
  4. Agnes PLOOS VAN AMSTEL, geboren 1662 te Wijk bij Duurstede, overleden 16 juli 1710 te Wijk bij Duurstede.
  5. Adrianus PLOOS VAN AMSTEL, gedoopt 19 juni 1642 te Wijk bij Duurstede.
  6. Aletta PLOOS VAN AMSTEL (zie: 3767).
  7. Isabella PLOOS VAN AMSTEL, gedoopt 9 maart 1643 te Wijk bij Duurstede, overleden op 81-jarige leeftijd, begraven 25 juli 1724 te Amsterdam.
  8. Adriaan PLOOS VAN AMSTEL, gedoopt 29 december 1644 te Wijk bij Duurstede, overleden 1688.
  9. Cornelia Petronella PLOOS VAN AMSTEL, gedoopt 16 september 1660, overleden op 46-jarige leeftijd, begraven 5 oktober 1706 te Utrecht.
 1. Henry LE PINSON [V] [M]. Geboren 1550-1600 te Creppe (B). Gehuwd met:
 1. (10) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Remy LE PINSON, geboren 15 oktober 1575 te Spa (B).
  2. Jehan LE PINSON, geboren 25 december 1576 te Spa (B).
  3. Thomas LE PINSON (zie: 3840).

Generatie XIV
 1. Adriaen SCHUDDEMATTE. Gehuwd met:
 1. Lijsbeth VAN VERRE,
  Uit dit huwelijk:
  1. Adriaen SCHUDDEMATH (zie: 7178).
 1. n.n. VAN DEN DALE. Gehuwd met:
 1. Maycken SCHREGELS,
  Uit dit huwelijk:
  1. Tanneken VAN DEN DALE (zie: 7179).
 1. Jan Janszn DE CRAEN VAN HAEFTEN [V] [M]. Gedoopt 22 februari 1588, 1e Klerk van de Staten van Utrecht, overleden op 79-jarige leeftijd, begraven 19 augustus 1667 te Utrecht. Gehuwd 22-06/7-1609 te Utrecht met:
 1. Mechteld VAN GERESTEYN [V] [M]. Geboren 1582, begraven 20 maart 1654 te Utrecht,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacob DE CRAEN VAN HAEFTEN (zie: 7520).
 1. Nicolaas VAN BERCK [V] [M]. Deken van St. Jan, Heer van Kiesdorp en Mijdrecht, President van de Staten van Utrecht, overleden 31 oktober 1652 te Utrecht. Gehuwd 4 juli 1614 te Utrecht met:
 1. Isabella VAN HEURN [V] [M]. Geboren 3 september 1594 te Leiden, overleden 12-04-166? te Utrecht,
  Uit dit huwelijk:
  1. Isabella VAN BERCK.
  2. Nicolaas VAN BERCK.
  3. Geertrui VAN BERCK.
  4. Johannes VAN BERCK.
  5. Geertrui VAN BERCK.
  6. Deliana VAN BERCK.
  7. Christina VAN BERCK.
  8. Gijsbert VAN BERCK.
  9. Jacobus VAN BERCK.
  10. Jacobus VAN BERCK.
  11. Margaretha VAN BERCK (zie: 7521).
  12. Johannes VAN BERCK.
 1. Anthony SIX. Geboren te Antwerpen (B). Gehuwd 20 augustus 1611 te Middelburg met:
 1. Tanneke GOETHALS. Geboren te Gent (B),
  Uit dit huwelijk:
  1. Daniel SIX (zie: 7526).
 1. Ewout VAN 'S GRAVESANDE [V] [M]. Geboren 8 september 1578 te Delft, Advocaat. Gehuwd 17 januari 1595 te Leiden met:
 1. Aefgen Laurensdr. VAN SWAENSWYCK [V] [M]. Geboren te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk STORM VAN 'S GRAVESANDE.
  2. Jacob VAN 'S GRAVESANDE.
  3. Laurens VAN 'S GRAVESANDE (zie: 7528).
 1. Otto VAN HEURN [V] [M]. Geboren 8 september 1577 te Utrecht, Professor in de anatomie te Leiden, overleden 14 juli 1652 te Leiden op 74-jarige leeftijd. Gehuwd 14 september 1602 te Leiden met:
 1. Johanna Laurensdr. VAN SWAENSWYCK [V] [M]. Geboren 1581 te Leiden, overleden 29 september 1668,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johan VAN HEURN, Doctor in de rechten, overleden 1669.
  2. Johanna VAN HEURN (zie: 7529).
 1. Hendrik VAN BRONCKHORST [V] [M]. Geboren 27 september 1585 te Weesp, Schepen van Amersfoort, overleden 23 november 1654 te Amersfoort op 69-jarige leeftijd. Gehuwd 25-06/7-1609 te Amersfoort met:
 1. Geertruyd VAN COLENBERGH [V] [M]. Geboren 1586, gedoopt 1 maart 1586 te Amersfoort. Getuigen: Jan van Noortwick en Mechtelt van Rijn, overleden 6 juni 1661 op 75-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:
  1. Pieter VAN BRONCKHORST (zie: 7532).
 1. Adriaan DE COCK VAN KERCKWIJCK [V] [M]. Geboren ca. 1595, Burgemeester van Zaltbommel, Gecommiteerde der Staten Generaal, overleden 28-04-166? te Zaltbommel. Gehuwd met:
 1. Hillegonda VAN BERENDONCK [V] [M]. Overleden 6 december 1652 te Zaltbommel,
  Uit dit huwelijk:
  1. Alida DE COCK VAN KERCKWIJCK (zie: 7533).
 1. Adriaen PLOOS VAN AMSTEL [V] [M]. Geboren te Loosdrecht, overleden te 's Hertogenbosch, begraven 24 augustus 1646 te Utrecht (Domkerk). Gehuwd (ondertrouw) 29 april 1607 te Naarden met:
 1. Elisabeth PATER VAN RAVESCHOT [V] [M]. Geboren te Naarden, begraven 18 juli 1631 te Utrecht,
  Uit dit huwelijk:
  1. Petronella PLOOS VAN AMSTEL.
  2. Cornelia PLOOS VAN AMSTEL, begraven 8 september 1689 te Utrecht (Geertekerk).
  3. Alith (Aletta) PLOOS VAN AMSTEL, begraven 8 september 1689 te Utrecht (Geertekerk).
  4. Dirckjen PLOOS VAN AMSTEL, overleden voor 1621.
  5. Nicolaas (Claes) PLOOS VAN AMSTEL (zie: 7534).
  6. Willem PLOOS VAN AMSTEL, geboren 1608 te Loosdrecht, begraven 10 februari 1668 te Utrecht.
  7. Theodora (Dirckjen) PLOOS VAN AMSTEL, gedoopt 17 oktober 1621 te Utrecht, overleden 11 september 1676 te 's Hertogenbosch op 54-jarige leeftijd, begraven te 's Hertogenbosch (St. Janskerk).
 1. Barend VAN HOLLAND [V] [M]. Geboren 1589/90 te Wijk bij Duurstede, Burgemeester van Wijk bij Duurstede, Deken van St. Jan, overleden 25 juli 1663 te Wijk bij Duurstede. Gehuwd 1620 te Wijk bij Duurstede met:
 1. Hugonya RUYSCH [V] [M]. Geboren 1588, overleden 9 januari 1659 te Wijk bij Duurstede,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jkvr. Allarda VAN HOLLAND (zie: 7535).
 1. Nicolet LE PINSON. Gehuwd met:
 1. (11) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Henry LE PINSON (zie: 7680).
  2. Barthelemy LE PINSON.

