Parenteel Veit / Veith / Feith, Nederlandsch-Indië

Voor de genealogie Veit zijn twee bronnen van belang: voor de oudste generatie 7 advertenties van M. Veit over de periode 1823-1831 betreffende de geboorte van 4 kinderen en het overlijden van zijn broer, zijn moeder en van zijn echtgenote. Bij het overlijden van zijn echtgenote in 1831 zijn nog 3 kinderen in leven, waarvoor huwelijksgegevens in de RANI gevonden zijn.

Daarnaast een groot fragment in de genealogie van RIEMSDIJK - TAK VEIT. p.327, betreffende 11 kinderen van Louis Veit en Wilhelmina Jacoba Benjamins; in mannelijke lijn uitgestorven: alleen een dochter van Piet Veit en Louise Mathilde Guillaume.
Dit impliceert dat alle verdere Veit's afstammen van Carel Stephan (Carl Stephan) Veit * ca. 1826 † Batavia 31-10-1884 en zijn Chineesche vrouw Tan Loan Nio.

De oorsprong van Veit ligt in Heilbron in Zwaben (Heilbronn, Schwaben, bij Mannheim-Stuttgart):
Veit Veith Schiff

In Heilbronn (Baden-Württemberg) komt een joodse familie Veit [] voor, waaronder Arje Yehuda (=opperrabbijn) Veit (Carl Veit); zie
Nieuwe vestigingen te Soerabaia. Mevr. Veit-Tan Lien Nio, Koepang Pandjaän V/10. De Indische courant 14-02-1939
dit moet een andere zijn dan: de Chineesche vrouw Tan Loan Nio van Carl Stephan Veit.

Namen der personen, die per medio 1933 de gezamenlijke eigenaren van Tjampea c a . zijn en die als zoodanig aanspraken hebben op de revenuen dier landen:

Wilhelmina Elisabeth Veit, echtgen. Robert Victor Senn van Basel
Louise Francina Veit, wed. Wilhelmus Cornelis Johan Pieter Westerkamp
Francina Cornelia Veit, wed. Emile Leopold Willem Frederik Westerkamp
Louise Jeanne Veit, echtgen. Reinier Francois Verbeek Bloem
Adolfine Marie Veit, echtgen. Paulus Mattheus Risakotta

5. Wilhelmina Jacoba Benjamins (1848-1927), huwde in 1868 Louis Veit (1844-1895), zoon. van Herman Lodewijk Veit, klerk bij de Weeskamer en de Inl. vrouw Jaleiha, bij den doop genaamd Catharina.
Uit dit huwelijk zijn afstammelingen behoorende tot de families Veit, Senn van Basel, Lomans, Westerkamp, Lasut, Huber, Brookman, Overbeek Bloem en Vetter.

Frederik Hendrik Droop, geb. Batavia 12-09-1829, 1e commies-boekhouder Generale Directie van Financiën te Batavia, † Buitenzorg 29 sept. 1875
tr. le Batavia 15 jan. 1859 Elisabeth Josephina Wilhelmina Lamberger, geb. Batavia 30 aug. 1841, † ald. 21 juni 1860, dr. van Jacob Arnoldus en Josephina Kornelia Gabriels
tr. 2e Batavia 8 dec. 1866 (echtsch. ingeschr. ald. 28 maart 1872) Elizabeth Geertruida Fanny Veit, geb. Batavia 27 juli 1848, † ald. 13 maart 1913, dr. van Herman Lodewijk Veit en Jaleiha bij de doop genaamd Catharina, zij hertr. Batavia 19 maart 1873 Ferdinand Frederik Wasch.
Uit het tweede huwelijk:
Lodewijk Herman Droop, geb. Batavia 20 april 1871, daggelder bij de waterstaat van het dep. van Burgerlijke Openbare Werken, † Batavia 14 mei 1931.

Pieter Senn van Basel (1830-1879) huwde 1857 Susanna Jacoba Antoinette Benjamins (1841-1907), waaruit:
Robert Victor Senn van Basel, (1857-1923). gehuwd met Wilhelmina Elisabeth Veit (Louis dr. ex Wilhelmina Jacoba Benjamins): 5 kinderen met afstammelingen.

getuige 06 april 1938 Leonard Henri Veit, oud 37 jr., zonder beroep.

