I. Joannes SIMONS, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 6.1.1662
Helena STROETEMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 26.2.1663
overl. Hamont (B) 1695.
2. Gerardus SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
23.2.1666, begr. Hamont (B) 26.10.1729.
3. Godefridus SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
8.1.1672, volgt IIa.
4. Martinus Josephus SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
9.1.1676, volgt IIb.
5. Joannes SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 4.8.1680,
begr. Hamont (B) 5.7.1694.

IIa. Godefridus SIMONS (zn. van I), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 8.1.1672, begr. Hamont (B) 9.1.1750, tr.kerk(rooms
katholiek) Hamont (B) 25.11.1704 Joanna VLASSAX.
Uit dit huwelijk:
1. Helena SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 9.7.1707,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 1.2.1733 Henricus
PRINCE.

IIb. Martinus Josephus SIMONS (zn. van I), ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 9.1.1676, Gezworene (Den Haert 1722, het
Coleneijnde 1737), tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B)
14.10.1717 Elisabeth GOVAERTS (Govers), ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 28.9.1684, begr. Hamont (B) 11.12.1750, dr. van
Michael Govers en Elisabeth Chistiaans.
Uit dit huwelijk:
1. Mr. Joannes SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
11.2.1719, volgt III.
2. Jacoba SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 29.5.1720,
overl. Hamont (B) 30.9.1804, tr.kerk(rooms katholiek)
Hamont (B) 12.10.1747 Joannes MICHIELS.
3. MichaČl SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 22.1.1722
begr. Hamont (B) 16.8.1767.
4. Jacobus SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 5.8.1724,
Landbouwer, overl. Hamont (B) 29.3.1808, tr.kerk(rooms
katholiek) Hamont (B) 27.1.1761 Anna BALLINX, geb. ca.
1740, overl. na 1796.
5. Helena SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 7.12.1727,
overl. Hamont (B) 4.1.1805.

III. Mr. Joannes SIMONS (zn. van IIb), ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 11.2.1719, Teut, Chirurgus Expertus Burgemeester Stad
Hamont 1751, 1757, 1762, 1771, 1776. Beschreef in Maart 1767
het vertrek en opleiding van zijn zoon Henricus als Teut en de
voorwaarden waarop deze in de Compagnie van Hendrik Rijcken
kon deelnemen. (Zie dossier), begr. Hamont (B) 29.8.1784,
tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 3.2.1749 Anna Maria
RIJCKEN, geb. Hamont (B) 1716, overl. Hamont (B) 1796, dr. van
Henricus Rijcken, Burgemeester Stad Hamont, en Margaretha
Moorssen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margaritha SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont
(B) 13.2.1750, overl. Hamont (B) 15.9.1804, tr.kerk(rooms
katholiek) Hamont (B) 14.7.1778 Jacobus FIJEN, ged.(rooms
katholiek) Budel 11.10.1754, Koopman (Teut) Burgemeester
(Stad Hamont 1780, 1786, 1793), overl. Hamont (B) 7.9.1820
zn. van Joannes Fijen en Anna Henrica Eijcken.
2. Henricus Josephus SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
20.8.1751, volgt IVa.
3. Jacobus Joannes SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
27.6.1753, begr. Hamont (B) 3.8.1753.
4. Jacobus Joannes SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
6.7.1754, begr. Hamont (B) 14.9.1754.
5. Jacobus SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 5.9.1755,
begr. Hamont (B) 9.12.1755.
6. Joannes Jacobus SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B)
20.6.1757, volgt IVb.
7. Helena SIMONS, ged.(rooms katholiek) Hamont (B) 19.7.1763.

