I. Theodorus MICHIELS, tr. Maria SPAES.
Uit dit huwelijk:
1. Maria SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 12.7.1682.
2. Lambertus SPAES, volgt IIa.
3. MichaČl SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 29.3.1687
(als MichaČl Michiels), volgt IIb.

IIa. Lambertus SPAES (zn. van I), tr.kerk(rooms katholiek) Hamont
(B) 10.1.1719 Maria RIJCKEN.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
12.11.1719, volgt IIIa.
2. Maria Anna SPAES, ged. Hamont (B) 16.9.1721, tr.kerk(rooms
katholiek) Hamont (B) 21.1.1744 Petrus CLAES, ged.(rooms
katholiek) Hamont (B) 18.8.1716, zn. van Petrus Claes,
Gezworene Den Haert, en Anna Bull.
3. Wilhelmina SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
10.4.1724.
4. Helena SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 4.3.1726,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 7.2.1752 Jacobus AERTS
LODEWIJCKX.
5. Petronella SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
7.9.1728.
6. Michael SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 24.4.1731.
7. Guilielmus SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
14.2.1733, volgt IIIb.
8. Henrica SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 24.4.1735.
9. Joanna Maria SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
24.9.1738.
10. Joanna Maria SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
11.12.1742.

IIb. MichaČl SPAES (zn. van I), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
29.3.1687 (als MichaČl Michiels), begr. Hamont (B) 12.3.1765,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 12.1.1722 Petronella
BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 17.4.1694, begr.
Hamont (B) 8.1.1758, dr. van Nicolaas Ballincx en Anna Truijen
Uit dit huwelijk:
1. Maria SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 8.11.1722,
begr. Hamont (B) 25.2.1784, tr.kerk(rooms katholiek)
Hamont (B) 10.7.1753 Henricus EIJCKEN, ged.(rooms
katholiek) Hamont (B) 29.7.1724, Brouwer, Koopman (Teut) ,
Burgemeester Stad Hamont 1761, 1772. Woonde in
herberg/brouwerij "De Posthoorn" te Hamont., overl. Hamont
(B) 4.5.1810, zn. van Joannes Eijcken, Herbergier de
Posthoorn (?), en Jacoba Bul.
2. Anna SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 14.3.1725.
3. Christina SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
17.3.1727, begr. Hamont (B) 7.9.1789, tr.kerk(rooms
katholiek) Hamont (B) 20.2.1753 Petrus WOUTERS, ged.(rooms
katholiek) Hamont (B) 9.12.1722, Gezworene het Coleneijnde
begr. Hamont (B) 10.4.1768, zn. van Leonardus Wouters,
Gezworene, en Maria Robreghts.
4. Elisabeth SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
9.11.1728, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 13.1.1761
MichaČl FIJEN, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 15.10.1733
Landbouwer Gezworene Den Haert 1764, 1771, 1786, 1792,
overl. na 1796, zn. van Joannes Fijen en Henrica Boogaerts
(Boogers).
5. Theodorus SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 1.9.1730
volgt IIIc.

IIIa. Theodorus SPAES (zn. van IIa), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 12.11.1719, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 19.1.1746
Maria Anna BUL, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 22.11.1719,
begr. Hamont (B) 16.1.1753, dr. van Arnoldus Bul en Petronella
Staels.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 4.4.1748.
2. Petrus Joannes SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
3.12.1750.

IIIb. Guilielmus SPAES (zn. van IIa), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 14.2.1733, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 31.1.1757
Joanna Reinier KOECKHOFS.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
9.3.1765.
2. Lambertus SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
18.1.1767.
3. Renerius SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 4.5.1769.
4. Maria Judoca SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
15.7.1770.
5. Theodorus SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
26.6.1772.

IIIc. Theodorus SPAES (zn. van IIb), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 1.9.1730, Burgemeester Stad Hamont (1768, 1775, 1782,
1788), begr. Hamont (B) 25.5.1793, tr.kerk(rooms katholiek)
Hamont (B) 9.1.1759 Anna Catharina LAUKENS, ged.(rooms
katholiek) Hamont (B) 24.4.1731, dr. van Adrianus Laukens en
Maria Verheggen.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
2.11.1763, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 17.1.1786
Henricus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
22.10.1768, Burgemeester Hamont (1790), overl. na 1796,
zn. van Nicolaas Ballincx, Burgemeester Hamont (1781), en
Maria Barbara Iven (Eiven).
2. Maria Catharina SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
26.4.1766, begr. Hamont (B) 29.4.1771.
3. Adrianus SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 19.9.1771
volgt IV.

