I. Petrus Joannes CLAES (CLAESSENS), geb. tussen 1610 en 1620, tr.kerk (rooms katholiek) Hamont (B) 15.2.1643 Christina BALLINCX, begr. Hamont (B) 14.1.1653 (acht dagen na doop zesde kind).
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 18.11.1643 (als Claes), volgt IIa.
2. Maria CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 27.6.1645, begr. Hamont (B) 8.2.1684.
3. Margaretha CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 12.5.1647, begr. Hamont (B) 10.2.1690, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 11.8.1674 Mathias BUL, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 14.7.1649.
4. Theodorus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 30.3.1649 volgt IIb.
5. Joannes CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 21.2.1651, volgt IIc.
6. Adrianus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 6.1.1653, volgt IId.

IIa. Nicolaas BALLINCX (zn. van I), ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 18.11.1643 (als Claes), begr. Hamont (B) 2.1.1702,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 7.1.1688 Anna TRUIJEN (ook
Fruijen), ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 9.2.1659, begr. Hamont (B) 26.12.1724, dr. van Joannes Truijen en Heijlwigis (Ida ?) N..
Uit dit huwelijk:
1. Christina BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 12.2.1688, begr. Hamont (B) 28.9.1733.
2. Elisabeth BALLINCX, ged. Hamont (B) 23.3.1691 (als Claes), begr. Hamont (B) 20.8.1769, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 14.1.1717 Jacobus Theodorus FIJEN, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 25.8.1696, Burgemeester Stad Hamont
(1719, 1729, 1736, 1741, 1747, 1758, 1786. Koopt in 1734
met Hubertus Simons een steenoven in het Varkenbos bij Hamont voor vier gulden), begr. Hamont (B) 27.12.1787, zn. van Adrianus Fijen, Burgemeester Stad Hamont, en Elisabeth
Hollen.
3. Petronella BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 17.4.1694, begr. Hamont (B) 8.1.1758, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 12.1.1722 MichaČl SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 29.3.1687 (als MichaČl Michiels), begr. Hamont (B) 12.3.1765, zn. van Theodorus Michiels en Maria Spaes.
4. Henricus BALLINCKX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 9.11.1698, volgt IIIa.

IIb. Theodorus CLAES (zn. van I), ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 30.3.1649, begr. Hamont (B) 3.10.1702, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 7.1.1687 Maria RIJCKEN, ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 12.11.1643, begr. Hamont (B)(?) 24.3.1694 (als Maria
Roeckers ?), dr. van Laurentius Rijcken, Gezworene Hamont 1656,
1657, en Margaretha Claes.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 20.9.1687,
volgt IIIb.
2. Helena CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 7.10.1689,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 20.4.1709 Egidius
PEETERS.
3. Michael CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 23.7.1692.

IIc. Joannes CLAES (zn. van I), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
21.2.1651, begr. Hamont (B) 4.1.1709, tr.kerk(rooms katholiek)
Hamont (B) 18.1.1683 Maria BUL, ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 11.11.1653, dr. van Arnoldis Bul en Joanna Janssen.
Uit dit huwelijk:
1. Christina BALLINX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
12.3.1684.
2. Johanna CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 28.10.1686.
3. Petrus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 24.3.1689.

IId. Adrianus CLAES (zn. van I), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
6.1.1653, begr. Hamont (B) 28.5.1716, tr.kerk(rooms katholiek)(1) Hamont (B) 7.1.1683 Elisabeth WINCKELS,
ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 17.9.1656, begr. Hamont (B)
28.8.1702.
Uit dit huwelijk:
1. Christina CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 29.9.1687
begr. Hamont (B) 17.8.1715 (7 dagen na de doop van haar
eerste kind Elisabeth), tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B)
30.4.1714 Engelbertus EIJCKEN, ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 19.6.1693, zn. van Petrus Eijcken, Gezworene Den Haert,
en Anna Hermans.
2. Cornelius CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 15.3.1690
volgt IIIc.
3. Maria CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 17.8.1692,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 29.1.1720 Renerius
ROBERTS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 7.4.1686, zn. van
Henricus Robrechts (Robbers) en Christina Bosch.
4. Petrus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 24.3.1695,
volgt IIId.
5. Joannes BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
24.10.1698.

Adrianus Claes, tr.(2) Catharina HESEMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 2.9.1708.

IIIa. Henricus BALLINCKX (zn. van IIa), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 9.11.1698, Gezworene Coleneijnde (1768), begr. Hamont (B)
2.10.1750, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 10.1.1723
Henrica EIJCKEN, begr. Hamont (B) 2.8.1784, dr. van Guilielmus
Eijcken (?), Burgemeester Stad Hamont, en Joanna Bartels (?).
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
21.3.1729, volgt IVa.
2. Guilielmus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
14.6.1731, volgt IVb.
3. Petrus BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 26.1.1733
begr. Hamont (B) 23.12.1750.
4. Adrianus BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
30.5.1735.
(jong overleden)
5. Theodorus BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
3.5.1737.
6. Joannes BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 6.9.1739
Burgemeester Hamont (1781).
7. Ludovinus BALLINCKS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
17.12.1741, volgt IVc.
8. Joanna BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 28.7.1744
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 12.1.1774 Josephus
JOOSTEN.
9. Adrianus BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
7.9.1746, volgt IVd.
10. Christina BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
13.3.1750.

