Parenteel Vuisting(h), Vuijsting(h), Vuysting(h), Vuystincx, Vustinck (Amsterdam, Utrecht)

Wapen: in zilver een schuinkruis, geschaakt van rood en zilver, gaande over een zwarte dwarsbalk.

Een van de kwartierwapens van het wapen van Zuijlen van Nievelt, overleden 21 januari 1650, aanwezig op een rouwbord in de kerk van Amersfoort.

zie: DTB Amsterdam

zie: DTB en notariële akten van Het Utrechts Archief

zie: STAMLYST VAN HET GESLAGT VAN VAN BERCK in: Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen- Boek Vol.I. p.50, Abraham Ferwerda, Jacobus Kok - 1785oudste vermelding Vu*stin*: (Heraut 1906 jrg.10 p.126-131:)

... de vrouw van WOUTER SIMONSZ. VAN TEIJLINGEN heette JUTTE HUGE VUIJSTINCXDR.
Burman vermeldt een HUGE VUIJSTINC priester en cannunik van den Dom omstreeks 1344, een MACHELUM VUIJSTINC uit de korenkoopers raad te Utrecht 1416, een JAN en HUGE ontburgerd 1455. Deze laatste kan de vader geweest zijn van: GRIETE HUGE VUIJSTINCXDR. JANSWIJF VAN AMERONGEN na doode haars vaders beleend met land onder Schalkwijk 14 Mei 1480.
ELSABE HUGE VUIJSTINCXDR. LAMBERTS FOEIJTEN-WIJF, na doode GRIETE haar zuster 12 Maart 1483.

DTB Utrecht: (Vu*stin*) - 1699

D
Maijken Vuystingh, akte Utrecht 03-02-1619 dr. van Jan Vuystingh en NN
Aeriaentjen Gerritssen, Utrecht 11-11-1627 dr. van Harmen Gerritssen en Aeltjen Vuijsting
Johannes Gerritsen, 07-03-1630, zn. van Hermen Gerritssen en Aeltjen Vuijsting
Henrick van Lamsweerde, 24-05-1635, zn. van Alexander van Lamsweerde en Eva Vuijsting
Hillichgen van Lamsweert, 06-05-1640, dr. van Alexander van Lamsweert en Eva Vuijsting
Anthoni Vuijstingh, 05-09-1662, zn. van Jacob Vuijstingh en Marighjen Thomaz
Maria Vuijstingh, 21-04-1664, dr. van Johan Vuijstingh en Margareta Tomas
Anna Maria Vuijstingh, 16-10-1664, dr. van Jacob Vuijstingh en Merrichjen Thomas
Geertruij Vuijstingh, 31-03-1666, dr. van Johan Vuijstingh en Margrita Thomas
Elisabeth Vuijstingh, 21-01-1668, dr. van Johan Vuijstingh en Margriet Thomas
Elisabeth Vuijstingh, 29-12-1669, dr. van Jan Vuijstingh en Margriet Thomas
Petronella Vuystingh, 01-06-1670, dr. van Johannes Vuystingh en Anna van Huemen
Anthoni Vuijstingh, 31-12-1671, zn. van Jan Vuijstingh en Margrietje Thomas
Adrianus Vuysting, 03-01-1672, zn. van Johannes Vuysting en Anna van Humen
Joannes Vuysting, 26-05-1673, zn. van Johannes Vuysting en Anne van Heumen (Oud-Katholieke Clerezij (later Oud-Katholieke Kerk in Nederland)
Margarita Vuijstinz, 10-11-1678 RK, dr. van Joannes Vuijstinz en Anna N.N.; get. Merritje Jans
Anna Vustingh, 23-03-1697, dr. van Joannes Vustingh en Johanna van Hees; get. Peternella Vuystingh
Anna Maria van IJsendoorn, 04-04-1697, dr. van Hermannus van IJsendoorn en Peternel Vuijsting
Maria de Graef, 29-11-1697, dr. van Valentinus de Graef en Catharina Bruxellensis; get. Maria Vuijstingh
Abraham Vuijsting, 22-06-1698, zn. van Jan Vuijsting en Jannichie van Hees
Cornelis Isendoorn, 15-01-1699, zn. van Hermannus Isendoorn en Peternella Vuijsting

