Parenteel Meyen

Bron: Nederlands Patriciaat 54 (1968) p. 132

Wapen Meyen: In rood drie gouden vissen (barbelen) boven elkaar.
Helmteken: een gouden vis tussen een roodgouden vlucht.
Dekkleden: rood en goud.
N.B. Mr. Jacob Meyen (gen. 111), regent Bartholomeusgasthuis te Utrecht, voerde het bovenbeschreven wapen gevierendeeld met het wapen van zijn grootmoeder De Lange(n) - in goud drie rode geknopte ruiten - blijkens zijn wapenafbeelding d.d. 1645 in het Memorieboek van het Barth.-gasthuis (Gem.-arch. Utrecht, nr. 3117, fol. 13). Zijn nakomelingen, allen leden van de Utrechtse magistratuur, bleven deze quartilatie trouw, tot Cornelis Jan Meyen (gen. VII, l), vroedschap van Utrecht, die, blijkens zijn wapenafbeelding d.d. 1789 in hetzelfde Memorieboek, fol. 778, het oorspronkelijke wapen Meyen voerde.

Inleiding: Volgens een handschrift, dat de genealogie met zes generaties opvoert, is de stamvader van dit geslacht Pieter Meyen, c. 1496 raad van de vorst van Anhalt, en gehuwd met Adelheid Spiers tot Willingstein uit Mecklenburg.
Aansluiting met Gerrit Cornelisz. Meyen (gen. 1), die te IJsselstein leefde en wiens vrouw afkomstig was van Benschop, wordt niet overtuigend gegeven.
Hoewel onderzoek naar de herkomst van het hier behandelde geslacht niet heeft plaatsgevonden, lijkt het meer aannemelijk dat de bakermat in IJsselstein ligt, waar de naam in de 16e eeuw als geslachtsnaam voorkomt en dat de geboorteplaats is van Johan Gerritsz Meyen (gen. 11). Deze is, jong wees geworden, opgenomen in het huisgezin van zijn oom Michiel Cornelisz. de Lange(n), afkomstig van Benschop, lakenkoper te Amsterdam met wiens geslachtsnaam De Lange(n) hij somtijds te boek staat.Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. van Haeften
  2. Meyen

Terug naar begin

Updated: 28 October 2011

This is an Antenna logo website