Parenteel Wilhelmus Theodorus Gerverdinck (1779-)


De Nederlandsch-Indische episode van de Gerverdinck's begint met GERVERDINCK, Willem Hendrik Barend, die op 31 Augustus 1826 in Antwerpen werd geboren. Hij arriveerde met S. Olivier van Noort (gezagvoerder J.W. Verberne) op 10-03-1845 in Indië en verkreeg bij G.B. 30-07-1864 No. 10 vergunning tot inwoning (zie akte 10-08-1864, Collectie Bloys van Treslong #4863/4).
Zijn vader, Wilhelmus Theodorus, kwam als sergeant-majoor bij de 15e afdeling infanterie naar Antwerpen, in de toenmalige zuidelijke Nederlanden, vanuit Zutphen. De Gerverdinck's stammen af van Gerrit Gerferinck, geboren ±1640.

Lavalette

Straus

Strauss


kaart Kampen 1868


DNA matches

% DNA match (centiMorgan)
Linda Evelyn GERVERDINCK Marina SLIJKERMAN 13.5% (957.4 cM)
Irene Henriette Astrid GERVERDINCK Linda Evelyn GERVERDINCK 12.0% (847.2 cM)
Irene Henriette Astrid GERVERDINCK Marina SLIJKERMAN 5.0% (351.6 cM)
Irene Henriette Astrid GERVERDINCK Guy Charles KROONSTUIVER 2.3% (160.6 cM)
Guy Charles KROONSTUIVER Esmée Lavalette 0.7% (52.8 cM)
Irene Henriette Astrid GERVERDINCK James Adhi Hartono TAYLOR 0.1% (9,3 cM)


Aangevers en getuigen genoemd in diverse geboortenakten:
(de Duitse dubbele "SS" in Strauss werd vaak door OCR ingelezen als "B")

Cornelis Frederikus WILLEMS * Batavia 09-08-1847 RANI 1848 p.340
Cornelis Frederikus WILLEMS x Batavia 09-08-1865 Louisa CAMOENIE; gesch. Batavia 09-12-1870 RANI 1872 p.182
Cornelis Frederikus WILLEMS x Batavia 07-08-1873 Johanna Louise STRAUB RANI 1874 p.186
Johanna Louisa STRAUB * Padang 10-03-1850 RANI 1851 p.416
Johanna Louise STRAUB † Bandoeng 26-07-1927 LDS filmnr. 1208769 akte 56 (77 jr.)
Cornelis Frederikus WILLEMS † Bandoeng 21-11-1915 RANI 1917 p.242

Genoemd in meerdere akten (moeder bij hem inwonende): François OVERHAND, vlg. bevolkingsregister Amsterdam: geboren te Probolingo 26-08-1838.

Carel Louis MULLER * Modjokerto (Soerabaja) 17-03-1847 (RANI 1848 p.351)

Adriaan LISJOUER, in 1871 24 jaar (* ca. 1847) zonder beroep wonende te Batavia
Adriaan LISSOUR * 16-05-1847 Batavia RANI 1848 p.339
Adriaan LISSOUR x 27-07-1866 Batavia RANI 1867 p.5 19 jaar x Cato Elisabeth COULSTER
Adriaan LISSOUR † 20-09-1877 Batavia RANI 1878 p.280 30 jaar

Albertus Bernardus PIEROELIE, aangever Batavia 16-09-1891 (RANI 1892 p.306) * van François Louis Guillaume Gerverdinck (vanaf 1926 TAYLOR)

GERVERDINCK Maria Johanna * Batavia 13-10-1875, 's morgens om 03:30; bron LDS 1357879; aangegeven 13-10-1875 (acte 267) door François Overhand, koopman, 37 jaar wonend Batavia (Kampoeng Balie), de moeder bij hem inwonend en ongehuwd; getuigen: Rudolf Eduard Maximiliaan Strogel en NN Bouk (Bond?).

François OVERHAND, koopman niet in RANI gevonden; vlg. bevolkingsregister Amsterdam geboren te Probolingo 26-08-1838; wellicht zn. van Pieter Johannes OVERHAND x Batavia 21-12-1842 (RANI 1843 p.253) Francina Wijnanda van Doorninck, hij wedr. Carolina Georgina Bletterman; zij wed. Jan Diederik Gerard Schaap.

Rudolf Eduard Maximilian STENZEL ?? x Priaman (Padang) 14-07-1876 met Julia Maria PIJPERS (RANI 1877 p.206)

aangever Theodorus LAVALETTE (aangifte 1877 van 4 kinderen * 1874, 1876, 1877 (tweeling)
Batavia 02-05-1874 (RANI 1875 p.218) Eugenie Clara GERVERDINCK (na 1889 STRAUSS) ten huize van de aangever; de moeder bij hem inwonende. aangegeven 07-08-1877 door Theodorus Lavalette, 39 jaar, handels-geëmployeerde wonende te Batavia (Sawah Besar); get.: Louis Vraven, particulier wonend te Batavia. bron: LDS 1357879

Theodorus / Theodore / Theodoor LAVALETTE
* Batavia 29-11-1837 (RANI 1838 p.234)
zn. van Jean / John Charles LAVALETTE x Batavia 30-11-1834 Nancij FISK (RANI 1835 p.172)
x Batavia 30-01-1861 met Johanna Geertruida STEPHAN (RANI 1862 p.4)
x Batavia 28-07-1888 met Marianne Anthonetta MOOREES (RANI 1889 p.248)
† Batavia 18-08-1891 (RANI 1892 p.379)

aangever Louise Henriette Wilhelmina Toorop, vroedmeesteres; getuige Frederik Schnijder
GERVERDINCK Frans Theodoor (Frans Theodor) * Batavia 11-09-1879 (RANI 1880 p.237) te 9:30 's avonds ten huize van haarzelver op Tanah Turger(?);

Frederik Schnijder
* (Frederik) Salatiga 11-11-1856 (RANI 1858 p.500)
x Batavia 05-08-1881 ? met Jeannette Josephine GERARD
† ? Soerakarta 23-07-1886 (RANI 1887 p.348)

aangever Henry Jaques Pierre Hansen in aanwezigheid van Cornelis Frederikus Willems
GERVERDINCK [sic!] Jeanne Adolphina Henriette * Batavia 05-11-1871 (RANI 1873 p.202) 's morgens 7:30; aangegeven (acte No.?) door Henry Jaques Pierre Hansen in aanwezigheid van Cornelis Frederikus Willems; bron: LDS 1357882
Henry Jaques Pierre HANSEN (Henrij Jacques Pierre)
* Kedoe 26-05-1846 (RANI 1849 p.376)
† Buitenzorg (Batavia) 15-12-1879 (RANI 1881 p.306)

Cornelis Frederikus Willems
* Batavia 09-08-1847 (RANI 1848 p.340)
x Batavia 09-08-1865 met Louisa CAMOENIE (RANI 1866 p.6)
gesch. Batavia 09-12-1870 van Louise CAMOENIE (RANI 1872 p.182)
x Batavia 07-08-1873 met Johanna Louise Straub; gesepar.echtg.v. Louise CAMOUNIER (RANI 1874 p.186)
† Bandoeng 21-11-1915 (RANI 1917 p.242)


nog niet geplaatst:

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

De volgende personen hebben bijgedragen aan deze parenteel:

name:email:
André Rancuret andrerancuret@yahoo.com
Piet Schaddelee kpschaddelee@hetnet.nl
Godfried Lewerissa godfried.lewerissa@gmail.com

Terug naar begin

Updated: 19 Juli 2023

This is an Antenna logo website