IV. Adrianus SPAES (zn. van IIIc), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 19.9.1771, Notaris, Raadslid Hamont Adjoint du Maire
1801-1806, Fabriquant de l'eau de Vie, Lid Centraal Bureau van
de Weldadigheid kanton Achel, overl. Hamont (B) 4.4.1852,
tr.(burg.stand) Hamont (B) 16.2.1802 Catharina CLAES,
ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 7.9.1779, dr. van Petrus
Joannes Claes, Burgemeester Hamont (1794), en Jacoba Eijcken.
Uit dit huwelijk:
1. Theodoor SPAAS, geb. Hamont (B) 1804, Pastoor Achel, Deken
Hasselt, overl. 1875.
2. Pieter Jan SPAAS, geb. Hamont (B) 12.10.1805, volgt Va.
3. Anna Catharina SPAAS, geb. Hamont (B) 8.3.1808, overl.
Hamont (B) 9.1872, tr. Henricus RIJCKEN.
4. Michiel SPAAS, geb. Hamont (B) 9.8.1809, volgt Vb.
5. Jacoba SPAAS, geb. Hamont (B) 19.10.1810, Carmelitesse,
overl. 1888.
6. Maria Petronella SPAAS, geb. Hamont (B) 27.4.1812, overl.
Hamont (B) 25.4.1818.
7. Hendrik Jan SPAAS, geb. Hamont (B) 27.12.1813, volgt Vc.
8. Maria Catharina SPAAS, geb. Hamont (B) 21.8.1815.
9. Adriaan SPAAS, geb. Hamont (B) 11.10.1816, (kandidaat)
notaris -gefaillieerd-.
10. Felix Herman SPAAS, geb. Hamont (B) 14.5.1819, overl. 1894
tr. Jeanne SCHOOLMEESTERS, overl. Hamont (B) 2.3.1855.
11. Johannes Franciscus SPAAS, geb. Hamont (B) 18.6.1820,
overl. 1848.

Va. Pieter Jan SPAAS (zn. van IV), geb. Hamont (B) 12.10.1805,
Teut, Jeneverstoker, overl. 1864, tr.(burg.stand) Hamont (B)
11.1.1834 Elisabeth Helene SIMONS, geb. Hamont (B) 19.11.1808,
dr. van Joannes Jacobus Simons, Brouwer, Gemeenteontvanger, en
Maria Ida Fijen.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Jacobus SPAAS, geb. Hamont (B) 3.5.1835, Priester,
overl. 1903.
2. Maria Ida SPAAS, geb. Hamont (B) 2.9.1836, overl. Hamont
(B) 30.5.1858.
3. Catharina Maria Theresia SPAAS, geb. Hamont (B) 30.11.1838
overl. Hamont (B) 16.5.1907, tr. Michiel CLAES.
4. Adrianus Wilhelmus Josephus SPAAS, geb. Hamont (B) 1840,
Brouwer te Hamont Burgemeester Hamont 1876-1887, overl.
1891, tr. Maria Josefina NEYENS, geb. Hamont (B) 2.7.1851,
overl. 13.7.1905.
5. Maria Catharina SPAAS, geb. Hamont (B) 1842, overl. Hamont
(B) 1843.
6. Theodoor Michiel SPAAS, geb. Hamont (B) 8.12.1843, volgt
VIa.
7. Maria Catharina Ursule SPAAS, geb. Hamont (B) 1845, overl.
Hamont (B) 1862.
8. Johannes Hendrikus SPAAS, geb. Hamont (B) 1847, overl.
1908.

Vb. Michiel SPAAS (zn. van IV), geb. Hamont (B) 9.8.1809, Notaris,
overl. 1885, tr. Anna Catharina MISOTTEN, geb. Overpelt (B),
overl. Hamont (B) 1864.
Uit dit huwelijk:
1. Jean SPAAS.