IIIb. Petrus CLAES (zn. van IIb), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
20.9.1687, Gezworene Den Haert, begr. Hamont (B) 21.6.1756,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 4.3.1713 Anna BULL,
ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 6.4.1687, begr. Hamont (B)
15.4.1773, dr. van MichaČl Bull, Gezworene Den Haert 1692, en
Catharina Stevens.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
20.10.1714, overl. na 20.7.1745.
2. Petrus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 18.8.1716,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 21.1.1744 Maria Anna
SPAES, ged. Hamont (B) 16.9.1721, dr. van Lambertus Spaes
en Maria Rijcken.
3. MichaČl CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 26.11.1718,
volgt IVe.
4. Joannes CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 12.2.1722,
volgt IVf.
5. Helena CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 1.8.1724.
6. Antonius CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 23.9.1727,
volgt IVg.
7. Maria CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 21.6.1730,
begr. Hamont (B) 5.6.1778, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont
(B) 6.2.1753 Henricus WINCKELS, ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 29.9.1726, begr. Hamont (B) 23.11.1782, zn. van
Michael Cornelius Winckels en Aldegondis Swillen.
8. Christina CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 24.9.1733
begr. Hamont (B) 28.9.1733.
9. Christina CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 30.9.1735
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 19.1.1762 Christianus
WOUTERS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 19.10.1732, zn.
van Leonardus Wouters, Gezworene, en Maria Robreghts.

IIIc. Cornelius CLAES (zn. van IId), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
15.3.1690, begr. Hamont (B) 12.5.1742, tr.kerk(rooms katholiek)
Hamont (B) 29.10.1720 Henrica BUL, ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 10.9.1690, begr. Hamont (B) 27.4.1742, dr. van MichaČl
Bull, Gezworene Den Haert 1692, en Catharina Stevens.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 17.5.1723,
begr. Hamont (B) 1.6.1785, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont
(B) 1.6.1745 Margaretha EVERS.
2. Catharina CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 1.6.1726,
overl. na 1796, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B)
14.1.1753 Mathias EVERS, geb. ca. 1724, Landbouwer, overl.
na 1796.
3. Petrus Nicolaas CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
19.11.1729, volgt IVh.
4. Elisabeth CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
22.10.1732, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 8.4.1758
Matheus GOOSENS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 24.1.1733
zn. van Cornelius Goosens en Catharina Struijckx.

IIId. Petrus CLAES (zn. van IId), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
24.3.1695, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 20.1.1733
Catharina EVERS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 24.3.1707,
dr. van Petrus Evers en Elisabeth Bernaerts.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Christina CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
14.9.1735.

IVa. Nicolaas BALLINCX (zn. van IIIa), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 21.3.1729, Burgemeester Hamont (1781), tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) en Budel 17.6.1759 Maria Barbara IVEN
(EIVEN), begr. Hamont (B) 13.2.1787.
Uit dit huwelijk:
1. HenriČtte BALLINGS, geb. ca. 1760, overl. na 1796.
2. Helena BALLINGS, geb. ca. 1764, overl. na 1796.
3. Joanna Maria BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
4.1.1766, overl. na 1796.
4. Henricus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
22.10.1768, Burgemeester Hamont (1790), overl. na 1796,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 17.1.1786 Petronella
SPAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 2.11.1763, dr. van
Theodorus Spaes, Burgemeester Stad Hamont, en Anna
Catharina Laukens.
5. Hubertus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
13.5.1772, overl. Hamont (B) 7.6.1826.
6. Wilhelm BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
21.12.1779, tr.(burg.stand) Hamont (B) 18.1.1806 Francisca
FEIJEN, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 4.10.1785, dr. van
Jacobus Fijen, Koopman (Teut) Burgemeester, en Johanna
Margaritha Simons.

IVb. Guilielmus BALLINGS (zn. van IIIa), ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 14.6.1731, Gezworene Coleneijnde (1768) ,
landbouwer., overl. Hamont (B) 3..1806, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 11.1.1757 Maria WOUTERS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 27.8.1735, overl. na 1796, dr. van
Leonardus Wouters, Gezworene, en Maria Robreghts.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
23.2.1761, volgt Va.
2. Maria BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 11.11.1764
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 18.1.1791 Joannes
RIJCKEN, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 10.11.1763,
Gezworene het Coleneynde 1792, overl. voor 1820, zn. van
Henricus Rijcken, Landbouwer, en Gertrudis de Greef.
3. Adrianus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
18.12.1767, volgt Vb.
4. Petrus Jacobus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
17.9.1769.

IVc. Ludovinus BALLINCKS (zn. van IIIa), ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 17.12.1741, Landbouwer, Gezworene (Den Haert 1775,
1794), overl. Hamont (B) 22.12.1807, tr.kerk(rooms katholiek)
Hamont (B) 7.1.1766 Maria Catharina BULL, ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 6.10.1744, Akkerbouwster, overl. Hamont (B)
30.3.1816, dr. van Antonius Bul, rk, en Joanna Maria Cuppens.
Uit dit huwelijk:
1. Henrica BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
30.4.1768, overl. na 1796.
2. Antonius BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
14.4.1770, overl. Bree (B) 21.3.1822, tr.kerk(rooms katholiek) Bree (B) 11.3.1800 Maria Sophia BRAEKERS, geb.
Beeck (B) 1773, dr. van Bartholomeus Braekers en Maria
Agnes Janssen.
In de woning van haar oom en tante werd zij in de nacht
van 3 op 4 april 1786 overvallen door de roversbende
"De Bokkerijders". De daders werden door Drossaerd
Clerckx opgepakt, met martelingen tot bekentenis
gedwongen en opgehangen. (literatuur: Julius Melchior,
De Bokkerijders, 1919)
3. Wilhelm BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
29.3.1772, begr. Hamont (B) 31.5.1773.
4. Johanna Maria BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
9.4.1773, overl. na 1796.
5. Henricus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
7.9.1775, begr. Hamont (B) 9.3.1776.
6. Adrianus Louis BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
10.3.1777, volgt Vc.
7. Anna Elizabeth BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
7.3.1780, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 18.1.1808
Arnold BOOGAERTS.
8. Henricus BALLINGS, ged. Hamont (B) 19.5.1782.
9. Joannes BALLINGS, ged. Hamont (B) 29.11.1786.

