Patronymen en Woordenlijst van Latijnse Genealogische termen.

zie: "Voornamen en Patronymen van Noord-Brabant"

Patronym:Voornaam vader:
AdriaansAdriaan
AartsAart, Arnoldus
AarntsArnt, Arnoldus
AndriessenAndreas
Arns, Arnt, ArndsArnoldus
Backx, Bakken, BakkesBakke, Bacco
Baltus(sen), Baltis(sen)Balthasar
BartelsBartholomeus
BluijssenBlasius
Bruysten(s)Ambrosius
CeelenCelis, Marcelis
Claassen, ClaessenNicolaas, Nicolaus, Klaas
CoenenCoen(radus)
CoppenJacobus
Coolen, ColenNicolaas, Nicolaus, Klaas
CorisGoris, Goort, Godefridus
CrijnQuirinus
Corstens, CorstiaansChristianus
Daams, DaamenAdam
DaandelsDaniel
Daems, DaemenAdam
DaendelsDaniel
DamenAdam
Dankers, Danka(a/e)rts?
Deelen, DelenDielis
DerksDerk, Theodorus
Dirks, DirkxDirk, Theodorus
DriessenDries, Andreas
FaessenServatius
FransenFranciscus, Frans(zie ook Vrengs)
Geenen, Genen, Ghenen, GheenenGerard, Gerrit (zie Brabantse Leeuw 1954 p.132)
Geraedts, Geerts, Gerits, GerritsenGerardus, Geert, Geerit, Gerrit
GeurtsGoris, Goort, Godefridus
GielissenGiel(is), Michiel, Michael
Gijsber(t)sGijsbertus
GoijartsGovardus ?, Godefridus
GoortsGoris, Goort, Godefridus
Goossens?
GorisGoris, Goort, Godefridus
Hans(en), Hens(en)Johannes, Hans, Hannes
HermansHerman(us)
Jans(sen)Johannes, Jan
Jintis, JentisHyacinthus
JoostenJoost, Judocus
Klaassen, KlaessenNicolaas, Nicolaus, Klaas
KoenenKoen, Coenradus
Koolen, KolenNicolaas, Nicolaus, Klaas
KoppenJacobus
KrijnQuirinus
Lammer(t)sLambertus
LaureijsenLaurentius, Laurenszie ook Vreij(n)(s)sen
Leenders, LenaertsLeendert, Leonardus
LindersLeendert, Leonardus
LinssenLaurentius, Laurenszie ook Laureijsen, Vreij(n)(s)sen
Looijen, Looyen, Loyen, LouyenLodewijk
Maassen, Maessen, Maes, MaasThomas
MachielsMichael
MartensMartinus
MathijssenThijs, Matheus
Meus, Meuwis(sen)Bartholomeus
Niesten, Niessen, Nijssen, NijstenDionysius
Nouwen, Nouden, NauwenArnoldus (ook verklaard als "Den Ouden")
PaulussenPaulus
PetersPetrus, Peter, Piet
Raes, RaessenErasmus
ReijmenRemigius
Roijers, Roija(a/e)rts?
SeelenCelis, Marcelis
StoffelsChristophorus, Christoffel
T(e)eu(w)ssenTheodorus (Dirk)
T(e)eu(w)issenTheodorus (Dirk)
ThijssenThijs, Matheus
T(h)ielen(s), T(h)ielman(s)Thielman, Thielmannus
Thomassen, T(h)omen, ToemenThomas
Turens, ThuerensBonaventura
Vaassen, VaesServatius
VerberneBernardus, Bernaert
Vreij(n)(s)sen, Vren(s)sen, VrincxLaurentius, Laurens
VrengsFranciscus, Frans
VrincxLaurentius, Laurens
Wilbert(s)Willebrordus, Wilbert
W(e)ijnen, WijnantsWinand, Wijnand
Zeel, ZeelenMarcellus

Voornaam:Roepnaam:
AmbrosiusBroos, Bruys
AndreasAndries, Dries
ApolloniaLeuntje
AntoniusToine, Twan
ArnoldusAart, Nol, Arnt
BartholomeusBart, Meus, Mees
BonaventuraTurens, Thuerens
CatharinaLijntje
DionysiusNiest, Nies, Nijs, Denijs
EgbertusEijmert
EgidiusDielis, Jielis, Gillis
Elisabet(h)(a)Lijsbeth, Lijske
ErasmusRaas, Raes
FranciscusFrans, Vrengs, Frens
GasparusCaspar, Gaspar
GenovevaVijfken
GodefridusGoort, Fried, Goris
Hendricus, HenricusHenk, Harrie, Henri, Hannes, Driek
HonoriaEerken, Eercken
HyacinthusJintis, Jentis
JohannesJan, Hans, Johan, Jean
JudocusJoost
LambertusBertus, Bert, Lammert
LaurentiusLaurens, Vreijs, Frens, Lins
LeonardusLeendert, Lindert, Leen
LodewijkLooijen, Looyen, Loyen, Louyen
LuciaSeij, Silie, Ceijken, Sijken, Sijchgen, Sijtje, Zijtje
MarcelusMarcel, Celis, Zeel
MartinusMaarten, Tinus
MatheusThijs, Ties
NicolaasKlaas
NicasiusSijn, Kas
PetrusPeter, Piet, Pieter
QuirinusCrijn, Krijn
RemigiusReijmen
ServatiusFaessen, Vaassen, Vaes
TheodorusTheo, Dirk, Derk
Thomas, ThomasiusMasius, Maassen, Maessen, Maes, Maas, Toemen, Thomassen, T(h)omen
WillebrordusWilbert

Woordenlijst van Latijnse Genealogische termen.