Generatie XV
 1. Jan Jacobs DE CRAEN [V] [M]. Geboren 1554, Schepen te Deil 1586-1597, Schout van Meteren 1587-1600. Gehuwd bef. 02-12-1589 met:
 1. Ariken Jansdr. VAN HAEFTEN [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan Janszn DE CRAEN VAN HAEFTEN (zie: 15040).
 1. Jacob Pauluszn. VAN GERESTEYN. Gehuwd met:
 1. Belichjen CHRISTOFFERSDR.,
  Uit dit huwelijk:
  1. Mechteld VAN GERESTEYN (zie: 15041).
 1. Jacob VAN BERCK [V] [M]. Gehuwd met:
 1. Petronella DE VREE [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Nicolaas VAN BERCK (zie: 15042).
 1. Johannes (Johan) VAN HEURN [V] [M]. Geboren 25 januari 1543 te Utrecht. In sijn leven professeur der medecijnen in de universiteyt van Leyden. Arnt van Buchell (Arnoldus Buchelius, 1565-1641); Universiteitsbibliotheek Utrecht, handschrift nr. 1828,113: is na syne Italiaense reyse thuys comende gehijlict aen Christine Beyerts tot Utrecht, alwair hij inden raet vercosen wert, maer meer. Hoogleraar medicijnen te Leiden, Lijfarts van prins Willem van Oranje, Rector magnificus Univ. Leiden 1583-4, 1592-, Schepen van Utrecht, overleden 11 augustus 1601 te Leiden op 58-jarige leeftijd. Gehuwd 04/10-03-1576 te Utrecht met:
 1. Christina BEIJER [V] [M]. Geboren 9 december 1555 te Utrecht. "Christina Beijers sijn huysvrouw sterff anno 1604, den 26 sepb. stylo novo op een Sonnendach t'savonts de klock thien slaende, aen de pest als sij drie daegen sieck geweest was, in het vs. huysch in de beneden camer daer het tuyntien ende kel. Overleden 11/26-09-1604 te Leiden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Isabella VAN HEURN (zie: 15043).
  2. Johan VAN HEURN, geboren 28 november 1581 te Leiden, Medisch doctor.
  3. Thomas VAN HEURN, geboren 26 september 1583 te Leiden, Notaris te Utrecht, overleden 1 mei 1633 te Utrecht op 49-jarige leeftijd.
  4. Lidia VAN HEURN, geboren 29 oktober 1585 te Leiden.
  5. Issac VAN HEURN, geboren 7 oktober 1586 te Leiden, overleden 1597.
  6. Abraham VAN HEURN, geboren 7 oktober 1586 te Leiden, overleden 1604.
  7. Justus VAN HEURN, geboren 17 november 1587 te Leiden, Medisch doctor, Predikant te Wijk bij Duurstede.
  8. Susanna VAN HEURN, geboren 10 oktober 1589 te Leiden, overleden 1604.
  9. Margaretha VAN HEURN, geboren 3 september 1591 te Leiden, overleden 9 september 1604 op 13-jarige leeftijd.
  10. Johan VAN HEURN, geboren 1579 te Utrecht, overleden 9 oktober 1581 te Leiden.
  11. Otto VAN HEURN (zie: 15058).
 1. Dirck Hendricksz VAN 'S GRAVESANDE [V] [M]. Brouwer 'in 't Spoir', Schepen van Delft 1560, overleden 5 februari 1579 te Delft. Gehuwd 1572-1578 met:
 1. Daentgen Eeuwoutsdr. VAN DER DUSSEN [V] [M]. Overleden 1 juni 1759,
  Uit dit huwelijk:
  1. Grietgen VAN 'S GRAVESANDE.
  2. Ewout VAN 'S GRAVESANDE (zie: 15056).
 1. Laurens Andriesz. VAN SWAENSWYCK [V] [M]. Burgemeester van Leiden. Gehuwd met:
 1. Anna Dircs VISSCHER,
  Uit dit huwelijk:
  1. Aefgen Laurensdr. VAN SWAENSWYCK (zie: 15057).
  2. Johanna Laurensdr. VAN SWAENSWYCK (zie: 15059).
 1. Warnar VAN BRONCKHORST [V] [M]. Geboren ca. 1560 te Weesp, Burgemeester van Weesp, overleden 21/29-09-1611 te Amsterdam. Gehuwd 16 december 1584 te Amsterdam met:
 1. Berta Dirksdr. GRINDON. Overleden 27 mei 1602 te Amsterdam,
  Uit dit huwelijk:
  1. Grietgen VAN BRONCKHORST, geboren 1597 te Weesp.
  2. Hendrik VAN BRONCKHORST (zie: 15064).
  3. Maria VAN BRONCKHORST, geboren 1587 te Weesp.
 1. Jan VAN COLENBERGH [V] [M]. Geboren ca. 1555, overleden na 1590. Gehuwd met:
 1. Francisca (Fransje) VAN RIJN (OVERRIJN),
  Uit dit huwelijk:
  1. Geertruyd VAN COLENBERGH (zie: 15065).
 1. Christoffel DE COCQ VAN KERKWIJK [V] [M]. Geboren 1567, Gasthuismeester Kloveniers Heusden, Schepen van Heusden, overleden 1601 te Heusden. Gehuwd met:
 1. Heilwig VAN CUIJCK [V] [M]. Geboren 1565, overleden 5 januari 1628 te Heusden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Adriaan DE COCK VAN KERCKWIJCK (zie: 15066).
 1. Joost Gijsbertsz. VAN BERENDONCK. Beleend met de hofstede Rodenborchte Tuyl 16, overleden 1632. Gehuwd met:
 1. Janne Joosten VAN DER HEIJDEN. Overleden 7 november 1603,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hillegonda VAN BERENDONCK (zie: 15067).
 1. Willem PLOOS [V] [M]. Geboren 1529 te Loosdrecht, Schout te Loosdrecht, overleden 1603. Gehuwd met:
 1. Dirckje PLOOS [V] [M]. Geboren te Loosdrecht, overleden voor 14-12-1592 te Loosdrecht,
  Uit dit huwelijk:
  1. Luytje (Dirkje) PLOOS, overleden na 21-12-1610.
  2. Peter (Pieter) PLOOS.
  3. Wouter PLOOS, overleden te Utrecht.
  4. Claes PLOOS, geboren te Loosdrecht, overleden voor 06-12-1637.
  5. Jannichjen PLOOS, overleden voor 29-06-1610.
  6. Adriaen PLOOS VAN AMSTEL (zie: 15068).
  7. Dirk PLOOS, geboren te Loosdrecht, Schout te Loosdrecht, overleden 08-1638 te Loosdrecht.
 1. Elbert Jacobsz. PATER VAN RAVESCHOT [V] [M]. Geboren 1529, overleden 5 januari 1618. Gehuwd 5 januari 1618 met:
 1. Aeltgen Cornelisdr. VAN OUWEN. Overleden bef. 05-01-1618,
  Uit dit huwelijk:
  1. Elisabeth PATER VAN RAVESCHOT (zie: 15069).
  2. Mechteld PATER VAN RAVESCHOT, geboren 1582 te Naarden, overleden na 1640.
 1. Jorriaan VAN HOLLAND [V] [M]. Schout van Wijk bij Duurstede 1595. Gehuwd met:
 1. Alith VAN LEEUWEN [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Barend VAN HOLLAND (zie: 15070).
 1. Hugo RUYSCH [V] [M]. Geboren ca. 1540, Heer van Wayestein, In de Ridderschap van Utrecht. Gehuwd met:
 1. Wilhelmina VAN ELDEREN [V] [M]. Geboren ca. 1560,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hugonya RUYSCH (zie: 15071).

Generatie XVI
 1. Jacob Jansz. DE CRAEN [V] [M]. Heemraad te Deil 1565, Schepen van Deil 1679-1586. Gehuwd met:
 1. Sibilla NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan Jacobs DE CRAEN (zie: 30080).
 1. Jan Ottensz. VAN HAEFTEN. Raad van Utrecht, Zijdenlakerkoper. Gehuwd met:
 1. Anna Dirksdr. VAN DEN BERCH. Geboren 1519/20, overleden 17 oktober 1597 te Utrecht, begraven te Utrecht (Nicolaaskerk),
  Uit dit huwelijk:
  1. Cornelia VAN HAEFTEN, geboren 6 mei 1551 te Utrecht, overleden 24 maart 1628 te Utrecht op 76-jarige leeftijd, begraven 31 maart 1628 te Utrecht.
  2. Otto VAN HAEFTEN, geboren 1561, Med. doctor te Utrecht, overleden 6 april 1605.
  3. Ariken Jansdr. VAN HAEFTEN (zie: 30081).
 1. Jan VAN BERCK. Raad te Utrecht, Rentmeester van de landen van IJsselstein. Gehuwd met:
 1. Margaretha VAN LOSTADT,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacob VAN BERCK (zie: 30084).
 1. Cornelis DE VREE. Gehuwd met:
 1. Margaretha VUISTING,
  Uit dit huwelijk:
  1. Petronella DE VREE (zie: 30085).
 1. Otto Janszn VAN HOORN [V] [M]. Geboren 1515/6 te IJsselstein. Oth Janssoen van Hoern, wijnkoper te Utrecht. Nederland's Adelsboek 1942. Page aan het hof in Engeland, Wijnkoper, overleden 28 augustus 1583 te Utrecht. Gehuwd 15 juli 1541 te Utrecht met:
 1. Geertruyd VAN VELSEN [V] [M]. Geboren 1516 te Utrecht, overleden 26 september 1603,
  Uit dit huwelijk:
  1. Thomas VAN HORNE, Canonicus St. Petri, overleden 1612.
  2. Emerentiana VAN HORNE.
  3. Elijsabeth VAN HORNE.
  4. Lubbert VAN HORNE, Canonicus St. Petri, overleden 1630.
  5. Agnes VAN HORNE.
  6. Geertruid VAN HORNE, overleden eind juni 1605.
  7. Johannes (Johan) VAN HEURN (zie: 30086).
  8. Ricxart VAN HORNE. Baljou (tussen 03-12-1585 en 23-06-1587) en dijckgrave der stad en lande van Woerden. Baljou, Dijckgrave, overleden July 1601.
 1. Wilhelmus BEIJER [V] [M]. Domheer van Utrecht, overleden 13 april 1594 te Utrecht. Gehuwd met:
 1. Margaretha LIJSTER [V] [M]. Overleden 12 augustus 1558 te Utrecht,
  Uit dit huwelijk:
  1. Christina BEIJER (zie: 30087).
 1. Hendrick Huygens STORM [V] [M]. Overleden 12 december 1544. Gehuwd met:
 1. Neeltje Adriaensdr. VAN DER HOOGH [V] [M]. Overleden 1553, begraven te Delft (Oude Kerk),
  Uit dit huwelijk:
  1. Maerten Hendricksz VAN 'S GRAVESANDE.
  2. Dirck Hendricksz VAN 'S GRAVESANDE (zie: 30112).
  3. Gerrit Heyndricxz. VAN 'S GRAVESANDE, overleden 15 oktober 1589.
 1. Eeuwout Jacob Bruynsz. VAN DER DUSSEN [V] [M]. Geboren te Delft, Burgemeester van Zierikzee, overleden 25 maart 1569 te Delft. Gehuwd te Zierikzee met:
 1. Maria (Mayken) Helena Lievensdr DE HUYBERT VAN ZUIDLANDT [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Daentgen Eeuwoutsdr. VAN DER DUSSEN (zie: 30113).
 1. Andries VAN SWAENSWYCK. Gehuwd met:
 1. (39) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Laurens Andriesz. VAN SWAENSWYCK (zie: 30114).
 1. Hendrik Warnarsz. VAN BRONCKHORST. Geboren ca. 1522 te Weesp, Brouwer te Weesp, overleden 30 januari 1581 te Weesp. Gehuwd met:
 1. Gesitgen Cornelisdr. (Ida) VAN LOCKHORST. Geboren ca. 1526 te Weesp, overleden after 1586 te Weesp,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hendrik VAN BRONCKHORST, geboren 1561 te Weesp, begraven 7 oktober 1626 te Amsterdam.
  2. Warnar VAN BRONCKHORST (zie: 30128).
  3. Vincent VAN BRONCKHORST, geboren 1560 te Weesp, begraven 1 mei 1625 te Amsterdam.
 1. Peter VAN COLENBERCH [V] [M]. Geboren ca. 1520, overleden 1574-1581. Gehuwd met:
 1. Elisabeth VAN RENESSE VAN MOERMONT [V] [M]. Geboren ca. 1517 te Utrecht,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan VAN COLENBERGH (zie: 30130).
 1. Adriaen DE COCQ VAN KERKWIJK. Gehuwd met:
 1. Margaretha VAN CASTEREN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Christoffel DE COCQ VAN KERKWIJK (zie: 30132).
 1. Adriaan Adriaansz. VAN CUIJCK. Gehuwd met:
 1. Maritgen Dirks VAN VEEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Heilwig VAN CUIJCK (zie: 30133).
 1. Gerrit PLOOS [V] [M]. Geboren te Loosdrecht, overleden 31 december 1539 te Loosdrecht. Gehuwd met:
 1. Jacoba Pieter Jacobsdr. POTH,
  Uit dit huwelijk:
  1. Willem PLOOS (zie: 30136).
  2. Wouter PLOOS, geboren ca. 1530 te Loosdrecht.
 1. Dirk Gerritsz PLOOS [V] [M]. Gehuwd met:
 1. Johanna VAN BRIENEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirckje PLOOS (zie: 30137).
 1. Jacob PATER. Gehuwd met:
 1. n.n. WIJK. Geboren te Heusden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Elbert Jacobsz. PATER VAN RAVESCHOT (zie: 30138).
 1. Jorrephaes VAN HOLLAND [V] [M]. Schout van Wijck (bij Duurstede) 1544, overleden 1552. Gehuwd met:
 1. Anna Maria VERMUER,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jorriaan VAN HOLLAND (zie: 30140).
 1. Jan VAN LEEUWEN. Gehuwd met:
 1. n.n. VAN HATTEM,
  Uit dit huwelijk:
  1. Alith VAN LEEUWEN (zie: 30141).
 1. Johan RUYSCH. Heer van Wayestein. Gehuwd met:
 1. Elisabeth VAN BRAKELL,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hugo RUYSCH (zie: 30142).
 1. n.n. VAN ELDEREN. Gehuwd met:
 1. n.n. VAN WYLICH. Gedoopt (RK) ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Wilhelmina VAN ELDEREN (zie: 30143).