IVd. Adrianus BALLINCX (zn. van IIIa), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 7.9.1746, Landbouwer, Gezworene (het Coleneijnde 1788)
woonde Dillishoek, overl. Hamont (B) 1..1794, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 9.1.1776 Maria Christina CLAES,
ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 11.4.1755, dr. van MichaČl
Claes, Gezworene Den Haert, en Catharina Jacobs Aerts.
Uit dit huwelijk:
1. Henrica BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
28.3.1777, begr. Hamont (B) 14.8.1777.
2. Henrica BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
20.5.1778, overl. na 1796.
3. Catharina BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
21.9.1779, overl. na 1796.
4. Anna Maria BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
21.10.1781.
5. Henricus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
30.9.1784.
6. Dorothea BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
11.11.1785, begr. Hamont (B) 9.2.1786.
7. Jacoba BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 19.4.1787
8. Dorothea BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
31.10.1788.
9. Anna Elizabeth BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
1.5.1790.
10. Michael BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
27.5.1791, begr. Hamont (B) 30.11.1792.
11. Michael BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
2.12.1794, begr. Hamont (B) 5.12.1794.

IVe. MichaČl CLAES (zn. van IIIb), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
26.11.1718, Gezworene Den Haert (1755, 1763, 1773),
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 20.7.1745 Catharina Jacobs
AERTS, dr. van Judocus Jacobs (?) en Catharina Hendrickx Laenen
(?).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 7.4.1746
(jong overleden)
2. Josephus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 19.10.1747
volgt Vd.
3. Joannes CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 31.12.1748.
4. Anna Maria CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
30.3.1750.
(jong overleden)
5. Petrus Joannes CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
16.10.1751.
(jong overleden)
6. Petrus Joannes CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
28.8.1753, volgt Ve.
7. Maria Christina CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
11.4.1755, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 9.1.1776
Adrianus BALLINCX, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
7.9.1746, Landbouwer, Gezworene (het Coleneijnde 1788)
woonde Dillishoek, overl. Hamont (B) 1..1794, zn. van
Henricus Ballinckx, Gezworene Coleneijnde (1768), en
Henrica Eijcken.
8. Theodorus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
11.10.1756.
9. Maria Josepha CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
28.3.1759, overl. Hamont (B) na 1822, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 8.7.1783 Leonardus BALLINGS,
ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 23.2.1761, Landbouwer,
overl. Hamont (B) na 1822, zn. van Guilielmus Ballings,
Gezworene Coleneijnde (1768), en Maria Wouters.
10. Anna Maria CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
30.11.1760, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 28.7.1795
Jacobus UNERS.

IVf. Joannes CLAES (zn. van IIIb), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
12.2.1722, Burgemeester Stad Hamont (1773, 1778, 1785),
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 4.2.1759 Jacoba SMEETS.
Uit dit huwelijk:
1. Gertrudis CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 9.3.1760.
2. Petrus Joannes CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
19.11.1762, overl. na 1796.
3. Catharina Gertrudis CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
25.5.1765, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 19.7.1785
Henricus FIJEN, ged.(rooms katholiek) Budel 17.2.1757, zn.
van Joannes Fijen en Anna Henrica Eijcken.

IVg. Antonius CLAES (zn. van IIIb), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
23.9.1727, begr. Hamont (B) 1.4.1794, tr.kerk(rooms katholiek)
Hamont (B) 7.1.1766 Elisabeth FEIJEN, ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 16.12.1729, Akkerbouwster (aan de Bosstraet), overl.
na 1796, dr. van Jacobus Theodorus Fijen, Burgemeester Stad
Hamont, en Elisabeth Ballincx.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Elisabeth CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
2.11.1767.
2. Petronella CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
27.4.1769, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 20.1.1795
Adrianus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
18.12.1767, zn. van Guilielmus Ballings, Gezworene
Coleneijnde (1768), en Maria Wouters.

IVh. Petrus Nicolaas CLAES (zn. van IIIc), ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 19.11.1729, begr. Hamont (B) 3.10.1787,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 11.5.1760 Petronella
DIRICKS, Landbouwster, overl. na 1796.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 1.7.1761,
volgt Vf.
2. Joannes CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 22.7.1764,
volgt Vg.
3. Henricus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 20.7.1766,
overl. na 1796.
4. Adriaan CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 5.5.1769.
5. Jacobus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 11.4.1772,
overl. na 1796.
6. Wilhelmus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 26.6.1774
overl. na 1796.

Va. Leonardus BALLINGS (zn. van IVb), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 23.2.1761, Landbouwer, overl. Hamont (B) na 1822,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 8.7.1783 Maria Josepha
CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 28.3.1759, overl.
Hamont (B) na 1822, dr. van MichaČl Claes, Gezworene Den Haert,
en Catharina Jacobs Aerts.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelm BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 1.7.1784
Koopman, Gemeentesecretaris (Hamont 1813-1833), overl.
Hamont (B) 7.12.1833, tr.(burg.stand) Hamont (B) 28.4.1821
Maria DIJCKMANS.
2. Michael BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
7.12.1785, volgt VIa.
3. Theodorus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
12.5.1785, volgt VIb.
4. Jacobus BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
17.11.1788, volgt VIc.
5. Maria Catharina BALLINGS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
6.4.1792, tr.(burg.stand) Hamont (B) 26.4.1830 Henricus
FEIJEN, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 23.10.1790, zn.
van Jacobus Fijen, Koopman (Teut) Burgemeester, en Johanna
Margaritha Simons.

Vb. Adrianus BALLINGS (zn. van IVb), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 18.12.1767, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 20.1.1795
Petronella CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 27.4.1769,
dr. van Antonius Claes en Elisabeth Feijen, Akkerbouwster.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth BALLINGS, geb. Hamont (B) 22.5.1804, overl.
Hamont (B) 22.9.1878, tr.(burg.stand) Hamont (B) 21.7.1825
Michiel FEIJEN, geb. Hamont (B) 23.9.1799, overl. Hamont
(B) 13.9.1896, zn. van Henricus Fijen en Catharina
Gertrudis Claes.

