Parenteel Mennen (Vermenten), Asten, Deurne

Van Mennen / Menten stammen af: Verhindert (> van Asten te Heeze) en van Heugten (> Spaan)

Zie DTB Brabant HIC of RHC Brabant.

Deurne & Liessel heeft gegevens mbt D 1593-, T 1593-, B 1710-
Asten heeft gegevens mbt D 1636-1810, T 1641-1810, B 1668-1810
Vlierden heeft gegevens mbt D 1681-1811, T 1652-1811, B 1652-1811.

zie Asten Oudrechterlijk Archief 1463-1810

zie Bewoningsgeschiedenis Asten

zie ook: J.J.G. Stalpers. Hikspoors uit Deurne en Liessel. 14 generaties Hikspoors. Eindhoven, 1992.
L. Bukkems. Genealogie familie Bukkems van 1640 tot 1995. Geschiedenis van een familie. Deurne, 1996.zie Mennen in Oud gerechtelijk Archief Asten en Deurne.

Dopeling Godefridus Kooris Vader Petrus Johannes Kooris Moeder Elisabeth Johannes Mennis Getuige Kryn Weynne en Agnes Godefridus Kooris 02-06-1699 DTB Someren inv.nr. 66.5 , folio 58v

Nog niet geplaatst:

Jan Henrick/Hendrik MENNEN 18-07-1600, 13-03-1619, 09-03-1622

Goessen/Goossen Willem MENNEN 11-08-1600, 31-01-1613

erfgn Thonis Joost MENNEN 19-03-1619

Thomas Joest MENNEN Jenneke - weduwe 01-02-1626, erfgn 22-06-1629, 19-07-1630: - Willem Corstiaens - g.m. Catharina, dr van Jenneken (wonende te 's Bosch) - Jan Geldens - g.m. Heylken, - Jan Jan Peeters - g.m. Heylken, - Marie, Andries, Catharina, Catharina, en Anthonis. Allen kinderen van Thomas Joost Mennen - g.g.m. Jenneken.
de kinderen Anthonis Joost MENNEN m.n. Maximiliaen, Jenneken en Thonisken 23-11-1623
Roeloff Anthonis Mennen 22-06-1629
R 77 fol. 40 13-12-1649 - Anthonis Janssen van der Aa - g.m. Marie, dr Thomas Joost Mennen - en Jenneke, - Willem Corstjaens - g.m. Cathelijn, dr Thomas Joost Mennen - en Jenneke. Zij akkorderen met Hanrick Aerts, hun neef, betreffende de pretenties die zij hebben gehad in: - huis, hof, hofstad, het brouwhuys en de ketel alsmede de verdere goederen van Joost Mennen, hun grootvader.
R 75 fol. 209vo 01-04-1643 Anthonis Janssen van der Aa - g.m. Merie, dr wijlen Thomas Joost Mennen ver koopt aan Jan Janssen Somers, vorster: ...

R 33 - 52 07-02-1636 1/2 Jan Janssen Gebelen - en Jan Gelden Gielens - g.m. Heylken Jan Gebelen, aanleggers. - contra Jenneken - weduwe Thomas Joost (Mennen/Rommen)- geass. met Anthonis van Ruth, gedaagde. o.a. 2. Dat Jan Peter Gebelen, hun vader, is - g.g.m. Jenneke (gedaagde) en moeder van de aanleggers - en dat deze 4 a 35 jaar geleden is overleden te Asten. Hij heeft enige goederen achter gelaten, gelegen te Asten, die zij in hun huwelijk verworven hadden en veel "meublen". 3. Jenneke is daarna - g.m. Thomas J. Mennen en heeft daarbij "oyck veele kynderen verweckt" en alle "meublen en erffgoederen te Asten" aangenomen. 4. De aanleggers waren in die tijd "noch seer cleyne kynderen, onvoorsien van momboir" en de helft der goederen is hun met "de rouwerhandt" ontnomen door hun moeder en haar tweede man. 6. Na de dood van hun vader is ook hun grootmoeder, Cathalijn Peeter Gebelen, overleden. Zij heeft na de dood van haar man, lange tijd "goederen" te Meyl en Deurne "ter tochte" bezeten. 7. Ook die goederen zouden volgens recht aan de aanleggers toekomen. Onder het mom, dat haar daarin "de tochte" zou toekomen heeft zij ook deze goederen "geconquesteert" mede t.b.v. haar na-kinderen. 10. De gedaagde is na de dood van Thomas, haar tweede man, beginnen te vrezen "dat allen desen bedriegelijcken handel mochte ten lesten int openbaer coomen" en heeft zes a zeven jaar geleden de impetranten zover gebracht dat zij door het sluiten van "een nul accoorde" de gedaagde voor het afgeven van "de tochte" der goederen, die zij nochtans nooit gehad heeft kunnen hebben, ¦ 400,- hebben toegezegd en waarvan zij het grootste deel al heeft ontvangen.

R 85 fol. 24vo 30-08-1656 - Anthonis Peeters, - Huybert Jansen, - Evert Jan Naeuwens - g.m. Margriet, dr wijlen Matijs Mennen - en Heylke - weduwe Willem Joosten. Allen "naeste vrienden" van wijlen Jan Tijs Matijs Mennen. Zij verkopen, ingevolge diens testament - d.d. 30-12-1648: ...

R 78 fol. 55 18-10-1656 - Nicolaes Gijsberts - als momboir van de onm. kinderen van wijlen Peeter Jan Mennen - g.g.m. Maeyken Soetenwey.

R 78 fol. 58vo 14-11-1656 - Matijs Teunis - g.m. Jenneken, - Grietgen - weduwe Jan Beckers - geass. met Joost, haar zoon, - Jan Anthonis Lomans - g.g.m. Aelken Aerts - namens hun kinderen, - Frans Leenders - g.m. Metgen, dr Marcelis van Aeyen. Allen erven van Peerken Jacobs van Aeyen - weduwe Jan Tijssen (Mennen ?).

R 33 - 52 31-10-1645 fictief - ongedateerd. Peter Marcelis [Eevers] of [Leners], aanlegger. - contra Jan Anthonis Mennen, gedaagde, en oom van aanlegger.

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. van Heugten, van Hugten
  2. Janssen
  3. Menne(n)
  4. Phlipsen
  5. van Stratum
  6. Verberne

Terug naar begin

Updated: 14 September 2003

This is an Antenna logo website