Parenteel Bonnet, Frankrijk, Nederland (vanaf ca. 1660)


zie: Genalogie Bonnet 1, Leiden
zie: Genalogie Bonnet 2, Leiden
zie: Origine du patronyme Bonnet
zie: DTB Leiden
zie: Navorscher Jrg.37 1887 p.128-129
zie: www.dominees.nl: ds. P. Bonnet (Paulus)
Tiel-Ingen: 01 ds. P. Bonnet (Paulus) 28-07-1748 kandidaat Utrecht 18-06-1749 Amersfoort 01
Amersfoort: 01 ds. P. Bonnet (Paulus) (vac. Rees) 01-06-1749 Ingen 20-05-1753
Groningen: 01 03-10-1752 P. Bonnet Amersfoort
Middelburg: 01 ds. P. Bonnet (Paulus) (vac. Huijgens) 03-06-1753 Amersfoort 24-07-1757 Rotterdam 01
Rotterdam: 02 ds. P. Bonnet (Paulus) 07-08-1757 Middelburg 22-04-1800 emeritus 00 02 16-05-1757 P. Bonnet Middelburg
ds. G. Bonnet (Gisbertus, Gijsbertus)
Amersfoort: 03 ds. G. Bonnet (Gisbertus) (vac. Bonnet) 30-12-1753 kandidaat 06-06-1756 Rotterdam 02
's Gravenhage: 02 ds. G. Bonnet (Gijsbertus) 08-01-1758 Rotterdam 14-01-1761 Universiteit Utrecht
Rotterdam: Beroepen vacature 1755 (vac. Ten Dam/Velingius): 02 11-04-1756 G. Bonnet Amersfoort 02 ds. G. Bonnet (Gisbertus) 20-06-1756 Amersfoort 25-12-1757 Gravenhage 02
ds. G.W.J. Bonnet (Gijsbert Weyer Jan)
Zuilen-Utrecht: 01 ds. G.W.J. Bonnet (Gijsbert Weyer Jan) 05-06-1791 kandidaat 24-03-1793 Maasland 01
Delft-Maasland: 02 10-01-1793 G.W.J. Bonnet Zuilen 02 ds. G.W.J. Bonnet (Gijsbert Weyer Jan) 07-04-1793 Zuilen 16-07-1797 Wijk bij Duurstede 03
Alphen a/d Rijn - Woubrugge: Beroepen vacature 1797: 01 ??-04-1797 G.W.J. Bonnet Maasland
Woerden: Beroepen vacature 1793: 02 12-08-1794 G.W.J. Bonnet Maasland > afgekeurd
Zeist-Wijk bij Duurstede HG: 02 ds. G.W.J. Bonnet (Gijsbert Weyer Jan) (vac. Ockerse) 30-07-1797 Maasland 06-07-1800 Rotterdam 02
Hoorn-Enkhuizen: 03 30-08-1797 G.W.J. Bonnet Wijk bij Duurstede (na loting)
Rotterdam: 01 ds. G.W.J. Bonnet (Gijsbert Weyer Jan) 20-07-1800 Wijk bij Duurstede 15-01-1807 overleden 00
ds. A.A.C. Bonnet (Arnoldus Adrianus Cornelis)
Doorn-Woudenberg-Leersum: 01 A.A.C. Bonnet (Arnoldus Adrianus Cornelis) 05-09-1824 kandidaat 25-10-1829 Maassluis 01
Maassluis: 01 ds. A.A.C. Bonnet (Arnoldus Adrianus Cornelis) 15-11-1829 Leersum 02-03-1837 emeritus 00
Amersfoort: 01 ds. A.A.C. Bonnet (Arnoldus Adrianus Cornelis) 02-05-1841 emeritus Maassluis 30-05-1847 emeritus 00
(* ca. 1799 † Utrecht 08-03-1875)
Navorscher Jrg.34 1884 p.375
Bonnet—Versteeg. Wie waren de ouders van Marcus B., kameraar van den Lekdijk-Bovendams en kerkmeester te Vreeswijk, alwaar hij 7 Jan. 1762 begraven werd, en van zijne vrouw Maria Versteeg, begr. ald. 30 Sept. 1742.

Navorscher Jrg.37 1887 p.559
Bonnet. Mijn (evenals ik) te Calais als vreemdeling verkeerende vriend Cesar Bonnet behoort met zijn ouden vader tot de nakomelingen der oude Walen-protestanten van den Franschen Olijf berg (te Tenteignies, bij Doornik). Zijn broeder was predikant bij de vrije Fransche-kerk. te Brussel.