Batavia, Begraafplaats Tanahabang (Afdeeling 1) Gedenkwaardigheden 1938 deel 3 (GHG3GRAF.pdf p.48) 13. Rustplaats / van / Carel Herman Veit / † 4 Juli 1829 / Johanna Louise / van de Graaff / geb. Veit / geb. 18 Februari 1830 / † 29 November 1896 / Caroline Louise Wasch / overl. 17 Juli 1927.

XX e. Johan Willem Donald Alexander Mac Gillavry, * Djokjakarta 14 Aug. 1835, tweede luitenant der infanterie KNIL 1858, kapitein 1869, † Tjilatjap 12 Febr. 1876,
x Amboina 11 Juni 1864 Hendrika Everdina Rijkschroeff, * Kema (Molukken) 28 Aug. 1841, † Ambarawa 28 Nov. 1914, dochter van Rijk Adriaan en Jacoba Frederika VEIT.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Frederika Mac Gillavry, * Hila (Celebes) 14 Febr. 1865, ongehuwd overleden.
2. Sara Antoinette Mac Gillavry, * Hila 17 Maart 1866, ongehuwd overleden.
3. Charlotte Hendrika Mac Gillavry, * Ternate 29 Juli 1867, † Ambarawa 3 Jan. 1915.
4. Henriette Elisabeth Mac Gillavry, * Saparoea 31 Oct. 1868, x Ambarawa 27 Mei 1910 Geert Oterdoom, * Bellingwolde 12 Mei 1883, administrateur van de Algemene Volkscredietbank te Pontianak, zoon van Roelf en Anna Eelsing.
5. Wilhelmina Geertruida Mac Gillavry, * Soerakarta 20 Nov. I869, ongehuwd overleden.
6. Adriana Margaretha Mac Gillavry, * Fort Willem I bij Ambarawa 17 April 1872,
x Ambarawa 1 Oct. 1893 Bernhard Hendrik Merghart, * Cheribon 9 April 1868, etablissementsbeheerder op de cultuur-onderneming Grenggeng, † Malang 9 Juli 1936, zoon van Johan en Johanna Christina Theodosia Canter Visscher.
7. William Donald, volgt XXI j.

300. Hier rusten / Martin Veit / oud Oost-Indisch Ambtenaar en zijn kleinzoon / Jacobus Carl / overl. 25 Juni 1877 / Herman Lodewijk Veit / geb. 25 Juny 1826 / overl. 20 Augustus 1891 / en zijne echtgenoote / Catharina / overl. 26 Februari 1892 / Lodewijk Herman Droop / geboren den 20sten April 1870 / overleden den 14den Mei 1931.

22. Hier rust / J. E. J. Veit / geb. Varkevisser.

Naturalisaties m.b.t. Nederlands-Indië 1850-1934 (bron)
Datum Voornamen Familienaam Beroep Geboorteplaats Land Geb.dat. Woonplaats Opmerkingen
29-12-1922 Otto Salomon Veit koopman Reichenau Tsjecho-Slowakije 27-03-1889 Soerabaia (Ned.-Indië)


