Parenteel Rosa, Roza, Roosa - Andel

Wapen: "in goud een rode roos"; Een van de vier kwartierwapens van het wapen Van de Velde (bron: CBG)

afb. links: Roosa wapen, zoals beschreven en geschetst door Gijsbert van Rijckhuijsen (1707-1772, genealoog die zich o.a. ook met de familie Rosa heeft beziggehouden).

afb. rechts: Roosa zegel

Overgenomen uit het originele register dat nu (in 2004) in het bezit is van ds. C. Roosa te Hardenberg. (bron: De Ro(o)sa's van Herwijnen, E. Rosa, 2004 ISBN 90-9017914-3.)

zie Evert van Alphen, "Het Geslacht Rosa", Gens Nostra, 1965 p.22-25.
zie E.W. Treffers "Geslacht Boom der familie Roosa” uit 1738", Gens Nostra, 1982 p.329-343.
zie stamreeks Naaijen
zie De Herwijnse Ro(o)sa’s en de herkomst van hun familienaam door Engel Roza, Gens Nostra 62 (2007) pp. 147-180
zie Rosas of Andel
zie Kwartierstaat "Genealogie Roosa of Rosa te Andel", in "Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noordbrabant en de Bommelerwaard" jaargang nr.5 (1981).
zie Kwartierstaat "van der Vliet - Vos", in "Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noordbrabant en de Bommelerwaard" jaargang nr.9 pag. 24 e.v. (1985).
zie Rosas of Andel

zie De Ro(o)sa's van Herwijnen., E. Rosa 2004 ISBN 90-9017914-3.

Dit geslacht stamt af van Abraham Gijsbertsz Ro(o)sa, een welvarende boer die in 1636 schepen werd van Tuil.
De familie splitste zich in drie takken:
  1. de Alert-tak in Dordrecht, Leiden en Haarlem
  2. de Heymen-tak in Andel en Den Haag en de
  3. Abraham-tak in Vuren en Rotterdam.
Daarnaast ontstond er reeds in de zeventiende eeuw een later omvangrijke Amerikaanse tak, afstammend van Aeldert Heymansz Roosa uit Herwijnen, die in 1679 in Hurley, Ulster County (New York), stierf.
Over dit geslacht Ro(o)sa zijn oude genealogische notities beschikbaar, namelijk van de achttiende-eeuwse genealoog Gijsbert van Rijckhuijsen, wiens moeder een Rosa was. Behalve aan deze genealoog en zijn familierelatie wordt ook aandacht besteed aan enkele andere aangehuwde families, zoals Van Rosendael en De Jongh.
Naast dit geslacht Rosa zijn er nog tenminste vijf andere families met deze naam in Nederland geweest, waaraan in dit boek kort aandacht wordt besteed, namelijk een Zeeuws-Hollandse magistratenfamilie in de vijftiende tot de zeventiende eeuw, een achttiende-eeuwse edelsmedenfamilie uit Nijmegen, Rosa uit Zutphen (negentiende eeuw), de Portugees-joodse Rosa's in het zeventiende-eeuwse Amsterdam en tenslotte de zeventiende-eeuwse Rotterdamse burgemeestersfamilie Rosa.
Diverse registers besluiten het boek, dat is geillustreerd met genealogische schema's en foto's in kleur en zwart-wit.

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Rosa
  2. van Osch
  3. Naeije(n), Naije(n), Naaijen

Terug naar begin

Updated: 29 januari 2011

This is an Antenna logo website