IVa. Henricus Josephus SIMONS (zn. van III), ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 20.8.1751, Koopman (Teut), begr. Abbenbroek
8.4.1796, tr.kerk(rooms katholiek) Hamont (B) 7.1.1784 Helena
Elisabeth POELMANS.
Had zaken in Den Briel en Abbenbroek onder de naam Firma
Rijcken. Was zeer bemiddeld. Het familiekapitaal ging
grotendeels verloren in de Franse Revolutie. In 1888 werd
te Achel door zijn kleinzoon het "Simonshuis" gebouwd,
hetwelk in de bevrijdingsdagen van de oorlog '40-'45
hoofdkwartier van de Engelse generaal Demsey was. Thans
-1988- is het een museum.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina SIMONS, ged.(rooms katholiek) Achel (B)
25.9.1784.
2. Joannes Jacobus SIMONS, ged.(rooms katholiek) Achel (B)
8.5.1786, volgt Va.
3. Adrianus SIMONS, ged.(rooms katholiek) Achel (B) 8.4.1788,
volgt Vb.

IVb. Joannes Jacobus SIMONS (zn. van III), ged.(rooms katholiek)
Hamont (B) 20.6.1757, Brouwer, Gemeenteontvanger (tijdens de
Franse Revolutie) Stadssecretaris Hamont 1790-1816., overl.
Hamont (B) 15.4.1816, tr.(burg.stand) Budel 10..1803 Maria Ida
FIJEN, ged.(rooms katholiek) Budel 3.9.1758, dr. van Joannes
Fijen en Anna Henrica Eijcken.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margaretha SIMONS, geb. Hamont (B) 19.10.1806,
Kloosterling Ursulinen Waver, overl. Waver (B)(?) 7.1.1855
2. Elisabeth Helene SIMONS, geb. Hamont (B) 19.11.1808,
tr.(burg.stand) Hamont (B) 11.1.1834 Pieter Jan SPAAS,
geb. Hamont (B) 12.10.1805, Teut, Jeneverstoker, overl.
1864, zn. van Adrianus Spaes, Notaris, Raadslid Hamont, en
Catharina Claes.

Va. Joannes Jacobus SIMONS (zn. van IVa), ged.(rooms katholiek)
Achel (B) 8.5.1786, Teut in manufacturen omgeving Brielle en
Abbenbroek, overl. Hamont (B) 29.5.1866, tr.(burg.stand)
Neerpelt (B) 4.8.1818 Maria Catharina CLAES, geb. Hamont (B)
1797, overl. Hamont (B) 10.9.1883.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Elisabeth SIMONS, geb. Hamont (B) 31.5.1819,
(ongehuwd), overl. Hamont (B) 17.1.1887.
2. Maria Josepha SIMONS, geb. Hamont (B) 10.11.1820,
(ongehuwd), overl. 20.8.1901.
3. Maria Anna SIMONS, geb. Hamont (B) 9.6.1822,
Gasthuiszuster, overl. 25.12.1850.
4. Johanna Catharina SIMONS, geb. Hamont (B) 6.9.1824, overl.
5.5.1884, tr. Hendrik JOOSTEN, geb. Hamont (B) 1812, Teut
Gouda e.o., overl. Hamont (B) 24.7.1885.
5. Jozef SIMONS, geb. Hamont (B) 9.4.1825, Brouwer (ongehuwd)
overl. Hamont (B) 15.11.1905.
6. Maria Catharina SIMONS, geb. Hamont (B) 30.8.1827, overl.
25.1.1870, tr. Arnoldus JOOSTEN, geb. Hamont (B) 1.9.1823,
Teut, overl. Hamont (B) 11.5.1883.
7. Hendrika SIMONS, geb. Hamont (B) 16.4.1829, (ongehuwd),
overl. 6.1.1914.
8. Hendrikus SIMONS, geb. Hamont (B) 13.3.1831, volgt VIa.
9. Elisabeth SIMONS, geb. Hamont (B) 13.9.1832, (ongehuwd),
overl. 2.3.1900.
10. Jacoba SIMONS, geb. Hamont (B) 7.11.1834, (ongehuwd),
overl. 20.3.1917.
11. Maria Ida SIMONS, geb. Hamont (B) 27.11.1836, (ongehuwd),
overl. 24.5.1916.
12. Petrus Joannes SIMONS, geb. Hamont (B) 24.5.1838, overl.
Hamont (B) 4.8.1838.
13. Jan Adriaan SIMONS, geb. Hamont (B) 11.3.1840, volgt VIb.

