Parenteel de Vos - Brugge, Ceylon 1600 -


Bron: Journal of the Dutch Burgher Union (JDBU), of Ceylon
Bron: JDBU Vol. XXVII April 1938 No.4 p.129 GENEALOGY OF THE FAMILY OF de VOS. (Compiled by the late Mr. F. H. de Vos in 1910; revised and brought up to date by Mr. D. V. Altendorff in 1937.)
De stamvader is Victor de Vos gehuwd te Brugge (B) 27 December 1642 met Maria Jooris.

Vooralsnog sluit onderstaand fragment niet aan op voornoemde genealogie de Vos.
zie ook: de Vos, Geneanet
zie ook: de Vos, Geneanet
volgens website Dehne zou Georg Edward de Vos (* Colombo x Johanna Stul, waarvan Geertruida Elisabeth de Vos * 26 juni 1718, Batavia) een zoon zijn van Olivier de Vos (* 13 februari 1653, Brugge, overleden in 1699, Colombo, Ceylon) en Johanna Melgers, * Colombo.

Dit fragment is ontleend aan: GENEALOGY OF THE SPELDEWINDE FAMILY OF CEYLON. in JDBU 1944 Vol 33 No 3 p.81-82 (Compiled by Mr. D. V. Altendorff)

GENEALOGY OF THE SPELDEWINDE FAMILY OF CEYLON.
(Compiled by Mr. D. V. Altendorff.)

I. Christiaan Speldewinde of Amsterdam, married at Jaffna, Johanna
Verwyk, daughter of Jurgen Verwyk, and he had by her:
2 Aletta, married at Jaffna : —
(a) Jacob Obley, Boekhouder.
(b) 5th February 1756, August Christiaan Gotter of Zulat (Zulst?). Chief Surgeon.
(c) 22nd June 1777, Gerrit de Vos, born in Negapatam,
Assistant in the Dutch East India Company at Galle in
1748, Administrateur at Galle in 1762, Dissave at Matara
in 1770-1774, widower of Johanna van Duuren.

Gerrit de Vos, referred to under I, was the brother of
Thomasia de Vos, wife of Jan Schaarken, Administrateur
of Galle. He married first at Galle, 30th September 1753,
Johanna van Duuren, born at Galle, 30th April 1736, died
at Jaffna, 16th December 1773, daughter of Dirk van
Duuren and Gertruida Vanden Broeck. The latter was the
daughter of Gysbert Vanden Broeck and Leonora Lansen,
and was baptised at Galle on 25th May 1710.
Gerrit de Vos and Johanna van Duuren had a son, Jacob, who married
at Jaffna, 30th May 1784, Anna Theodora Steenkelder,
daughter of Lieutenant Hendrik Steenkelder and Betseba
Schrader. (D.B.U. Journal, Vol. VI, pages 69 and 74).
There is a tombstone to the memory of Johanna van
Duuren in the Dutch Church at Jaffna.

De Navorscher LXII 1902 p.4412, 499:

Gerrit, Assistent te Galle 1748, Onderkoopman, Secretaris en Kassier te Galle 1755, Administrateur te Galle 1672, Opperhoofd van Tuticorin 1764 (zijn gemachtigde te Galle o.a. Pieter de Vos onderkoopman), Opperkoopman 1766, Dissave te Jaffna 1770, geb. te Negapatnam, tr. (1) te Galle 30 Sept. 1753 Johanna, geb. te Galle 13 Apr. 1736, † te Jaffna 16 Dec. 1773, d. v. Dirk van Duuren en van Gertruida, ged. te Galle 25 Mei 1710, d. v. Gijsbert van den Broeck en v. Leonore Lanson. Bij wie: 1. Adriana Gertruida, ged. te Galle 22 Dec. 1753, tr. Johannes Thomas Kloege, Chirurgijn d. 0.I.C., † 1773. 2. Jacob, ged. te Galle 4 Nov. 1758, † te Batavia 24 Juli 1807, tr. te Jaffna, 30 Mei 1784, Anna Theodora Steenkelder, van Jaffna, d. v. Hendrik Steenkelder Luit. d 0.I.C. en van Betsebe Schrader. Bij wie: Anna Theodora, tr Willem Saalvelt. Gerrit de Vos tr. (2) te Jaffna 22 Juni 1777. Aletta Speldewinde, van Jaffna, laatst wed. v. den Opperchirurgijn August Christiaan Gotter.

