Parenteel van Haeften - Nederland / Nederlandsch-Indië, 1360 -

zie Verre Verwanten van Frits en Barbara Barend
pagina van Haeften

zie ook: Dehne


I. Rycksen Eliasdochter [van HAEFTEN]
x Jan N.N.
Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Elias Jansz van HAEFTEN, scheepstimmerman, overl. voor 14-07-1646
x N.N.
Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Gerrit van HAEFTEN, van Gorinchem
x Gorinchem 03-07-1652 Margaretha Eeuwouts van TONGEREN, ged. Gorinchem 23-02-1631, dr. van Eeuwout Barentsz van Tongeren en Ariaentien Jochums.
Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Eeuwout van HAEFTEN, ged. Gorinchem 20-01-1658
x Goudriaan 06-11-1683 Li(e)vina de VRIES(SE), met attestatie van Maaseik 29 maart 1682, begr. Rotterdam 09-07-1733.
Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Cornelis van HAEFTEN, van de Schenkenschans; “Rinsewijnkooper”, te Rotterdam
x Rotterdam 11-07-1713 Anthonia DONKERS, van Rotterdam
Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Eeuwout van HAEFTEN, ged. Rotterdam 05-01-1714, laatst schout-bij-nacht, overl. 12-03-1786
x Hellevoetsluis 28-01-1742 Elisabeth JONGEJAN, ged. Hellevoetsluis 13-02-1718, begr. Delft 30-06-1780, dr. van Hermannus Jongejan en Maartie Willems van Dijke.
Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Arnoldus Willem van HAEFTEN (Aarnout), ged. Brielle 30-10-1756, kapitein van een compagnie nationale gardes te Delft tot 1795, raad, schepen en ontvanger der directe belastingen te Delft, overl. ald. 17-07-1839
x Delft 28-05-1780 Johanna Cornelia ten HAAFF, ged. Delft (NK) 01-01-1759, overl. ald. 16-10-1843, dr. van Balthazar ten Haaff en Christina van der Burgh.
Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Gerardus Adrianus van HAEFTEN, (R.N.L.), (C.E.K.), ged. Delft (NK) 20-04-1788, achtereenvolgens kapitein-kwartiermeester bij het 3e reg. karabiniers, inspecteur 2e kl. der administratie bij de Armee der Vereenigde Nederlanden, in 1826 adjunct-agent van ‘t Departement van Oorlog te Namen, gep. generaal-majoor-intendant overl. Breda 01-10-1861
x Delft 24-10-1814 Anna Everdina SCHOL, ged. Delft (NK) 05-08-1787, overl. Dieren, gem. Rheden 05-11-1855, dr. van Mr. Lieve Jacob Schol en Cornelia Henriëtta Palm.
Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Aernout Willem van HAEFTEN, geb. Delft 21-07-1815, laatst. majoor der artillerie, overl. Meester Cornelis (h. Struiswijk) 20-09-1881
x Batavia 17-07-1844 Henriette Leonora Carolina de PAULYzie (deels) in de adelstand verheven familie van HAEFTen

(1851 genoemd Jhr. A. C. van Haeften; 1854 Jkh. J. C. A. van Haeften.)

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. van HAEFTEN

Terug naar begin

Updated: 28 October 2011

This is an Antenna logo website