Parenteel Gebhard, Ternate (Nederlands-Indië)


Onderzoek naar deze parenteel werd uitgevoerd door genealogisch onderzoeksbureau Maarten & Willy Etmans, bekend van de 'Indische' genealogie website RoosjeRoos.

bron: de "zielsbeschrijvingen" (bevolkingslijsten) van Ternate; er zijn slechts van enkele jaren "zielelijsten" bewaard gebleven:
NA-T 1.04.02 inv.nr. 8138 fol. 194vo. (verder vermeld als VOC 8138)
VOC 3464 (verfilmd- op film nr.3687 aanwezig bij het CBG).
VOC 8146
VOC 3857 (film 1601 CBG).

kerkelijke en burgerlijke gegevens van Ternate (Mormonenfilm nr. 1214998 - gedeeltelijk getranscribeerd (o.a. 1780-1785 en 1809 zijn wel verfilmd maar ontbreken in de transcriptie) in: Jaarboek IGV 2009 m.b.t. de jaren 1786-1790 (dopen) en 1820-1828 huwelijken / ondertrouw.)

Veel leden en aanverwanten van deze familie waren gezaghebber op een schip: Gebhardt, Hughson, Coenraad, Visscher, Deighton.


 1. Johan Christian GEBHARDT [Kw.222]
  * Neurenberg of Neuendorf ca. 1734
  landmonsterrol van 1775: “Jan Christiaan Giphart” uit Neijendorp (Neuendorf, Bayern ?)
  landmonsterrol van 1792: 58 jaar oud, afkomstig uit Neurenberg, Luitenant
  landmonsterrol van 1796: gegageerde
  † vóór 1803
  x Johanna Frederica MINTE [Kw.223], wrsch. dr. van Johan Fredrik Minte en Johanna van Rhoon
  *
  zij hertrouwt Jan Valentijn; 1803: In een verslag van een rechtszaak uit dat jaar is de gedaagde: Jan Valentijn, burger adjudant, die aansprakelijk wordt gesteld voor de schuld [n.l. 18 gouden knopen- geleend tijdens het leven van haar eerste echtgenoot] van zijn “laatste huisvrouw”, Frederika Minte, weduwe van de oud-Luitenant Gebhard. (LDS film 1214998)

  uit het 1e huwelijk: (1785: 1 man - 1 vrouw - 3 zn. - 4 dr. [+ 2 vrije bedienden - 10 m.sl -10 vr.sl])

  1. Johan Christiaan GEBHARD junior
   * Ternate ca. 1757/1761; in 1775 “in dienst” (= in Indië) als soldaat aangenomen; 1781 corporaal.
   † vermoedelijk overleden bij de expeditie tegen de Papoea's (1783) want hij wordt niet meer vermeld in de latere monsterrollen.
   vermoedelijk kind bij de slavin Jambakka: Eleonora Frederika, ~ Ternate 29-09-1782 (get: JCG jr. en zijn zuster Eleonora Frederika Gebhard.

  2. Johanna Dorothea GEBHARD
   * Ternate 1759-1771

   x voor 1786 Andries JANSEN
   *

   Uit dit huwelijk:

   1. Johan Christiaan JANSEN
    ~ Ternate 22-10-1786

   2. Johanna Frederika JANSEN
    ~ Ternate 20-6-1790; get: JCG Gebhard en JF Minte

  3. Eleonora Frederika GEBHARD
   * rond 1771; zij is in 1782 doopgetuige bij de doop van het dochtertje (?) van haar broer JCG jr.

  4. Godlieb George GEBHARD
   * Ternate 1771/1772; soldaat VOC 1786; niet vermeld in de rol van 1796.
   † voor 1796?

  5. Anna Sidonia GEBHARD
   * voor 1773

   x (1) voor 1788 Johannes LOFFMAN
   * ; testeert 1796.

   Uit dit huwelijk:

   1. Johan Leonard LOFFMAN
    ~ Ternate 17-01-1790; get. Johan Leonard Walther en Johanna Frederika Minten.

   x (2) Johan PIETERS (John)
   *

   Uit dit huwelijk:

   1. Louisa Christina PIETERS
    ~ Ternate 14-10-1818

   2. Godlieb George PIETERS
    * Ternate 18-03-1823 ~ Ternate 18-05-1823; get. S. Coenraad (= Sebastiaan Coenraad wed. Ulrika Eleonora? en Johanna Elisabeth Gebhardt (= Anna Elisabeth?)

