Matrilineaire afstamming van:

LOUISE CHARLOTTE HENRI╦TTE IRENE VAN ASTEN
en
ANGELIQUE PETRONELLA CHRISTINE BOON

door Henri A.G.H. van Asten *)

 1. Louise Charlotte HenriŰtte Irene (Liselotte) van Asten, geb. Nijmegen 23 sept. 1974, ir. Humane Voeding (LUW) 1998.
 1. Angelique Petronella Christine Boon, geb. Den Burg (Texel) 11 jan. 1984.
 1. Irene HenriŰtte Astrid (Irene) Gerverdinck, geb. Tandjong Pinang (Riouw) 23 sept. 1948, jeugdarts, tr. Nijmegen 11 jan. 1973 Hendrikus Arnoldus Gerardus Hubertus (Henri) van Asten, geb. Eindhoven 09 nov. 1949, public health arts-epidemioloog, zn. van Jacobus Mathijs van Asten en Gertruda Petronella Spaan.
 1. Barbara (Babs) van Leeuwen, geb. Djakarta 13 nov. 1954, tr. Den Burg (Texel) 30 okt. 1981 Jan Peter Boon, marien ecotoxicoloog, geb. Amsterdam 12 febr. 1956, zn. van Iwen Boon en Trijntje Petronella Plaatsman.
 1. Louise Charlotte (Lizzy) Praalder, geb. Meester Cornelis 12 mei 1921. tr. Bandoeng 09 sept. 1942 Johan Marie (Joop) Gerverdinck, geb. Buitenzorg 30 okt. 1919, 1e luitenant inf. KNIL, ambtenaar Bescherming Bevolking, Bronzen Leeuw voor verdiensten op Sumatra, overl. Harlingen 26 nov. 1989, zn. van Daniel Willem Barend Gerverdinck en Hermine Barentz.
 1. Angeline (Ans, Ange) de Jong, geb. Batavia 19 april 1923, tr. Batavia 18 maart 1946 Henri Albert (Ab) van Leeuwen, geb. Padang Pandjang (Padangse Bovenlanden) 7 nov. 1921, gezagvoerder KLM en Garuda, overl. Amstelveen 3 april 1980, zn. van Albert Henri en Marie de Jongh.
 1. HenriŰtte Jacqueline Victoire (Hetty) Smagge, geb. Bandjermasin (Kalimantan) 28 nov. 1897, onderwijzeres, overl. Curašao 16 sept. 1982, tr. Batavia 7 juli 1917 Leonardus Praalder, geb. Batjan (Ternate) 27 okt. 1884, ambtenaar spoorwegen; later bestuursambtenaar, overl. 's Gravenhage 08 okt. 1957, zn. van Leonardus Casparus Praalder en Louisa Johanna Catharina Fehr.
 1. Charlotte Victoire Antoinette (Noes) Smagge, geb. Malang 1 mei 1902, overl. Rijswijk (ZH) 22 dec. 1986, tr. Batavia 1 juni 1922 Jan de Jong, geb. Sloten 25 febr. 1896, employÚ droogdokmij., overl. Bloemendaal (gem. Haarlem) 14 april 1949, zn. van Jan de Jong en Meinsje de Hart.
 1. Charlotte Antoinette (Lotje) de Leau, geb. Tjipalasari (Preanger Reg.) 17 juli 1877, accoucheuse (verloskundige) en pensionhoudster, overl. Djakarta 30 april 1950, tr. Pasoeroean 06 jan. 1897 (door echtscheiding ontbonden Batavia 3 sept. 1915) Henri George (Han) Smagge, geb. Soerabaja 22 mei 1874, kapitein Infanterie O.I.L.; later referendaris Dept. van Marine, overl. 's Gravenhage 11 juni 1956, zn. van Jan Pieter Smagge en Henriette Amelie Pauline Schlencker.

 2. Jacoba FLIKKENSCHILD, geb. Soerakarta 19 mei 1854, overl. Weltevreden (Batavia) 25 jan. 1930, tr. Semarang 05 nov. 1873 Victor Henri de Leau, geb. Soerakarta 10 mei 1849, architect, overl. Batavia 22 dec. 1932, zn. van Laurent Joseph de Leau en Tjan Kiem Siok Nio, bij de doop genaamd Celine Elisa Christina.

 3. De Javaanse vrouw Sarikem en haar relatie met Gerrit Andries Flikkenschild, geb. Anjer (Bantam) 27 april 1820, landhuurder te Soerakarta, ged. Serang (Bantam) 26 mei 1822, overl. Soerakarta 25 juni 1888, zn. van Jacobus Flikkenschild en Adriana Catharina van Dijk.

*) Met dank aan Miche Smagge-Speltie, Henny en Andy de Leau, Ange van Leeuwen-de Jong en Leo Janssen.