Vc. Adrianus Louis BALLINGS (zn. van IVc), ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 10.3.1777, Koopman (Teut), Rentenier Schepen Stad
Hamont, overl. Hamont (B) 18.12.1825, tr.kerk(rooms katholiek)
Hamont (B) 6.10.1806 Anna Maria FEIJEN (gedoopt als Fijen),
ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 20.2.1780, Akkerbouwster,
Rentenierster, overl. Hamont (B) 20.1.1857, dr. van Jacobus
Fijen, Koopman (Teut) Burgemeester, en Johanna Margaritha
Simons.
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus BALLINGS, geb. Hamont (B) 22.10.1808, Priester,
overl. Hamont (B) 5.12.1879.
2. Elisabeth BALLINGS, geb. Hamont (B) 4.10.1811, Reverente
Mere Marguerite (Baviere, Luik), overl. Luik (B) 21.11.1901
3. Petrus Jacobus BALLINGS, geb. Hamont (B) 29.6.1813, volgt
VId.
4. Joannes BALLINGS, geb. Hamont (B) 4.5.1821, volgt VIe.

Vd. Josephus CLAES (zn. van IVe), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
19.10.1747, Landbouwer, Gezworene (Den Haert 1783), overl.
Hamont (B) 21.2.1831, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B)
13.1.1784 Maria Anna EIJCKEN, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
16.2.1761, overl. na 1844, dr. van Henricus Eijcken, Brouwer,
Koopman (Teut), en Maria Spaes.
(Woonden in het buiten de Stadswallen gelegen herberg annex
brouwerij "De Posthoorn" Dit pand werd in 1853 door de
familie Eijcken verkocht aan Hendrik Jan Spaes (1813-1879)
die er de basis legde voor de kaarsenfabriekn nu
Fa.Spaas-Cotton. Embleem: een Posthoorn...)
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Michiel CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
4.12.1787, Burgemeester Hamont 1843-1860 en Teut in de
compagnie met zijn neven Jacobus en Theodorus Ballings.
Gepasporteerd 1-4-1807, overl. Hamont (B) 17.7.1880.
2. Henricus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 9.3.1790.
3. Theodorus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 25.9.1792
begr. Hamont (B) 3.10.1792.
4. Theodorus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
12.12.1794.

Ve. Petrus Joannes CLAES (zn. van IVe), ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 28.8.1753, Burgemeester Hamont (1794), overl. Hamont
(B) 19.11.1831, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 10.1.1778
Jacoba EIJCKEN, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 9.4.1754,
begr. Hamont (B) 3.3.1787, dr. van Henricus Eijcken, Brouwer,
Koopman (Teut), en Maria Spaes.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 7.9.1779,
tr.(burg.stand) Hamont (B) 16.2.1802 Adrianus SPAES,
ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 19.9.1771, Notaris,
Raadslid Hamont Adjoint du Maire 1801-1806, Fabriquant de
l'eau de Vie, Lid Centraal Bureau van de Weldadigheid
kanton Achel, overl. Hamont (B) 4.4.1852, zn. van Theodorus
Spaes, Burgemeester Stad Hamont, en Anna Catharina Laukens.
2. Maria CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 24.4.1781.
3. MichaČl CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 1.4.1783.
4. Maria Anna CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
15.3.1785.
5. Henricus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 3.3.1787.

Vf. Cornelius CLAES (zn. van IVh), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
1.7.1761, tr. Margaretha CLAES.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 27.12.1793

Vg. Joannes CLAES (zn. van IVh), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
22.7.1764, tr. Anna Maria VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
23.2.1792.
2. Petrus CLAES, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 6.5.1794.

VIa. Michael BALLINGS (zn. van Va), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
7.12.1785, Koopman (Teut), overl. na 1831, tr.(burg.stand)
10.1.1818, tr.kerk Hamont (B) Maria Catharina Wilhelmina
BUELINX.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Henricus BALLINGS, geb. Hamont (B) 29.5.1824,
volgt VIIa.

VIb. Theodorus BALLINGS (zn. van Va), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 12.5.1785, Koopman (Teut) in compagnie met zijn broer
Jacobus en neef Joannes Michel Claes. Met hen gepasporteerd
wegens bezoek aan Holland op 1-4-1807, overl. Hamont (B) na
19.10.1873, tr.(burg.stand) Hamont (B) 4.1.1819 Maria Christina
MEURKENS.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus BALLINGS.
2. Francisca BALLINGS, geb. Hamont (B) 1827, overl. Hamont (B)
18.6.1897, tr. Hendrik Jan SPAAS, geb. Hamont (B)
27.12.1813, Kaarsenfabrikant de Posthoorn Vestigde zich in
het in 1853 van de familie Eijcken verworven pand "De
Posthoorn". Het embleem van de verpakking van de kaarsen is
dan ook een posthoorn. In 1981 was de kaarsenfabriek als NV
Spaas Cotton uitgegroeid tot de grootste van de Benelux met
3000 ton produktie en 150 man personeel onder leiding van
Ing. Gerard Spaas., overl. Hamont (B) 8.1879, zn. van
Adrianus Spaes, Notaris, Raadslid Hamont, en Catharina
Claes.