RANI 1825 Geborenen 1824: Batavia: Jacob Herman Veit.
RANI 1826 J. Veit wonend te Soerabaja
RANI 1825-6 M. Veit wonend te Batavia
RANI 1826 Overleden 1825: Batavia: J.H. Veit
RANI 1826-9 C.H. Veit hoofdcommies
RANI 1828-9 M. Veit en K.H. Veit wonend te Batavia
RANI 1830-4 M. (Martin) Veit wonend te Batavia
RANI 1830 Overleden 4 Julij 1829 Carl Herman Veit.
RANI 1831 18 Febr. 1830 Johanna Louisa Veit
RANI 1835-41 Martin Veit en Joseph Veit(h) wonend te Batavia
RANI 1839 Overleden: Salatiga: 14 Sept. 1838 Veit Geoppe m.
RANI 1842-6 Martin Veit wonend te Batavia
RANI 1847-8 Martin Veit en Herman Lodewijk Veit wonend te Batavia
RANI 1849-58 Carl Stephan Veit, Martin Veit en Herman Lodewijk Veit wonend te Batavia
RANI 1852 Geboren Batavia 29 April 1844 Louis Veit
RANI 1852 Geboren Batavia Julij 27 1848 Elizabeth Geertruida Fannij Veit.
RANI 1859 Martin Veit en Herman Lodewijk Veit wonend te Batavia
RANI 1860- Carl Stephan Veit, Martin Veit en Herman Lodewijk Veit wonend te Batavia
RANI 1860 11 Juni Robert Carel Veit, kind (RANI 1861 p.68)
RANI 1861 29 Maart Robert Carel Veit
RANI 1863- Herman Lodewijk Veit en Louis Veit wonend te Buitenzorg; Carl Stephan Veit te Batavia
RANI 1867- Carl Stephan Veit, Herman Lodewijk Veit en Louis Veit wonend te Batavia
RANI 1868 8 Nov 1866 8 Fredrik Hendrik Droop met Elizabeth Geertruida Fannij Veit.
RANI 1870 J.C. Veit, Carl Stephan Veit, Herman Lodewijk Veit en Louis Veit wonend te Batavia
RANI 1871-2 Alexander Paul Veit, J.C. Veit, Carl Stephan Veit, Herman Lodewijk Veit en Louis Veit wonend te Batavia
RANI 1872 30 Januari 1871 Wilhelmina Elizabeth Veit.
RANI 1873-6 Martin Andries Hendrik (M.A.H.) Veit, Alexander Paul (A.P.) Veit, Jacobus Carel (J.C.) Veit, Carl Stephan Veit, Herman Lodewijk Veit en Louis Veit wonend te Batavia

422. Hier rusten / Ferdinand Frederik / Wasch / geboren te Batavia / den 27en Augustus 1847 / overleden den 22en Januari 1913 / en / zijne echtgenoote / Elisabeth Geertruida / Fanny Veit / overleden 13 Maart 1913 / en zijne dierbare moeder / Rust in vrede.
RANI 1873 echtscheiding 1872 Maart 28 Frederik Hendrik Droop en Elisabeth Geerlruida Fanny Veit.
RANI 1874 huwelijk 19 Maart 1873 Ferdinand Frederik Wasch en Elisabeth Geertruida Fannij Veit, gesepareerde echtgenoote van Frederik Hendrik Droop.
RANI 1874 * Batavia 28 Okt 1872 * Charles Ferdinand Veit
RANI 1874 * Batavia 4 September 1873 Louise Francina Veit
RANI 1877 Jacobus Carl Veit, Philip Martin Herman Veit, Herman Lodewijk Veit, Louis Veit
RANI 1878 Jacobus Carl Veit, Philip Martin Herman Veit, Herman Lodewijk Veit, Louis Veit, Martin Andries Hendrik Veit
