HEEZE

Wikipedia: Heeze
Nederlandse Gemeentewapens: Heeze-Leende
Website gemeente: Website gemeente: Heeze-Leende

I : 16 juli 1817

"Van lazuur beladen met een boom van goud, aan wiens takken is hangende een schildje,eveneens van goud, waarop 3 hoorns van lazuur, en chef een star van goud.

II : 26 juli 1980

"In goud 3 hoorns van keel, beslagen, geopend en gemond van zilver, in een schildhoofd van azuur een ster van goud. Het schild hangende aan een snoer van keel in een ter rechterzijde daarvan geplaatste eikenboom van sinopel."

De gemeenteraad stelde op 24-04-1980 de volgende vlag in:


Oorsprong/verklaring :

Het wapen, qua samenstellende elementen gelijk aan Leende en Zesgehuchten, is een breukwapen van Horne, Heren van de drie heerlijkheden, die samen een gecombineerde schepenbank vormden. De ster is als breuk aangebracht, terwijl de boom zou duiden op de bosrijke omgeving. Een dergelijk wapen dateert al uit 1605.