VIc. Jacobus BALLINGS (zn. van Va), ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
17.11.1788, Koopman (Teut) Krijgt in de Franse tijd op 1-4-1807
een paspoort uitgereikt in het departement van de Nedermaas
wegens vertrek naar Holland. Hij is dan vergezeld van zijn
broer Theodorus en neef Joannes Michel Claes. Er werd getekend
door zijn oom Joannes Rijcken (gezworene) en H.G.Ballings.
Aangenomen kan worden dat dit drietal deel uitmaakten van een
Teutencompagnie., overl. Hamont (B) 8.5.1831, tr.(burg.stand)
Hamont (B) 16.8.1822 Beatrix EIJCKEN, ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 27.1.1794, Winkelierster, overl. Hamont (B)
(Boogstraat) 22.6.1873, dr. van Joannes Mathias Eijcken,
Bierbrouwer, Gezworene, en Lucia van den Heuvel.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus BALLINGS, geb. Hamont (B) 15.6.1823, Pastoor,
overl. Hamont (B) 5.2.1908.
2. Franciscus BALLINGS ?, geb. Hamont (B) 4.9.1824.
3. Maria Josepha BALLINGS, geb. Hamont (B) 21.9.1825, overl.
Hamont (B) 27.7.1890, tr.(burg.stand) Hamont (B) 8.1.1847
Joannes BALLINGS, geb. Hamont (B) 4.5.1821, Koopman (Teut),
overl. Hamont (B) 24.8.1900, zn. van Adrianus Louis
Ballings, Koopman (Teut), Rentenier, en Anna Maria Feijen,
Akkerbouwster, Rentenierster.
(7e graad bloedverwantschap)
4. Lambertus BALLINGS, geb. Hamont (B) 17.9.1827, Koopman
(Teut), overl. Hamont (B) 28.11.1879.
(uit het Goudsch Kronijkske 18-8-1853, nr. 320: "De
ondergeteekenden hebben de eer door deze aan het
publiek kennis te geven, dat, met onderling goedvinden,
L.Ballings heeft opgehouden deel te nemen in hunne
compagnieschap, zodat hunne zaken in het vervolg alleen
gedreven zullen worden op naam der ondergeteekenden.
Gouda, 15 augustus 1853 w.g. H.Joosten en H.Simons)
5. (zoon) , overl. U.S.A. (klooster ?).
6. Jan Mathieu BALLINGS, geb. Hamont (B) 13.3.1839, volgt
VIIb.

VId. Petrus Jacobus BALLINGS (zn. van Vc), geb. Hamont (B) 29.6.1813
overl. Hamont (B) 16.3.1886, tr.(burg.stand) Hamont (B)
11.7.1838 Joanna Margaretha EIJCKEN.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Josephus BALLINGS, geb. Hamont (B) 3.9.1847, volgt
VIIc.

VIe. Joannes BALLINGS (zn. van Vc), geb. Hamont (B) 4.5.1821,
Koopman (Teut), overl. Hamont (B) 24.8.1900, tr.(burg.stand)
Hamont (B) 8.1.1847 Maria Josepha BALLINGS, geb. Hamont (B)
21.9.1825, overl. Hamont (B) 27.7.1890, dr. van Jacobus
Ballings, Koopman (Teut), en Beatrix Eijcken, Winkelierster.
(7e graad bloedverwantschap)
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus BALLINGS, geb. Hamont (B) 28.2.1848, volgt VIId.
2. Maria Lucia BALLINGS, geb. Hamont (B) 22.9.1849, overl.
Hamont (B) 31.3.1933, tr.(burg.stand) Hamont (B) 1881
Arnoldus WOUTERS, geb. Hamont (B) 8.5.1843, Koopman (Teut)
Cafehouder (Cafe "De Vroege Morgen" Hamont), overl. Hamont
(B) 7.4.1927.
3. Aloysia Maria BALLINGS, geb. Hamont (B) 26.8.1852, overl.
Neerpelt (B) 7.10.1925, tr.(burg.stand) Hamont (B)
27.5.1884 Jan Nicolaas MOONEN, geb. Neerpelt (B) 31.3.1851,
overl. Neerpelt (B) 1.3.1894.
4. Adrianus Josephus BALLINGS, geb. Hamont (B) 19.3.1855,
volgt VIIe.
5. Maria Beatrix BALLINGS, geb. Hamont (B) 17.3.1857, overl.
Budel 14.9.1926, tr.(burg.stand) Hamont (B) 18.7.1878
Petrus Adrianus RUTTEN, geb. Budel 9.6.1851, Cafehouder.
6. Josephus Johannes BALLINGS, geb. Hamont (B), volgt VIIf.
7. Alfons BALLINGS, geb. Hamont (B) 16.4.1860, Koopman (Teut),
overl. Neerpelt (B) 28.3.1949.
(ongehuwd)
8. Elisabeth Maria Ursula BALLINGS, geb. Hamont (B) 20.10.1862
overl. Hasselt (B) 26.2.1930, tr.(burg.stand)(1) Hamont (B)
1897 Cornelius Josephus VAN DIJCK, geb. Eindhoven 8.3.1867,
overl. Hasselt (B) 6.7.1911, tr.(2) Fernandus Petrus
LEIJTEN, geb. Stratum 23.1.1862, overl. Eindhoven 27.2.1924
9. Herman Antonius BALLINGS, geb. Hamont (B) 19.4.1864, volgt
VIIg.
10. August BALLINGS, geb. Hamont (B) 27.5.1865, volgt VIIh.

VIIa. Wilhelmus Henricus BALLINGS (zn. van VIa), geb. Hamont (B)
29.5.1824, herbergier, tr.(burg.stand) Hamont (B) 12.4.184
Maria DIJCKMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes Leonard BALLINGS, geb. Hamont (B) 19.9.1855
volgt VIIIa.

VIIb. Jan Mathieu BALLINGS (zn. van VIc), geb. Hamont (B) 13.3.1839,
Koopman (Teut), Dichter, overl. Kinrooy (B) 1.11.1911, tr.(1)
Theresia FRENCKE.
(zijn gedicht "Rustende Zwaluw" is in veel literatuur over
de Teuten terug te vinden)
Uit dit huwelijk:
1. Martinus BALLINGS, geb. Tongerloo-Bree (B) 3.2.1865, Pater,
Schrijver, overl. ca. 1950.
2. Maria Josephine Elisabeth BALLINGS, geb. Tongerloo-Bree (B)
2.5.1868, overl. Tongerloo-Bree (B) 1.4.1893,
tr.(burg.stand) Tongerloo-Bree (B) 1.4.1893 Joannes
Antonius LANGENS, geb. Tongerloo-Bree (B).
3. Maria Francoise BALLINGS, tr. Hubertus SCHOOFS.