Afkortingen: m=mannelijk, v=vrouwelijk, mv=meervoud.

Latijn:Voornaam vader:
adolescens, -tis, -tes (mv) jongeman
adulter overspelig
alias anders gezegd, bijgenaamd
ambo beiden
annus jaar
ante voor (tijd)
apud bij
avia grootmoeder
avunculus oom van moederszijde
avus grootvader
baptizare, baptisare dopen
baptizata (v), baptizatus (m) gedoopt
baptizavi ik heb gedoopt
bannis in:
factis tribus bannis na drie afkondigingen
caelebs, coelebs vrijgezel
circa, circiter omstreeks
coemeterium kerkhof
conditio, -ionis, -ionem, -ione voorwaarde
sub conditione voorwaardelijk
confirmati, -torum gevormden
coniuncti, -torum gehuwd(en)
contrahere huwen
contrahunt (zij) huwen
contraxerunt (zij) hebben een huwelijk aangegaan
coram in tegenwoordigheid van
cum met
defuncta (v), defunctus (m), defuncti (mv) overleden(e)(n)
denunciatio, -ionis afkondiging
dictus gezegd, geheten
dies dag
dispensatio, ionis dispensatie, ontheffing
ecclesia kerk
in facie ecclesiae ten overstaan van de kerk
eodem, eadem, eiusdem zie idem
esse zijn
sum ik ben
est (hij, zij, het) is
erat (hij, zij, het) was
sunt (zij) zijn
erant, fuerunt (zij) waren
et en
extrema unctio het laatste oliesel
extremis munita, -tus, -ti van het laatste oliesel voorzien
filia (v), filius (m) dochter, zoon
gemelli tweelingen
geminae (v), geminae (m), gemini (mv) tweelingen
hodie heden
idem, eiusdem, eadem (v), eodem (m) dezelfde
eodem (die) op dezelfde dag
illegitima (v), illegitimus (m) onwettig
infans, infantis kind
legitima (v), legitimus (m) wettig
levantes doopheffers
loco in plaats van
marita (v), maritus (m) bruid (echtgenote), bruidegom
mater moeder
maternus van moederszijde
matertera tante van moederszijde
matertera magna oudtante
matrimonium huwelijk
matrimonio (con)iuncti sunt zijn door het huwelijk verbonden
matrina meter
meretrix prostituée
miles, -lites soldaat
nata (v), natus (m) geboren
necessitas, -tatis noodzaak
in necessitate in nood
nomen, -minis, nomina (mv) naam
nomine in naam van
nothus bastaard, onecht
nuptiae, -iarum bruiloft, huwelijk
obiit (obijt) (hij, zij) overleed
parens, -entis, parentes (mv) ouder, ouders
pater, patris vader
paternus van vaderszijde
patrinus peter
patrini peter en meter
patruus oom van vaderszijde
patruus magnus oudoom
post na
posthumus (geboren) na het overlijden van de vader
praesens, -ntis tegenwoordig, aanwezig
praesentes, praesentibus in aanwezigheid van
praeviis tribus bannis met ontheffing van de drie afkondigingen
pridie gisteren
proclamatio, -ionis afkondiging
procuratio, -ionis machtiging
proles, -is kind
proles kinderen
promulgatio, -ionis afkondiging
puella meisje
puella publica prostituée
quondam eertijds, wijlen
relicta weduwe
scortum lichtekooi
scortator (gebruikt voor) verwekker van onecht kind
sepulta (v), sepultus (m), sepulti (mv) begraven
sine zonder
solvit heeft betaald
sponsalia verloving, ondertrouw
sponsa (v), sponsus (m) bruid, bruidegom
sponsi (mv) bruid en bruidegom
spurius onecht, bastaard
suscipere (in dit verband) ten doop heffen
susceperunt (zij) hebben ten doop geheven
susceptores doopheffers, doopgetuigen
testis, -tis, testes, testibus (mv) getuige, getuigen
uxor, -oris echtgenote
vel of
vidua (v), viduus (m) weduwe, weduwnaar
vir, -ris man, echtgenoot
virgo, -ginis maagd, jongedochter
vulgo in de wandeling (genaamd)

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Updated: 28 December 2002

This is an Antenna logo website