Vb. Adrianus SIMONS (zn. van IVa), ged.(rooms katholiek) Achel (B)
8.4.1788, Teut te Montfoort bij Utrecht, Leerlooier, overl.
7.3.1837, tr.kerk(rooms katholiek) Achel (B) 8.4.1788 Antonia
LEYSSEN.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Josephus SIMONS, geb. Achel (B) 3.5.1815,
(ongehuwd), overl. 14.12.1856.
2. Antoon SIMONS, geb. Achel (B) 24.6.1817, Burgemeester
Achel 1870-1890 (ongehuwd), overl. 30.10.1897.
3. Helena SIMONS, geb. Achel (B) 5.3.1819, (ongehuwd), overl.
27.12.1891.
4. Adrianus SIMONS, geb. Achel (B) 21.5.1821, Pastoor Kleine
Brogel, Meeswyk, overl. 8.3.1907.
5. Henricus SIMONS, geb. Achel (B) 27.5.1823, (ongehuwd),
overl. 2.7.1909.
6. Johanna Catharina SIMONS, geb. Achel (B) 25.5.1825,
Overste van de Ursulinen orde sofraanberg Brustem, overl.
Sint Truiden (B) 30.5.1901.
7. Johannes SIMONS, geb. Achel (B) 1.6.1828, overl./begr.
Thienen (B)/Achel (B) 22/27.2.1879.
8. Alexander SIMONS, geb. Achel (B) 29.10.1829, (ongehuwd),
overl. 7.2.1847.
9. Willem SIMONS, geb. Achel (B) 6.5.1832, Burgemeester Achel
1890-1901, overl. Achel (B) 8.3.1901.

VIa. Hendrikus SIMONS (zn. van Va), geb. Hamont (B) 13.3.1831,
overl. Hamont (B) 11.4.1913, tr.(burg.stand) Hamont (B)
4.6.1857 Petronella FEIJEN, geb. Hamont (B) 3.3.1836, overl.
Hamont (B) 27.12.1867.
(woonde Zwaanenmarkt Hamont)
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina SIMONS, geb. Hamont (B) 4.9.1858,
Religieuse Ursulinen Orde, overl. Sint Truiden (B)
27.8.1892.
2. Maria Elisabeth SIMONS, geb. Hamont (B) 15.11.1859, overl.
Budel 12.3.1923.
3. Johannes Jacobus Josephus SIMONS, geb. Hamont (B) 3.5.1865
volgt VII.

VIb. Jan Adriaan SIMONS (zn. van Va), geb. Hamont (B) 11.3.1840,
Brouwer reisde als Teut naar Gouda en Schoonhoven.
Exploiteerde brouwerij annex herberg "De Kop" in Hamont, waar
het traditioneel weerkerend "Teutengelag" werd gehouden. De
Kop was ook een verzamelpunt voor inkopers van
textielfabrieken, zoals Visser & Eijcken in Geldrop, overl.
Hamont (B) 3.4.1924, tr.(burg.stand) Hamont (B) 16.7.1872
Maria Christina SPAAS, geb. Hamont (B) 22.9.1851, overl.
Hamont (B) 2.8.1933, dr. van Hendrik Jan Spaas,
Kaarsenfabrikant de Posthoorn, en Francisca Ballings.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Josepha SIMONS, geb. Hamont (B) 30.5.1874, overl.
Overpelt (B) 16.4.1969, tr. Alfons KERKHOFS, geb. Overpelt
(B) 6.5.1883, Brouwer.
2. Joseph SIMONS, geb. Hamont (B) 18.5.1875, Pastoor
Neerglerbeek 1913-1940, overl. Hamont (B) 10.12.1943.
3. Hubert SIMONS, geb. Hamont (B) 30.10.1876, overl. Hamont
(B) 30.10.1876.
4. Hendrik Aloysius SIMONS, geb. Hamont (B) 30.10.1877,
(ongehuwd), overl. 7.7.1953.
5. Francois SIMONS, geb. Hamont (B) 2.5.1883, Pastoor te
Achel 1935-1956, overl. Hamont (B) 6.1.1973.
6. Anna Maria Antoinetta SIMONS, geb. Hamont (B) 17.11.1886,
(ongehuwd), overl. Hamont (B) 5.1.1966.
7. Hubert SIMONS.
8. Alfons SIMONS, geb. Hamont (B) 17.9.1890, Brouwer, overl.
Genk (B) 11.5.1977, tr.(burg.stand) 24.8.1920 Maria
KERCKHOFS, geb. Overpelt (B) 30.3.1891, overl. Genk (B)
19.2.1979.
9. Catharina SIMONS.
10. Josephina Angelique SIMONS.