RANI 1879 Veit, Herman Lodewijk Veit, Louis Veit, Ph. M. H. Veit, A. P. Veit, M. A. H. Veit, M. A.
RANI 1880 Veit, A. P. Veit, C. S. Veit, Herman Lodewijk Veit, Louis Veit, M. A. H. Veit, M. S. Veit, Ph. M. H. [Philip Martin Herman]
RANI 1880 † 18 Okt 1878 Martin Veit, kind
RANI 1882 Veit, A. P. Veit, C. Veit, C. S. Veit, H. L. Veit, L. Veit, M. A. H.
RANI 1883 Veit, Maurits (Morits) Abraham
RANI 1883 * 30 Nov. 1881 Francina Cornelia Veit
RANI 1883 * 28 Sept 1883 Frederika Henriette Veit
RANI 1886-: Batavia:
5 Jan. 1884 Morits Abraham Veit met Henrietta de Wilde. Bataviaasch handelsblad 08-01-1884
5 Apr. 1884 Martin Andries Hendrik Veit met Maria Johanna Christina Gerverdinck.
17 Apr. 1884 Alexander Paul Veit met Johanna Engelina Jacoba Varkevisser
19 Juni 1884 Herman Alexander Veit. / 23 Aug. 1884 † Herman Alexander Veit, k.
30 Jan. 1885 Philiphnia Catharina Veit. [Philiphina] / 24 Mei 1885 † Philephina Catharina Veit, k. (RANI 1886 p.329)
30 Sept. 1885 Pieter Veit.
31 Okt. 1884 † Carl Stephan Veit, m. Java-bode 03-11-1884
13 Feb. 1886 Carel Dirk Stephan Veit.
10 Mrt 1886 Martin Marie Veit. / 10 Mrt 1886 † Martin Marie Veit, k. (RANI 1887 p.313)
30 Juni 1886 Philip Martin Herman Veit.
17 Apr. 1887 Eleonora Célestine Veit / 19 Juni 1887 † Eleonore Celestine Veit, k. (RANI 1888 p.325)
16 Mei 1887 Jacobus Louis Veit. / 20 Oct 1887 † Jacobus Louis Veit. k. (RANI 1889 p.354)
5 Apr 1888 Wilhelmina Alida Veit / 31 Mei 1888 † Wilhelmina Alida Veit, k. (RANI 1889 p.357)
4 Aug. 1888 † Joana Henrica Elisabeth van Veit (RANI 1889 p.357)
Febr. 23 1889 Ontbonden het huwelijk bestaan hebbende tusschen Willem Frederik Wasch en Johanna Louisa Veit.
28 Oct 1888 Fanny Veit. / 1 Dec 1888 † Fanny Veit, k.
28 Oct 1888 Elisabeth Veit. / 7 Dec 1888 † Elisabeth Veit, k.
11 Juli 1889 Henri Marinus Veit
11 Oct. 1888 Frederik Carel Veit, k.
1 Oct 1889 Adolfine Marie Veit
RANI 1892 Veit, Philip Martin Herman te Sintang, Borneo
RANI 1892 Veit, Mauritz Abraham te Djambi
25 Maart 1891 Annie Julie Veit.
20 Aug. 1891 Herman Lodewijk Veit, m.
9 Apr 1893 Louise Josephine Veit / 6 Aug. 1896 † Louise Josephine Veit, k.
10 Apr 1895 Robbert Victor Senn van Basel met Wilhelmina Elizabeth Veit.
31 Juli 1895 Wilhelmus Cornelis Johan Pieter Westerkamp met Louise Francina Veit.
29 Nov 1894 Johan Carel Adolf Veit. / 5 Jan 1895 † Poerworedjo (Bagelen) Johan Carel Adolf Veit, k. (RANI 1896 p.432)
24 Sept 1895 Louis Veit.
29 Nov 1896 Johanna Louisa Veit
Juli 4 1898 Ontbonden het huwelijk bestaan hebbende tusschen Philip Martin Herman Veit en Henriette Carolina Frederika Simons.