Jan Mathieu Ballings, tr.(2) Helena GALDERMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Josephine BALLINGS, geb. Tongerloo-Bree (B) ca. 1870,
overl. Tongerloo-Bree (B) 1894.
2. (kind) , Jong overleden.

VIIc. Adrianus Josephus BALLINGS (zn. van VId), geb. Hamont (B)
3.9.1847, Koopman (Teut), overl. Gorinchem 30.5.1900,
tr.(burg.stand) Gorinchem 2.10.1879 Marie Anne DAMAVE, geb.
Rijkkelingen (B) 11.11.1852, overl. Scheveningen 23.11.1940.
Uit dit huwelijk:
1. Jaak Pieter BALLINGS, geb. Gorinchem 9.4.1881, volgt VIIIb.
2. Petrus Antonius BALLINGS, geb. Gorinchem 5.5.1883.
3. HenriČtte Marie BALLINGS, geb. Gorinchem 30.4.1885.
4. Arnoldus Petrus Alphons BALLINGS, geb. Gorinchem 29.11.1887
5. Anna BALLINGS, geb. Gorinchem, overl. verm. Oegstgeest na
1985.

VIId. Jacobus BALLINGS (zn. van VIe), geb. Hamont (B) 28.2.1848,
Koopman (Teut), overl. Giessen Nieuwkerk 11.1.1901 (verdronken)
tr.(burg.stand) Hamont (B) 1874 Catharina HOOIJDONK, geb. Zeist
8.4.1855, overl. Deventer 13.8.1925, dr. van Johannes Adam
Hooijdonk, Schoenmaker, en Elizabeth Aben.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Josephus Maria BALLINGS, geb. Gorinchem 14.7.1880,
overl. Gorinchem 10.5.1881.
2. Maria Josepha Cornelia BALLINGS, geb. Deventer 15.8.1881,
overl. Rotterdam 19.2.1950, tr.(burg.stand) Deventer
25.8.1910 Gerhardus Theodorus Johannes BOEZEMAN, geb.
Veendam 8.4.1881, Machinefabrikant Directeur/eigenaar N.V.
Van Raalt's Machinefabriek en Constructiewerkplaatsen te
Maassluis, lid Kamer van Koophandel Vlaardingen, adviserend
lid Economisch en Technologisch Instituut voor Zuid
Holland, Zeeland en Utrecht., overl. Maassluis 8.9.1957,
zn. van Johannes Bernardus Boezeman, Smid, en Helena
Catharina Savenije, Manufacturiere.
3. Elisabeth Antoinette Cornelia BALLINGS, geb. Gorinchem
6.9.1882, Winkelbediende (ongehuwd), overl. Valkenswaard
5.11.1968.
4. Maria Lucia Arnolda BALLINGS, geb. Gorinchem 3.10.1883,
overl. Gorinchem 8.5.1902.
5. Joannes Cornelis Aloysius BALLINGS, geb. Gorinchem 5.3.1885
overl. Gorinchem 26.2.1886.
6. Beatrix Aloysius Cornelia BALLINGS, geb. Gorinchem
15.4.1886, overl. Gorinchem 25.7.1886.
7. Joannes Cornelis Aloysius BALLINGS, geb. Gorinchem
10.7.1887, overl. Gorinchem 15.11.1892.
8. Alphonsius Cornelius BALLINGS, geb. Gorinchem 14.11.1888,
Kelner.
in 1911 als kelner vertrokken naar Alkmaar, in
hetzelfde jaar uitgeschreven naar Bentheim (D) waarna
onvindbaar...
9. Beatrix Cornelia BALLINGS, geb. Gorinchem 10.12.1889,
overl. Gorinchem 14.12.1889.
10. Henricus Antonius Cornelis BALLINGS, geb. Gorinchem
18.10.1891, overl. Gorinchem 24.9.1892.
11. Joannes Cornelis Aloysius BALLINGS, geb. Gorinchem
18.11.1893, volgt VIIIc.
12. Henri Marie Corneille BALLINGS, geb. Gorinchem 20.6.1895,
overl. Gorinchem 5.8.1895.

VIIe. Adrianus Josephus BALLINGS (zn. van VIe), geb. Hamont (B)
19.3.1855, overl. Hamont (B) 19.11.1919, tr.(burg.stand) 1897
Maria Helena LEETEN.
Uit dit huwelijk:
1. Amanda BALLINGS, geb. Hamont (B) 4.12.1898, overl. De Panne
(B) 21.1.1972, tr. Albert Leon COLLARD, geb. Rance (B)
8.1.1883, overl. Arendonk (B) 3.9.1944.

VIIf. Josephus Johannes BALLINGS (zn. van VIe), geb. Hamont (B),
overl. Hamont (B) 3.11.1945, tr.(burg.stand) Hamont (B) 1889
Maria Helena DIJCKMANS, geb. Hamont (B) 22.2.1865, overl.
Hamont (B) 21.3.1935.
Uit dit huwelijk:
1. Henri Joannes BALLINGS, geb. Hamont (B) 28.1.1892.
2. Joannes Andreas BALLINGS, geb. Hamont (B) 27.5.1893.
3. Adrianus Cornelis BALLINGS, geb. Hamont (B) 22.9.1894.
4. Engelbertus Aloysius BALLINGS, geb. Hamont (B) 12.12.1895.
5. Antoon Alphons Andreas Corn. BALLINGS, geb. Hamont (B)
1.4.1897, volgt VIIId.
6. Michel Gerard BALLINGS, geb. Hamont (B) 28.5.1899.
7. Beatrix Cornelia BALLINGS, geb. Hamont (B) 10.10.1900.
8. Albert Cornelis BALLINGS, geb. Hamont (B) 25.10.1902.
9. Josephine Elisabeth BALLINGS, geb. Hamont (B) 13.9.1904.
10. Elisa BALLINGS, geb. Hamont (B) 24.3.1909, tr. Leon
VISSCHERS.

