Parenteel Verhindert (Asten > Heeze), 1660-

De naam Verhindert verwijst naar een toponiem in Asten: - huis en hof aan het Laerbroeck - genoempt "op de Hyndert" (R 73 fol. 8 23-05-1633); zie Google maps
personen wonende op (en genoemd naar) de Hindert zijn niet noodzakelijkerwijs bloedverwanten.

zie ook bewoningsgeschiedenis

naamsvarianten: ver Hindert, Verhyndert, ver Hyndert, Verhinderd.

De achternaam Verhindert lijkt in mannelijke lijn uitgestorven te zijn.

zie ook: J.J.G. Stalpers. Hikspoors uit Deurne en Liessel. 14 generaties Hikspoors. Eindhoven, 1992.
L. Bukkems. Genealogie familie Bukkems van 1640 tot 1995. Geschiedenis van een familie. Deurne, 1996.
HET HUIZENQUOHIER VAN ASTEN door G.G. Slaats in GTOB 1 (1986) p.44-, 96-, 145-, 190- en GTOB 2 (1987) p.46-, 99-, 147- 1. VERHINDERT Antoni(u)s Jansen (Teunis Janssen Verhyndert, Antonius Johannes): wellicht een generatie jonger: een zoon van Jan Jan(sen) Antonis?
  ~ Asten; woont 1702 te Vlierden
  wonend Heusden nr.10: 1736 Antonij Verhindert en 1741 Wed. Antonij Jans Verhindert 9 (huizenquohier van Asten)
  x (1) Someren 14-01/29-01-1702 (inv.nr.12 & inv.nr.50 f.34v) Jenneken Joosten (Johanna Judocus den Cuyper)
  ~ Someren; woont 1702 te Someren
  uit dit huwelijk:

  1. VERHINDERT / Verhyndert / van Hindert Anna Marie Teunis
   ~ Someren, 1738 wonend: Asten
   † Someren 11-10-1747 laat na man en kinder.
   x Asten 11/28-01-1738 Johannes Theodorus Meeuws (Johannes Dirk Meeuws, Johannes Diricks, Jan Dirk Peter Meeus)
   ~ Someren, 1738 wonend: Budel
   uit dit huwelijk:

   1. Antonius Meeuws (Antoine)
    ~ Someren 24-12-1738; get. Theodorus Petrus Meeuws en Johanna Thunis van Hindert.
    † Someren 06-05-1812
    x Ide VLEMMIX

   2. Henricus Meeuws
    ~ Someren 19-11-1744; get. Judocus Theodorus Meeuws en Judoca Antonius van Hindert.

  2. VERHINDERT Jenneke Teunis (Johanna Antoni van de Hindert)
   ~ Someren, 1742 wonend: Asten
   x Asten 03/18-02-1742 Wilhelmus LOOMANS
   ~ Asten, 1742 wonend: Asten
   uit dit huwelijk:

   1. Antonius LOOMANS
    ~ Someren 24-10-1745; get. Josephus Wilem Loomans en Helena Jelis van Helmont.

  3. VERHINDERT Jan Teunis
   ~ Asten, wonend: Asten
   x Asten 25-10/09-11-1749 Ida Jan Aarts Claus (IJda Aarts)
   ~ Asten ; 1751 wonend Wolfsberg nr.25 "huijske"; 1756 wonend Heusden nr.19 (huizenquohier van Asten)
   uit dit huwelijk:

   1. VERHINDERT Petronella (Peternel Janse)
    ~ ca. 1755
    † Asten 19-11-1818 akte 47
    x Asten 31-01/15-02-1784 (inv.nr.14 f.9v) BERKERS Joannes Francis (Jan), zn. van Francis Berkers en Helena van Bussel.
    ~
    † Asten 05-06-1820 akte 31
    uit dit huwelijk:

    1. BERKERS Francis
     ~ ca.
     †
     x Someren 07-07-1825 BENNENBROEK Francina. dr. van Philippus Francis Bennebroek en Catharina de Leeuw.
     ~
     †

   2. VERHINDERT Joanna (Anneke Janse)
    ~ ca. 17..
    † Asten 19-05-1820 akte 27
    x Asten 06/21-04-1782 (inv.nr.17 f.135v) SMITS Francis, weduwnaar van Jennemaria Dirks
    ~

  x (2) Someren 08-06-1715, 18-05/02-06-1715 Johanna Henricus van Helmont (Jenneken Hendriks)
  woont 1702 als Jd te Asten
  uit dit huwelijk:

  1. VERHINDERT Johanna
   ~ 1716

  2. VERHINDERT Henricus
   ~ 1717

  3. VERHINDERT Johannes
   ~ 1719


Fragment Tielen / Lazarus / Verhindert

bron: Heemkundekring de Vonder, /bewoningsgeschiedenis/Laarbroek/Hindert.


