Parenteel Taylor / Taijlor / Tayler

Sources: RANI (index)
nog niet geplaatst:

(1893 naamlijst p.313) Batavia 18-06-1887 Justina Wilhelmina Taylor (bijregister Batavia)
(1886 naamlijst p.268) * Semarang 25-01-1885 George Frederic Taylor
(1893 naamlijst p.326) * Semarang 19-12-1891 Frederick George Taylor
1893 naamlijst p.86 Taylor, Thomas Eduard woont te Semarang
(1891 naamlijst) Semarang 05-10-1889 Maud Sarah Taylor
(1891 naamlijst) * Japara Patti 07-04-1890 Frederica Louisa Taylor
(1890 naamlijst p.76) woont te Semarang: Eduard George Taylor
(RANI 1876 p.199) huwelijk Semarang 27-08-1875 Eduard George Taijlor & Maria Jacoba van Berkel
(RANI 1902 p.334) echtscheiding Batavia 22-08-1900 Eduard George Taylor & Maria Jacoba van Berkel
(RANI 1902 p.333) huwelijk Batavia 25-07-1901 Eduard George Taylor & Christine Louise van Bennekom
(1892-1894 naamlijst) Semarang: Thomas Eduard Taylor
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Susanna Wilhelmina Taijlor, gedaan door Johannes Albertus Barend Heijnneman, Batavia 30-01-1878 CBG archiefnummer: VIBDNI017930.

James Taylor, dep. sheriff 1796-1797, Almanak 1816-6 etc etc
Taijlor R. Batavia Almanak 1830 A.128
Taijlor J., gezaghebber schoener Amelia Almanak 1837
Taylor, William Stewart: Batavia 19-06-1853 Almanak 1854 p.A438
Taylor, Matthew Steward: Batavia Almanak 1861 p.28
Taylor, William, z. Soerabaija 13-06-1860 Almanak 1861 p.89
Taylor, Guillaume, m. Soerabaija 12-12-1871 Naamlijst 1873 p.262
Taylor, Eduard Thomas Gillesby: Batavia Almanak 1863 p.B108
Taylor, George: Riouw Almanak 1863 p.B130 - 1864-6
Taylor, Thomas: Batavia Almanak 1865-1876
Taylor, Alexander Morrison (A.M.): Batavia Almanak 1876-1877
Taylor, W.F.H.: Batavia Almanak 1877
Taylor, W.F.H.: K&P 1883 p.398 Spoorwegen Lijn Batavia-Buitenzorg 4de Afdeeling. (Exploitatie); 1884 kommies.
Taylor, Edwardine Adelaide, k: 11-11-1881 Pasoeroean Naamlijst 1883 p.349

(1893 naamlijst)
18-06-1887 Justina Wilhelmina Taylor (bijregister Batavia)

(1891 naamlijst)
05-10-1889 Maud Sarah Taylor
07-04-1890 Frederica Louisa Taylor

1890 naamlijst Semarang
Taylor, Eduard George

1892-1894 naamlijst Semarang
Taylor, Thomas Eduard

BRP1: UIT DE GEBOORTEREGISTERS VAN AMBOINA 1829-1864
07.11.1848 Edwardina Taylor, dr. van Edward Taylor en de Javaanse vrouw Wagia.
07.02.1849 Edwardine Jeannette Taylor, oud 3 1/2 maand, geb. Amboina, dr. van Edward Thomas Gellispie Taylor, fourier bij de 1e comp., en de Javaanse vrouw Wagia

2000INN13 p.28
[838] Edward Gillespie, geb. Djokjakarta 19 mei 1858, ged. Djokjakarta 9 sept. 1860, zoon van Edward Taylor en de Javaanse vrouw Wagia. [RA 1860, 43]

GHG3GRAF p.252: #151, Hier rust / Edwardine Adelaïde / Taylor / geb. 5 Mei 1880 / overl. 11 November 1881. (197)

CBG Oost-Indische Bronnen (5 treffers).
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Susanna Wilhelmina Taijlor, gedaan door Johannes Albertus Barend Heijnneman.
periode: 30-01-1878
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI017930

Brief van "Ross, Taylor & Co." aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende het in erfpacht uitgeven van perceel Batoe Lempit door het gouvernement.
periode: 25-10-1913
plaats: Soerabaja
archiefnummer: VIBDNI018792

Brief van de hoofdagent E. G. Taylor van de "Koninklijke Paketvaart Maatschappij", betreffende kennisgeving van zijn verlof en tijdelijke plaatsvervanging door L. J. Lambach.
periode: 01-03-1900
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI011780

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

De volgende personen hebben bijgedragen aan deze parenteel:

name:email:
Frans Gerverdinck Dorsersstraat 28, 2151 CH Nieuw-Vennep
Piet Schaddelee kpschaddelee@hetnet.nl

Terug naar begin

Updated: 19 Juli 2023

This is an Antenna logo website