VIIg. Herman Antonius BALLINGS (zn. van VIe), geb. Hamont (B)
19.4.1864, overl. Loosduinen, tr. Anna Maria BOGAERTS, geb.
Monster 27.5.1866, overl. 's Gravenhage 17.7.1912.
Uit dit huwelijk:
1. Johan BALLINGS, tr. N.N..
2. Louis BALLINGS, volgt VIIIe.
3. Hubert BALLINGS, volgt VIIIf.

VIIh. August BALLINGS (zn. van VIe), geb. Hamont (B) 27.5.1865,
overl. Luik (B) 7.1.1933, tr.(burg.stand) Hamont (B) 12.9.1889
Cecilia Maria Brigida C. EIJCKEN, geb. Geldrop 22.1.1859,
overl. Luik (B) 6.7.1925, dr. van Jan Matthijs Eijcken,
Wethouder van Geldrop, en Anna Catharina Swane.
(Familiekroniek Ballings-Eijcken in Kasteel Geldrop,
embargo tot 2031)
Uit dit huwelijk:
1. Antoine BALLINGS, geb. Neerpelt (B) 15.8.1890, overl.
St.Gillis - Brussel (B) 19.1.1963, tr. Adelheid EILENBERGER
geb. Breda 11.11.1884, overl. Rotterdam 16.1.1932.
2. Anna Matthea Maria BALLINGS, geb. Neerpelt (B) 13.11.1892,
Schrijfster Oblate van de abdij van Maredsous, Ridder in de
Kroonorde, Ridder in de Leopoldsorde. Liet na haar
overlijden een deel van de nalatenschap aan de Gemeente
Geldrop. Het Gemeentehuis aldaar was de ouderlijke woning
Ballings. In het Kasteel van Geldrop zijn naast
persoonlijke bezittingen schilderijen van de familie te
bezichtigen. De Gemeente beheert een familiekroniek, waarop
tot het jaar 2031 een embargo rust., overl. Hasselt (B)
13.12.1981.

VIIIa. Petrus Johannes Leonard BALLINGS (zn. van VIIa), geb. Hamont
(B) 19.9.1855, hoefsmid en herbergier, overl. Hamont (B)
3.6.1937, tr.(burg.stand) Hamont (B) 26.11.1879 Maria Anna VAN
LISHOUT, geb. Hamont (B) 13.5.1859, overl. Hamont (B) 1.12.1937
dr. van Hendrik van Lishout, kantonnier, en Anna Maria van
Samang.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Martina BALLINGS, geb. Hamont (B) 7.7.1880, overl.
Hamont (B) 26.3.1885.
2. Henricus Wilhelmus Franciscus BALLINGS, geb. Hamont (B)
18.12.1881, overl. Hamont (B) 6.2.1883.
3. Maria Francisca BALLINGS, geb. Hamont (B) 13.5.1883, overl.
Hamont (B) 3.3.1929, tr. Johannes CUPPENS, geb. Eindhoven
31.7.1887, sigarenmaker, overl. Neerpelt (B) 18.4.1967.
4. Maria Henrica BALLINGS, geb. Hamont (B) 25.6.1884, overl.
Hamont (B) 2.10.1884.
5. Wilhelmus Henricus BALLINGS, geb. Hamont (B) 10.9.1885,
werkman (ongehuwd), overl. Hamont (B) 5.12.1955.
6. Henricus Cornelius BALLINGS, geb. Hamont (B) 21.5.1887,
overl. Hamont (B) 2.11.1887.
7. Maria Martina Cornelia BALLINGS, geb. Hamont (B) 13.9.1888,
werkster (ongehuwd), overl. Neerpelt (B) 25.4.1981.
8. Wilhelmus Cornelius BALLINGS, geb. Hamont (B) 1.1.1890,
overl. Hamont (B) 13.5.1891.
9. Henricus Jacobus Cornelius BALLINGS, geb. Hamont (B)
12.6.1893, volgt IXa.
10. Franciscus Maria Cornelius BALLINGS, geb. Hamont (B)
18.8.1894, overl. Hamont (B) 31.4.189.
11. Maria Catharina Cornelia BALLINGS, geb. Hamont (B)
15.9.1895, overl. Hamont (B) 2.11.1895.
12. Helena Gerardina Josephina BALLINGS, geb. Hamont (B)
4.4.1898, huishoudster, overl. Hamont (B) 16.12.1967,
tr.(burg.stand) Budel 27.8.1920 Cornelis CORNELISSEN, geb.
Budel 14.9.1894, spoorwegarbeider, overl. Hamont (B)
1.4.1950.
13. Maria Hendrica Cornelia BALLINGS, geb. Hamont (B) 18.7.1899
huishoudster, overl. Neerpelt (B) 3.3.1971, tr.(burg.stand)
Antwerpen (B) 28.4.1923 Adrianus Franciscus VERSMISSEN,
geb. Turnhout (B) 5.5.1895, overl. Neerpelt (B) 24.5.1963.
14. Jacobus Gerardus Cornelius BALLINGS, geb. Hamont (B)
11.11.1900, volgt IXb.
15. Octavia Martha Wilhelmina BALLINGS, geb. Hamont (B)
18.1.1905, werkster/huishoudster, overl. Hamont (B)
26.3.1954, tr.(1) , (concubinaat/verhouding),
tr.(burg.stand)(2) Antwerpen (B) 23.5.1936 August MANS,
geb. Herenthout (B) 27.3.1911, overl. Hamont (B) 27.5.1984.