Generatie XVII
 1. Jan Willems DE CRAEN [V] [M]. Gehuwd met:
 1. (49) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacob Jansz. DE CRAEN (zie: 60160).
 1. Johan VAN HORNE [V] [M]. Geboren 1479. Arnt van Buchell (Arnoldus Buchelius, 1565-1641); Universiteitsbibliotheek Utrecht, handschrift nr. 1828,113: Johan van Hurne troude Geertruit Ockers wiens vader was Borgemr. tot Isselstein doch wesende tot de crijch geneicht heeft sich na Ung Den Heere van Boxstel ende grave van Bassigny [Baucigny] plach te seggen, dat Doct. Hurnii ouders quamen van natuurlijke geboorte van de Graven van Horne ende dat hy gesien hadden den test daer van vermanende. Gelegitimeerde dochter van Jacob II, graaf van Horne. Drosaart van het graafschap Horne, overleden 29 augustus 1526. Gehuwd 1515 te IJsselstein met:
 1. Agneta OCKERS [V] [M]. Geboren 1484, overleden 1520 te IJsselstein,
  Uit dit huwelijk:
  1. Otto Janszn VAN HOORN (zie: 60172).
 1. Jhr. Lambert VAN VELSEN. Gehuwd met:
 1. Lysbeth Lubbertzoonsdr. RIJCK,
  Uit dit huwelijk:
  1. Geertruyd VAN VELSEN (zie: 60173).
 1. Wilhelmus BEIJER [V] [M]. Geboren ca. 1480, overleden 16 februari 1572. Gehuwd met:
 1. Juliana (Adela; Odelt Jansdr.) VAN RYSERE (RIJSOORT). Overleden 5 oktober 1524,
  Uit dit huwelijk:
  1. Wilhelmus BEIJER (zie: 60174).
 1. Gerardus LIJSTRIUS. Gehuwd met:
 1. (37) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Margaretha LIJSTER (zie: 60175).
 1. Huygh Cornelisz. STORM [V] [M]. Burgemeester van 's Gravesande, overleden ca. 1540. Gehuwd met:
 1. (45) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hendrick Huygens STORM (zie: 60224).
 1. Adriaen VAN DER HOOGH. Gehuwd met:
 1. (44) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Neeltje Adriaensdr. VAN DER HOOGH (zie: 60225).
 1. Jacob Jan Bruinsz. VAN DER SMALING [V] [M]. Geboren 1476, Burgemeester van Delft, overleden 28 januari 1544 te Delft. Gehuwd met:
 1. Claesje Ewoutsdr. VAN DER DUSSEN [V] [M]. Geboren 1481, overleden 1558,
  Uit dit huwelijk:
  1. Adriaen VAN DER DUSSEN, geboren ca. 1510, overleden ca. 1576.
  2. Eeuwout Jacob Bruynsz. VAN DER DUSSEN (zie: 60226).
 1. Lieven Jacobsz. DE HUYBERT [V] [M]. Ambachtsheer in Haamstede, Opperdijkgraaf van Schouwen, Schepen en Burgemeester van Zierikzee, begraven 15 maart 1558 te Zierikzee. Gehuwd 1520 met:
 1. Levina Cornelisdr. VAN ZUIDLANDT [V] [M]. Begraven 15 mei 1548 te Zierikzee,
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria (Mayken) Helena Lievensdr DE HUYBERT VAN ZUIDLANDT (zie: 60227).
 1. Jan VAN COLENBERCH [V] [M]. Geboren ca. 1470. Gehuwd voor 1519 met:
 1. Maria VAN RIJN [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Peter VAN COLENBERCH (zie: 60260).
 1. Jan Janszn. VAN RENESSE VAN MOERMONT [V] [M]. Geboren ca. 1490 te Renesse, overleden 1538. Gehuwd 1515 te Utrecht met:
 1. Oeda PROEYS [V] [M]. Geboren ca. 1500, overleden 1534,
  Uit dit huwelijk:
  1. n.n. VAN RENESSE VAN MOERMONT.
  2. Kornelia VAN RENESSE VAN MOERMONT.
  3. Beernd VAN RENESSE VAN MOERMONT, overleden 1562.
  4. Jan VAN RENESSE VAN MOERMONT.
  5. Elisabeth VAN RENESSE VAN MOERMONT (zie: 60261).
 1. Adriaen PLOOS [V] [M]. Geboren te Loosdrecht, Schout van Loosdrecht 1513, overleden 22 juli 1540 te Loosdrecht. Gehuwd met:
 1. Cornelia (Nelle) VAN WOERDEN VAN VLIET. Overleden 14 oktober 1515 te Loosdrecht,
  Uit dit huwelijk:
  1. Alith PLOOS.
  2. Wilhelmina PLOOS.
  3. Gerrit PLOOS (zie: 60272).
  4. Anna PLOOS.
 1. Gerrit PLOOS [V] [M]. Gehuwd met:
 1. (41) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk Gerritsz PLOOS (zie: 60274).
 1. Henrick VAN HOLLANDT [V] [M]. Gehuwd met:
 1. Anna VAN RENESSE,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jorrephaes VAN HOLLAND (zie: 60280).

Generatie XVIII
 1. Willem Jacobs DE CRAEN. Dijkheemraad in de Tielerwaard 1546, Schepen in de Hoge Bank van Deil 1531. Gehuwd met:
 1. (80) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan Willems DE CRAEN (zie: 120320).
 1. Jacob II VAN HORNE [V] [M]. Geboren 1450, overleden 8 december 1502. Gehuwd met:
 1. Anna VAN MARCK TOT AREMBERG. Gravin,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johan VAN HORNE (zie: 120344).
  2. Johanna VAN HORNE.
 1. Ocker OCKERSZ. Burgemeester van IJsselstein. Gehuwd met:
 1. (12) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Agneta OCKERS (zie: 120345).
 1. Joannes BEIJER [V] [M]. Overleden 29 september 1499, begraven te Rhenen. Gehuwd met:
 1. Joanna INGENULANT. Overleden 26 september 1499, begraven te Rhenen,
  Uit dit huwelijk:
  1. Wilhelmus BEIJER (zie: 120348).
 1. Cornelis STORM. Gehuwd met:
 1. (46) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Huygh Cornelisz. STORM (zie: 120448).
 1. Jan Jacob Bruinsz. VAN DER SMALING. Raad van Delft, 1478, overleden 1494 te Delft. Gehuwd met:
 1. Catharina Jan Pouwelsdr. VAN MONTFOORT [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Volckje Bruyns VAN DER SMALING.
  2. Jacob Jan Bruinsz. VAN DER SMALING (zie: 120452).
 1. Ewout VAN DER DUSSEN. Gehuwd met:
 1. (47) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Claesje Ewoutsdr. VAN DER DUSSEN (zie: 120453).
 1. Jacob Cornelisz. DE HUYBERT [V] [M]. Koopman en reder te Zierikzee, overleden 1513/4. Gehuwd met:
 1. Johanna VAN HAEMSTEDE [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Lieven Jacobsz. DE HUYBERT (zie: 120454).
 1. Cornelis Jan Gillisz. VAN ZUIDLANDT. Schepen en Burgemeester van Zierikzee, overleden 16 juli 1531 te Zierikzee. Gehuwd met:
 1. n.n. DE ROOVERE,
  Uit dit huwelijk:
  1. Levina Cornelisdr. VAN ZUIDLANDT (zie: 120455).
 1. Peter VAN COLENBERCH [V] [M]. Geboren ca. 1420, overleden 9 november 1479. Gehuwd met:
 1. Mechteld Jansdr. VAN WIJCK,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan VAN COLENBERCH (zie: 120520).
 1. Jan VAN RIJN. Gehuwd met:
 1. Maria VAN ZOUDENBALCH,
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria VAN RIJN (zie: 120521).
 1. Jan VAN RENESSE [V] [M]. Geboren ca. 1437 te Utrecht, overleden 1518 te Utrecht. Gehuwd met:
 1. Odilia VAN BRIENEN [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan Janszn. VAN RENESSE VAN MOERMONT (zie: 120522).
 1. Beernt Albertssn. PROYS [V] [M]. Geboren ca. 1440, Leerlooier, Overste, ouderman, schepen en burgem. van Ut, overleden 13 juli 1515 te Utrecht. Gehuwd ca. 1498 met:
 1. Korstijn RUYSCH [V] [M]. Geboren ca. 1475, overleden 1547/8,
  Uit dit huwelijk:
  1. Oeda PROEYS (zie: 120523).
 1. Willem PLOOS [V] [M]. Schout van Loosdrecht 1476 en 1481. Gehuwd met:
 1. n.n. VAN DER HORST,
  Uit dit huwelijk:
  1. Gerrit PLOOS (zie: 120548).
  2. Dirck PLOOS.
  3. Wouter PLOOS, Pastoor in de Zijp.
  4. Adriaen PLOOS (zie: 120544).
  5. Claes PLOOS, geboren te Loosdrecht, overleden voor 1533.
 1. Jorephaes VAN HOLLANDT [V] [M]. Schout van Wijk bij Duurstede. Gehuwd met:
 1. Agnesa VAN LEUWEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Henrick VAN HOLLANDT (zie: 120560).

