Parenteel Abell (vanaf ca. 1794)

bron: De Indische Navorscher (Nieuw) 5(3),117 (1992) "Gegevens voor de samenstelling van een genealogie van de familie Abell" door P.A. Christiaans en L.M. Janssen

Alleen Tak D (Abell-Deleau) zijn bloedverwanten van proband 1.Bussenius in Nederlands Indië: (bron: RoosjeRoos)

20-10-1911 Bussenius Anna Martha kind
27-05-1912 Bussenius Maria overledene
13-09-1913 Bussenius Frits kind
18-06-1915 Bussenius Frans kind
10-03-1917 Bussenius Louisa kind
02-06-1919 Bussenius Walther kind
14-10-1933 Bussenius Rudy overledene
25-11-1940 Bussenius Anna Martha moeder overledene


Bussenius in Nationaal Archief: (bron: BS)

Martin Friedrich Wilhelm Bussenius, Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 Boek: Algemeen Depot der Landmacht no 33 - 1829 Archief NL-HaNA 2.13.09 Registratienummer 644 Aktenummer 21024, 's-Gravenhage 1829
Julius August Richard Bussenius, soldaat Militairen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813 Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 64, folionummer: 148 Huzaar No.385 Aangenomen 17-06-1807 tot 17-10-1813, 17 jaar, Saltzgitter, Hanover "Den 15 Octob. 1807 wegens dieverij met een brievje van ontslag weggezonden."
2.01.15 Inventaris van de stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten van officieren, onderofficieren en minderen der Landmacht, ca. 1795-1813 CAVALERIE inv.nr.64 1ste Regiment Dragonders 1805 - 1807
Julius August Richard Bussenius, soldaat Stamboeken van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht 1795-1813 Archief NL-HaNA 2.01.16/2.01.15 Registratienummer nt00239, 's-Gravenhage 1813
Julien Bussenius (1822: Als deserteur afgevoerd) Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 Boek Depotbataljon voor de Koloni‰n no 33 - 1820-1822 Archief NL-HaNA 2.13.09 Registratienummer 695 Aktenummer 12476, 's-Gravenhage 1820

inv.nr. 2.05.189 Hoge Commisariaat van Nederland in Indonesië
2872 Bussenius, L.M.W, 1939 - 1950 (Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025)

inv.nr. 2.19.219 Stichting Pelita 1947-2010
2987 Gommers-Bussenius, L. 10-03-1917 = Louisa * Soerabaja (RANI 1918 p.107)
9455 Bussenius,F,18-06-1915 = Frans * Soerabaja (RANI 1917 p.232)

CBG Familieadvertenties: BUSENIUS

Busenius Robert 23-06-1934 & Pauline Elisabeth Höhfeld
Busenius E. 23-10-1957 & M. Frisart, zn. van A. Frisart & M. Frisart-van Manen
Busenius S.E. 11-04-1959 & P.J.M.A. Koers
Busenius Erna 04-01-1967 & José Maria Montanes Costa
Familiedrukwerk BUSSENIUS Registratiecode: VFDRNL008315


Anna BUSSENIUS, bevolkingsregister Eindhoven 1929


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

De volgende personen hebben bijgedragen aan deze parenteel:

Henny & Andy de Leau

email: A.deLeau@felixverf.nl
tel. 043-3440150

Updated: 07 Mei 2001

This is an Antenna logo website