Parenteel Wassington - Leeuwarden / Nederlandsch-Indië

Voor een volledige genealogie Wassington zie de website van Patrick van Griethuysen & Loes Peters.


Terug naar begin



Jubileerende Ridders der M.W.O. gehuldigd. Tien oud-militairen beneden den rang van officier van het Koninklijk Nederlandsch Ind. Leger, wien voor de door hen in onzen Indischen Archipel verrichte wapenfeiten het ridderkruis der Militaire Willemsorde was verleend, zijn Zondagmiddag 2 dezer vanwege de stichting „Fonds Ridderdagen" in Artis te Amsterdam gehuldigd. alsmede de heeren .. J. Wassington .., wien allen 40 jaar geleden de orde was toegekend voor hun heldhaftig optreden gedurende de Lombok-expeditie. Soerabaijasch handelsblad 18-06-1935

Advertentie: WEESKAMERVENDUTIES TE BANDOENG. .. behoorende tot de onbeh. nalatenschap van Vr. Wassington Kol(l)man. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 08 & 09-12-1938

Passagierslijsten. M.S. „Dempo” Gezagvoerder Tj. Luidinga, bestemd te vertrekken van Batavia, 3 Januari 1940. mevr. H. W. Brugman-Wassington Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 02-01-1940

AMSTERDAM — Universiteit van Amsterdam. Kand. economie: J. Wassington De Tijd 11-02-1972

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Blass
  2. Douglas
  3. Seine
  4. Smagge
  5. Wassington

Terug naar begin

Updated: 20 April 2004

This is an Antenna logo website