Parenteel Pompen (Leende) 1400-

bron: A.F.N. van Asten "Pompen; eerlijke en vrome luyden"; zie website

Bronbestanden uit Leende: (bewerking door Guus Delen)

leende-rk-dt-1607-1647.pdf
leende-rk-dt-1648-1665.pdf
De inwoners van Leende anno 1601.doc

relaties tussen van Asten-Nouwen en Heynselmans-Pompen (5 verwantschappen in de 14e tot 18e generatie met 0,01% verwantschap; met stamvader van Asten zijn er slechts 3 verwantschappen in de 8e en 9e generatie met 0,39% verwantschap)

relaties tussen van Asten-Toemen en Heynselmans-Pompen (7 verwantschappen)

'EEN DRUKKE FAMILIEBIJEENKOMST IN LEENDE' in Heemkronijk jaar:1996, jaargang:35, nummer:1, pag:33 - 43.
Gerard Engels bespreekt hierin de 236 bladzijden tellende genealogie Pompen, vrome ende eerlijcke luyden. Een ondernemend geslacht uit Leenderstrijp vanaf 1350.
een anekdote: VII-b, Peter Jan Pompe (1534/vσσr 1587) zocht zijn heil buiten Leende en vestigde zich in Antwerpen, waar hij zijn vrouw Barbara van Heyst (Schets) vond. Hun kinderen werden o.m. in Antwerpen, Eindhoven en Goch geboren.
In 1589 werd hij in Goch vermoord, waarna Barbara met de kinderen naar Leende terugkeerde.
Een van hen, VIII-d linnenwever Michiel, werd in juli 1637 door Karel I van Engeland in de adelstand verheven. Zijn nazaten werden - tenzij zij daarvoor bedankten - bijna 200 jaar later, in 1818, bij Koninklijk Besluit in de Nederlandse Adelstand opgenomen als Jonkheer c.q. Jonkvrouw.Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Bitters
  2. Bruijnen
  3. Strijbos(ch), Streebos
  4. Pompen

Terug naar begin

Updated: 28 September 2007

This is an Antenna logo website