Vc. Hendrik Jan SPAAS (zn. van IV), geb. Hamont (B) 27.12.1813,
Kaarsenfabrikant de Posthoorn Vestigde zich in het in 1853 van
de familie Eijcken verworven pand "De Posthoorn". Het embleem
van de verpakking van de kaarsen is dan ook een posthoorn. In
1981 was de kaarsenfabriek als NV Spaas Cotton uitgegroeid tot
de grootste van de Benelux met 3000 ton produktie en 150 man
personeel onder leiding van Ing. Gerard Spaas., overl. Hamont
(B) 8.1879, tr. Francisca BALLINGS, geb. Hamont (B) 1827,
overl. Hamont (B) 18.6.1897, dr. van Theodorus Ballings,
Koopman (Teut), en Maria Christina Meurkens.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina SPAAS, geb. Hamont (B) 14.6.1847, overl.
Hamont (B) 5.8.1857.
2. Adriaan Jozef SPAAS, geb. Hamont (B) 7.9.1848,
Kaarsenfabrikant, overl. Hamont (B) 28.8.1857.
3. Theodoor Michiel SPAAS, geb. Hamont (B) 31.3.1850,
Kaarsenbleker, rentenier (beheerde grond en het vermogen
van zijn zeer welgestelde vrouw), overl. 3.9.1918,
tr.(burg.stand) Dordrecht 1876 Maria Dorothāe LINDERS.
(uit de familie Linders van het gelijknamig warenhuis
in Dordrecht)
4. Maria Christina SPAAS, geb. Hamont (B) 22.9.1851, overl.
Hamont (B) 2.8.1933, tr.(burg.stand) Hamont (B) 16.7.1872
Jan Adriaan SIMONS, geb. Hamont (B) 11.3.1840, Brouwer
reisde als Teut naar Gouda en Schoonhoven. Exploiteerde
brouwerij annex herberg "De Kop" in Hamont, waar het
traditioneel weerkerend "Teutengelag" werd gehouden. De
Kop was ook een verzamelpunt voor inkopers van
textielfabrieken, zoals Visser & Eijcken in Geldrop,
overl. Hamont (B) 3.4.1924, zn. van Joannes Jacobus
Simons, Teut, en Maria Catharina Claes.
5. Alphonsus Antonius Theodorus SPAAS, geb. Hamont (B)
13.6.1853, volgt VIb.
6. Theresia Euphrasiaal SPAAS, geb. Hamont (B) 13.3.1855,
Religieuse, overl. 14.1.1893.
7. Henricus Jozephus SPAAS, geb. Hamont (B) 31.8.1856, Teut
in Gouda e.o., overl. 10.2.1923, tr.(burg.stand) Hamont
(B) 1886 Maria Catharina LENDERS.
8. Maria Catharina Joanna SPAAS, geb. Hamont (B) 18.5.1858,
overl. 30.5.1941, tr.(burg.stand) Hamont (B) 1888 Joseph
Hubertus Theodorus KERKHOFS, geb. 12.4.1850, overl.
17.7.1931.
9. Ignatius Adrianus SPAAS, geb. Hamont (B) 5.5.1860, overl.
Hamont (B) 7.12.1860.
10. Aloysius Adrianus SPAAS, geb. Hamont (B) 15.5.1861, volgt
VIc.
11. Carolus Maria SPAAS, geb. Hamont (B) 29.10.1863,
Kaarsenfabrikant, overl. 13.8.1930.
(ongehuwd)
12. Ignatius Theodorus SPAAS, geb. Hamont (B) 9.10.1865,
overl. Hamont (B) 20.5.1866.
13. Henricus Franciscus SPAAS, geb. Hamont (B) 4.5.1867,
Priester, overl. 14.11.1952.
14. Johannes Adrianus SPAAS, geb. Hamont (B) 16.5.1868, overl.
Hamont (B) 8.1868.
15. Maria SPAAS, geb. Hamont (B) 30.7.1869, overl. Hamont (B)
17.4.1964, tr.(burg.stand) Hamont (B) 30.6.1892 Johannes
Jacobus Josephus SIMONS, geb. Hamont (B) 3.5.1865, Teut,
rentenier, overl. Hamont (B) 21.2.1949, zn. van Hendrikus
Simons en Petronella Feijen.

VIa. Theodoor Michiel SPAAS (zn. van Va), geb. Hamont (B) 8.12.1843
Jeneverstoker (bezat in 1878 een steenoven), overl. 21.9.1928,
tr. Dorothea LENDERS.
Uit dit huwelijk:
1. Eugene Laurent SPAAS.

VIb. Alphonsus Antonius Theodorus SPAAS (zn. van Vc), geb. Hamont
(B) 13.6.1853, Teut in de streek van Harmelen aan de Rijk,
vanaf 1888 Sigarenfabrikant te Hamont, overl. Herent (B)
16.7.1942, tr.(burg.stand) Hamont (B) 1880 Maria Catharina
Jacoba JOOSTEN, overl. na 10.8.1915.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Hendrikus SPAAS, geb. Hamont (B) voor 1882, Teut
in Woerden en omgeving. Woonde Hamont, stad nr. 21,
tr.(burg.stand) Budel 10.8.1915 Catharina Elisabeth
Barbara BOUSSON, geb. Hamont (B) voor 1889, dr. van August
Jan Bousson en Maria Elisabeth Ballings.
2. Antoine SPAAS, geb. Hamont (B) 13.4.1887, Firmant
Sigarenfabriek Schepen van Hamont. Vetrok in 1928 naar
Hasselt, overl. Hasselt (B) 3.1.1973.
3. Louis SPAAS, geb. Hamont (B) 19.6.1892, Firmant
Sigarenfabriek Gebroeders Spaas te Hamont. De in 1888 door
zijn vader opgerichte fabriek sloot in 1956. Louis
beheerde de fabriek, terwijl zijn broer Antoine de klanten
bezocht. Men leverde o.a. de merken "Keizerspaar"
"Koningspaar" "Altoir" en "Dux", overl. Hamont (B)
19.9.1950.

VIc. Aloysius Adrianus SPAAS (zn. van Vc), geb. Hamont (B)
15.5.1861, Kaarsenfabrikant, overl. 5.3.1938, tr. Maria
Cornelia ARTS.
Uit dit huwelijk:
1. Gerard SPAAS, geb. 1895, Firmant Kaarsenfabriek, overl.
1982.
2. Alfons SPAAS, geb. 1897, Firmant Kaarsenfabriek, overl.
1941.
3. Hendrik SPAAS, geb. 1900, Firmant Kaarsenfabriek, overl.
1972.
4. Josef SPAAS, geb. 1910, Firmant Kaarsenfabriek.