Parenteel Gerverdinck (vanaf ca. 1640)

wapen Garvelink
wapen Garvelink
bron: Jaarboek CBG 2000: Inschrijvingen Wapenregister 1999.
Wapenregister nr. 776

Gevierendeeld: I en IV in rood twee gebonden gouden korenschoven naast elkaar; II en III in goud een rode wassenaar. Helmteken: een korenschoof van het schild. Dekkleden: rood, gevoerd van goud.
Met dit wapen zegelde Jan Willem Harmanus Garvelink (1883-1935), grootvader van de aanvrager.
Geregistreerd op verzoek van Jan Willem Harmanus Garvelink, geboren Zutphen 20 september 1937, arts, wonende te Wassenaar, zoon van Jan Anthonij Harman Garvelink en Dorothea Henritte Jordaan.
Aanvrager stamt af van Jan Antoni Garverdink, begraven Zutphen 10 augustus 1772, en Everhardina Staalwerkers. Hun kleinzoon Willem werd te Zutphen gedoopt op 14 januari 1789 met de familienaam Garvelink.


Oudste vermeldingen van de naam Gerverdinck (in Zutphen):


bron: Regionaal Archief Zutphen, Collectie Regionaal Archief Zutphen, Collectie Historisch Kadaster Zutphen (1440-1832), nummer toegang 0361

Index Overlijden Zutphen 1750-1811

Bron: DTB Boeken Zutphen; D vanaf 1608; T vanaf 1600 en B vanaf 1750.
Bron: 'Bewoners gereconstrueerd; de bewoning van het 17e eeuwse Zutphen', incl. Burgerboek Zutphen 1573-1814 en 1630-1690
Bron: Index op de NH Lidmatenboeken 1609-1810 (Stafsarchief, Zutphen): vroegste vermelding Gerverdinck in 1686.
Bron: Regestenlijst, oud-archief Zutphen (Stafsarchief, Zutphen)

in 'Bewoners gereconstrueerd; de bewoning van het 17e eeuwse Zutphen' komt alleen voor Gerrit Gervelinck / Gerverdinck / Garverdinck onder nr. 334 blz. 60.
In de Doopboeken (vanaf 1608) en Trouwboeken (vanaf 1600) evenals de NH Lidmatenboeken (vanaf 1609) komt geen Gerverdinck voor, tot aan het 2e huwelijk van Gerrit Gerbrinck/Gerferinck in 1667.
Hans Liberich wordt vermeld in 'Bewoners gereconstrueerd; de bewoning van het 17e eeuwse Zutphen' als nr. 750; hij was metselaar wonend Spittaalstraat.

inv.nr. 457-494 (495-541 ontbreken) - ORA Zutphen Toegangsnummer 10 - "Kentenissen" - Protocol van vrijwillige akten (Testamenten, Magescheid, Huwelijkse Voorwaarden, Donaties) - Periode 1445-1811 - Stad en Schependom Zutphen.
en RA Zutphen Toegangsnummer 10 (geen index of scans van inv.nr. 457-541); cumulatieve naam- en zaakindex op inv.nr. 457-541 zie inv.nr. 542

ORA Zutphen

Weeskamer protocollen, Archief van de Weeskamer te Zutphen (1624-1811), Regionaal Archief Zutphen archief nr.137 (inventaris en scans), inv.nr.1-24; index

Archief van het Burgerweeshuis te Zutphen (1564-1970); archiefnr. 0004 lijst van opgenomen weeskinderen inv.nr.65-67

Waarboeken van Zutphen

Zitplaatsregister van Zutphen: Lijsten van de verpachting van banken in de Sint Walburgiskerk, 1810-1814, archiefnummer 62, inventarisnummer 849, blad 89; Zie voor plattegronden van de zitplaatsen de Collectie Beeld, nrs. SZU005000391, SZU006000527 (1750-1800).
Rentmr. Gerverdink 12-12-1814

Huissregister van Zutphen1827 Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen Wijk A, deel 4, huisnummers 181 - 283 (situatie moet per 1839 zijn):
Louwrens Andries de Meijere, Directeur op de katoenspinnerij, Geboorteplaats Amsterdam 52 jr.
Cathar. Hendrika Gerverdink, Geboorteplaats Zutphen 56 jr.
Willem Barend Gerverdink, Geboorteplaats Op de Citadel Antwerpen 13 jr.
Anna Magtilda Gerverdink, Geboorteplaats Op de Citadel Antwerpen. 14 jr.
679 Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, inv.nr. 32804 pagina 127
Locaties Nijmegen A270 & A271 Houtmarkt, 1827-1850, Wijk A, deel 4, huisnummers 181 - 283


Zutphen | Nederduits-Gereformeerde Gemeente, index overlijden | 1750-1811 Groote Kerk
1750 15 Julij Gerverdinck, Elsken
1753 30 Jan. Gerverdink, Evert
1758 13 Meij Garvendink, Engeltien
1759 Juny 2 Garvelink Berendina, dochter van B.
1759 Juny 11 Garvelink, een kind van Berent
1759 July 16 Garvelink Berent
1762 Mei 28 Garverdinks, Gardiena vrouw van Riggart Appele
1772 August 10 Garverdink, Jan
1776 February 29 Garverdink, Gerritjen Kleyenbarg vrouw van
1777 January 3 Garvelink, Berent
1793 Jan 5 Gorssel Gerhardina, vrouw van Willem Gerverdinck
1797 Oct 11 Gerverdinck Willem
1802 April 17 Gerverdink, Gerhardina Maria
1804 Juny 15 Gerverdinck, Johanna
1804 Nov. 29 Gervedinck, Susanna Elisabeth Gaukes, vrouw van E.W.

Index Dopen 1700-1726
Aleida Catharina Garsfelink 01-01-1711


1668 toegangsnr. 338 (Scholtambt Zutphen) inv.nr. 159 Dr. J. ten Behm contra G. Gerverdinck


begr. Zutphen Nieuwestadskerk February 24 1776 Garverdink, Gerritjen vrouw van Kleyenbarg.

Terug naar begin

Oorsprong van de achternaam Gerverdinck

naar Gerverdinck te Eibergen

naar fragmenten Gerverdinck

naar Garverdink / Garvelink parenteel

naar Garverdink en Garvelink fragmenten

naar Geverink en Geeverding pagina

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

De volgende personen hebben bijgedragen aan deze parenteel:

name:email:
Frans Gerverdinck Dorsersstraat 28, 2151 CH Nieuw-Vennep

Terug naar begin

Updated: 26 March 2008

This is an Antenna logo website.