Parenteel Geenen - Ned. Indië

Deze parenteel Geenen stamt via van der Sande(n) af van van Asten te Heeze; onder de nakomelingen bevindt zich o.a. van Asten-Toemen.
De Indische tak "Geenen" begint in 1848, wanneer Cornelis Arnoldus Adrianus zich vrijwillig 'engageerd als soldaat voor den tyd van zes jaren'.
(in de RANI wordt echter reeds op 08-09-1829 te Batavia geboren Petrus Josephus Geenen [RANI Almanak 1830 p.197]).
In deze Indische tak vindt men huwelijken met Martherus en van Lingen, die ook in de genealogie Gerverdinck voorkomen.

zie ook: inwoners van Sawah Lunto en website Davies

zie ook: Een reconstructie van de registers van de burgerlijke stand van SAWAH LOENTO door P.A. Christiaans

zie ook: register Japanse burgerkampen, Sawahloento

A = 3-09-1942 naar Missiecomplex (130 personen)
B = 6-12-1942 naar Missiecomplex (125 personen)

Naamm/vleeftijdA/B
Geenen, Henriëttev6B
Geenen, Irenev3B
Geenen, Reném8B
Geenen-Gonzenbach, A.v27B
Keim, kindv4B
Keim-Geenen, ?v?B
Uyleman, Gerdyv14A
Uyleman-Geenen, A.v40A

register Japanse burgerkampen, Tjideng
NAAMPGNRNATIONPOWPERSFROM
Geenen-Peeters, C.M.4210Ned.29861Tjideng (augustus 1945)
NAAMBLOKPGNRLEEFTIJDKNR
Geenen, C.M.56350482988 (April 1944)

register Japanse burgerkampen, Moentilan
NAAMGEBKAMERKNROVERLNAAR
Geenen-----

zie ook Geenen blog

zie ook websie van Ronnt Geenen: My Indoworld.

zie Indische Navorscher Jrg. 10, 1997: Een reconstructie van de registers van de burgerlijke stand van SAWAH LOENTO.
De controleur van Sawah Loento was tevens belast met de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand.
De oudste akte is een overlijdensakte uit mei 1892. De geboorteakten vangen eerst in augustus 1893 aan, terwijl de eerste huwelijksakte in januari 1897 werd ingeschreven.

Het gereconstrueerde huwelijksregister van Sawah Loento 1897-1923 (1937)
Het gereconstueerde geboorteregister van Sawah Loento 1893-1923 (1942)
Het gereconstrueerde overlijdensregister van Sawah Loento 1892-1923 (1935)

‘Het mijnstadje Sawah-Loento’, een bijdrage van E.A. Brouwer van Gonzenbach, gepubliceerd in Tong Tong, jrg. 20 nr. 4 (1 september 1975).


Stamouders: Peeter Jan Geenen en Geerling Aert Claes van Ekert uit Zesgehuchten (ca. 1600).


GEENEN Arnoldus † Soerabaija 06-11-1854, m (man) [RANI Almanak 1856 p.A533]

* Soekaboemi/Batavia 16-03-1911 Johannes Hubertus Geenen

Geenen A.G.M. 24-09-1934; 23-07-1941 Inspecteur van politie 1e klasse, West-Java

* Batavia 11-07-1914 Bernhard GEENEN

† Salatiga 05-02-1875 [RANI Naamlijst 1876 p.319] GEENEN (zonder vermelding van voornamen of initialen)

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Anthonijs (Uijleman, Uyleman)
  2. van Beekom
  3. van Deventer
  4. Geenen
  5. Keim
  6. Künzle

Terug naar begin

Updated: 20 December 2013

This is an Antenna logo website