  6. Christoffel Samuel GEBHARDT (Samuel Christoffel)
   * Ternate 1773-1774 ~ Ternate 00-11-1783 get. Thomas Voges en huisvrouw Susanna Albertina Lambertus (in 1833 40 jr.); soldaat VOC 1788; 1792; 1796
   † Ternate kort voor 1833 (RANI 1833 p.A274 overleden in 1832 & RANI 1834 p.A248 overleden in 1833; wellicht dezelfde persoon; wellicht een zoontje met dezelfde voornamen)
   x Ternate 29-04-1826 (collectie BvTP, CBG) Maria Magdalena MOLLET, dr. van Jacobus Martinus Mollet en Johanna Margaretha de Graaff.
   zie 21745.
   * Ternate ca. 1807 (in 1833 18 jr.)
   zie genealogie Mollet: Maria Magdalena Mollet † Ternate 17-11-1832
   † Ternate kort voor 1833 (RANI 1833 p.A274 overleden in 1832 & RANI 1834 p.A248 overleden in 1833): Maria Magdalena Mollet, wed. Gebhardt
   Uit dit huwelijk:

   1. Christiaan Samuel GEBHARDT
    * Ternate 1827
    † Ternate 12-11-1862 (RANI 1864 p.121)
    x Ternate 28-12-1861 (RANI 1863 p.20) Geertruijde HANSEN
    *

   2. Anna Sidonia GEBHARDT (Anna Cidonia, Anna Sedonia)
    * Ternate 01-11-1828
    † ´s Gravenhage 06-02-1893
    x op 14-jarige leeftijd, Manado 01-06-1843 baron Simon Karel Emanuel Mattheus Willem GANSNEB genaemt TENGNAGEL, zn. van Jhr. Lambert Joost Gansneb genaamd Tengnagel en Johanna Maria Nicoletta de Gijselaer
    zie NA1942 Jg.40 p.5 en Administratie Indische Pensioenen: Pensioenregisters 1815-1939 NL-HaNA 2.10.09 reg.nr.nt00391
    * Vollenhove 12-02-1813, secretaris der residenties Menado, Besoeki en Probolingo
    † Elburg 08-11-1872
    Uit dit huwelijk 2 kinderen:

    1. Barones Maria GANSNEB genaamd TENGNAGEL
     * Manado 15-01-1845 (NA1942 Jg.40 p.5)
     † Ginneken 11-07-1916 (NA1942 Jg.40 p.5)
     x Amsterdam 19-08-1886 (Genlias; 10-08-1886 NA1942 Jg.40 p.5) Wilhelmus Christiaan BEDDING, zn. van Willem Elias Bedding en Anna Margareta Sophia Daane
     * Amsterdam 12-11-1837; 1886 postdirecteur (NA1942 Jg.40 p.5)
     † Ginneken 10-07-1907 (NA1942 Jg.40 p.5)

    2. Nicolaas Karel Christiaan GANSNEB genaamd TENGNAGEL (zie 21746)
     * Menado 27-09-1846, adj.ond.off. schrijver N.I.L.
     † Rotterdam 24-08-1920 akte nr. 4149

  7. Anna Elisabeth GEBHARD (Johanna Elisabeth?, Elisabeth?)
   * voor 1776
   † mogelijk Ternate 27-06-1837 (als Elisabeth Gebhardt)
   x (1) Jan Rutger HEUVELMAN
   *

   x (2) Jan Frederik MULDER / MULLER Jan Christiaan Mulder, ged. Ternate in 1791
   *

   Uit dit huwelijk:

   1. Jan Christiaan MULDER
    ~ Ternate 1791

   x (3) Ternate na 19-03-1810 Barend GIESSENBEETH (Giesebret; Giesiebieth (=Giesebeth? ))
   *

  8. Ulrica Eleonora GEBHARD [Kw.111] (Oleriekie, Loriki Leonora, Loriki Lornora)
   * ca. 1781
   † vóór 28-02-1810
   x (2) 06-12-1804 (ondertrouw voor de Commissarissen van huwelijken en kleine geregtszaken te Ternate) Sebastiaan COENRAAD, weduwnaar van Anna C. Rijk, oud 43 jaar.
   * Würtzburg ca. 1761, sergeant militair
   hij hertrouwt als wedr. van Ulrica Eleonora Gebhard te Ternate bij consent van 28-02-1810 Christina Elisabeth van den Broek (BS 82 blz. 66a-67)
   verder werden op 09-05-1809 te Ternate gedoopt Johannes, Margaretha en Sebastiaan, kinderen van Sebastiaan Coenraad en Johanna Kluite.

   uit beide huwelijken laten zij op 09-05-1809 te Ternate een aantal kinderen dopen, waaronder:

   1. Peterus COENRAAD (Petrus)
    ~ Ternate 09-05-1809 get.: beide ouders Sebastiaan Coenraad en Loriki Lornora Gebhard.
    † Ternate 06-07-1836 (Almanak 1838 p.A286)

   x (1) FISSCHER Johan David [Kw.110] (David Visscher)
   * Ophause / Housen ca. (Ophausen, 53804 Much, Germany ??)
   Landmonsterrol van Ternate van 1796: Johan David Visscher, Korporaal, afkomstig uit Housen, op een gage van F 14,=.
   in 1788 per "Demmerarie" voor de kamer van Amsterdam als soldaat op een gage van f 9,= in Indië aangekomen.

   scheepssoldijboek van de "Demarary": Johan David Fischer, afkomstig uit Ophause, soldaat, "door de werfofficieren a/d compagnie geleverd en wint op zijn uit- en thuisreise geen gagie", "niet vermaakt" [=geen testament gemaakt].
   De "Demarary" vertrok op 12 september 1788 uit Amsterdam en kwam op 7 juli 1789 aan in Batavia. Aanvankelijk blijft hij in Batavia; in juni 1791 wordt hij in Ternate gestationeerd. Daar blijft hij. De laatste vermelding is die van het jaar 1800. De boeken van de VOC worden rond dat jaar gesloten. Ondanks de vermelding in het scheepssoldijboek, dat hij in 1791 naar Ternate is overgeplaatst staat Johan David nog niet vermeld in de landmonsterrol van 1792.