18 Aug. 1891 † Theodore Lavalette, m

 • VEIT Louise Josephine
  * Poerworedjo 09-04-1893 (Naamlijst 1894 p.364)
  † Batavia 1e bijregister 1896 06-08-1896 (Naamlijst 1897 p.418)

  www.roosjeroos.nl
  Margaretha Jeane Veit † Bandoeng 09-01-1914 (RANI 1915 p.229)
  Philip Martin Herman † Batavia 13-07-1916 (RANI 1917 p.249)
  Joseph Veith (Ambtenaar) † Batavia 29-01-1841 (RANI 1842 p.279)
  Cornelis Pieter FRANKEN x Malang (Pasoeroean) 20-04-1903 Paulina Henriette van ZUIJLEN

  GEN_VAN_RIEMSDIJK

  TAK VEIT. p.327
  Vquater. WILHELMINA JACOBA BENJAMINS, geb. Grogol (Batavia) 4 Juni 1848, erkend te Buitenzorg 30 Sept. 1859, gewettigd door het huwelijk der ouders, overl. Batavia (Gondangdia Ketjil) 3 Mei 1927, begr. Tanahabang afd. XVII no. 93, huwde Batavia 30 Jan. 1868 Louis VEIT, geb. Batavia 29 April 1844, erkend aldaar 29 April 1851, gewettigd door huwelijk ouders op 25 Juli 1858, klerk telegraphie, na eerst klerk bij de In- en Uitv. rechten te zijn geweest, later opziener Kettinggangerskwartier en cipier, overl. Batavia 24 Sept. 1895, begr. a.v., zn. van HERMAN LODEWIJK VEIT, klerk Weeskamer en Inl. vrouw JALEIHA, bij den doop genaamd CATHARINA.
  Bij haar overlijden ging dit aandeel over op hare 5 nog in leven zijnde kinderen, hierna te noemen sub (V/4/1), (V/4/2), (V/4/3), (V/4/5), en op haar kleinkind (V/4/4/1) LOUISE JEANNE VEIT, eenig kind van haar vooroverleden zoon (V/4/4) PIETER VEIT, hierna te noemen.
  Hunne kinderen zijn :
  (V/4/1): 1: WILHELMINA ELISABETH, Volgt VI (SENN VAN BASEL).
  (V/4/2): 2. LOUISE FRANCINA, volgt VIbis (WESTERKAMP).
  3. JACOBA HENRIETTE VEIT, geb. Batavia 11 Jan. 1876; zij woonde te Koetoardjo en is sinds 1915 verdwenen, waarom bij vonnis van den Raad van Justitie te Semarang van 16 Oct. 1931 werd verklaard, dat er sedert 1 Jan. 1916 rechtsvermoeden van haar overlijden bestond ; zij huwde 1°. Batavia 18 Feb. 1903 WILHELMUS LUCAS PIETERSZ, geb. Amboina 9 Juni 1855, overl. Mil. hosp. Weltevreden 25 Juli 1909, tijd. opz. Waterstaat en Openb. Werken, zn. van JOHANNES LIBRECHT P. en GEERTRUIDA JOHANNA VAN HOGENDORP ; huwde 2°. Koetoardjo 19... WILLEM CROES, geb. Klaten 1854, overl. Batavia (Kwitang) 2 Oct. 1913, begr. Tanahabang-Weltevreden 3 Oct. d.a.v. Afd. XXIV no. 155, zn. van MACARIUS C. en de Inl. vrouw KASIA.
  4. MARTIN VEIT, geb. Batavia 19 Jan. 1878, overl. aldaar 18 Oct. 1878, begr. met twee zusjes en twee broertjes op Tanahabang Weltevreden afd. XVII no. 93. Men leest op het graf: Hier rusten mijne lievelingen
  MARTIN geb. 19/1 '78 overl. 18/10 '78
  HERMAN ALEXANDER geb. 19/6 '84 overl. 23/8 '84
  FREDERIK CAREL geb. 9/1 '80 overl. 11/10 '88
  FANNY geb. 28/10 '88 overl. 2/12 '88
  ELISABETH geb. 28/10 '88 overl. 7/12 '88
  Louis VEIT LOUIS VEIT geb. 29 April 1844 overl. 24 September 1895
  WILHELMINA JACOBA VEIT-BENJAMINS geb. 4 Juni 1848 overl. 3 Mei 1927
  5. FREDERIK CAREL, geb. Batavia 9 Jan. 1880, overl. aldaar 11 Oct. 1888, begr. a.v.
  (V/4/3). 6. FRANCINA CORNELIA, volgt VIter (WESTERKAMP).
  7. HERMAN ALEXANDER VEIT, geb. Batavia 1 9 Juni 1884, overl. aldaar 23 Aug. 1884, begr. a.v.
  (V/4/4). 8. PIETER, volgt VIquater.
  9. FANNY VEIT, (tweeling), geb. Batavia 28 Oct. 1888 n.m. 2 uur, overl. aldaar 1 Dec. 1888.
  10. ELISABETH VEIT, (tweeling), geb. Batavia 28 Oct. 1888 n.m. 2 uur 15 min., overl. aldaar 7 Dec. 1888.
  11. ADOLFINE MARIE VEIT, geb. Batavia 1 October 1889, huwde Batavia 25 Juli 1912 PAULUS MATTHEUS RISAKOTTA, geb. Bandjermasin 10 Jan. 1879, empl. sf. Doekoe Wringin (Tegal), daarna boekhouder te Weltevreden, thans zonder beroep, zoon van SIMON EVERHARDUS R., gep. ambtr. en ANNA CAROLINA PIETERSZ. Dit huwelijk bleef kinderloos.

  VI. WILHELMINA ELISABETH VEIT, geb. Batavia 30 Jan. 1871, huwde te Batavia 10 April 1895 ROBERT VICTOR SENN VAN BASEL, geb. Buitenzorg 28 Dec. 1857, ged. Batavia 22 Juli 1866, overl. Weltevreden in het St. Carolus Ziekenhuis 25 Sept. 1923, klerk bij den Geneeskundigen Dienst, daarna controleursklerk te Bindjei, laatstelijk gep. ambtr., zoon van PIETER S. v. B. en SUSANNA JACOBA ANTOINETTE BENJAMINS.

