Gerverdinck in Pictures

Gerverdinck Home, Zutphen
Walburgiskerk, Zutphen, met grafsteen van Evert Willem Gerverdinck 1752-1818, rentmeester Walburgiskerk.
Overlijden van Wilhelmus Gerverdinck, Zutphen, 6 October 1797
Overlijden van Johanna Gerverdinck, Zutphen, 12 Juny 1804
Ondertrouw van Evert Willem Gerverdinck en Anna Maria van den Bergh, Zutphen, 14 Maart 1806
Overlijden van Suzanne Elisabeth Gaukes, Zutphen, 24 November 1804
Vergunning tot Inwoning in Nederlandsch-IndiŽ, Wilhelm Hendrik Barend Gerverdinck, 30 Juli 1864

Terug naar Gerverdinck Genealogy

Terug naar Gerverdinck Genealogy Home Page

Gerverdinck Home - Zutphen

Beukerstraat 75, Zutphen Map, Zutphen
Huize Gerverdinck, Beukerstraat 75 Plattegrond Zutphen in 1649

Beukerstraat 75 huisvestte een kapperszaak (witte huis met luifel hierboven), en is rond 2020 bij de naastgelegen boekhandel getrokken.

Terug naar begin

Walburgiskerk - Zutphen

Walburgiskerk Walburgiskerk
grafsteen 19: E.W. Gerverdinck
Walburgis grafsteen
Walburgiskerk Walburgiskerk Walburgis grafsteen

Terug naar begin

Overlijden van Wilhelmus Gerverdinck, Zutphen, 6 October 1797

Het behaagde den Vrijmagtigen God, onzen ouden en waardigen Vader Wilhelmus Gerverdinck, Voorlezer en Zanger van een der Kerken van de Hervormde Gemeente alhier, in welken post hij het voorrecht genoot om de Gemeente den tijd van bijkans 59 jaren te mogen stigten, heden nacht om 3 uuren, door een zagten dood van ons wegteneemen, in den hogen ouderdom van ruim 86 jaaren. Ean verval van kragten zedert weinig weeken maakte een einde aan zijn voor ons zo dierbaar leven. Wij berusten in den wil des Heeren, te meer, daar wij op goede gronden vertrouwen, dat Zijn einde Vrede zij. Wij geeven bij deezen van dit ons verlies aan goede Vrienden en Naabestaanden kennis, terwijl wij zonder brieven van Rouwbeklag te verwagten, ons van hunne deelneeming verzekert houden.

Evert Willem Gerverdinck
Johanna Gerverdinck
Zutphen 6 October 1797
Oprechte Haarlemse courant 10-10-1797
Terug naar begin

Overlijden van Johanna Gerverdinck, Zutphen, 12 Juny 1804

Gisteren namiddag overleed, ten mijnen Huize, mijne geliefde eenigste Zuster, Johanna Gerverdinck, na eene pijnlijke Ziekte van bijna 5 Maanden, veroorzaakt door eene verouderde Kwaal waaraen zij meermalen leed, in den ouderdom van 50 jaren en 2 maanden. Door de genade aan haar geschonken was haar het leven Christi en het sterven haar gewin; dit strekt tot Communicatie aan Vrienden en Bekenden.

E.W. Gerverdinck
Zutphen den 12 Juny 1804
Terug naar begin

Overlijden van Johanna Gerverdinck, Zutphen, 4 April 1846

Op heden overleed Mejuffrouw Johanna Gerverdinck, den ouderdom van bijna 50 jaren bereikt hebbende.
H.F. Lulofs,
H. Evekink
Executeuren Testamentair.
Zutphen, 4 April 1846.
Terug naar begin

Overlijden van Gerhardina Maria Gerverdinck, Zutphen, 13 April 1802

Heden morgen, overleed, na eene Bedleegering van 7 Maanden, in den ouderdom van ruim 16 Jaaren, aan de gevolgen van eene uitteerende Ziekte, onze tweede Dochter, Gerhardina Maria; geevende hiervan by deezen kennis aan Vrienden en Bekenden.
Zutphen, den 13 April 1802.
Evert Willem Gerverdinck,
Susanna Elisabeth Gerverdinck, Geb. Gaukes.
Terug naar begin

Ondertrouw van Evert Willem Gerverdinck en Anna Maria van den Bergh, Zutphen, 14 Maart 1806

Heden zijn ondertrouwd Evert Willem Gerverdinck weduwn. v. S. E. Gaukes en Anna Maria van den Bergh wed. van Roelof Jagers Verhoeff.
Zutphen, 14 Maart 1806 (Familiebericht, Oprechte Haarlemse courant 18-03-1806)
Terug naar begin

Overlijden van Susanna Elisabeth Gaukes, Zutphen, 24 November 1804

Volgens Gods wil wierd my heden middag om 12 uren, aan de gevolgen eener koorts- en slijmziekte van bijna 5 maanden, door den Dood ontrukt myne zeer geliefde Huisvrouw Susanna Elisabeth Gaukes, oud 53 jaren en 3 maanden, voor ruim 26 jaren mogt ik haar tot eene Echtgenote ontvangen. Ik en myne 5 kinderen betreuren het verlies van deze brave Vrouw en Moeder, vertrouwende dat God verder voor ons allen zal zorgen; zij stierf met een geloofs-oog op Jesus Kruis-verdiensten, welker Godsdienst my alleen troost geeft om in zynen wil gelovig te berusten; Vrienden en Bekenden strekke dit bericht tot communicatie.

E.W. Gerverdinck
Zutphen 24 November 1804.
Terug naar begin

Vergunning tot Inwoning in Nederlandsch-IndiŽ, Wilhelm Hendrik Barend Gerverdinck, 30 Juli 1864

Terug naar begin