   uit beide huwelijken worden op 09-05-1809 te Ternate een aantal kinderen gedoopt, waaronder:

   1. FISSCHER / FISCHER Johanna Catharina [Kw.55]
    * vóór 06-12-1804; ~ Ternate 09-05-1809 'onecht' get. Sebastiaan Coenraad, stiefvader, en Loriki Lornora Gebhard, moeder. (BvTP BS 48 blz. 131)

    † Ternate 23-11-1874 als Johanna Catharina Visscher (Naamlijst 1876 p.351)
    x (1) Jan Carel George WEIJDEMULLER
    *
    † wellicht Jan Weijdemuller † Menado 24-10-1833 (RANI 1835 p.232)
    uit dit huwelijk:

    1. WEIJDEMULLER Wilhelmina Frederica
     * Ternate 21-06-1821 ~ Ternate 02-09-1821 (LDS film 1214998) "Op den 2 September van het jaar onzes Heeren en Heilandes één duizend achthonderd één en twintig zijn te Ternate door mij ondergeteekenden gedoopt en in de Christelijke kerk ingelijfd de vier volgende kinderen No.1 Het kind genaamd Wilhelmina Frederica, geboren te Ternate den 21 Junij 1821 en waarvan zijn de ouders Jan Carel George Weijdemuller en Johanna Catharina Fischer, Echtelieden. Doopgetuijgen Jan Carel George Weijdemuller met Maria Frederica Jansen".
     † Menado 23-11-1833 of 26-12-1833 RANI Almanak 1835 p.232

    2. WEIJDEMULLER Johan Carel
     * Ternate 1823; 1845-1849, 1863 te Menado
     † na 1896
     x (1) Ternate 26-08-1847 (RANI 1849 p.353) Louisa Frederika Pietersz.

     x (2) Menado 21-10-1861 (RANI 1863 p.C21; echtsch. Batavia 09-03-1877, RANI 1878 p.195) Sophia DEIGHTON (Sophie), dr. van Thomas (Tom) Deighton en Rosina; zie genealogie Deighton in 2007INN20 p.137.
     * Ternate 28-03-1843 (RANI 1845 p.A291)
     Zij woonde 1896 te Bangil (Verzoekschrift van Sophia Deighton aan de resident van Pasoeroean, betreffende de oprichting van een smederij, Bangil 01-05-1896 CBG archiefnummer: VIBDNI004988
     † Bangil (?) na 1896 (2007INN20 p.137)
     uit dit huwelijk kinderen:

     1. WEIJDEMULLER Sophie Alexandria Geertrude Gerardine
      * Tjilatjap ca. 1864
      † Malang 12-08-1939 (roosjeroos: Film 1721286 akte 124)
      x Soerakarta 20-02-1915 (RANI 1916 p.148) Robbert Lieve Jaspers (Jaspert) van der CAPELLEN
      gehuwd Buitenzorg (Batavia) 20-05-1891 (RANI 1892 p.27) met Carolina Rosalia Bolderman
      * Meester Cornelis ca. 1861
      † Malang 02-04-1941 (filmnr. 1721286 akte 64)

     2. WEIJDEMULLER NN
      */† Soengeislan 21-06-1871 (Naamlijst 1872 p.295)

     3. WEIJDEMULLER Amelia Carolina Thomasia (zie 2007INN20 p.142)
      * Menado ca. 1862
      † Malang 10-02-1944 (2007INN20 p.142; Filmnummer: 1721286 akte 18 vlg roosjeroos.nl)
      x Bangil 23-10-1895 (RANI 1897 p.315) de halfbroer van haar moeder: William DEIGHTON (zie 2007INN20 p.142), zn. van Thomas (Tom) Deighton (* Engeland ca. 1799, kapitein op het zeevaarttraject Soerabaja- Menado-Banda 1823 † verm. op zee 1859) en (tr. Semarang 14-10-1857) Alexandrina Anthonij.
      * Menado 01-07-1850 (RANI 1852 p.429 & 1853 p.459), woonachtig te Ngrowo (Toeloengagoeng 1887- 1888?), hij woonde te Bangil (1895- 1898), tijdelijk opziener Irrigatie Werken van Brantas en woonachtig te Kertosono (1903), woonachtig te Malang (1919)
      † Malang tussen 1930 en 1938?
      tr. 1e Soerabaja 22-04-1871 (RANI 1872 p.189) Louisa Elisabeth Sick * Java ca. 1853 † Soerabaja 27-01-1892 (als Louisa Elizabeth Deighton; RANI 1893 p.407), waarvan 6 kinderen.
      uit dit huwelijk kinderen:

      1. DEIGHTON Helena Susanna
       * Bangil 09-06-1895
       † Bangil 31-08-1895

      2. DEIGHTON John
       * Bangil 29-03-1897, klerk te Soerabaja (1919), chef administratie Incassokantoor te Bondowoso (1938), chef administratie kantoor Deighton & Co (1941)
       NL-HaNA 2.10.50.03 reg.nr.nt00425 1945 Japanse interneringskaarten 1942-1945
       † De Bilt 12-02-1976
       x Malang 02-01-1918 (RANI 1919 p.25) Adolphine Christina MAHNS
       * Calcutta 21-07-1897
       † De Bilt 01-10-1977
       uit dit huwelijk kinderen:

       1. DEIGHTON Amalia Gerardina Sophie (Melie)
        * Djember 05-08-1919
        † Djember 10-04-1922; begr. op de Algemene Begraafplaats in Djember

       2. DEIGHTON Johanna Maria Adolfine
        * Malang 16-12-1921. [De Bilt]

       3. DEIGHTON John William Harry
        * Tasikmalaja 12-05-1931

      3. DEIGHTON Alida
       * Soerabaja begin apr. 1903
       † Soerabaja 17-04-1903

    x (2), als weduwe van Jan Carel George Weijdemuller, NN [Kw.54]
    uit dit huwelijk:

    1. FISSCHER Louisa Jacoba [Kw.27] (Sa)
     * Ternate 30-09-1832 (filmnr.1214998 doopregister van Ternate, 14-08-1836, (vrijwel onleesbaar) & fiches collectie BvTP); 'onecht', doopgetuigen: Robert Hughson en Magdalena Hughson - geb. Coenraad; RANI 1834 p.218: * Ternate: Louisa Jacoba (zonder vermelding van achternaam of datum/jaar); ~ Ternate 14-08-1836

     vermeld 1865-1883 inwoners Ternate (RANI namenlijst 1875-184; 1880-199: Louisa Jacoba Visscher, wed. Fehr); 1884 verhuisd?
     begr. Soerabaja 29-08-1913 BRP12 (De Begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja III): graf B2178 Hier rust Jacoba Louisa Fehr geb. Fisscher, begr. 29-08-1913. (& Hier rust / Jacoba Christophine Sundberg / geb. Fehr / geboren te Ternate / 19 Maart 1864 / overleden alhier / 8 October 1893).
     x Gorontalo 02.05.1853 FEHR Johan Christof [Kw.26], zn. van Johan Christoff en Arietta Alberdina Janssen.
     * 's-Gravenhage 05.09.1828
     2e luitenant der infanterie, Nederlandsch-Oostindisch Leger.
     † Probolinggo 30.10.1863 (1865/122); begraven Algemene Begraafplaats Probolinggo #214
     uit dit huwelijk (7?) kinderen:

      wellicht:

     1. FEHR Sophia
      * Menado 11.03.1853 (1854/465)

     2. FEHR Ariëtta Alberdina Wilhelmina (Jet)
      * Menado (Sulawesi) 10.09.1850 (BSNI 1854/466)
      † Malang 10.10.1938; Mevr. A. Holst - Fehr / ontslapen 10 October 1938 / gez. 20 vers 7 (Grafschriften in de Oost (III) De Europese (later Christelijke) begraafplaats "Soekoen" te Malang, 2003INN16 p.134)
      ??? (begraven naast Mies Fehr).
      x Bangil 20.05.1881 HOLST Christiaan Christoffel (Christiaan), zn. van Anthoon Albertus Holst en Sanderina Johanna Derkiena Dreux.
      * Amsterdam 09-12-1851
      † Soerabaija 30-10-1890; "E 6496 Ter nagedachtenis / aan mijnen geliefden echtgenoot / C. Holst / geb. 9 Dec. 1851 / overl. 30 Oct. 1890 / Rust zacht geliefde doode." (bron: BRP12 p.27)
      uit dit huwelijk 4 kinderen.

     3. FEHR Johan Christiaan Lodewijk Albertus
      * Ternate 1852

     4. FEHR Hendrik Cornelis
      * Menado (Sulawesi) 26.11.1855 (1857/531); woonde te Soerabaja tijdens de census van 1903, 1910-1920-1930 (Boomstraat) en 1938
      † Duitsland, na een hersenoperatie
      x Batjan 1889? (datum blanco; Naamlijst 1889 p.276) KLAVERT Aletta
      * Molukken
      † Lawang (Soerabaja) 1944 ?
      uit dit huwelijk 2 kinderen.

     5. FEHR Cornelis Albertus Jan
      * Menado 1857

     6. FEHR Louisa Johanna Catharina [Kw.13] ('Nonnie')
      * Ternate (Molukken) 16.10.1859 (BSNI 1861/60); RANI nieuw adresboek 1905-1930 Djokjakarta wed. L. Praalder geb. L.J.C. Fehr.
      † Malang 17-10-1939 (De Indische courant, Soerabaia 17-10-1939)
      x Ternate 31.03.1880 (RANI naamlijst 1881-232) PRAALDER Leonardus Casparus [Kw.12] (1881/232), zn. van Hendrik Praalder en Anna Geertruida Bollen
      * Alkmaar 11.01.1837; verhuisd naar Warmenhuizen 14.02.1860; vertrokken naar Nederlandsch-Indië in de periode 1860-1869; post commandant op de Molukken
      † Nederlandsch-Indië
      uit dit huwelijk 3 kinderen.