Generatie XIX
 1. Jacob I VAN HORNE [V] [M]. 1439 Heer van Horne; 1450 benoemd tot Rijksgraaf door keizer Frederik III; bezat Altena, Cortessem, Montigny, Weert en Wessem, Bocholt (1458), Cranendonck en Eindhoven (1461); werd in 1470 minderbroeder en trok in in het door hem gestichte klo. Gedoopt 1426 te Weert, overleden 2 mei 1488 te Weert. Gehuwd 1448 met:
 1. Johanna VAN MEURS [V] [M]. Geboren 1420, overleden 2 april 1461,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacob II VAN HORNE (zie: 240688).
 1. Henricus BEIJER [V] [M]. Overleden 13 augustus 1473 te Rhenen. Gehuwd met:
 1. Gertrudis VAN MEERTEN. Overleden 3 november 1473 te Rhenen,
  Uit dit huwelijk:
  1. Joannes BEIJER (zie: 240696).
 1. Jan Paulus VAN MONTFOORT. Gehuwd met:
 1. (48) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Catharina Jan Pouwelsdr. VAN MONTFOORT (zie: 240905).
 1. Cornelis Jansz. DE HUYBERT. Gehuwd met:
 1. Jacomina BOELS,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacob Cornelisz. DE HUYBERT (zie: 240908).
 1. Witte VAN HAEMSTEDE. Baljuw van Duiveland, overleden 1497. Gehuwd met:
 1. Maria VAN CRUYNINGEN [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna VAN HAEMSTEDE (zie: 240909).
 1. Steven VAN COLNE [V] [M]. Geboren ca. 1330, overleden voor 11-07-1394. Gehuwd met:
 1. n.n. NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Peter VAN COLENBERCH (zie: 241040).
 1. Johan VAN RENESSE. Geboren ca. 1385 te Utrecht, overleden 1440 te Utrecht. Gehuwd 1419 te Angerlo met:
 1. Elisabeth VAN BAER. Geboren ca. 1395 te Angerlo, overleden 1457,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan VAN RENESSE (zie: 241044).
 1. Dirk VAN BRIENEN. Geboren bef. 1434 te Zutphen. Gehuwd met:
 1. Odilia VAN ESSEN. Geboren bef. 1438 te Zutphen,
  Uit dit huwelijk:
  1. Odilia VAN BRIENEN (zie: 241045).
 1. Aelbert PROEYS [V] [M]. Geboren ca. 1395, Leerlooier, Schepen en burgemeester van Utrecht, overleden 20 november 1463. Gehuwd 1433 met:
 1. Braem VAN DE VELDE [V] [M]. Geboren ca. 1410, overleden 1483,
  Uit dit huwelijk:
  1. Beernt Albertssn. PROYS (zie: 241046).
 1. Alfer RUYSCH [V] [M]. Geboren ca. 1440, Marsman te Utrecht, Schepen en homan te Utrecht, overleden 29 november 1491. Gehuwd met:
 1. Elisabeth VAN DER HORST [V] [M]. Geboren ca. 1445, overleden 26 mei 1526,
  Uit dit huwelijk:
  1. Korstijn RUYSCH (zie: 241047).
 1. Wouter PLOOS. Gehuwd met:
 1. (42) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan PLOOS.
  2. Aertgen PLOOS.
  3. Willem PLOOS (zie: 241088).
 1. Herman VAN HOLLANDT. Gehuwd met:
 1. n.n. VAN DERTHESEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jorephaes VAN HOLLANDT (zie: 241120).

Generatie XX
 1. Willem VIII VAN HORNE [V] [M]. Geboren 1391, overleden 21 juli 1433. Gehuwd 23 januari 1417 met:
 1. Johanna (Jeanne) DE MONTIGNY [V] [M]. Geboren 1392,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacob I VAN HORNE (zie: 481376).
 1. Frederik IV VAN MEURS [V] [M]. Overleden 1448. Gehuwd met:
 1. Engelberta VAN DER MARK,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna VAN MEURS (zie: 481377).
 1. Wemar BEIJER. Gehuwd met:
 1. Helena VAN WYCK,
  Uit dit huwelijk:
  1. Henricus BEIJER (zie: 481392).
 1. Sweer VAN CRUYNINGEN [V] [M]. Ridder. Gehuwd met:
 1. Anastasia VAN VOORHOUTE,
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria VAN CRUYNINGEN (zie: 481819).
 1. Wouter VAN COELEN. Cameraar 1330, Leenman des Stichts 1321, Schepen van Utrecht 1326, 1328, 1337 en 1339. Gehuwd met:
 1. Beatrix VAN ZUYLEN VAN AMERONGEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Steven VAN COLNE (zie: 482080).
 1. Beernt PROEYS [V] [M]. Geboren ca. 1360. Beleend met het goed Herverscop - gerecht, tienden en tijns -, gelegen bij Maartensdijk (RAU arch. Kap. ten Dom, nrs. 2347/2351) Hij was burgemeester in 1421 en 1425 (vlgns. Booth:) als wanneer hij op Onze Vrouwendach Assumtio op sijn bedde doodgeslagen werd. Met Wouter Grauwert was Beernt Proeys anno 1402 homan in de uyttocht voor Gorinchem (GAU Buurspraakboek 1402, bl. 16vso.) In 1408 veroordeeld tot het leveren van 25000 stenen, een zeer hoge boete. In 1410 ontburgerd, doch in 1411 verkreeg hij het burgerschap terug om het in 1413 weer te verliezen en vervolgens weer te herkrijgen. Leerlooier, Schepen, homan, schout en burgem. van Utrech, overleden 21 augustus 1425 te Utrecht. Gehuwd 1382 met:
 1. Gode VAN LANSCROON [V] [M]. Geboren ca. 1360,
  Uit dit huwelijk:
  1. Aelbert PROEYS (zie: 482092).
 1. Aernt VAN DE VELDE. Geboren ca. 1370, overleden 1427. Gehuwd met:
 1. Alidt SCHOUTEN. Overleden 12 augustus 1457,
  Uit dit huwelijk:
  1. Braem VAN DE VELDE (zie: 482093).
 1. Jan RUYSCH [V] [M]. Geboren ca. 1400, Marsman te Utrecht, Raad en schepen van Utrecht, overleden 1459. Gehuwd met:
 1. Alfer VAN LICHTENBERG [V] [M]. Overleden 1481,
  Uit dit huwelijk:
  1. Alfer RUYSCH (zie: 482094).
 1. Willem VAN DER HORST. Gehuwd met:
 1. n.n. MOLIARD,
  Uit dit huwelijk:
  1. Elisabeth VAN DER HORST (zie: 482095).

Generatie XXI
 1. Willem VII VAN HORNE [V] [M]. Geboren 1358, overleden 23 januari 1417 te Azincourt. Gehuwd 19 mei 1375 met:
 1. Johanna VAN LOON-HEINSBERG [V] [M]. Geboren 1362, overleden 28 augustus 1416,
  Uit dit huwelijk:
  1. Willem VIII VAN HORNE (zie: 962752).
 1. Jean DE MONTIGNY. Gehuwd met:
 1. Eleonore DE QUESNES,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna (Jeanne) DE MONTIGNY (zie: 962753).
 1. Frederik III VAN MEURS. Gehuwd met:
 1. Walpurgis VAN SAARWERDEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Frederik IV VAN MEURS (zie: 962754).
 1. Arend VAN CRUYNINGEN [V] [M]. Ridder, overleden 1436. Gehuwd met:
 1. Diderica VAN RIEDE,
  Uit dit huwelijk:
  1. Sweer VAN CRUYNINGEN (zie: 963638).
  2. Elisabeth VAN CRUYNINGEN.
 1. Beernt Aertssn. PROEYS. Beleend met Herverscop (bij Maartensdijk), Leerlooier, overleden voor 1365. Gehuwd met:
 1. Alijdt Jansdr. VAN DER MEER,
  Uit dit huwelijk:
  1. Beernt PROEYS (zie: 964184).
 1. Roetard Johanssn. VAN LANSCROON. Geboren ca. 1335, Burgemeester van Utrecht 1378, Kerkmeester van de Buurkerk 1366-1367, Schepen te Utrecht in 1370-1388. Gehuwd met:
 1. Corstine Jacobsdr. KUPER. Geboren ca. 1340,
  Uit dit huwelijk:
  1. Gode VAN LANSCROON (zie: 964185).
 1. Peter Janssn. RUYSCH. Geboren ca. 1370, Heemraad Lekdijk 1405, Schepen, homan en cameraar van Utrecht, overleden 1411. Gehuwd met:
 1. Torina Jansdr. DE WAEL VAN LICHTENBERG [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan RUYSCH (zie: 964188).
 1. Alfert Jacobssen VAN LICHTENBERG [V] [M]. Overleden 1421. Gehuwd met:
 1. n.n. PASSART,
  Uit dit huwelijk:
  1. Alfer VAN LICHTENBERG (zie: 964189).