KLOEGE. A. Johannes Thomas Kloege, Chirurgijn d. 0.I.C., † 1773 tr. Anna Gertruida de Vos. Bij wie: Johanna Albertina, ged. te Colombo 26 Apr. 1772.

KAHLE. David Kahle, Kapitein te Trincomale, † 1794, tr. Adriana Elizabeth de Vos (wellicht d. v. Gerrit de Vos). Bij wie Thomasia Gertruida, ged. te Colombo 15 Oct. 1775.

SCHAARKEN. Jan Schaarken, Administrateur te Galle, tr. Thomasia de Vos. Bij wie: I. Juliana Elizabeth, ged. te Galle 19 Jan. 1747. II. Susanna Petronella, ged. te Galle 9 Nov. 1748. III. Dirk Arnoud, ged. te Galle 15 Sept. 1754.

p.499: VAN DER WALL. Antony van der Wall, Administrateur te Tuticorin, † 1799, tr. Thomasia Margarita Schaarken, d. v. Jan. Schaarken en Thomasia de Vos. Bij wie: I. Antony Roelof, ged. te Calpentijn 15 Oct. 1769. II. Jan Gerrit, ged. te Calpentijn 15 Oct. 1769. III. Johan Gerrard Maximus, ged. te Tuticorin 29 Sept. 1771. IV. Bartholomeus Jacobus Dirk, ged. te Tuticorin 29 Sept. 1771.

vlg. de genealogie Martherus zou Thomasia de Vos de dr. zijn van Georg Edzard de Vos en Johanna Stul.
Als alternatief: Pieter de Vos (1710 retour naar Holland) en Catharina de HURT
De Wapenheraut 1899 p.22: noemt Gerrit de Vos, geboren te Negapatnam, de waarschijnlijke zoon van R.J. de Vos;
echter gezien zijn vermoedelijke geboortedatum rond 1730 is waarschijnlijker: Pieter de Vos en Christina Polnitz (zie genealogie de Vos).

1751. Johannes de Vos, 1755 Gezworen klerk
ter secretarie van justitie te Colombo en secretaris
van huwelijksche zaken; 1766 eerste
klerk van politie (geroyeerd); opzichter van
‘t ijzermagazijn te Colombo en onderkoopman. (Jb.)
Aanstelling door Bewindhebberen der 0. I.
Comp. ter Vergadering van XVII tot Raad
Extra Ordin. van Ned. Indië van Johannes
Vos (Sic.) Oct. 1765. (Ned. Jaarb. XIX, 1765, 3, 633.)

1751. Gerrit de Vos (1), geboren te Negapatnam,
waarschijnlijk zoon van R. J. de Vos,
(Nav. 1889, bl. 64.) gehuwd met Johanna
van Duuren, van Gale; geb. 13 April 1736, † 1773.
1751 Eerste gezworen klerk te Gale; 1755
secretaris van politie en justitie aldaar; 1764 opperhoofd
te Tutucorijn; 1766 opperkoopman te
Jaffnapatnam en secretaris van politie titulair;
1769 dessave te Jaffnapatnam. (Jb,)

Aan het hoofd van het bestuur stond een compagnie (VOC) dienaar die de titel dessave (een Sinhalese titel, overgenomen door de Nederlanders) had.

Er zijn rond de 2000 VOC opvarenden met de achternaam (de) Vos, waarvan 13x Pieter de Vos vóór 1691 naar Oost-Indië gereisd.

Het VOC (kamer van Hoorn) schip “Lugtenburg / Luchtenburg” stond op zijn eerste reis (Texel 11/05/1751, Batavia 02/07/1752) onder kapitein Gerrit Reyndertsz. Vos; hij overleed voor aankomst in Batavia.

zie Ceylon in de VOC tijd

zie Catalogue of the Archives of the Dutch Central Government of Coastal Ceylon, 1640-1796


zie genealogie Ploos van Amstel.

zie 1991INN4

zie deVos-IGV.txt


zie genealogie van der Vorm.


https://sejarah-nusantara.anri.go.id/pagebrowser/icaatom-dasa-anri-go-id_339-ead-xml-1-2606?page_number=191
Dec. 1, 1779 Hester Petronella Romp gemalinne van Raad-extraordinair David Johan Smith overleden file 2606, folio 191
Dec. 2, 1779 Word begraven file 2606, folio 191


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Hacke
  2. van Haeften
  3. Krag (Scharken)

Terug naar begin

Updated: 28 December 2011

This is an Antenna logo website