Peter Verhindert x Oirschot 15-05-1666 Hendricxken Caspaers

Vader Johannes Jansen Verhindert Moeder Elisabetha Fransen de Groot Johanna Verhindert ~ Asten 12-01-1684; get. Arnoldus Jansen Verhindert en Henrica Fransen de Groot
Johanna Verhindert ~ Asten 19-03-1687; get. odefridus Hendrix van Bussel en Maria Geraerts

Tilmannus Jansen (filius posthumus) Vader Tilmannus Jansen Moeder Maria ~ Asten 25-08-1684; get. Henricus Jansens en Johanna Hendrix

Johannes Jansen Vader Tilmannus Jansen Moeder Johanna Gerits Getuige Johannes Hoefnagels en Maria Gerits Plaats Asten 15-04-1681 Opmerkingen filius illegitimus

Petronella Hynders, get. Deurne 15-04-1788

Antonius van Hindert, get. Someren 06-06-1714

Jenneke vrouw van Jan van Hindert † Someren 28-09-1726 (laat na man en kind)

Petronella Johannes van Hindert get. Someren 20-01-1743, 14-02-1755

Johannes van Hindert get. Someren 23-08-1745

Hendrik Kind van Arnoldus van Hindert Someren 12-11-1745 (laat na moeder en nog kinder)

Petronel Kind van Arnoldus van Hindert Someren 30-11-1745 (laat na ouders en nog kinder)

Jan Hinders Asten 24-11-1748 (nalatende haar man en 1 kind)

Maria Neelis Vader Johannes Wilhelmus Neelis Moeder Wilhelma Johannes van Hindert Getuige Antonius Johannes Nelis en Martina Antonius Nelis Someren 15-07-1758

Arnoldus van Hindert Someren 08-02-1758 begr. 08-02-1758

Joannes van de Hinderdt Vader Antonius Joannis van de Hinderdt Moeder Gertrudis Henrici Nouwe Getuige Franciscus Petri Franssen en Catharina Antony Roymans Deurne 26-08-1767

Joannes van de Hinderd Vader Antonius Joannis van de Hinderd Moeder Gertrudis Henrici Nauwe Getuige Martinus Willems en Catharina Antony Roymans Deurne 02-09-1769

Johanna Johannes van Hindert get. Someren 16-07-1771

Ida Smets Vader Franciscus Godefridi Smets Moeder Anna Joannis van de Hindert Getuige Johannes Francisci Berckers en Henrica Joannis Slaets Asten 01-03-1791

Arnoldus Hinders get. Asten 31-10-1793

Henrica van Hindert get. Maarheeze 20-06-1805


28-02-1440 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 219, akte 194. fol. 87,1438/1443: Goeswijn van der Hyndart zn. v. Jan vd Hyndart van Arle [Aarle-Rixtel] heeft erflic vercocht [aan] Roef zn. v. Godert van der Hyndert. (http://tempelaar.cadicto.nl/Bronnen/Bron.htm)

7-2-1437 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 373. fol. 102v 1434/1438: Jan soen Jans nat. sn. Heer Dirics van den Haenecker priester [verkoopt aan] Roef Godarts soen van der Hyndert.

17 februari 1668 Missive van rentmeester TEMPELAER van 7 november 1667 als bericht op het rekest van Pieter Jordaen VAN HYNDERT zoon van de schoolmeester van Duizel.

31-6-1644 Asten RA 76 fol. 25vo doc. F.Slaats; Peter Henricx en Hanrick van Heuchten delen de goederen gekomen van wijlen Joost Wilemssen Verhyndert - aent Laerbroeck.