Generatie XXII
 1. Willem VI VAN HORNE [V] [M]. Geboren 1324, Heer van Altena, overleden 1381. Gehuwd 27 juni 1348 met:
 1. Machteld VAN ARKEL [V] [M]. Geboren 1327, overleden na 1376,
  Uit dit huwelijk:
  1. Willem VII VAN HORNE (zie: 1925504).
 1. Godfried II VAN LOON-HEINSBERG [V] [M]. Graaf van Loon en Chiny, Heer van Dalenbroek en Heinsberg, overleden ca. 1395. Gehuwd met:
 1. Philippa VAN GULIK [V] [M]. Vrouwe van Gulik, overleden 24 augustus 1390,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johan II VAN LOON-HEINSBERG, overleden 24 juni 1438.
  2. Johanna VAN LOON-HEINSBERG (zie: 1925505).
 1. Jan VAN CRUYNINGEN. Ridder, Heer van Cruyningen en Woensdrecht, overleden 1392. Gehuwd met:
 1. Aleyd VAN BORSSELE [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Arend VAN CRUYNINGEN (zie: 1927276).
 1. Jan DE WALE. Gehuwd met:
 1. Jutte Arnout Riemsdr.,
  Uit dit huwelijk:
  1. Torina Jansdr. DE WAEL VAN LICHTENBERG (zie: 1928377).
 1. Jacob VAN LICHTENBERG. Gehuwd met:
 1. Nelle Abrahamsdr. UITERCORENMARCK,
  Uit dit huwelijk:
  1. Alfert Jacobssen VAN LICHTENBERG (zie: 1928378).

Generatie XXIII
 1. Willem V VAN HORNE EN GAESBEEK [V] [M]. Geboren 1295, Heer van Horn, Altena en Weert, overleden 1343. Gehuwd 1322 met:
 1. Elisabeth VAN KLEEF-HÜLCHRATH [V] [M]. Geboren 1297, overleden 1347,
  Uit dit huwelijk:
  1. Willem VI VAN HORNE (zie: 3851008).
  2. Elisabeth VAN HORNE, geboren 1339, overleden 1416.
 1. Jan IV VAN ARKEL [V] [M]. Heer van Arkel, overleden 12 november 1359. Gehuwd 1327 met:
 1. Irmgard VAN KLEEF [V] [M]. Overleden 6 augustus 1362,
  Uit dit huwelijk:
  1. Machteld VAN ARKEL (zie: 3851009).
 1. Jan I VAN HEINSBERG (VALKENBURG) [V] [M]. Overleden 3 maart 1356. Gehuwd 12 januari 1339 met:
 1. Katharina VAN VOORNEBURG [V] [M]. Vrouwe van Acquoy, Vrouwe van Born en Sittard, overleden bef. 03-07-1371,
  Uit dit huwelijk:
  1. Godfried II VAN LOON-HEINSBERG (zie: 3851010).
 1. Willem V VAN GULIK [V] [M]. Geboren bef. 1304, Graaf 1338 en Hertog 1357 van Gulik, Graaf van Valkenburg 1356, overleden 26 februari 1361. Gehuwd 26 februari 1324 te Köln (D) met:
 1. Johanna VAN AVESNES [V] [M]. Geboren 1315, overleden 1374,
  Uit dit huwelijk:
  1. Philippa VAN GULIK (zie: 3851011).
  2. Willem II VAN GULIK, Hertog van Gulik, overleden 13 december 1393.
 1. Wolfert VAN BORSSELE. Ridder, Heer van Veere en Sandenburg, overleden 1351. Gehuwd met:
 1. Hadewich VAN DER EEM,
  Uit dit huwelijk:
  1. Aleyd VAN BORSSELE (zie: 3854553).

Generatie XXIV
 1. Gerard I VAN HORNE [V] [M]. Geboren 1304, Heer van Horne, Altena, Perwez en Herlaer, overleden 1351, begraven te Brussel. Gehuwd met:
 1. Johanna (Jeanne) VAN LEUVEN [V] [M]. Geboren 1287, overleden 09-1319, begraven te Brussel (B),
  Uit dit huwelijk:
  1. Willem V VAN HORNE EN GAESBEEK (zie: 7702016).
 1. Dietrich (Dirk) Luf III VAN KLEEF [V] [M]. Graaf van Huelchrath, overleden 1332. Gehuwd met:
 1. Jolanda NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Elisabeth VAN KLEEF-HÜLCHRATH (zie: 7702017).
 1. Jan III VAN ARKEL [V] [M]. Overleden 24 december 1324, begraven te Gorinchem (Kerk van St. Maarten en St. Vincent). Gehuwd met:
 1. Mabelia VAN VOORNE [V] [M]. Overleden 26 november 1313, begraven te Gorinchem (Kerk van St. Maarten en St. Vincent),
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan IV VAN ARKEL (zie: 7702018).
 1. Otto VAN KLEEF [V] [M]. Geboren 1278, overleden 29 september 1310. Gehuwd 1 augustus 1308 met:
 1. Mechtild VAN VIRNEBURG. Vrouwe van Dinslaken, overleden 25-04-na 1360,
  Uit dit huwelijk:
  1. Irmgard VAN KLEEF (zie: 7702019).
 1. Godfried I VAN HEINSBERG EN BLANKENBERG [V] [M]. Heer van Heinsberg en Blankenberg, Ridder, overleden 2 november 1331. Gehuwd 1301 met:
 1. Machteld VAN LOON EN CHINY [V] [M]. Overleden 20 mei 1313,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan I VAN HEINSBERG (VALKENBURG) (zie: 7702020).
 1. Hendrik VAN VOORNEBURG [V] [M]. Heer van Acquoy, overleden voor 1330. Gehuwd voor 1305 met:
 1. Aleydis VAN KUYC [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Katharina VAN VOORNEBURG (zie: 7702021).
 1. Gerard V VAN GULIK. Overleden 1328. Gehuwd met:
 1. Isabella (Elisabeth) VAN BRABANT. Overleden 26-11-na 1350,
  Uit dit huwelijk:
  1. Elisabeth VAN GULIK.
  2. Willem V VAN GULIK (zie: 7702022).
 1. Willem III VAN AVESNES [V] [M]. Geboren 1286, Graaf van Henegouwen en Holland, overleden 7 juni 1337 te Valenciennes. Gehuwd 23 mei 1305 te Longpont met:
 1. Jeanne (Johanna) DE VALOIS [V] [M]. Geboren 1294, Non 1337, overleden 7 maart 1352 te Fontenelle,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna VAN AVESNES (zie: 7702023).
  2. Philippa VAN HOLLAND, geboren 1314, overleden 15 augustus 1369 te Windsor Castle.
  3. Margaretha VAN HOLLAND, geboren 1311, overleden 23 juni 1356 te Le Quesnoy, begraven te Valenciennes.

Generatie XXV
 1. Willem III VAN HORNE [V] [M]. Overleden 1301. Gehuwd met:
 1. Marguerite DE LOOZ. Geboren ca. 1241 te Looz (B), overleden 1292,
  Uit dit huwelijk:
  1. Willem IV VAN HORNE, overleden 1301.
  2. Gerard I VAN HORNE (zie: 15404032).
 1. Hendrik I VAN LEUVEN [V] [M]. Geboren 1245, Heer van Herstal en Gaesbeek, overleden 1285, begraven te Brussel (B). Gehuwd met:
 1. Isabella VAN BEVEREN [V] [M]. Geboren 1251, overleden 1308, begraven te Brussel (B),
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna (Jeanne) VAN LEUVEN (zie: 15404033).
 1. Dietrich (Dirk) Luf II VAN KLEEF [V] [M]. Geboren 1260, Graaf van Huelchrath, overleden 23 maart 1308. Gehuwd 1 oktober 1285 met:
 1. Lisa VAN VIRNEBURG [V] [M]. Overleden voor 06-09-1304,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dietrich (Dirk) Luf III VAN KLEEF (zie: 15404034).
 1. Jan II VAN ARKEL [V] [M]. Heer van Arkel, overleden 27 maart 1297. Gehuwd met:
 1. (32) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan III VAN ARKEL (zie: 15404036).
 1. Albert of Albrecht VAN VOORNE. Burggraaf van Zeeland, Heer van Voorne, Ridder. Gehuwd met:
 1. Aleida NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Mabelia VAN VOORNE (zie: 15404037).
 1. Dirk VI VAN KLEEF [V] [M]. Geboren 1256, overleden 1305. Gehuwd 13 mei 1260 met:
 1. Margareta VAN GELRE [V] [M]. Overleden 1284/7,
  Uit dit huwelijk:
  1. Otto VAN KLEEF (zie: 15404038).
 1. Dirk I VAN HEINSBERG EN BLANKENBERG [V] [M]. Dietrich I von Sponheim. Gehuwd ca. 1253 met:
 1. Johanna VAN LEUVEN (van Gaasbeek) [V] [M]. Overleden na 02-02-1291,
  Uit dit huwelijk:
  1. Godfried I VAN HEINSBERG EN BLANKENBERG (zie: 15404040).
  2. Adelheid VAN HEINSBERG EN BLANKENBERG, overleden na 21-05-1343.
 1. Arnold V VAN LOON EN CHINY [V] [M]. Overleden 22 augustus 1328. Gehuwd 27 juni 1280 met:
 1. Margaretha VAN VIANDEN [V] [M]. Overleden 8 maart 1316,
  Uit dit huwelijk:
  1. Machteld VAN LOON EN CHINY (zie: 15404041).
 1. Katharina VAN DURBUY,
  kinderen:
  1. Hendrik VAN VOORNEBURG (zie: 15404042).
 1. Jan I VAN KUYC [V] [M]. Geboren 1230, Heer van Kuyc en Grave, overleden 13 juli 1308. Gehuwd 1260 met:
 1. Jutta VAN NASSAU [V] [M]. Geboren voor 1285, overleden na 25-01-1312,
  Uit dit huwelijk:
  1. Aleydis VAN KUYC (zie: 15404043).
  2. Willem VAN KUYC, geboren 1265, Ridder, overleden 12 augustus 1303.
 1. Jean II D'AVESNES. Geboren 1247, Graaf van Henegouwen 1280, Graaf van Holland en Zeeland 1299, overleden 11 september 1304 te Valenciennes. Gehuwd 1270 met:
 1. Philippine VAN LUXEMBURG. Overleden 6 april 1311,
  Uit dit huwelijk:
  1. Willem III VAN AVESNES (zie: 15404046).
  2. Jean D'AVESNES, geboren 1288, overleden 11 maart 1356 te Beaumont.
 1. Charles I DE VALOIS. Geboren 12 maart 1270, Graaf van Valois, overleden 15 december 1325 op 55-jarige leeftijd. Gehuwd 1289 met:
 1. Margaretha D'ANJOU (van Napels-Sicilie). Overleden 31 december 1299,
  Uit dit huwelijk:
  1. Margaretha DE VALOIS.
  2. Jeanne (Johanna) DE VALOIS (zie: 15404047).