  VIbis. LOUISE FRANCINA VEIT, geb. Batavia 4 Sept. 1873, wonende te Soerabaia, huwde te Batavia 31 Juli 1895 WILHELMUS CORNELIS JOHAN PIETER WESTERKAMP, geb. Batavia 1 Oct. 1867, overl. aldaar 8 Jan. 1925, begr. Tanahabang Welt. 9 Jan. 1925, afd. XXV no. 68; op het graf leest men: W. WESTERKAMP. Hij was handelsempl. en zoon van WILHELMUS JACOBUS W., ambtr. recherche, en MARIA HENDRIKA CORNELIA PIEPLENBOSCH.

  VIter. FRANCINA CORNELIA VEIT, geb. Batavia 30 Nov. 1881. Als weduwe verkreeg zij 11 Juli 1917 het recht op het graf Tanahabang Weltevreden afd. I no. 90. Zij huwde Batavia 24 Nov. 1906 EMILE LEOPOLD WILLEM FREDERIK WESTERKAMP, geb. Batavia 21 Maart 1879, overl. Batavia 13 April 1917, begr. in evengenoemd graf, adj. boekh. Gouv. Telef., daarna employé Palm en Van Amstel te Batavia, zn. van WILHELMUS JACOBUS W. en MARIA HENDRIKA CORNELIA PIEPLENBOSCH.

  (V/4/4). VIquater. PIETER VEIT, geb. Batavia 30 Sept. 1885, wd. agent K.P.M. te Djambi, overl. Batavia 11 Jan. 1926, huwde Buitenzorg 23 Maart 1910 LOUISE MATHILDE GUILLAUME, geb. Willem I (Ambarawa) 6 Mei 1889, dr. van de Inl. vrouw BINA, erkend door JEAN EDOUARD BAPTISTE G., verpleger Krankzinnigengesticht te Buitenzorg.
  Uit dit huwelijk:
  LOUISE JEANNE VEIT, geb. Batavia 27 Maart 1912, huwde Batavia 2 Juli 1930 REINIER FRANCOIS OVERBEEK BLOEM, geb. Bandoeng 12 Sept. 1907, ambt. In. en Uitv. rechten en accijnzen, zn. van NAPOLEON HERMAN ARNOLD O. B., gep. ambt. en HENRIETTE ANNY BIRSAK.  L.H. Veit en M.A. Veit-Scholl Bataviaasch nieuwsblad 09-06-1925

  Geboorte van Jeffrey. Hr. en Mw. Haque-Veit, Tjikini Ziekenhuis / Batutulis 27A, 28-11-'53 Java-bode 20-11-1953

  Op den 28en Mei overleed te Djambi, in den ouderdom van 54 jaar, onze geliefde broeder M.A. Veit, in leven oud-ambtenaar bij de In- en Uitvoerrechten en Accijnzen. Namens de familie A.P. Veit. Batavia, 30 Mei 1914 Bataviaasch nieuwsblad 30-05-1914

  Verloofd Marie Tehupeiory en Henri M. Veit. Weltevreden 17 Mei 1919. Bataviaasch nieuwsblad 17-05-1919

  H.B. Willems (Micky) en M.H. Veit, Gg. Horning 1 No. 4 / Noordwijk-Binnen 35, Bat.C. 29-10-'49 Java-bode 29-10-1949
  Huwelijk 20 Januari 1950 Java-bode 17-01-1950

  H.C. van der Veen, Opzichter B.O.W. en H.F. Veit, Poerwodadi 4 April 1905. Soerabaijasch handelsblad 07-04-1905

  Bataviaasch nieuwsblad 14-07-1916

  Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 14-07-1916

  Nieuwe ingezetenen te Soerabaia. L.H. Veit, Kraaiensteeg Gg. Boentoe 5. De Indische courant 05-07-1938

  Overlijden L.H. Veit, Djakarta 14-03-1953. Java-bode 17-03-1953

  Gevestigd (Batavia?) Mevr. H.F. Veit, Gg. Madat 38, van Pontianak. Bataviaasch nieuwsblad 13-08-1928

  Nieuwe vestigingen te Soerabaia. Mej. D.M. Veit, Dinojo 84. De Indische courant 27-08-1941

  Terug naar begin

  Link naar overige parentelen
  Surname Index
  Links
  Contact information

  Index van Achternamen

  Terug naar begin

  Updated: 24 Juli 2001

  This is an Antenna logo website