Parenteel Mac GILLAVRY / MacGILLAVRY / MacGILLAVRIJ, Schotland, Nederland en Nederlandsch-Indië Mac Gillivray

The Macgillivray / Mac Gillavry clan originates from Nairnshire, Scotland.
The surname derives from the Celtic "Mhic Gillibhraec", Son of a Freckled Man.
Source: Het Nederlands Patriciaat Vol. 24 (1938), page 177-181, which in turn is based on Burke's Landed Gentry (ed. 1886) for the first 6 generations.

"Van Dunmaglass tot Djati Roenggo: de geschiedenis van de familie Mac Gillavry", E.J. Mac Gillavry, eigen uitgave, 's-Gravenhage 1981 (2e druk 1988); 197 p. 30 cm .
beschikbaar bij CBG (Den Haag), KITLV (Leiden)

Uit het huwelijk MacGillavry-Maurisse stamt de schrijver Philip Dröge; zie zijn boek "Moederstad",p.193 e.v. "Het wijde bruine veld onder de blauwe hemel."Benjamin probably was the son of Donald


Source: Leon (Napoleon, a.k.a. 'Oom Broer') Magniez


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Gibson
  2. MacGillavry / MacGillivray
  3. Magniez

Terug naar begin

Updated: 01 February 2000

This is an Antenna logo website