Generatie XXVI
 1. Willem II VAN HORNE [V] [M]. Heer van Altena 1272, Heer van Horne, overleden bef 1282. Gehuwd met:
 1. Agnes NN (Perwez),
  Uit dit huwelijk:
  1. Willem III VAN HORNE (zie: 30808064).
 1. Godfried VAN LEUVEN [V] [M]. Geboren 1209, overleden 21 januari 1253, begraven te Affligem. Gehuwd voor 07-08-1243 met:
 1. Maria VAN OUDENAERDE [V] [M]. Geboren 1214, overleden 1293,
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna VAN LEUVEN (van Gaasbeek) (zie: 30808081).
  2. Hendrik I VAN LEUVEN (zie: 30808066).
 1. Dirk IV VAN BEVEREN. Kastelein van Diksmuide. Gehuwd met:
 1. Margaretha VAN BRIENNE,
  Uit dit huwelijk:
  1. Isabella VAN BEVEREN (zie: 30808067).
 1. Dirk V (van Meissen) VAN KLEEF [V] [M]. Geboren 1226, overleden 1275. Gehuwd 22 november 1255 met:
 1. Aleidis VAN HEINSBERG [V] [M]. Overleden 1293,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dietrich (Dirk) Luf II VAN KLEEF (zie: 30808068).
  2. Dirk VI VAN KLEEF (zie: 30808076).
 1. Heinrich VAN VIRNEBURG. Gehuwd met:
 1. Ponzetta VON OBERSTEIN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Ruprecht II VAN VIRNEBURG, overleden 1308.
  2. Lisa VAN VIRNEBURG (zie: 30808069).
 1. Jan I VAN ARKEL [V] [M]. Overleden 1272. Gehuwd met:
 1. Bertha VAN OCHTEN [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan II VAN ARKEL (zie: 30808072).
 1. Otto II (de Lamme) VAN GELRE [V] [M]. Geboren 1215, Graaf van Gelre en Zutphen, overleden 10 januari 1271. Gehuwd met:
 1. Philippa DE DAMMARTIN [V] [M]. Overleden 14 april 1277,
  Uit dit huwelijk:
  1. Margareta VAN GELRE (zie: 30808077).
  2. Reinoud I VAN GELRE, geboren 1255, Graaf van Gelre en Zutphen, overleden 9 oktober 1326 te Montfort, begraven 21 oktober 1326 te Gravendal.
  3. Philippa VAN GELRE, overleden na 21-06-1294.
 1. Heinrich VON SPONHEIM [V] [M]. Heer van Heinsberg (door huwelijk), overleden 1258. Gehuwd ca. 1230 met:
 1. Agnes VAN HEINSBERG-VALKENBURG [V] [M]. Erfgename van Heinsberg, overleden 1267,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk I VAN HEINSBERG EN BLANKENBERG (zie: 30808080).
  2. Aleidis VAN HEINSBERG (zie: 61616137).
 1. Johan VAN LOON EN CHINY. Graaf van Vianden. Gehuwd met:
 1. Mathilde VAN GULIK,
  Uit dit huwelijk:
  1. Arnold V VAN LOON EN CHINY (zie: 30808082).
 1. Philips VAN VIANDEN [V] [M]. Graaf van Vianden, Heer van Perwez en Grimbergen, overleden 23 april 1273. Gehuwd met:
 1. Maria VAN PERWEZ [V] [M]. Vrouwe van Grimbergen en Ninove,
  Uit dit huwelijk:
  1. Margaretha VAN VIANDEN (zie: 30808083).
 1. Hendrik III VAN KUYC [V] [M]. Graaf van Kuyc, Ridder. Gehuwd met:
 1. N. VAN PUTTEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan I VAN KUYC (zie: 30808086).
 1. Hendrik de Rijke VAN NASSAU [V] [M]. Geboren ca. 1180, overleden voor 25-01-1251. Gehuwd voor 1221 met:
 1. Machteld VAN GELRE [V] [M]. Overleden na 1247,
  Uit dit huwelijk:
  1. Otto I VAN NASSAU, Graaf van Nassau, overleden 1289.
  2. Walram II VAN NASSAU, geboren ca. 1220, overleden ca. 1276.
  3. Jutta VAN NASSAU (zie: 30808087).

Generatie XXVII
 1. Willem I VAN HORNE [V] [M]. Geboren 1189, Heer van Altena, Heer van Horne, overleden 1191/6. Gehuwd met:
 1. Heilwigis NN. Erfvrouwe van Wickerode, Cranendonck en Eind,
  Uit dit huwelijk:
  1. Margaretha VAN HORNE.
  2. Engelbert VAN HORNE.
  3. Dirk IV VAN HORNE.
  4. Willem II VAN HORNE (zie: 61616128).
 1. Hendrik I VAN LEUVEN (BRABANT) [V] [M]. Geboren 1165, Hertog van Neder-Lotharingen, overleden 3 september 1235 te Keulen (D), begraven te Leuven (B). Gehuwd voor 30-03-1180 met:
 1. Mathilde DE BOULOGNE [V] [M]. Geboren 1162/3, overleden 1210, begraven te Leuven (B),
  Uit dit huwelijk:
  1. Godfried VAN LEUVEN (zie: 61616132).
 1. Arnoud IV VAN OUDENAERDE. Gehuwd met:
 1. (35) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria VAN OUDENAERDE (zie: 61616133).
 1. Dirk IV Nust VAN KLEEF [V] [M]. Overleden 26 juni 1260. Gehuwd 1226 met:
 1. Hedwig VAN MEISSEN. Overleden bef 02-02-1249,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk V (van Meissen) VAN KLEEF (zie: 61616136).
 1. Herberen VAN DER LEDE. Gehuwd met:
 1. Alveradis NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan I VAN ARKEL (zie: 61616144).
 1. Ricold VAN OCHTEN. Gehuwd met:
 1. Jutta NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Bertha VAN OCHTEN (zie: 61616145).
 1. Gerard IV VAN GELRE [V] [M]. Geboren 1185, overleden 22 oktober 1229. Gehuwd met:
 1. Margaretha VAN BRABANT [V] [M]. Overleden 21 september 1231, begraven te Roermond,
  Uit dit huwelijk:
  1. Otto II (de Lamme) VAN GELRE (zie: 61616154).
 1. Simon DE DAMMARTIN. Graaf van Pointhieu / Montreuil. Gehuwd met:
 1. Maria DE POINTHIEU-AUMALE,
  Uit dit huwelijk:
  1. Philippa DE DAMMARTIN (zie: 61616155).
 1. Godfried III VON SPONHEIM. Gehuwd met:
 1. Adelheid VON SAYN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Heinrich VON SPONHEIM (zie: 61616160).
 1. Dirk I VAN KLEEF-HEINSBERG. Geboren 1192, Heer van Valkenburg 1212, overleden 4 november 1227. Gehuwd 1123 met:
 1. Beatrix VAN ERENFELS. Overleden na 1236,
  Uit dit huwelijk:
  1. Agnes VAN HEINSBERG-VALKENBURG (zie: 61616161).
  2. Dirk II VAN VALKENBURG, geboren 1225, Heer van Valkenburg 1237, overleden 15 oktober 1268 te Keulen (D).
 1. Hendrik I VAN VIANDEN [V] [M]. Graaf van Vianden 1214, Markgraaf van Namen 1226, overleden 1252 te Palestina. Gehuwd vóór 1217 met:
 1. Margaretha VAN COURTENAY [V] [M]. Markgravin van Namen 1226, overleden 17 juli 1270,
  Uit dit huwelijk:
  1. Philips VAN VIANDEN (zie: 61616166).
 1. Godfried VAN PERWEZ. Gehuwd met:
 1. Adelheid BERTHOUT,
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria VAN PERWEZ (zie: 61616167).
 1. Albert VAN KUYC [V] [M]. Overleden 1233. Gehuwd met:
 1. Heilwig VAN MERHEIM [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Hendrik III VAN KUYC (zie: 61616172).
 1. Walram VAN LAURENBURG. Geboren ca. 1146, Eerste Graaf van Nassau 1193, Graaf van Laurenburg 1176-1191, overleden 1 februari 1198. Gehuwd met:
 1. Kunigunde NN. Overleden 08-11 na 1198,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hendrik de Rijke VAN NASSAU (zie: 61616174).
 1. Otto I VAN GELRE. Geboren 1150, Graaf van Gelre en Zutphen, overleden na 30-04-1207. Gehuwd met:
 1. Richardis VAN WITTELSBACH. Geboren 1173 te Kelheim, overleden 21 september 1231 te Roermond,
  Uit dit huwelijk:
  1. Aleida VAN GELRE, geboren 1187, overleden 12 februari 1218, begraven te Rijnsburg.
  2. Gerard IV VAN GELRE (zie: 123232308).
  3. Irmingard VAN GELRE, overleden na 1230.
  4. Machteld VAN GELRE (zie: 61616175).

