Parenteel Veenhuyzen / Veenhuijzen - (Ned. Indië)

zie: genealogie Veenhuijsen in Gens Nostra 1973 jrg.28 p.377-379

zie: • VEENHUIJZEN Henri George François
  * Semarang 05-10-1885 (RANI Naamlijst 1887 p.269)

 • VEENHUIJZEN Fedor George Albert
  * Tondano 16-07-1887 (RANI Naamlijst 1888 p.316), wrsch. zn. van VEENHUIJZEN, H. W. Menado
  Maria Cornelia Veenhuijzen * Arnhem 12-10-1912, dr. van Fédor George Albert Veenhuijzen (25 jr. procuratiehouder) en Wilhelmina Maximiliana Cornelia Groh.

  † Magelang (Kedoe) 13-06-1884 Lodewijk August VEENHUIJZEN, k (RANI Naamlijst 1886 p.364)

  VEENHUIJZEN, E. te Batavia 1886 (inwoners: E, HW, AJ)

  Makassar 20-04-1868 Henricus Antonius Leonardus VEENHUIJZEN (RANI Naamlijst 1869 p.A69)

  Rotterdamsch nieuwsblad 07-10-1919 Landbouwhoogeschool te Wageningen. Geslaagd voor hot ingenieursexamen; richting Koloniale Landbouw; de heeren G. D. Veenhuijzen, geb. te Mr. Comelis.

  Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 09-08-1904 Staatsexamen Universiteit. Aan het Staatsexamen tot toelating aan de Universiteit namen deel van 11 tot 13 Juli. Voor de faculteiten der geneeskunde enz. werden 7 candidaten geëxamineerd. Toegelaten zijn 5 candidaten: mej. S. D. Veenhuyzen.

  De Tijd 11-06-1908 ONDERWIJS. Academische Examens. LEIDEN Geslaagd voor het candidaats-examen geneeskunde mej. S. D. Veenhuyzen

  Het nieuws van den dag 17-01-1912, Aan de Universiteit te Leiden zijn geslaagd voor he doctoraal examen geneeskunde: mej. S. D. Veenhuyzen

  Terug naar begin

  Terug naar begin

  Index van achternamen
  Link naar overige parentelen
  Favorieten
  Contactinformatie

  Index van Achternamen

  Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
  name:email:

  Terug naar begin

  Updated: 01 September 2013

  This is an Antenna logo website