Parenteel Rosa, Roza, Roosa - Andel

Wapen: "in goud een rode roos"; Een van de vier kwartierwapens van het wapen Van de Velde (bron: CBG)

afb. links: Roosa wapen, zoals beschreven en geschetst door Gijsbert van Rijckhuijsen (1707-1772, genealoog die zich o.a. ook met de familie Rosa heeft beziggehouden).

afb. rechts: Roosa zegel

Overgenomen uit het originele register dat nu (in 2004) in het bezit is van ds. C. Roosa te Hardenberg. (bron: De Ro(o)sa's van Herwijnen, E. Rosa, 2004 ISBN 90-9017914-3.)

The largest database of Bommelerwaard / Land van Heusden en Altena families (over 500,000 entries) is maintained by Ron van Wijnen, Alice van Straalen-Struijk, Corrien van Ooijen, Bert van Keulen, Chris van Aalst, Guus van Gameren, Ad Jens, Govert Noorloos, Dick van Vugt en Thijs Oomen, and is updated daily.
With over 60,000 descendants of Reijer Goerts Rosa, including over 1,000 descendants in the male line: 894 Roza and 190 Rosa.

zie Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Een recent (september 2019) artikel van Enny de Bruijn: 'Ik denk dat de familie Roosa nνιt afstamt van Goert Reijersen, Jutte van Heukelum, Jutte van Culemborg en Arnt van Rosendaell', naar aanleiding van het boek 'De hoeve en het hart' dat net voor de zomer 2019 verschenen is.

zie Enny de Bruijn, Genealogie in Herwijnen - De geschiedenis van een handschrift in Gens nostra 53 (1998), p. 23-44 en 54 (1999), p. 617.

zie Evert van Alphen, "Het Geslacht Rosa", Gens Nostra, 1965 p.22-25.

zie E.W. Treffers "Geslacht Boom der familie Roosa” uit 1738", Gens Nostra, 1982 p.329-343.

zie De Herwijnse Ro(o)sa’s en de herkomst van hun familienaam door Engel Roza, Gens Nostra 62 (2007) pp. 147-180
English version: The Herwijnen Ro(o)sa’s and the origin of their family name

zie Some Herwijnen Residents: Roosa, de Jongh, de Fockert, Verploegh and other related families; met index

zie Indexes of the Hoge Bank of Tuil

zie Rosa stamboom (diagram)

zie Kwartierstaat Both-Wilhelm, kw.12360 Gijsbert Goerts (Roosa)

zie Kwartierstaat "van der Vliet - Vos", in "Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noordbrabant en de Bommelerwaard" jaargang nr.9 pag. 24 e.v. (1985).
in te zien in het BHIC (1977-2011)
CD-ROM "Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noordbrabant en de Bommelerwaard" (1977-2004): RHCe

zie Rosas of Andel: This page is made possible by the joint efforts of Wil Keulemans, Jos de Kloe, Engel Roza and Valentine van Zee.
Basically it is an extention of the article by Piet Sanders', "Genealogie Roosa of Rosa te Andel", as published in GTMWB ("Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard"), 1981:

zie "Genealogie Roosa of Rosa te Andel", in "Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noordbrabant en de Bommelerwaard" jaargang nr.5 (1981).

zie De Ro(o)sa's van Herwijnen., E. Rosa 2004 ISBN 90-9017914-3; (in te zien in het CBG)

Dit geslacht stamt af van Abraham Gijsbertsz Ro(o)sa, een welvarende boer die in 1636 schepen werd van Tuil.
De familie splitste zich in drie takken:
  1. de Alert-tak in Dordrecht, Leiden en Haarlem
  2. de Heymen-tak in Andel en Den Haag en de
  3. Abraham-tak in Vuren en Rotterdam.
Daarnaast ontstond er reeds in de zeventiende eeuw een later omvangrijke Amerikaanse tak, afstammend van Aeldert Heymansz Roosa uit Herwijnen, die in 1679 in Hurley, Ulster County (New York), stierf.
Over dit geslacht Ro(o)sa zijn oude genealogische notities beschikbaar, namelijk van de achttiende-eeuwse genealoog Gijsbert van Rijckhuijsen, wiens moeder een Rosa was. Behalve aan deze genealoog en zijn familierelatie wordt ook aandacht besteed aan enkele andere aangehuwde families, zoals Van Rosendael en De Jongh.
Naast dit geslacht Rosa zijn er nog tenminste vijf andere families met deze naam in Nederland geweest, waaraan in dit boek kort aandacht wordt besteed, namelijk een Zeeuws-Hollandse magistratenfamilie in de vijftiende tot de zeventiende eeuw, een achttiende-eeuwse edelsmedenfamilie uit Nijmegen, Rosa uit Zutphen (negentiende eeuw), de Portugees-joodse Rosa's in het zeventiende-eeuwse Amsterdam en tenslotte de zeventiende-eeuwse Rotterdamse burgemeestersfamilie Rosa.
Diverse registers besluiten het boek, dat is geillustreerd met genealogische schema's en foto's in kleur en zwart-wit.

zie ook genealogie Naaijen

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Rosa
  2. van Osch
  3. Naeije(n), Naije(n), Naaijen

Terug naar begin

Updated: 29 januari 2011

This is an Antenna logo website