Navorscher Jrg.37 1887 p.128-129

Bonnet. Volg. eene oude geneal. is Hans Bartels Bonnet om des geloofswil uit Frankrijk naar Hamburg gevlucht, vanwaar hij zich wilde begeven naar zijn reeds vroeger gevluchten broeder in Engeland, toen hij op de Zuiderzee door een storm werd overvallen en genoodzaakt was de zeehaven Naarden binnen te loopen. Hij bleef te dier stede en richtte daar eene Cassa-fabriek met bloemen op. Vijfmalen huwde hij: 1° te Hamburg Neeltje Teurva z. k. 2e te Naarden 1628 Aafje Gijsberts j. dr. ald. † 1633 bij wie alleen Magdalena B. tr. 1666 Jan Klomp, 3° ald. 1635 Hendrika Gijsbertsdr Tuijre † ald. 30 Jan. 1652 bij wie één zn Bartel tr. 1673 Niesje Cornelisse (hunne zonen waren (Gijsbert burgemr ald., Tijmen tr. 1711 Elisabeth Hartsenburg, Dirk en Hendrik), 4° 1652 Clasina Teunis † 1656 bij wie Anthony tr. 1676 Heiltje Dirks z. k., 5° 27 Oct.1657 Deliana Dirks wed. Jan Jacobsz. Ruizendaal z. k.. Tot zóóver deze geneal. waaruit blijkt dat eerst ná 1700 verspreiding dezer familie buiten Naarden kon plaats hebben. Vóór dien tijd vindt men echter elders reeds den naam Bonnet; zoodat de vraag rijst of er twee familiën van dien naam bestonden ? Beiden uit Frankrijk ? Daarhenen wijst toch de naam. Anna en Raphel Maria B. (zusters) woonden in 1695 te Rotterdam. Aaltje B. 1730 te Meteren (Tielerwaard), alwaar tr. 23 Mei 1759 m. attie van Nieuwkerk Ludovicus Henricus B. m. Maria Agneta Kuipers. Meeus Jansen B. ged. Zutfen 15 Juni 1749 zn v. Berend en Hendrika Meeuws, waarschl. voorouders der Her. Bib. 1875 bl. 216 genoemde Anna Gerardine B. uit Zutfen geh. te Hörstgen 21 Juni 1793 m. Johan Hendrik v. Ewijck uit Utrecht (geb. 18 Febr. 1770 † 1830, zoon van Mr. Floris bij Johanna Maria Craeijvanger; Vorsterman v. Oijen in zijn Aanz. Wapenb. verzwijgt dit huw.). Geen dezer wordt dan ook in die geneal. genoemd. Ook te Wageningen kwam de naam voor. Tot welk geslacht behoort de Nav. XXXIV, 375 genoemde Marcus B.?


zie

Oudste huwelijk in DTB Leiden:
Pierre de Bonnet , , Bonduy , wolkammer x Jenne Pieters , , Leyden Leiden ondertrouw 30-05-1613 NH folio G-252; Getuigen bruidegom: Daniel Pieter bekende - Passchier Zegaer bekende - Getuigen bruid: Jaecquemyne Delsan moeder - Cathelyne de Bonnet toeksczr -
Noé de Bonnet , , Leyden? x Aeltgen Pieters van der Maes , , Delff Leiden ondertrouw 08-11-1622 NH folio I-150v

zie DBNL: Gisbertus Bonnet geboren: 23 september 1723 te Naarden overleden: 3 februari 1805 te Utrecht

bron: Geneanet
Marcus BONNET, begraven voor 4 mei 1754, Utrecht, Utrecht, Nederland , kameraar van de Lekdijk bovendams en ontvanger van de domeintol aan de Vaart.
Gehuwd met Maria VERSTEEGH, begraven voor 1743, en hun kinderen:
Catharina BONNET, gedoopt voor 1723. Gehuwd op 27 september 1743, Utrecht, Utrecht, Nederland, met Willem KUIJPER, begraven na 18 mei 1786, Utrecht, Utrecht, Nederland , procureur geregte van Utregt (1743); wijnkoper (1763); secretaris van Corthoef en Ankeveen en exploicteur van de staten, ...
zie archief Utrecht
14-07-1743 Aktenummer: 75 Inventarisnummer: U162a024 Verklaring dat hy zyn trouwbeloften, gedaan aan Catharina Bonnet, dochter van Marcus Bonnet en † Maria Versteegh, zal nakomen
Verklaarder: Willem Kuyper, procureur geregte van Utregt
Jan Justus BONNET, gedoopt voor 1731, capitain luitenant (1763). Gehuwd voor 1751 met Sibilla BREKEVELT, en hun kinderen:
Justina BONNET, gedoopt circa 1751.
Cornelis Henricus BONNET, begraven voor 1761, cornet.
Amarantha BONNET.

NL1923 p.39
Bonnet (XL, 386). Blijkens het lidmatenboek der Ned. Herv. Gemte te Vreeswijk kwamen te Vreeswijk 8 Juli 1720 Marcus Bonnet van Utrecht, 28 Nov. 1720 Maria Versteeg, huisvrouw van den Heer Bonnet, uit den Haag. In Juli 1737 worden beiden vermeld onder de lidmaten. Bij de vrouw staat vermeld "obiit” zonder jaartal. Bij den man "obiit 1751”. Uit hun huwelijk werden te Vreeswijk 7 kinderen gedoopt: w.o. Catrina, ged. 26 Maart 1723. Te Utrecht ondertrouwden 8 Dec. 1720 Marcus Bonnet en Maria Verstegen, getrouwd 22 Dec. d.a.v. in de Catharinakerk met gesloten deuren. Naar hun doop is tusschen 1680 en 1705 vergeefs gezocht. De lidmatenboeken der Gereformeerde Kerk te Utrecht en ‘s-Hage zullen dus nadere aanwijzing moeten geven omtrent beider geboorteplaats.

