Parenteel Royaards, Roijers/Roijaerts (Valkenswaard, Waalre en Leende) 1540-


bron: Genealogie ROYAARDS in het Nederlands Patriciaat, jaargang 80 (1997).

Het geslacht Roijaards ontleent zijn naam aan het nog bestaande goed De Rooy te Waalre. In 1675 werd De Rooy te samen met alle andere grondeigendommen ter plaatse door de voogden van de kinderen van Jan Gijsbrechtsz Royaerts (* ca. 1632) verkocht, waarna op den duur de zoons hun geboortestreek verlieten.
Uit broeders van Frans Hendriksz (* ca. 1567) en Gijsbrecht Fransz (* Waalre ca. 1602) stammen takken met de familienaam Royers, waarin meermalen het beroep van valkenier werd beoefend en waarvan een tak te Eindhoven en omgeving waarschijnlijk nog voortleeft.
Een ander geslacht Royers, waarin eveneens valkeniers voorkwamen en dat in voornoemde landstreek vermoedelijk evenzeer nog voortbestaat, spruit uit Hendrik Hendriksz, enig kind uit het tweede huwelijk van Jenneken Roeff Jan Gordts (1) met Hendrik Jan Jan Geverts, welk kind eveneens in De Rooy gerechtigd was.

Royaards in Wikipedia

Wapen.

Gevierendeeld:

I en IV: in zilver een schuingeplaatst blauw krukkenkruis, in het hart een geledigd vierkant.
II en III: in goud een zwart eendje zwemmend op een blauw water.

Helmteken: een zwart eendje tussen een vlucht van blauw en zilver.

Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.


Oudst bekende wapenvoerder is Gisbertus Royaards (~ Zaltbommel 28-10-1750). Hij voerde als boven beschreven, maar in I en IV een niet geïdentificeerd voorwerp in de vorm van een schuin geplaatst kruis, blijkens zijn lakzegel op het testament van hem en zijn echtgenote Anna Elisabeth van Erpers, d.d. 18 aug. 1783 (Rijksarchief in Gelderland, Oud-rechterlijk archief Huissen en Malburgen, inv.nr. 2977).9.18.3.005 Hoeve ten Rode of de Rooy, Rooijsestraat 6, Waalre
De Rooise hoeve was een grote hoeven van de abdij van Echternach. Deze hoeve kan zelfs teruggaan op de schenking aan Willibrord van 704 en dus 7e eeuws of ouder zijn. De oudste vermelding van de hoeve dateert van 1276, toen de hoeve met bijbehorende landerijen in leen werden gegeven aan Henricus de Waderlo, zoon van de Echternachse meier in Waalre. In de loop van de geschiedenis verloor de abdij haar invloed op deze hoeve. In de machtsstrijd tussen de abdij van Echternach en de hertog van Brabant hadden de locale machthebbers voor de laatste gekozen:

'In de reeks opvolgers van leenmannen, zeg maar eigenaren, komt ook een zekere Jan Lodewijksz van Craendonc voor. Zijn weduwe schenkt in 1493 het vruchtgebruik van de boerderij aan het Augustijnerklooster Ten Hage in Eindhoven. Dit klooster was in 1420 gesticht door de heer van Kranendonk. Zo kon het gebeuren dat Willem van Oranje, die door zijn huwelijk met Anna van Buren in 1551 baron van Kranendonk en Heer van Eindhoven was geworden, ook de eigenaar werd van de Hoeve de Rooy. De opbrengsten werden geïnd door de vertegenwoordiger van het klooster Ten Hage'. (bron: Stege, H. ter, J. Walinga. Toponiemen in Aalst & Waalre, deel 2: „Van Aangelagh tot Zoe akker?, veldnamen in Aalst en hun betekenis. Waalre (Stichting Waalres Erfgoed), [z.j.] p.104) Begin 19e eeuw werd het landgoed verkocht, sindsdien is het eigendom in particuliere handen gebleven.

bron: Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie - Erfgoedkaart Waalre, Bijlage behorende bij het rapport: Kempisch erfgoed in beeld.Genealogie Roijaers / Roijers, Waalre [bron: NP80 (1997)]

Zie Valkeniers families.

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Royaards

Terug naar begin

Updated: 04 Januari 2010

This is an Antenna logo website