VIIIb. Jaak Pieter BALLINGS (zn. van VIIc), geb. Gorinchem 9.4.1881,
Toneelschrijver (op 9-4-1981 werd te Jette een
herdenkingstentoonstelling over de persoon en werk Jaak
Ballings gehouden, ingericht door St.Artis Causa. Het
Gemeentebestuur van Gorinchem was met twee personen
vertegenwoordigd), overl. Jette (B) 12.3.1941, tr.(burg.stand)
5.9.1905 Eugenia VAN DER VEKEN, geb. Vollezele (B) 14.9.1877,
overl. Jette (B) 14.2.1969.
Uit dit huwelijk:
1. Adrienne BALLINGS, geb. Vollezele (B) 29.6.1906, overl.
10.11.1974, tr.(burg.stand) 11.9.1930 Edmond VAN DER VEKEN,
geb. Rukkelingen (B) 28.1.1902, overl. 4.12.1961.
2. Arnold BALLINGS, geb. Vollezele (B) 21.9.1907, overl.
26.6.1980, tr.(burg.stand) 17.4.1952 Louise DE CORT, geb.
Denderleeuw (B) 1909.
3. Elise BALLINGS, geb. Vollezele (B) 19.10.1909, overl.
3.7.1972, tr.(burg.stand) 3.5.1932 Oscar LOOS, geb. 1912,
overl. 1978.
4. Aloys BALLINGS, geb. Vollezele (B) 19.12.1913, volgt IXc.
5. Albert BALLINGS, geb. Vollezele (B) 14.6.1917.

VIIIc. Joannes Cornelis Aloysius BALLINGS (zn. van VIId), geb.
Gorinchem 18.11.1893, overl. Helmond 1.11.1934, tr.(burg.stand)
2.8.1924 Arnoldina Henrica Johanna ROIJACKERS, geb. Helmond
16.1.1902.
Uit dit huwelijk:
1. Toos BALLINGS, geb. Helmond 29.3.1925, tr.(burg.stand)
25.1.1947 Cornelis Herman WIEREMA, geb. Bolsward 2.6.1911.
2. Betsy BALLINGS, geb. Helmond 13.4.1930, tr.(burg.stand)
21.7.1964 Everardus Johannes Antonius SCHRADER, geb. Veur
22.11.1923.

VIIId. Antoon Alphons Andreas Corn. BALLINGS (zn. van VIIf), geb.
Hamont (B) 1.4.1897, overl. Mol (B) 4.3.1948, tr. Laura
Christine STEVENS.
Uit dit huwelijk:
1. Madaleine BALLINGS.
2. Christina BALLINGS.

VIIIe. Louis BALLINGS (zn. van VIIg), tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Anna Bernadina Elisabeth Maria BALLINGS, tr. (N.) VAN
OLSTHOORN.
2. Aloysius Marcus Hermann Maria BALLINGS.

VIIIf. Hubert BALLINGS (zn. van VIIg), tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Martin BALLINGS, geb. verm. Hasselt (B).
2. Jean Joseph BALLINGS, geb. verm. Hasselt (B).
3. Marie Claire BALLINGS, geb. verm. Hasselt (B), tr. (N.)
SCHOEPS.

IXa. Henricus Jacobus Cornelius BALLINGS (zn. van VIIIa), geb.
Hamont (B) 12.6.1893, spoorwegarbeider, overl. Hamont (B)
28.12.1961, tr.(burg.stand) Brussel (B) 22.11.1924 Jullienne
M.L. MASSON, geb. Lapscheure (B) 1.8.1895, dr. van Clement
Masson en Helene Dutrieue.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes BALLINGS, geb. Hamont (B) 22.9.1926, volgt Xa.
2. Clement BALLINGS, volgt Xb.
3. Simone BALLINGS, tr. Pierre JOOSTEN.

IXb. Jacobus Gerardus Cornelius BALLINGS (zn. van VIIIa), geb.
Hamont (B) 11.11.1900, arbeider, overl. Lommel (B) 17.2.1982,
tr.(burg.stand)(1) Antwerpen (B) 14.11.1925 Lucia M.C. WAELBERS
geb. Santvliet (B) 24.12.1903, overl. Neerpelt (B) 9.9.1932.
Uit dit huwelijk:
1. Rosa BALLINGS (GEČCHT), tr. (?) BOGAERT, geb. Berendrecht
(B) 11.6.1923, overl. Wilrijk (B) 12.6.1986.

Jacobus Gerardus Cornelius Ballings, tr.(burg.stand)(2) Hamont
(B) 24.7.1936 Mechtilda VANCHAZE, geb. Kaulille (B) 25.11.1911.
Uit dit huwelijk:
1. Mia BALLINGS.
2. Francoise BALLINGS.

IXc. Aloys BALLINGS (zn. van VIIIb), geb. Vollezele (B) 19.12.1913,
overl. 7.1.1971, tr.(burg.stand) 17.11.1936 Frida DEGREEF, geb.
Gansmoren (B) 4.2.1912.
Uit dit huwelijk:
1. Jacques BALLINGS, geb. 18.3.1940, volgt Xc.
2. Liliane BALLINGS, geb. 24.2.1942.
3. Andrā BALLINGS, geb. 19.1.1946, tr.(burg.stand) 7.10.1978
Yveline VERBURGHT, geb. Rijssel (B) 8.5.1950.

Xa. Johannes BALLINGS (zn. van IXa), geb. Hamont (B) 22.9.1926,
rijkswachter, overl. Brussel (B) 7.11.1970, tr. Adriana CRAEGHS
geb. 1930.
Uit dit huwelijk:
1. Marina BALLINGS.
2. Liliane BALLINGS.

Xb. Clement BALLINGS (zn. van IXa), tr.(burg.stand) Bocholt (B)
12.8.1959 (?) SCHETZ.
Uit dit huwelijk:
1. Karen BALLINGS, geb. Hamont (B) 27.9.1963.

Xc. Jacques BALLINGS (zn. van IXc), geb. 18.3.1940, tr.(burg.stand)
22.7.1961 Lucienne SNIJERS, geb. Jette (B) 31.3.1939.
Uit dit huwelijk:
1. Brigitte BALLINGS, geb. 7.9.1964.