NL1923 p.204-205
Bonnet. (XL 386, XLI, 39). Omtrent de afstamming dezer familie vond ik eenige uitvoerige aanteekeningen in het trouw- en doopboek der Waalsche Kerk te Nijmegen. Aldaar vond ik: "Il y a promesse de mariage entre le sieur Daniel Bonnet, natif de la ville de Courtaison dans la principauté d’Orange, lecteur et chantre en la présente église de Nimègue d’une part et demoiselle Catherine de Berdt habitante de la prescrite ville de Nimègue d’autre. 1re annonce a été publiée le 4 Juin 1684 style n. et le mariage a esté bénit à Leyde le 28 Juin 1684.” Uit dit huwelijk vond ik gedoopt te Nijmegen: "28 Juin 1686 style vieux, Louis Henri, né le 23 Juin 1686 a esté présenté au Saint Baptème par le dit Bonnet père et demoiselle Gradiine Harnen veuve de Marc de Berdt, mère de la dite Catherine de Berdt son epouse.” b. Susanne, geb./ged. 11/16 Febr. 1687. c. Marc, geb./ged. 29 April/1 Mei 1688. d. Daniel, geb./ged. 27/29 Dec. 1689. Deze was cadet onder den majoor Dudenberg en huwde geref. Nijmegen 26 Oct. 1711 met Gudia Arents, waaruit aldaar 8 kinderen gedoopt werden. Daniel Bonnet Sr. had waarschijnlijk een broer. Wanneer men de namen hunner kinderen vergelijkt, wordt dit zeer waarschijnlijk. Zijne huwelijksinschrijving luidt: "Alexandre Bonnet, lecteur et chantre de l’église Wallonne de cette ville, fils légitime et naturel de feu Louis Bonnet, lecteur et chantre de l’église de Courtaison dans la principauté d’Orange, et dem.lle Susanne Serre, ses père et mère, d’une part et dem.lle Gertruy Noot, fille légitime et naturelle de sieur Guillaume Noot et demlle Marguerite Pigeoo, ses père et mère, habitante de la présente ville de Nimègue d’autre part. . . . le mariage a esté bénit à Nerbos (Neerbosch) le 12 Mars 1693.” Hieruit werd gereformeerd ged. : a. Louise, ged. 20 Dec. 1693, getuige Daniel Bonnet en Marg. Pigeoo, daarna weder Waalsch gedoopt: b. Jean Louis, geb./ged. 16/18 Maart 1696, c. Guillaume, geb./ged. 10/11 October 1699, d. Susanne, geb./ged. 21/23 December 1703, en ten slotte weder gereformeerd: c. Johanna Margaretha, ged. 13 Januari 1713. In het lidmatenboek der Gereformeerde Kerk te Nijmegen vond ik aangenomen als lidmaten op belijdenis, op : 20 Dec. 1713, Daniel Bonnet, 7 April 1708, Marcus Bonnet. Deze laatste vertrok met att. naar Utrecht 24 Aug. 1710, waaruit we mogen besluiten dat hij identiek is met Marcus Bonnet, gehuwd met Maria Versteeg en deze dus een zoon is van Daniel Bonnet en Catharina de Berdt, te meer daar bij Marcus Bonnet als woonplaats staat opgegeven "Koornmarkt” zijnde dit ook de woonplaats geweest van Daniel Bonnet en Cath. de Berdt.

Bonnet, Gijsbert Weijer Jan ... Deel 4, 204

Adriaan Cornelis Bonnet x NN
Dirk Bonnet x Heijlie Ottos van Leeuwen 1695-
T.F. Bonnet x NN

zie Naamlys van Boere bannelinge gedurende anglo-Boere Oorlog
BONNET HERMANUS JOHANNES
BONNET WESSELS HENDRICK
Hartsenberg Johan Hendrik
Hartzenberg Johan Hendrik
Hartzenburg Johannes Lodewikus
Hartzenburg William Hendrick
Hartzenburg Johannes Hendrik


CBG JB1982 p.151
2. Maria Wilhelmina van Heel, ged. Rotterdam 22 mei 1741, t ?, tr. Rotterdam Stadhuis 2 dec. 1770 Hendrik Bonnet, ged. Amsterdam Westerkerk 4 nov. 1742, chirurgijn te Bleiswuk, t na (niet aldaar) 28 april 1778, zn. van Bartel, opzichter van de toezienders ter recherche en deurwaarder van de Gemeene Landsmiddelen te Rotterdam, en Metje Cornelis.
28-4-1778: Testament Bartel Bonnet, opzichter van de toezienders ter Recherche en deurwaarder Gemene Landsmiddelen over Rotterdam, weduwnaar van Metje Cornelis, o.a. legitieme portie voor zoon Hendrik (NAR nr. 3281).

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Bonnet
  2. Prümers
  3. Wesseling

Terug naar begin

Updated: 06 February 2011

This is an Antenna logo website