     7. FEHR Jacoba Christophina: mogelijk posthume dr. van Johan Christof ?
      * Ternate 19.03.1864 (BSNI)
      † Soerabaja 08.10.1893 (1895/416); BRP12 (De Begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja III): graf B2178 Hier rust / Jacoba Christophine Sundberg / geb. Fehr / geboren te Ternate / 19 Maart 1864 / overleden alhier / 8 October 1893 (& Hier rust Jacoba Louisa Fehr geb. Fisscher, begr. 29-08-1913).
      x Soerabaja 14.03.1888 SUNDBERG Carl Erik Nathanaël


Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe .. ultimo Maart 1789.
.p.65 In't Gouvernement Ternaten; Politique Bediendens. Luitenants: Johan Christiaan Gebhardt, 1784.
p.103 In't Commandement van Mallabaar; Politique Bedienden. Capiteins: Godlieb George Gebhardt, Commandant 1785

CBG, Oost-Indische Bronnen (8 treffers); De Oost-Indische bronnen bestaan uit meerdere archieven, namelijk de Weeskamer archieven Ambon en een deel van de collectie Familiepapieren van Bloys van Treslong Prins.

Stukken betreffende de insolvente nalatenschap van Johan Christoffel Gebhard, in leven gehuwd met Rebekka Johanna Lehman, afgehandeld door curator Wijbrand de Jongh. Met retroacta, 1787-1790. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Deels incompleet.
Batavia 1790 t/m 1791 archiefnummer: VIBDNI006527
persoonsnamen: Johan Christoffel Gebhard, Rebekka Johanna Lehman, Joseph Dat, Anna Cornelia Bouwmeester, Sophia Anna Goetbloed, Johan Andries Bangeman, Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk, Arnolda Daniels, Johannes Vos, - van Riemsdijk,

Ingekomen brieven bij Henricus Andrias Liesen, voornamelijk van zakenrelaties op de Molukken. Met enkele brieven van hemzelf. Met stukken betreffende Adriaan Dias. (deels gesteld in het Frans en Maleis; in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd.)
Ambon 1802 t/m 1808 CBG archiefnr. VIBDNI010713
persoonsnamen: Henricus Andrias Liesen, C. J. Gebhardt, F. D. W. van Iperen, L. van Iperen, Coenraad Kleinveld, Adriaan Dias, D. C. Alborgh, G. Tibbe, J. Gertner.


Johan Christiaen Gebhardt x Ternate 1766 Johanna Catharina Wiggers, * 1746, dr. van Enoch Christiaen Wigger(t)s(z) ± 1700-1760 en onbekende njai.
niet gevonden in: LDS familysearch

Ester Wiggers International Genealogical Index (IGI) birth: about 1744 Ternate, Indonesia marriage: 24 oktober 1744 Ternate, Indonesia spouse: Jan Valentyn Smit


in roosjeroos.nl: Gebhar% : 45 geboorten, 23 huwelijken en 50 overlijdens.

Johanna Maria Gebhardt * 1 november 1861 - Buitenzorg † 12 december 1949 - Haarlem
Gehuwd op 23 april 1888, Batavia, met Henri Eliza Coenraad Angenent * 24 september 1865, Haarlem † 14 december 1918, Medan
en hun kinderen:
Maria Henriëtte Angenent 1890-1969
Johanna Geertruida Catharina Angenent 1891-
Henriëtte Maria Angenent 1893-1987
Henri Marie Angenent 1895-1978
Herman Angenent 1897-1944
John Angenent 1899-zie genealogie Mollet: Maria Magdalena Mollet † Ternate 17-11-1832

* Ternate Maria Machdalena Mollet RANI 1834 p.A218
† Menado 27-04-1838 Maria Magdalena Mollet RANI 1839 p.A252
† Samarang 13-03-1844 Maria Magdalena Mollet, k. RANI 1845 p.A308
† Menado 18-11-1858 Maria Magdalena Mollet RANI 1860 p.C107


VOC opvarenden

VoornaamAchternaamHerkomstSchipUitreis
CarelGebhardNassau DiestKievitsheuvel1762
JohannesGebhardNassau SiegenSara Jacoba1738
FredrikGebhard MongelinghausenGouverneur Falck1790
HermenGebhardIsweegelLoenderveen1721
WillemGebhardMiddelburgDuinbeek1733
JacobGebhardNassouw DietsLeimuiden1767
JanGebhartHoesumArendsduin1721
HannesGebhart't cantharberenVoorschoten1784
LeopoldusGebhartNagapatnamBerkenrode1701
LeopoldGebhartNagapatmamMijnden1724
JohannesGebhartNassou SiegenOpperdoes1735
JohanGebhartLaubenstijnBeukestijn1742
JanGebhartOverhetrumSlot van Kapelle1747
AndriesGebhartRobienHuis ten Donk1766
GabrielGebhartBerlinEensgezindheid1784
JanGebhartAmsterdam Voorland1794
HannesGebhardtGeunitszVoorschoten1786
GeorgeGebhardtAsserslebenStralen1783
WilhelmGebhardtRuslaapVoorschoten1786
JohanGebhardtAedelstadtPhoenicier1787
JohanGebhardtMichelsfeldZoutman1788
GeorgeGebhardtAsserslebeZeeduin1783
CarlGebhardtHeijndorffDoggersbank1786
JohanGebhardtAarterenPhoenicier1787
JohanGebhardtGierslebenNoord-Holland1788
JohanGebhardtFrankenbergVoorschoten1789
JohanGebhardtLindfloheVasco da Gama1791
JacobGebhardtMauerbachJosephus de Tweede1787
JohannesGebhardtIllerzellDrie Gebroeders1787


