Parenteel Hooglandt-Laats

Wapen Hooglandt:
Gevierendeeld: I en IV in goud twee rode dwarsbalken; II en III in zilver twee patrijzen van natuurlijke kleur beneden vergezeld van een zwarte bol.
Helmteeken: een een vlucht van goud en rood.
Dekkleeden: rechts: rood, gevoerd van goud; links: zwart, gevoerd van zilver.
Wapen Philipse:
In goud een lage keper vergezeld van drie rozen, alles rood.
Helmteken: een rode roos.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud.
Wapen Wiselius:
In blauw drie gouden granaatappels, gestengeld met aan weerszijden twee bladeren, rood geopend.
Helm: halfaanziend.
Wrong: goud en blauw.
Helmteken: een uitkomende, zilveren wezel tussen een geopende, gouden passer, de punten omlaag, waarachter twee zilveren struisvogelveren.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.
Schildhouders: rechts: een zwarte adelaar, rood getongd en gehalsband; links: een griffioen, doorsneden van zwart en huidskleur, rood getongd.
Wapenspreuk: DULCIA NON MERUIT, QUI NON GUSTAVIT AMARA. Wapenkreet: OCULUS IN METAM.
Wapen Huygens:
In zilver een rennende haas van natuurlijke kleur, op grasgrond.
Helm: halfaanziend.
Wrong: zilver en groen.
Helmteken: de haas uitkomend.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.
Wapen Dijckmeester:
Doorsneden van blauw en groen en over alles heen een aanziende, zwarte ossenkop met goudgepunte, zilveren hoorns.
Helm: aanziend.
Wrong: rechts: zilver en blauw; links: zilver en groen.
Helmteken: de ossenkop van het schild.
Dekkleden: rechts: blauw, gevoerd van zilver; links: groen, gevoerd van zilver.
Wapen Laats:
Wapen: gevierendeeld:
I en IV in blauw twee gouden dwarsbalken
II en III in zwart drie zilveren vogels.
Wapen Cramerus:
Wapen: gevierendeeld: I en IV in blauw een gouden leeuw; II en III in zilver een schuinlinks geplaatst rood anker.
Wapen Fockens: (meerdere versies)
Wapen: gedeeld: I in goud een halve rode lelie komende uit de deellijn; II In groen drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar.
Helmteken: een rode lelie.
Wapen Tindal: (meerdere versies)
Wapen: gevierendeeld; I gedeeld; 1 in goud een geknotte halve zwarte adelaar, komende uit de deellijn; 2 in zilver drie blauwe turven, boven elkaar; II in blauw een gouden leeuw, met de achterpoten komende uit een zilveren zee; III in blauw een gaand hert op grond, alles goud; IV in rood het borststuk van een harnas, waarop een gepluimde helm, alles zilver.
Schildhouders: twee omziende leeuwen van natuurlijke kleur, rood getongd.
Opmerkingen: het geheel geplaatst op een grijs voetstuk.
Wapen :
Wapen:


zie genealogie (Palairet) Hooglandt in NP 7 (1916) p.209-213
zie genealogie Philipse in NP 68 (1984) p.223 & NP 32 (1946) p.201
zie genealogie Wiselius in NP 39 (1953) p.333
zie genealogie Huygens in NP 33 (1947) p.199
zie genealogie Dijckmeester in NP 48 (1962) p.82 & NP 23 (1937) p.54
zie genealogie Cramerus in NP 31 (1944) p.53
zie genealogie Tindal in NA 78 (1987) p.67Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 16 July 2009

This is an Antenna logo website