T
Gerrit Janzoon Vuystinck en Marichen Peters, o.tr. Utrecht 19-07-1590
Frans Dirczoon van Schaey en Antonia Jansdr. Vuijsting, o.tr. Utrecht 04-04-1591
Philips Harmanssoon (beroep bruidegom is wapesnijder) en Mechtelt Vuystincks, o.tr. Utrecht 01-06-1603
Adocam Fourninnois en Mechtelt Vuijsting, Utrecht 30-04-1609; Attestatie: Jaarsveld
Jan Cornelissoon Brul en Aeltgen Vuijstinghs, attestatie Utrecht 07-08-1610 om te Jaarsveld te trouwen
Jan Vuysting en Judith Fourmanois, Utrecht 31-01-1613
Jan Jacob ten Nienhuysensoon en Mechtelt Gerrit Vuystincxdochter, Utrecht 30-05-1618
Jan Sacharias de Haenssoon en Henrica Dirck Vuystinxdochter, Utrecht 29-08-1618
Adorain Fourmenoijs en Sophia van Ameromgen, Utrecht 06-06-1622 (Vorige vrouw: Mechteltgen Vuijsting)
Teunis Gerrit Vuystincxsoon en Merrichgen Henrick Toniszoon Bebberichsdochter, Utrecht 24-05-1623
Jan Jan Fredricxsoonsoon en Aeltgen Loduwijck Vuystingsdochter, Utrecht 22-05-1624 (vorige vrouw: Aeltgen Aerts de Leeuw)
Henrick Janssoon van Benningwolde en Janneken Vuysting, Utrecht 16-02-1625
Herman Gerritsoon en Aeltgen Loduwijck Vuystingsdochter, Utrecht 03-02-1627
Beernt Vuystinck en Fennichgen van Allen, Utrecht 29-09-1627
Alexander van Lamsweerd en Eva Vuysting, Utrecht 30-08-1634
Arnoult van Boeckholt en Walburch Dirck Vuystingsdochter, Utrecht 02-05-1635
Peter Vuysting en Cristina de Prins, Utrecht 17-10-1635
Anthonis Vuystingh en Maria Jans van Wijckraid, Utrecht 12-08-1648
Jan Vuijsting en Margarita Thomas, Utrecht 15-10-1661
Jacob Vuijsting * Utrecht en Marijchjen Thomas, Utrecht 11-06-1665
Dirck van Wijck (Attestatie: op de Vaert) en Gerritje Vuijsting, Utrecht 03-12-1667
Johannes Vuystingh en Anna van Heumen, Utrecht 24-04-1669
Cornelis Gerritssz van Hasselt en Maria Lie, 06-09-1670 (vorige man: Jacob Vuisting)
Johannes Vuystingh en Maria Pelt, Utrecht 22-05-1675
Jan Vuijstingh en Cicilia van Nieuwendael, Utrecht 16-04-1679
Gerhardus Vuijstingh en Lijsbeth van Weert, Utrecht 24-04-1689
Hermannus van IJsendoorn en Petronella Vuystingh, Utrecht 13-04-1696
Johannes Vuistingh en Johanna van Hees, Utrecht 28-10-1696
Jan Govertse van Kleef en Johanna Vuijstinck, Utrecht 30-12-1696
Jan Vuisting en Cornelia van Rijn, Utrecht 30-11-1698


DTB Amsterdam: (Vu*stin*)