23-12-1734 Coll. FS Asten RA 117 fol. 84vo Hendrick de [Valcx], deurwaarder, neemt, namens Laurentius Vorsters en Michiel de Gaase, collecteurs der verponding, 1732, in arrest - de onroerende goederen van Hendrick Canters - tot verhaal van 0-02-04 - Tielen en Aart Verhindert 1-12-12

Anna Petrus Verhindert x Hilvarenbeek ca. 1636 Gerard Willem Naaijkens (Ouders : Guilielmus Gualteruszn. Naaijkens & NN NN), en hun kinderen: Elisabetha Gerardus Wilm Naaijkens 1637 Petrus Gerardus Wilm Naaijkens 1641

Jordanus Verhindert get. Hilvarenbeek 1641

Asten RA 67 fol. 57v0 18-02-1610: Joost Wouters - g.m. Johanna, dr Mari Willems Verhindert - mede voor Willem, zijn zoon, - Jan Jacobs - g.m. Elisabeth, nat. dr Mari voors. doen afstand van alle goederen die Mari, hun moeder "aengestorven" zijn van haar ouders.

Asten RA 4 fol. 522: Jan Thijs Philips eist betaling van Thonis Thonissen Verhyndert.

Asten RA 67 fol. 104 07-02-1611: Mathijs en Henrick, wettige zonen van Aert Mathijssen van den Berch - Maria, natuurlijke dochter van Heer Marten Horckmans, priester - ter eenre - en Aert en Jan, zonen Aert Mathijssen van den Berch - Anthonis Thonis Verhyndert - g.m. Elisabeth - kinderen van Aert Mathijsen - g.g.m. Maria, dr Aert Goorts - ter andere zijde verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders - van eerste en tweede "bedde":

Asten RA 67 fol. 175vo 07-03-1612: Henrick Aerts van den Berch verkoopt aan Thonis Thonis Verhyndert - g.m. Lijsbeth -

Asten RA 67a fol. 33vo 30-10-1614: - Aert Aert Mathijsen, - Thonis Thonis Verhyndert - g.m. Lysbeth, - Mechtelt - weduwe Jan Aerts - geass. met Derick Aert Theussen en Aert Aerts voors. - mede voor Aert, Derick, Meriken en Aelken onm. kn van Jan Aerts - en Mechtelt. Allen erfgenamen van Aert Mathijssen - en Maria, zijn vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen.

Asten RA 67a fol. 105 16-08-1616: Anthonis Thonis Verhyndert is schuldig aan Christien, dr Jan Thonis Verhyndert.

Asten RA 33 - 52 01-05-1620 1/6: Getuige verklaart verder dat Tuens Verhyndert soon Aert ook er bij stond .. Actum - 2 mei 1620 2/6

Asten RA 33 - 52 07-10-1626 (fictief): Reynder Lens, aanlegger - contra - Joost Willem Verhyndert, gedaagde.

Asten RA 68 fol. 8vo 23-8-1618: .. 1. Anthonis Verhindert

Asten RA 69 fol. 12vo 08-03-1619: 4. Thonis Thonis Verhindert e.a.

Asten RA 69 fol. 15vo 13-03-1619: Hendrick Aert Mathijssen verkoopt aan Anthonis Thonis Verhindert land op de Lochte.

Asten RA 33 - 52 09-03-1622: Memorie 63: Het vonnis van Anthonis Verhindert t.l.v. Mathijs Aerts is vernieuwd.

Asten RA 70 fol. 50 29-01-1629: Antheunis Teunis Verhindert verkoopt aan Gelden Gielis en Aerdt Daendels,

Asten RA 70 fol. 66 28-02-1629: 2. Teunis Verhindert

Asten RA 71 fol. 66 27-03-1630: Anthonis Verhindert - ter eenre - en Willem en Jan, zonen van Henricxken Verhindert, zuster van voors. Anthonis - de zonen mede voor hun moeder - ter andere zijde verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.

Asten RA 72 fol. 4 20-01-1631: 2. Joost Willem Verhindert

R 73 fol. 98 14-12-1632: Hanrick Jan Selen verkoopt aan Heer en Meester Willem Verhyndert, pastoor te Liessel.

R 73 fol. 89 24-08-1633: Mathijs Joosten, Willem Joachims, Anthonis Thonis Verhyndert, Aert Henrick Joachims allen als erfgenamen van de voors. Maria Dircx zullen mede namens hun verdere erfgenamen geen eisen meer stellen.

R 74 fol. 33vo ongedateerd: - Maria, dr Ruelen - geass. met Marcelis Peter Jacops verkopen aan Anthonis Tonissen Verhindert; 3. Teunis Teunis Verhyndert

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

 1. Verhindert

Terug naar begin

Updated: 14 September 2003

This is an Antenna logo website