Gebhard(t) in RANI:

[Java government gazette 16-10-1813 Brig Amazon J.C. Gebhard from Paccalongang 9th Oct.]
1815: p.136 Brig Engelina; commander E.J. Gebhard; p.147 brig Engelina J.C. Gebhard; p.151 C.J. Gebhard [wrsch. Christoffel Samuel GEBHARDT ~Ternate 00-11-1783 get. Thomas Voges en Susanna Albertina Lambertus. ]
1820 p.100 (tot 1824) Brik Aurora gezaghebber & eigenaar C.J. Gebhardt
1820 p.144 Samarang: J.J. Gebhart
1821 p.157 Samarang: Gebhart, Johan Jacob
1821 p.155 Pekalongan: Gephardt, Joseph [overleden burger Joseph Gebhardt, Pekalongan 18-04-1827 Bataviasche courant 12-05-1827]
1824 p.A140 (tot 1830 te Soerabaija) C.J. Gebhardt te Sourabaya en B. Coenraad
1830 p.A156 C.S. Gebhardt te Ternate; * Coenraad J., S., S., P.
1833 p.A268 17-09-18?? Madion: Ludewig Gebhard
1833 p.A274 geen datum Ternate: Christoffel Samuel Gebhard
1833 p.A274 geen datum Ternate: Maria Magdalena Mollet, wed. Gebhardt
1834 p.A248 geen datum Ternate: Christoffel Samuel Gebhardt
1834 p.A248 geen datum Ternate: Maria Magdalena Mollet, wed. Gebhardt
1834 p.A248 (tot 1840) Soerabaija: Coenraad Juriaan Gebhardt
1836 p.A149 (tot 1839) Samarang: Schip Fathal Wadoet gezaghebber J. Gebhard
1839 p.A295 27-06-1837 Ternate: Elisabeth Gebhardt
1839 p.A295 11-02-1837 Ternate: Sebastiaan Coenraad
1876 p.110 Pasoeroean: Christoffel Samuel Gebhardt

zie ook Gebhart, Gephard, Gephart, Gephardt


1833 p.A242 Catharina Christina Coenraad Weijdemuller

Hughson:

Almanak 1830 (tot 1833) R. Hughson en A. Mollet te Ternate
Almanak 1833 (tot 1837) Robert Hughson gezaghebber te Menado van kotter Wilhelmina Antonetta (eigenaar L. Pelenkahu; in 1837 Nicolaas Pelenkahu).
Almanak 1834 (tot 1834) R. Hughson, S. en P. Coenraad en A. en J.M. Mollet te Ternate
Almanak 1835 p.A117 (tot 1842) Robert Hughson te Batavia en R. Hughson (tot 1840) te Ternate


Genealogie Deighton in: 2007INN20 p.137

Genealogie van de familie Deighton in Nederlands-Indië en Nederland
samengesteld door Rob Dumas.
De naam Deighton komt oorspronkelijk van het Oud-Engelse dic tun en werd gebruikt als benaming voor iemand die op een plaats woonde dichtbij een dijk (dic). Andere, verwante afleidingen van hetzelfde woord zijn de familienamen Dighton, Ditton, Dutton, Dathan, Dayton, Deyton, Deayton en Deeton. De familienaam 'Deighton' komt van Yorkshire waar twee plaatsen de naam 'Deighton' dragen.
Stamvader van deze inmiddels uitgebreide familie in Nederlands-Indië en Nederland is Thomas (Tom) Deighton, kapitein van de Brik "Elizabeth" de grote vaart. Thomas werd voor het eerst kapitein (gezagvoerder) van dit zeilschip te Soerabaja in 1823; op 22 jan. 1825 was hij huwelijksgetuige te Banda; in 1833 was Thomas Deighton kapitein van de schoener "Sirius" (grootte 50 ton); verschijnt omstr. 1840, varende voor een Molukse handelsfirma, enkele malen voor Doré (aan de westelijke ingang van de Geelvinkbaai in Nieu Guinea); kapitein van de Bark "Rembang" (last 73 ton, waarvan hij zelf de eigenaar was) in 1849-'50; gezaghebber (= kapitein) van het Stoomschip "Koningin der Nederlanden" (1854, eigenaar: Nederlandsch Indische Stoomboot-Maatschappij in Batavia). In 1839 was Thomas als ingezetene ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Soerabaja; van 1836-1847 in Ternate; van 1840-1854 in Menado, tevens van 1846-1859 ingeschreven in Soerabaja. Zijn zoon Edward Anthony Deighton was van 1857-1858 als inwoner ingeschreven in de Burgerlijke Stand (B.S.) te Semarang. Thomas Deighton was van 1857-1859 ingeschreven in de B.S. te Batavia. Mogelijk bezat hij rond 1858 zowel een huis in Batavia, evenals in Semarang, Soerabaja en Menado. Volgens het verhaal dat van de oudere op de jongere generaties Deighton in Nederlands-Indië werd overgeleverd, was Thomas Deighton door zijn vader onterfd na zijn huwelijk met een Indonesische vrouw die volgens de overlevering een Menadonese prinses was.