VII. Johannes Jacobus Josephus SIMONS (zn. van VIa), geb. Hamont
(B) 3.5.1865, Teut, rentenier, overl. Hamont (B) 21.2.1949,
tr.(burg.stand) Hamont (B) 30.6.1892 Maria SPAAS, geb. Hamont
(B) 30.7.1869, overl. Hamont (B) 17.4.1964, dr. van Hendrik
Jan Spaas, Kaarsenfabrikant de Posthoorn, en Francisca
Ballings.
Uit dit huwelijk:
1. Gabrielle Maria Petronella SIMONS, geb. Hamont (B)
19.5.1893, overl. 7.8.1969.
2. Aloysius Theodoor Antoon SIMONS, geb. Hamont (B) 20.6.1895
Teut in de streek van Schoonhoven en Gouda, later
koffiebrander. In 1915 oorlogsvrijwilliger in het Belgisch
leger. Woont in 1984 te Hamont, Stadswaag no. 8. Op
31-12-1982 werd de koffiebranderij opgeheven.
3. Johanna Maria Elisabeth Agnes SIMONS, geb. Hamont (B)
19.1.1897, overl. Hamont (B) 4.3.1897.
4. Josephus Hendrikus SIMONS, geb. Hamont (B) 9.1.1898, volgt
VIIIa.
5. Hendrikus Benediktus SIMONS, geb. Hamont (B) 25.5.1900,
overl. Hamont (B) 9.8.1901.
6. Bernardus Franciscus Maria SIMONS, geb. Hamont (B)
25.5.1900, overl. Sint Huberts Lille (B) 5.2.1944, tr.
Margriet CERSTELOTTE.
7. Johanna Maria Josepha SIMONS, geb. Hamont (B) 28.9.1901,
Zuster, overl. Issave (Ruanda, Belgisch Congo) 25.6.1930
door vergiftiging.
8. Maria Ursula SIMONS, geb. Hamont (B) 20.10.1903, Zuster
v.d. Liefde Tilburg.
9. Maria Angela SIMONS, geb. Hamont (B) 20.10.1903.
10. Henricus Gerardus Antonius SIMONS, geb. Hamont (B)
24.8.1906, volgt VIIIb.
11. Maria Margaretha Francisca SIMONS, geb. Hamont (B)
6.11.1908.
12. Julia Anna Martha SIMONS, geb. Hamont (B) 29.7.1911, Witte
Zuster OL Vrouw v.Afrika.
13. Johannes Aloysius Laurentius SIMONS, geb. Hamont (B)
9.4.1913, volgt VIIIc.
14. Antonia Maria Brigitta SIMONS, geb. Hamont (B) 8.10.1914,
overl. Duitsland 15.2.1953.

VIIIa. Josephus Hendrikus SIMONS (zn. van VII), geb. Hamont (B)
9.1.1898, tr.(burg.stand) Sint Huberts Lille (B) 10.10.1927
Delphine SLEGTEN, geb. 9.7.1902.
Uit dit huwelijk:
1. Mathieu Maria Jan Jozef SIMONS, geb. Hasselt (B) 19.4.1935
volgt IXa.
2. Marc Jan Maria SIMONS, geb. Hasselt (B) 14.5.1941, volgt
IXb.
3. Emilia Aloysia Natalia Maria SIMONS, geb. Hasselt (B)
7.10.1942, tr.(burg.stand) Hasselt (B) 5.2.1966 Erik Rudi
MONDELAERS, geb. 12.9.1939.