D
Strijcker, Elisabet 06-10-1633 Oude Kerk NH Strijcker, Dirck Vuisstings, Angita DTB 6, p.381
Beuger, Maria Elisabeth 22-12-1754 Lutherse Kerk EvL Beuger, Jan Vusting, Liesabet DTB 237, p.95(folio 67), nr.7 getuige: Binquebank, Anthon en Neumans, Maria Elisabeth
Vuijsting, Petronella 09-12-1798 Kerk De Star RK Vuijsting, Petrus Beeking, Hendrica DTB 340, p.87(folio 44), nr.9 getuige: Voogt, Henricus en [van] Leeuwen, Pleuntje
Strijcker, Pieter 10-08-1631 Nieuwe Kerk NH Strijcker, Dirck Vuijstingh, Angnieta DTB 41, p.149
van Zegen, Johannes 06-08-1673 Lutherse Kerk EvL van Zegen, Johannes Vuijstingh, Clara DTB 157, p.97
van Seegen, Woutérus 01-07-1676 Nieuwe Kerk NH van Seegen, Johannes Vuijstingh, Clara DTB 44, p.468
Bernie, Margareta 05-06-1685 Nieuwe Kerk NH Bernie, Jacobus Vuijstingh, Elisabeth DTB 45, p.265
Bernie, Anna 17-09-1683 Westerkerk NH Bernie, Jacobus Vuijstingh, Elijsabet DTB 107, p.434
Vuijstingh, Johanna 25-05-1710 Lutherse Kerk EvL Vuijstingh, Jakobus Jooste, Anna DTB 194, p.90, nr.8 getuige: Ditmaar, Jan en Ditmaar, Annetje
Strijcker, Annetgen 05-05-1624 Lutherse Kerk EvL Vuijstingh, Jan niet vermeld DTB 139, p.55
Strijcker, Pieter 21-04-1630 Nieuwe Kerk NH Strijcker, Dirck Vuijstings, Angnietje DTB 41, p.77
Strijcker, Catrijntje 22-03-1635 Oude Kerk NH Strijcker, Dirck Vuijstings, Angnietje DTB 7, p.35

T
Vusting, Margriet Elsebeen 31-08-1725 Love, Mathijs DTB 564, p.145
Vuijsting, Gerrit Jansz 14-07-1590 Pieters, Marritje DTB 405, p.316
Vuijsting, Jakobus 19-07-1709 Jooste, Annetje DTB 544, p.350
Vuijsting, Pietronella 29-04-1791 Boot, Frans DTB 758, p.478
Vuijstingh/Fuschtingh, Clara 12-01-1669 van Seegen, Joannis DTB 493, p.102
Vuijstingh, Dirk Heijnrics 11-08-1601 van Pas, Fransje Willems DTB 762A, p.152
Vuijstingh, Jan 29-05-1621 Jason(s), Maria DTB 426, p.97
Gerbrants, Cornelis 27-10-1702 Ariaans, Grietje DTB 534, p.424 eerdere man Vuijstingh, Jan Janse
Vuijstingh, Jan Jansz 24-05-1687 Ariaans, Grietje DTB 516, p.82
Vuijstingh, Peter 11-10-1635 de Prins, Christina DTB 443, p.533
Vuijstink, Elisabet 21-11-1682 Bernie, Jacobus DTB 510, p.506

B
kind van Vusting, Jan 01-07-1714 Karthuizer Kerkhof DTB 1172, p.28vo en p.29
Palm, Maria Huisvrouw van Vusting, Jan 07-07-1729 Karthuizer Kerkhof DTB 1175, p.59vo en p.60
kind van Vuijstin, Jan Janssen 16-05-1688 Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof DTB 1251, p.80 en p.81
Vuijsting, Anna 04-07-1713 Noorder Kerk en Kerkhof DTB 1080, p.156vo en p.157
Vuijsting, Jacobus 07-06-1687 Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof DTB 1229, p.10 en p.11
kind van Vuijsting, Jacobus 23-01-1712 Noorder Kerk en Kerkhof DTB 1080, p.151vo en p.152
Vuijstingh, Clara 07-02-1711 Oude Kerk DTB 1048, p.48vo en p.49

Terug naar begin

Link naar overige parentelen

Surname Index

Links

Contact information

Index van Achternamen

  1. van Ber(c)k
  2. de Vree
  3. Vuijsting(h) / Vuisting(h) / Vuysting(h)

Terug naar begin

Updated: 04 April 1999

This is an Antenna logo website