Parenteel (Storm) van 's Gravesande (vanaf 1502)

bron: STORM van 's GRAVESANDE in Nederland's Adelsboek 94 (2009), p. 120-155.

bron: STORM van 's GRAVESANDE in Nederland's Adelsboek 1986 jrg.77 p.336-349 (État présent)
aanvangend met VII. Mr. Ewout Hendrik (Storm) van ‘s Gravesande, 1685-1750.

bron: STORM van 's GRAVESANDE in Nederland's Adelsboek 1952 jrg.45 p.56- (stamreeks)
De stamreeks begint met Huyg Cornelisz., burgemeester van ‘s-Gravenzande in 1502.

bron: “De Nederlandsche Leeuw” 35 (1917) kolom 180 (p.94/167) 'De oudste generaties van de twee in de 16e eeuw in Delft woonachtige takken van het geslacht Storm van ‘s Gravesande, door G. B. Ch. van der Feen' en 60 (1942) kolom 273 (p.141/178) 'De afstamming van het geslacht Storm van ‘s-Gravesande'.


Achtereenvolgens werden verheven in de Nederlandse adel:

bij K.B. d.d. 7 juni 1831, nr. 87, Carel Storm van ‘s Gravesande (IXb)
bij K.B. d.d. 22 april 1842, nr. 11, Carel Jan Julius (Xa)
bij K.B. d.d. 24 aug. 1842, nr.57, Jacob Jan (Xb)
en bij K.B. d.d. 15 mei 1843, nr. 44, Frans Onno Storm van ‘s Gravesande (broeder van beide laatstgenoemden, wiens diploma verviel door niet lichten ten gevolge van zijn ongehuwd overlijden in juni 1843).

De Bossche Encyclopedie:

Wapen- en Rouwborden St. Jan
Grafzerken St. Jan

Het Utrechts Archief

Wikipedia

  1. Laurens Storm van 's Gravesande (1704-1775), gouverneur van Demerary en Essequibo (Guyana)
  2. Jhr. Nicolaas Jeremias Storm van 's Gravesande (1788-1860), letterkundige
  3. Jhr. Carel Nicolaas Storm van 's Gravesande (1841-1924), kunstschilder
  4. Jhr. Bertram Storm van 's Gravesande (1873-1959), burgemeester van Bleiswijk en van Wassenaar
  5. Jhr. Jan Jacob Storm van 's Gravesande (1919-1942), Engelandvaarder

Wapen. (1831) In zilver drie zwarte stormvogels, rood gebekt en gepoot; in een rood hartschild negen gouden ruiten, geplaatst vier, drie en twee. Een halfaanziende helm; een kroon van drie bladeren; dekkleden: boven zwart, gevoerd van zilver, beneden goud, gevoerd van rood; helmteken: een stormvogel van het schild tussen een doorsneden vlucht, rechts van zwart en zilver, links van rood en goud; schildhouders: rechts een gouden leeuw, links een zilveren eenhoorn, goud gehoornd; het geheel geplaatst op een grasgrond.
(1842) Als 1831, maar als helmkroon een kroon van drie bladeren en twee gouden parels en de schildhoudende leeuw rood getongd, de eenhoorn zilver gehoornd.

heraldische databank

websites gw.geneanet.org/grrtje01, gw.geneanet.org/cschravesande en gw.geneanet.org/schoonma

Storm descendants in the USA


Gens Nostra jrg.72 no.1 (jan/feb 2017) p.27-41 Genealogie Storm van Wena:
De oudste drie generaties worden in dit artikel als hypothese opgevoerd. In die hypothese laat ik zien hoe de naam Storm (van Wena) en Storm, waaruit een geslacht Van 's Gravesande, via matriarchale overgangen wel verwant zijn.
III. Willem Gillis Stormsz * ca. 1305 x dr. van Jan van der Vene, waaruit waarschinlijk:
5. Willemsdr. Storm x Arent Jansz Gerritsz, waaruit een geslacht Van 's Gravesande (deze tak volgt later dit jaar in Gens Nostra).

Parenteel van Laurens STORM van 's GRAVESANDE, Gouverneur van Essequebo en Demarary

Vanaf 1742 had deze tak hoge bestuursfuncties in Nederlands-Guiana (Demarary); Frans Jonathan Pieter STORM van 's GRAVESANDE, * Demerary 07-05-1812, vertrok 18-05-1830 naar Nederlands-Indië, alwaar een talrijk nageslacht.

zie 1992INN5 p.53-55 Huwelijken gesloten in de kolonie Demerary, medegedeeld door P.A. Christiaans. In het archief van de Bibliotheque Wallonne te Amsterdam berust onder inv. nr. A 253 een afschrift van het huwelijksregister van Demerary 1758-1804.

zie parenteel Laurens Storm van 's Gravesande, Demerary (West Indies) en Nederlands-Indië.