Genealogie:
I. Thomas (Tom) Deighton, geb. Engeland omstr. 1799, kapitein op het zeevaarttraject Soerabaja- Menado-Banda (1823), overl. verm. op zee in 1859, tr. Semarang 14 okt. 1857 Alexandrina Anthonij, geb. Menado/Ternate tussen 1830 en 1835, overl. Menado 18 mrt. 1892, mogelijk dr. van Moses Anthony die overl. Ternate 23 febr. 1835. Zij verbleef te Menado met tussenpozen van 1848-1852, 1861-1872 en in 1892.
Hij erkende bij de Ternataanse vrouw Rosina, geb. Ternate omstr. 1810, overl. verm. Djokjakarta na 1872:
1. Mary Jane Deighton, geb. Ternate 1829-'32, overl. Batavia 13 jan. 1850.
2. Nicolaas Thomas, volgt IIa (tak A).
3. Edward Anthony, volgt IIb (tak B, blz. 139).
4. Sarah Albertine Deighton, geb. Ternate 1840-1841, overl. Batavia 9 dec. 1842.
5. Sophia (Sophie) Deighton, geb. Ternate 28 mrt. 1843, overl. Bangil (?) ná 1896. (zie boven). Zij woonde te Bangil (1896). Zij wenste een smederij op te richten op 't erf van haar (ha1f)broer William Deighton, tr. Menado 21 okt. 1861 (door echtsch. ontb. Batavia 9 maart 1877) Johan Carel Weijdemuller, geb. Ternate 1823, overl. na 1896, verm. zn. van Jan Carel George Weijdemuller en Johanna Catharina Fischer
6. Anna Gerardina Deighton, geb. Ternate 27 jan. 1846, overl. Batavia 2 jan. 1912, tr. Batavia 28 mei 1884 Hendrik Johannes Casper Hulscher, geb. Naarden 13 okt. 1842, schout te Riouw (1875-1877), commies 2e klasse op de algemene rekenkamer te Batavia (1885-1892), overl. Mr. Cornelis (Batavia) 8 mei 1902, zn. van Casper Hulscher en Marretje Westerman.

Uit het huwelijk:
7. Henrietta Deighton, geb. Menado 2 jan. 1848, tr. Menado 16 okt. 1872 Jacob Pieter Witte Vermeulen, geb. verm. Amboina 22 juni 1845, overl. na 1872.
8. Jan Deighton, geb. Menado 10 juli 1849, overl. ald. 1849/1850.
9. William, volgt IIc (tak C, blz. 142).
10. George Deighton, geb. Menado 16 jan. 1852, ged. Semarang(-kerk) 30 okt. 1857, (get. Rodeus Josephus Stekkinger wonende te Semarang), particulier te Buitenzorg, overl. ald. tussen 1931 en 1938.
11. Alexander Deighton, geb. Semarang 11 apr. 1857, ged. Semarang(-kerk) 23 okt. 1857 (get. Rodeus Josephus Stekkinger, wonende in Semarang), overl. Semarang 27 jan. 1859.

IIc (van blz. 137). William Deighton, geb. Menado 1 juli 1850, overl. Malang tussen 1930 en 1938?, woonachtig te Ngrowo (Toeloengagoeng , 1887- 1888?), hij woonde te Bangil (1895- 1898), tijdelijk opziener Irrigatie Werken van Brantas en woonachtig te Kertosono (1903), woonachtig te Malang (1919),
tr. 1e Soerabaja 22 apr. 1871 Louisa Elisabeth Sick, geb. Java omstr. 1853, overl. Soerabaja 27 jan. 1892; tr. 2e Bangil 23 okt. 1895 Amelia Carolina Thomasia Weijdemuller, geb. Menado of Java omstr. 1862, overl. na 1923, dr. van Johan Carel Weijdemuller en Sophia Deighton (1.5).

Uit het tweede huwelijk:
7. Helena Susanna Deighton, geb. Bangil 9 juni 1895, overl. ald. 31 aug. 1895.
8. John, volgt IIIe.
9. Alida Deighton, geb. Soerabaja begin apr. 1903, overl. ald. 17 apr. 1903.