VIIIb. Henricus Gerardus Antonius SIMONS (zn. van VII), geb. Hamont
(B) 24.8.1906, tr. Leuven (B) Bertha VANHAGEDOREN, geb.
30.11.1913.
Uit dit huwelijk:
1. Johann Jozef Cornelius SIMONS, geb. Leuven (B) 18.3.1948,
volgt IXc.
2. Walter Jozef Maria SIMONS, geb. Leuven (B) 5.9.1949, volgt
IXd.

VIIIc. Johannes Aloysius Laurentius SIMONS (zn. van VII), geb. Hamont
(B) 9.4.1913, tr.(burg.stand) Antwerpen (B) 20.6.1947 Dora DE
RUYTER, geb. 21.7.1920, overl. 19.12.1981.
Uit dit huwelijk:
1. Thea Gabriella Maria SIMONS, geb. Antwerpen (B) 28.5.1948,
tr. Jacques CLAREBOUT.
2. Peter Aloysius Maria SIMONS, geb. Antwerpen (B) 27.5.1949.
3. Magda Angela Walter SIMONS, geb. Antwerpen (B) 24.11.1950,
tr. Alex OYSERMAN.
4. Brigitta Jozef Maria SIMONS, geb. Antwerpen (B) 9.11.1953,
tr. Lucas HERMANS.
5. Carla Maria Hugo SIMONS, geb. Antwerpen (B) 25.10.1956,
tr. Jack BROECKX.
6. Herman Hendrikus Cilia SIMONS, geb. Antwerpen (B)
25.10.1956, tr.(burg.stand) Lanaken (B) 4.1.1980 Maryse
VANGELABBEEK.

IXa. Mathieu Maria Jan Jozef SIMONS (zn. van VIIIa), geb. Hasselt
(B) 19.4.1935, tr.(burg.stand) Antwerpen (B) 23.9.1961 Odilia
Nicolas Maria LEYSSENS, geb. 28.10.1939, overl. 8.4.1974.
Uit dit huwelijk:
1. Veerle Gerty Mark SIMONS, geb. Hasselt (B) 29.9.1962.
2. Erik Jules Lia SIMONS, geb. Hasselt (B) 7.12.1963.
3. Dirk Rudi Betty SIMONS, geb. Hasselt (B) 14.6.1965.
4. Nico Jan Veerle SIMONS, geb. Hasselt (B) 22.12.1973.

IXb. Marc Jan Maria SIMONS (zn. van VIIIa), geb. Hasselt (B)
14.5.1941, tr.(burg.stand) Hasselt (B) 5.5.1965 Cecille MOONS,
geb. 24.10.1941.
Uit dit huwelijk:
1. Luc Matheus Anne-Maria SIMONS, geb. Hasselt (B) 20.3.1966.
2. Annouk Lia Ludo SIMONS, geb. Hasselt (B) 28.12.1967.
3. Sigrid Lieve Piet SIMONS, geb. Beverwijk 12.1.1971.

IXc. Johann Jozef Cornelius SIMONS (zn. van VIIIb), geb. Leuven (B)
18.3.1948, tr.(burg.stand) Brugge (B) 13.7.1972 Annemie
Henriette Albertine VLAEMYNCK, geb. 11.8.1948.
Uit dit huwelijk:
1. Joke Simone Henriette SIMONS, geb. 17.6.1973.
2. Anneke Bertha Edgard SIMONS, geb. 16.5.1974.
3. Mark Elisabeth Walter SIMONS, geb. 11.1.1977.

IXd. Walter Jozef Maria SIMONS (zn. van VIIIb), geb. Leuven (B)
5.9.1949, tr.(burg.stand) 27.6.1975 Maria Josepha LEENMAN,
geb. Leuven (B) 22.11.1954.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Maria Harry SIMONS, geb. 24.8.1976.
2. Roland August Bertha SIMONS, geb. 25.2.1978.
3. Helena Cecile Johan SIMONS, geb. 21.2.1981.