zie parenteel Laurens Storm van 's Gravesande, Demerary (West Indies) en Nederlands-Indië.

zie parenteel Laurens Storm van 's Gravesande

zie Wikipedia: Laurens Storm van 's Gravesande, Nederlands-Guiana en Essequebo

zie DBNL

zie kwartierstaat Marius ten Cate


British Guiana Colonists Index

This index of 18th and 19th century residents of the colonies of Berbice, Demerara, and Essequebo is compiled and maintained by Tikwis Begbie from a wide variety of sources. The index benefits greatly from the exchange of information which ensures its accuracy and continuation. More information about the index can be found at the site home page. Partial transcripts of selected British Guiana (1794-1817) newspapers are on the Guyana Colonial Newspapers site. This data was last updated on 21 Mar 2015.

'S GRAVESANDE, Charlotte, partner of C.G. Storm
Married 'S GRAVESANDE, VAN, Cornelis Gerhard Storm

'S GRAVESANDE, VAN, Adolph Willem Storm
Born: 26 JAN 1817, Demerara
Died: 21 DEC 1893, Lonneker (Enschede) NL

'S GRAVESANDE, VAN, Alpheda Louisa
Born: NOV 1737
Married BACKER, Johannes: 13 OCT 1766, Demerara
Married MEIJERHELM, G.E.
Died: JAN 1793

'S GRAVESANDE, VAN, Cornelis Gerhard Storm
Born: 22 AUG 1779, Deventer
Married 'S GRAVESANDE, Charlotte, partner of C.G. Storm
Married STORM 'S GRAVESANDE, VAN, Lumea, partner of C.G.
Died: 16 JUN 1825, Demerara

'S GRAVESANDE, VAN, D.S. Esq
Died: 9 JAN 1835, Pln. Verzegtidheid, Mahaica

'S GRAVESANDE, VAN, Francina Constantia Lumea Jacoba Storm
Born: BEF DEC 1801

'S GRAVESANDE, VAN, Francois Jonathan Storm
Born: 12 SEP 1777, Rio Demerara
Married BRANDES, Maria Catharina Geertruida: 10 JUN 1799, Demerary
Died: ABT DEC 1801

'S GRAVESANDE, VAN, Frans Jonathan Pieter
Born: 7 MAY 1812, Demerara
Died: 2 SEP 1875, Batavia

'S GRAVESANDE, VAN, George Augustus Frederick
Born: ABT 1846
Died: 14 SEP 1855, Mahaica Toll House

'S GRAVESANDE, VAN, Gerhard Johan
Born: 29 SEP 1740
Died: 20 JUL 1764, Demerara

'S GRAVESANDE, VAN, Jan Cornelis
Born: ABT 1810, Demerara
Died: 30 AUG 1832, Breda nl

'S GRAVESANDE, VAN, Jeremiah
Died: AFT 1775

'S GRAVESANDE, VAN, Johanna Storm
Married M'KENZIE, Kenneth: 2 OCT 1829, Banns of Matrimony

'S GRAVESANDE, VAN, Jonathan Samuel Storm
Born: 30 NOV 1728, Holland
Married GELSKERKE, VAN, Anna Gertruida: ABT 1750
Died: ABT MAY 1761, Demerara

'S GRAVESANDE, VAN, Laurens Storm
Born: 12 OCT 1704, 's Hertogenbosch Holland
Married BERGHEYCK, VAN, Lumea Constantia: ABT 1727, Holland
Died: 14 AUG 1775, Plantation Soesdyke

'S GRAVESANDE, VAN, Lumea Catharina C. S.
Born: 7 FEB 1782
Married HEUVEL, VAN DEN, Abraham Jeremias Johan: ABT 4 MAY 1801, Demerary
Died: 8 JAN 1812, Pln. t' Huis te dieren

'S GRAVESANDE, VAN, Maria Catharina Storm
Born: 27 AUG 1734
Married BERGHEYCK, VAN, Laurens Lodewijk
Married HEUVEL, VAN DEN, Jan Cornelius: 13 OCT 1766, Demerara
Died: 17 APR 1771, Rio Demerary

'S GRAVESANDE, VAN, Willem Laurens Storm
Born: 22 NOV 1750, Rio Demerara
Married WIPPERMAN, Helena Judith: 8 NOV 1809, Emmerich (Rees, D.)
Married QUEIJSEN, Jacoba Francina: 8 MAR 1776, Demerara
Died: 29 APR 1819, Demerara

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Royal Genealogies -- Menu
  2. (Storm) van 's Gravesande
  3. van Haeften
  4. van Heurn / van Huern / Heurnius

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:
Charles M. Storm van 's Gravesande c.storm.gravesande@let.rug.nl

Terug naar begin

Updated: 07 September 1999

This is an Antenna logo website