Generatie XXVIII
 1. Hendrik VAN HORNE [V] [M]. Geboren 1169, overleden 22 februari 1197. Gehuwd met:
 1. (31) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Willem I VAN HORNE (zie: 123232256).
 1. Godfried III VAN LEUVEN (BRABANT) [V] [M]. Geboren 1140, Hertog van Brabant, overleden 10 augustus 1190. Gehuwd met:
 1. Margaretha VAN LIMBURG [V] [M]. Geboren 1138, overleden 1172,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hendrik I VAN LEUVEN (BRABANT) (zie: 123232264).
 1. Mathias VAN ELZAS LOTHARINGEN. Comte de Boulogne. Gehuwd met:
 1. Marie DE BOULOGNE. Comtesse de Mortaigne,
  Uit dit huwelijk:
  1. Mathilde DE BOULOGNE (zie: 123232265).
 1. Dirk III VAN KLEEF [V] [M]. Overleden 1220. Gehuwd 1182 te Lisse met:
 1. Margaretha VAN HOLLAND [V] [M]. Geboren 1164,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk IV Nust VAN KLEEF (zie: 123232272).
 1. Marie DE FRANCE,
  kinderen:
  1. Margaretha VAN BRABANT (zie: 123232309).
 1. Frederik VAN VIANDEN. Graaf van Vianden. Gehuwd met:
 1. Mechtild VAN DE NEUERBURG,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hendrik I VAN VIANDEN (zie: 123232332).
 1. Pieter VAN COURTENAY [V] [M]. Geboren ca. 1155, Graaf van Courtenay 1183, Markgraaf van Namen 1212, Keizer van Constantinopel 1216, overleden 1218. Gehuwd JUN 1193 te Soissons met:
 1. Jolande VAN HENEGOUWEN [V] [M]. Markgravin van Namen, overleden AUG 1219 te Constantinopel,
  Uit dit huwelijk:
  1. Margaretha VAN COURTENAY (zie: 123232333).
 1. Hendrik II VAN KUYC. Stadgraaf van Utrecht, overleden 1204. Gehuwd ca. 1160 met:
 1. Sophia VAN RENEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Albert VAN KUYC (zie: 123232344).
 1. Rutger VAN MERHEIM. Gehuwd met:
 1. Aleidis NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Heilwig VAN MERHEIM (zie: 123232345).

Generatie XXIX
 1. Engelbertus VAN HURNEN [V] [M]. Geboren ca 1166. Gehuwd met:
 1. (30) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hendrik VAN HORNE (zie: 246464512).
 1. Godfried II VAN LEUVEN (BRABANT) [V] [M]. Geboren 1105/8 te Leuven (B), Hertog van Brabant, overleden 11 november 1142. Gehuwd met:
 1. Lutgardia VON SULZBACH,
  Uit dit huwelijk:
  1. Godfried III VAN LEUVEN (BRABANT) (zie: 246464528).
 1. Hendrik II VAN LIMBURG. Geboren 1115, overleden 1167. Gehuwd met:
 1. Mathilde VAN LIMBURG,
  Uit dit huwelijk:
  1. Margaretha VAN LIMBURG (zie: 246464529).
 1. Dirk II VAN KLEEF [V] [M]. Geboren 1129, overleden 1172. Gehuwd 1155 met:
 1. Adelheid VON SULZBACH. Geboren 1137, overleden 12 februari 1189,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk III VAN KLEEF (zie: 246464544).
 1. Floris III VAN HOLLAND [V] [M]. Geboren ca. 1135, overleden 1190. Gehuwd 1162 met:
 1. Ada VAN SCHOTLAND,
  Uit dit huwelijk:
  1. Margaretha VAN HOLLAND (zie: 246464545).
 1. Pieter VAN FRANKRIJK [V] [M]. Geboren ca. 1126, Graaf van Courtenay en Montargis. Gehuwd met:
 1. Elisabeth VAN COURTENAY [V] [M]. Overleden 14-09-na 1205,
  Uit dit huwelijk:
  1. Pieter VAN COURTENAY (zie: 246464666).
 1. Boudewijn V VAN HENEGOUWEN. Boudewijn VIII van Vlaanderen. Gehuwd met:
 1. Margaretha VAN ELZAS-VLAANDEREN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Jolande VAN HENEGOUWEN (zie: 246464667).

Generatie XXX
 1. Engelbertus VAN HORNIN [V] [M]. Geboren ca 1138/9. Gehuwd met:
 1. (29) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Engelbertus VAN HURNEN (zie: 492929024).
 1. Godfried I ("Met de Baard") VAN LEUVEN [V] [M]. Geboren 1060. 1106/7 Hertog van Neder-Lotharingen; Markgraaf van Antwerpen. Overleden 25 januari 1139. Gehuwd 1105 met:
 1. Ida VAN NAMEN. Geboren 1088. dr. van Albert III VAN NAMEN. Overleden 1117,
  Uit dit huwelijk:
  1. Godfried II VAN LEUVEN (BRABANT) (zie: 492929056).
  2. Ida VAN LEUVEN (zie: 985858177).
 1. Arnold I VAN KLEEF [V] [M]. Graaf van Kleef. Gehuwd 1128 met:
 1. Ida VAN LEUVEN [V] [M]. Geboren 1106, overleden 1162,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk II VAN KLEEF (zie: 492929088).
 1. Dirk VI VAN HOLLAND [V] [M]. Geboren 1109, overleden 1157. Gehuwd met:
 1. Sophia VAN RHEINEICK en BENTHEIM. Overleden 1176,
  Uit dit huwelijk:
  1. Floris III VAN HOLLAND (zie: 492929090).
 1. Lodewijk VI (De Dikke) VAN FRANKRIJK [V] [M]. Geboren 1081, overleden 1 augustus 1137 te Paris (F). Gehuwd 1115 met:
 1. Alix VAN SAVOYE [V] [M]. Geboren ca. 1092, overleden 18-11-11154,
  Uit dit huwelijk:
  1. Pieter VAN FRANKRIJK (zie: 492929332).
 1. Reinald VAN COURTENAY. Gehuwd met:
 1. Hedwig VAN DONJOU,
  Uit dit huwelijk:
  1. Elisabeth VAN COURTENAY (zie: 492929333).

Generatie XXXI
 1. Reginbaldus VAN HURNE [V] [M]. Geboren ca 1122. Gehuwd met:
 1. (28) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Engelbertus VAN HORNIN (zie: 985858048).
 1. Hendrik II VAN LEUVEN [V] [M]. Geboren 1020/34, overleden 1079. Gehuwd 1050 met:
 1. Adela VAN ORLAMUNDA. Geboren 1027, overleden aft 1086,
  Uit dit huwelijk:
  1. Godfried I ("Met de Baard") VAN LEUVEN (zie: 985858112).
 1. Dirk I VAN KLEEF [V] [M]. Geboren 1092, Graaf van Kleef, Graaf van Tomburg, overleden 1117. Gehuwd met:
 1. (25) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Arnold I VAN KLEEF (zie: 985858176).
 1. Floris II VAN HOLLAND [V] [M]. Overleden 1121. Gehuwd 1113 met:
 1. (23) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk VI VAN HOLLAND (zie: 985858180).
 1. Philips I VAN FRANKRIJK [V] [M]. Geboren 1052/3, Koning van Frankrijk 1060, overleden 29 juli 1108 te Melun (Fr.). Gehuwd 1071/2 met:
 1. Bertha VAN HOLLAND [V] [M]. Geboren ca. 1055, overleden 1093/4,
  Uit dit huwelijk:
  1. Lodewijk VI (De Dikke) VAN FRANKRIJK (zie: 985858664).
 1. Humbert II VAN SAVOYE. Gehuwd met:
 1. Gisela VAN BOURGONDIË-IVREA,
  Uit dit huwelijk:
  1. Alix VAN SAVOYE (zie: 985858665).

Generatie XXXII
 1. Engelbertus VAN HURNE. Geboren ca 1102. Gehuwd met:
 1. (27) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Reginbaldus VAN HURNE (zie: 1971716096).
 1. Lambrecht II VAN LEUVEN [V] [M]. Geboren 990, overleden 1063. Gehuwd 1020 met:
 1. Oda VAN LOTHARINGEN. Geboren 990. dr. van Gothelo I VAN LOTHARINGEN. ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hendrik II VAN LEUVEN (zie: 1971716224).
 1. Rutger II VAN KLEEF [V] [M]. Graaf van Tomburg. Gehuwd met:
 1. (24) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk I VAN KLEEF (zie: 1971716352).
 1. Dirk V VAN HOLLAND [V] [M]. Overleden 1091. Gehuwd met:
 1. Othilde VAN SAKSEN. Overleden 1083,
  Uit dit huwelijk:
  1. Floris II VAN HOLLAND (zie: 1971716360).
 1. Hendrik I VAN FRANKRIJK. Gehuwd met:
 1. Anna VAN KIEV,
  Uit dit huwelijk:
  1. Philips I VAN FRANKRIJK (zie: 1971717328).
 1. Floris I VAN HOLLAND [V] [M]. Geboren ca. 1030, Graaf van Holland 1049, overleden 28 juni 1061. Gehuwd ca. 1050 met:
 1. Geertruid VAN SAKSEN [V] [M]. Geboren ca. 1030, overleden 4 augustus 1113,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk V VAN HOLLAND (zie: -351534576).
  2. Bertha VAN HOLLAND (zie: 1971717329).