1982INN5 p.178-179 genealogie Rijkschroeff

VIb (van blz. 174). Rijk Adriaan Rijkschroeff, geb. Amboina 21 febr., ged. ald. 13 maart 1809, opziener van Kema en Liekoepong (Menado) 1844-, eervol ontslagen 1854, 2e luitenant schutterij ald. 1844-, 1e luitenant 1849, eervol ontslagen 1856, vermeld op de inwonerslijst van Menado [1833]-, overl. Menado 16 juli 1863, tr. Menado 1835 Jacoba Frederika Velt, geb. Ternate 9 jan. 1818, overl. Kema 18 febr. 1858, dr. van Willem en Aletta Cornelia Weijdemuller. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen vermeld.


zie genealogie Coldenhoff:
Hendrik Coldenhoff, zoon van Ary Coldenhoff en Elizabeth de Vlaming,geboren 2 mei 1792 in Vlaardingen en overleden 27 september 1867 te Ternate. Hij huwde:
(1) 2 maart 1828 te Ternate Geertruida Carolina Velt (dochter van Willem Velt en Aletta Weijdemuller) geboren 13 september 1810 en overleden 2 oktober 1834 te Ternate.
(2) 22 maart 1837 te Ternate Louisa Wilhelmina Velt (dochter van Willem Velt en Alletta Weijdemuller) geboren 31 maart 1812 en overleden 17 december 1881 te Ternate.


1995INN8 p.181 en 183 A. Landmonsterrol van Ternate, opgemaakt ultimo juni 1796
De series generale landmonsterrollen van alle V.O.C.-vestigingen van de kamers Amsterdam en Zeeland in de archieven van de V.O.C. bestrijken de periode 1720(1691)-1791. De laatste daarin opgenomen landmonsterrol van Temate is opgemaakt ultimo juni 1789. De hier behandelde landmonsterrol is onder nr. 82 te vinden in A.R.A., Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen (toegang 2.01.27.01), Missiven van de gouverneur en directeur van Temate aan de Hoge Regering te Batavia 1 juni 1796-13 sept. 1796, inv.nr.89.

Diverse dienstdoenders
1. Petrus Jacobus Wijdemuller 2. Ternate 3. gerechtsbode 4. 30 5. in dienst 6. 1778 7. soldaat 8. Amsterdam
Dienstdoenders te Menado
1. Johan Burghardt Weijdemuller 2. Ternate 3. boekhouder 4. 30 5. in dienst 6. 1778 7. soldaat 8. Amsterdam

zie Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Ternate; Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters
1779 Kort dagverhaal van den vaandrig militair Johan Pieter Eberhard en boekhouder Johannes Petrus Weijdemuller wegens hunne verrigtingen op Batchian [Batjan, Bacan], gedateerd Ternaten 14 Julij 1779. NA 1.04.02 3556 Ternate 335-347
1786 Journaal off dagregister gehouden door de commissianten, den vaandrig militair Johannes Hertsman en den adsistent Joan Burghard Weijdemuller, geduurende de specerij extirpatie te Tobillo en de helfte van de Bogt van Cauw gehorende de landen onder het gebied van Ternaats koning beginnende den 18 October anno 1786 tot en met den 7 Julij 1788. NA 1.04.02 3808 Ternate 41-97.

VOC Marginalia to the Daily Journals 1659-1807: Sept. 20, 1763 Retour van de predikant Carel Willem Gebhard van Bantam, file 2593, folio 110Almanak 1826 p.A60 Ternate. Raad van Justitie, P.J. Weijdemuller, lid.
Almanak 1830 p.A51 Menado P.J. Weijdemuller, opziener te Tanawanka
Almanak 1830 p.A159 & 1831 p.A163 te Menado: Weijdemuller W., J.P. en J.B.
Almanak 1832 p.A193 & 1833 p.A205 te Ternate Weijdemuller J.G.
Almanak 1833 p.A208 te Menado: Weijdemuller Willem, Johannes Petrus en Johan Burghard
Almanak 1833 p.A242 * Ternate (geen datum) Catharina Christina Coenraad Weijdemuller.
Almanak 1833 p.A243 * Menado 21-07-1831 Johan Burghard Weijdemuller.
Almanak 1833 p.A243 * Menado 24-09-1831 Petronella Weijdemuller
Almanak 1833 p.A218 * Ternate (geen datum) Fredrik Weijdemuller
Almanak 1833 p.A219 * 03-12-1832 Menado Aletta Weijdemuller


GRAFSCHRIFTEN CELEBES / MENADO in BRP6 p.41
95. Rustplaats / van / onze geliefde moeder / Petronella Mangindaän / geb. Weijdemuller / geboren te Menado 24 Sept. 1830 / overleden 26 Sept. 1911 / Rust zacht, lieve moeder.
96. Hier rust / J.J. Weijdemuller / geb. Lang / geboren 1-1-1870 / overleden 8-2-1909 / Rust in vrede.
97. Wilhelmina Weijdemuller / geb. 3-9-1890 / overl. 8-5-1913.

GRAFSCHRIFTEN CELEBES / MENADO in BRP6 p.134
Ter nagedachtenis / aan / mijn lieve vrouw / Dien van der Capellen - / Weijdemuller / geb: 1 Mei 1864 / overl: 12 Augustus 1939.


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

 1. Fehr
 2. Fisscher
 3. Gebhard(t)
 4. Minte, Mente

Terug naar begin

Updated: 03 January 1999

This is an Antenna logo website