Parenteel (van) RINSOM - RINSUM - Rinssum - Rensom - Rensem - van Rijnsum

zie Stamboom van RINSUM (door Anne van Rinsum).
De vroegste vermeldingen van de naam Van Rinsum (van Rijnsom, van Rijnsen, van Rijnsum, van Rinssum, van Renssen en van Rensum) komen voor in de Over-Betuwe en dateren uit de 14e - en 15e eeuw. Mogenlijk zijn zij afkomstig uit een gebied tussen Herveld en Zetten, dat destijds het Rijnsummer Broick werd genoemd. Vanaf halfweg de 16e eeuw is de afstamming van de Van Rinsums te vervolgen.
Stamvader is Alardt van Rinsum (voor 1570-na 1639). De Van Rinsums zijn tot het begin van de 19e eeuw gegoede boeren in de Over-Betuwe. Een uitzondering hierop vormen de kinderen van één gezin, die vrijwel allemaal in ca 1740 naar Amsterdam trekken. De eerste generaties in Amsterdam zijn bakkers. Latere generaties zijn effecten handelaren, of trekken weg uit Amsterdam en worden landbouwers in Noord-Holland en Utrecht.
In het begin van de 20e eeuw trekken een aantal families naar de Verenigde Staten en één gezin vertrekt naar Twente.


Gens Nostra 1971 Jrg.26 p.23-24 DE BUURMEESTERS VAN RANDWIJK VAN 1709-1765:
in het Reeckenboek vun ‘t dorp Randwijck:
1714 Jacob Roest en Cornelis van Rinsum
1722 Jan Vehlen en Alerd van Rinsum
1742 op assche Woensdage is door de Buurmeester en presente naburen besloten dat de boere in haren range sulle kontinueere en uyt de keuters nu, en vervolgens een bequaam persoon met meerderheijt van stemme sal verkozen worden en te verkozen tot Buurmeester Hendrik van Rinsum en Herms. van de Wart.
1747 Hendrik van Rinsum en Jan Rutgers
1764 Hendrik van Rinsum en Gerrit van de Wal

Gens Nostra 1972 Jrg.27 p.216 DE BUURMEESTERS VAN RANDWIJK VAN 1653-1709:
1682 Cornelis van Rinsum en Jan Roelofsen

Gens Nostra 1979 Jrg.34 p.68
1. Peter Gijsberts, tr.
2. Gerritje van Rinsum, tr. 1720, Randwijk
3. Evert Tijmensen, zn. van Tijmen Hermsen en Jenneken Everts, tr. 1739, Randwijk
4. Jantje Bongarts, wed. Roelof Aelberts, tr. 175 1, Randwijk
5. Wouter van de Wal, zn. van Jan Wouters van de Wal en Gijsbertje Peters.
Aangezien Gijsbertje Peters een dochter was van Peter Gijsberts, was no. 5 uit de ketting een kleinzoon van de nummers 1 en 2.

Gens Nostra 1987 Jrg.42 p.88-92
Gaert van Rinsum
Uland van Rinsum x Derick van Beynum en nakomelingen
Peter van Rinsum

Gens Nostra 1988 Jrg.43 p.33 VAN BEIJNHEM-ROEST


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Nab
  2. RINSOM
  3. Spaan

Bronnen:

  1. DTB te Arnhem
  2. GenLias
  3. Persoonskaarten CBG

Terug naar begin

Updated: 13 Mei 2010

This is an Antenna logo website