Generatie XXXIII
 1. Lambrecht I ("Met de Baard") VAN LEUVEN [V] [M]. Geboren 958/970 te Leuven (B), overleden 12 september 1015. Gehuwd 987 met:
 1. Gerbega (Getberga) VAN LOTHARINGEN [V] [M]. Geboren 975, overleden 12 november 1015,
  Uit dit huwelijk:
  1. Lambrecht II VAN LEUVEN (zie: -351534848).
 1. Rutger I VAN KLEEF. Geboren 1020, overleden 1051. Gehuwd met:
 1. Wazela VAN LOTHARINGEN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Rutger II VAN KLEEF (zie: -351534592).
 1. Dirk III VAN HOLLAND [V] [M]. Graaf van Holland 993, overleden 27 mei 1039. Gehuwd met:
 1. Othelhildis VAN DE NOORDMARK. Overleden 9 maart 1044,
  Uit dit huwelijk:
  1. Floris I VAN HOLLAND (zie: -351532638).
  2. Dirk IV VAN WEST-FRIESLAND, overleden 1049 te Dordrecht.
 1. Bernhard II VAN SAKSEN. Gehuwd met:
 1. Eilica VAN SCHWEINFURT,
  Uit dit huwelijk:
  1. Geertruid VAN SAKSEN (zie: -351532637).

Generatie XXXIV
 1. Reinier III VAN HENEGOUWEN [V] [M]. Geboren 918, Graaf. Gehuwd 950 met:
 1. Adèle VAN LEUVEN. Geboren 922,
  Uit dit huwelijk:
  1. Lambrecht I ("Met de Baard") VAN LEUVEN (zie: -703069696).
 1. Karel VAN LOTHARINGEN [V] [M]. Geboren 953/4 te Laon (Fr), Hertog van Lotharingen, overleden 21 MAY 991. Gehuwd 978 met:
 1. Adelheid . Overleden bef 979,
  Uit dit huwelijk:
  1. Gerbega (Getberga) VAN LOTHARINGEN (zie: -703069695).
 1. Arnulf VAN HOLLAND [V] [M]. Geboren 951 te Gent, overleden 18 SEP 993, begraven te Egmond. Gehuwd 980 met:
 1. Liutgarde VAN LUXEMBURG [V] [M]. Overleden 13-05 na 1005,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk III VAN HOLLAND (zie: -703065276).

Generatie XXXV
 1. Reinier II VAN HENEGOUWEN [V] [M]. Geboren 880, overleden bef 940. Gehuwd met:
 1. Adèle DE DAGSBOURG,
  Uit dit huwelijk:
  1. Reinier III VAN HENEGOUWEN (zie: -1406139392).
 1. Lotharius Lotharius [V] [M]. Geboren 941, Koning van Frankrijk. Gehuwd met:
 1. (22) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Karel VAN LOTHARINGEN (zie: -1406139390).
 1. Dirk II VAN HOLLAND [V] [M]. Overleden 06 MAY 988. Gehuwd 950 met:
 1. Hildegard VAN VLAANDEREN [V] [M]. Overleden 10 APR 990,
  Uit dit huwelijk:
  1. Arnulf VAN HOLLAND (zie: -1406130552).
 1. Siegfried VAN LUXEMBURG [V] [M]. Gehuwd met:
 1. Hedwig NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Liutgarde VAN LUXEMBURG (zie: -1406130551).

Generatie XXXVI
 1. Reinier I VAN HENEGOUWEN [V] [M]. Geboren 850, overleden aft 15-01-916. Gehuwd 885 met:
 1. Alberada . Geboren 850,
  Uit dit huwelijk:
  1. Reinier II VAN HENEGOUWEN (zie: 1482688512).
 1. Lodewijk IV ("d'Outre Mer") VAN WEST FRANCIË [V] [M]. Geboren 920, Koning van Frankrijk, overleden 10 SEP 954. Gehuwd 939 met:
 1. Gerberge Gerberge. Geboren 913/4/9,
  Uit dit huwelijk:
  1. Lotharius Lotharius (zie: 1482688516).
 1. Dirk I Bis Graaf in KENNEMERLAND. Geboren ca. 912, overleden 02/05-10-939 te slag bij Andernach. Gehuwd met:
 1. Geva NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk II VAN HOLLAND (zie: 1482706192).
 1. Arnulf I (de Grote) VAN VLAANDEREN [V] [M]. Geboren 887, Graaf van Vlaanderen 918, overleden 964/5. Gehuwd 934 met:
 1. Adela VAN VERMANDOIS [V] [M]. Geboren 912. dr. van Heribert II VAN VERMANDOIS en Hildebrande ? VAN FRANKRIJK. Overleden 960,
  Uit dit huwelijk:
  1. Hildegard VAN VLAANDEREN (zie: 1482706193).
 1. Wicheric . Paltsgraaf. Gehuwd met:
 1. Kunigunde NN [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Siegfried VAN LUXEMBURG (zie: 1482706194).

Generatie XXXVII
 1. Giselbert VAN HENEGOUWEN. Geboren 830, overleden aft 14-06-877. Gehuwd 846 met:
 1. Irmingard Irmingard [V] [M]. Geboren 830,
  Uit dit huwelijk:
  1. Reinier I VAN HENEGOUWEN (zie: -1329590272).
 1. Karel III ("De Eenvoudige") VAN WEST FRANCIË [V] [M]. Geboren 17 SEP 879, overleden 07 OCT 929. Gehuwd na 917 met:
 1. Eadgifu OF WESSEX [V] [M]. Geboren 896,
  Uit dit huwelijk:
  1. Lodewijk IV ("d'Outre Mer") VAN WEST FRANCIË (zie: -1329590264).
 1. Boudewijn II (de Kale) VAN VLAANDEREN [V] [M]. Geboren 864, Graaf van Vlaanderen 879, overleden 918. Gehuwd 884 met:
 1. Elfthryth (Elftrudis) OF WESSEX. dr. van Alfred de Grote OF WESSEX en Alswifha VAN GAINI. Overleden 929,
  Uit dit huwelijk:
  1. Arnulf I (de Grote) VAN VLAANDEREN (zie: -1329554910).
 1. Heribert II VAN VERMANDOIS. Graaf van Vermandois. Gehuwd met:
 1. Hildebrande ? VAN FRANKRIJK,
  Uit dit huwelijk:
  1. Adela VAN VERMANDOIS (zie: -1329554909).
 1. (88) NN. Gehuwd met:
 1. Irmintrud NN [V] [M],
  Uit dit huwelijk:
  1. Kunigunde NN (zie: -1329554907).

Generatie XXXVIII
 1. Lotharius I Lotharius I [V] [M]. Geboren 795, Koning der West-Franken, overleden 29 SEP 855. Gehuwd met:
 1. Ermengard Ermengard. Overleden 20 MAR 851,
  Uit dit huwelijk:
  1. Irmingard Irmingard (zie: 1635786753).
 1. Lodewijk II ("De Stamelaar") VAN WEST FRANCIË [V] [M]. Geboren 01 NOV 846, Koning van Frankrijk, overleden 10 APR 879, begraven 11 APR 879. Gehuwd met:
 1. Adelheid VAN PARIJS [V] [M]. Geboren 0855/60, overleden na 0901,
  Uit dit huwelijk:
  1. Irmintrud NN (zie: 1635857483).
  2. Karel III ("De Eenvoudige") VAN WEST FRANCIË (zie: 1635786768).
 1. Edward ("The Elder") OF WESSEX. Gehuwd met:
 1. Elfleda ,
  Uit dit huwelijk:
  1. Eadgifu OF WESSEX (zie: 1635786769).
 1. Boudewijn I (met de IJzeren Arm) VAN VLAANDEREN. Overleden 879. Gehuwd 862 te Auxerre (Fr.) met:
 1. Judith VAN FRANKRIJK [V] [M]. Geboren 840, overleden na 870,
  Uit dit huwelijk:
  1. Boudewijn II (de Kale) VAN VLAANDEREN (zie: 1635857476).

Generatie XXXIX
 1. Lodewijk I ("De Vrome") VAN AQUITANIE [V] [M]. Geboren 08-778 te Casseneuil, overleden 20 JUN 840 te Ingelheim. Gehuwd 794 met:
 1. Irmingard Irmingard. Geboren 778, overleden 03 OCT 818,
  Uit dit huwelijk:
  1. Lotharius I Lotharius I (zie: -1023393790).
 1. Karel II ("De Kale") Karel II [V] [M]. Geboren 13 JUN 823 te Frankfurt (D), Koning der West-Franken, Keizer 840, overleden 06 OCT 877 te Avrieux. Gehuwd 842/3 met:
 1. Ermentrude D'ORLEANS [V] [M]. Overleden 06 OCT 869,
  Uit dit huwelijk:
  1. Judith VAN FRANKRIJK (zie: -1023252343).
  2. Lodewijk II ("De Stamelaar") VAN WEST FRANCIË (zie: -1023393760).
 1. Adalhard . Gehuwd met:
 1. (85) NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Adelheid VAN PARIJS (zie: -1023393759).

Generatie XL
 1. CHARLEMAGNE (Karel de Grote) CHARLEMAGNE [V] [M]. Geboren 02 APR 742 te Ingelheim (D), Koning der Franken 768, Keizer van het West-Romeinse Rijk 800, overleden 28 JAN 814 te Aken (D). Gehuwd 771 te Aachen (D) met:
 1. Hildegard VAN DE VINZGOUW [V] [M]. Geboren 758, overleden 30 APR 783,
  Uit dit huwelijk:
  1. Lodewijk I ("De Vrome") VAN AQUITANIE (zie: -2046787580).
 1. Judith Welf VAN ALFORT [V] [M]. Geboren ca. 805, overleden 19 APR 843 te Tours,
  kinderen:
  1. Karel II ("De Kale") Karel II (zie: -2046787520).
 1. Odo D'ORLEANS. Gehuwd met:
 1. Ingeltrud NN,
  Uit dit huwelijk:
  1. Ermentrude D'ORLEANS (zie: -2046787519).

Terug naar begin


Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Terug naar begin


Updated: 30 Maart 2008

This is an Antenna logo website