Parenteel Berchmans / Bergmans (Leende) 1600-

De genealogie Berchmans is complex; een aantal afstammelingen in de genealogie Danckers/Danckaerts worden Berchmans genoemd, evenals nakomelingen in de genealogie Bax.
Mogelijk is Berchmans een toponym, dat op een aantal daar wonende families overging.

Zie ook Genealogie Berchmans = Bax te Leende

Zie ook Genealogie Berchmans = Danckers / Danckaerts

Reconstructie Katholieke dopen en huwelijken in Leende 1607-1647 door Guus Delen, leende-rk-dt-1607-1647 :

leende-rk-dt-1607-1647.pdf
leende-rk-dt-1648-1665.pdf
De inwoners van Leende anno 1601.doc

De inwoners van Leende anno 1601:

Peter Berchmans
Willen Berchmans
Wreys [Laurentius] Berchmans t'samen met dat sijn huys is affgebrant
Pouwel Berchmans
Thijs Berchmans
[NIET: Engelbert (mogelijk nog minderjarige zoon van Thijs Berchmans; of kwam van elders)]


Genealogie DANCKERS / BERCHMANS

zie ook Danckers en Dankers

zie ook Swuesten
10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten, 1400-1810:

805 Anthonis Peeter Berchmans contra Marten Anthonis Synen ter zake van een schuld van f 13-15 voor geleverde winkelwaren, 1665

677 Michiel Peeter Deelen voor zijn vrouw Lyntgen Berchmans contra Lyntgen Dries, weduwe van Jan Berchmans ter zake van het onderhoud van de familiegoederen, 1656

608 Anna, weduwe van Willem van Hout contra Engelbert Berchmans ter zake van het recht van overpad op een akker, 1648

467 Adriaen Colen contra Engelbert Berchmans ter zake van genoegdoening voor een belediging, 1637

370 Hendrick Dielis van Veen contra Hendrick Martens, Mathijs Berchmans en Delis Gijsen ter zake van de uitvoering van een scheiding en deling, 1630

181 Bartholomeus Peeter Berchmans, inwoner van Geldrop ter zake van oproer op de markt en verboden handel, 1674

inv.nr.1650 akte 115v: Verdeling van de goederen van Jan Poulus en [zijn echtg.] Luijtjen Claessen, 29-3-1704 aan o.a.: Bartholomeus Berchmans echtg. van Cathalijn Jan Poulus.


10203 Schepenbank Bergeijk, Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft, 1523-1810 inv.nr.80

akte 14.01 Jan Berchmans en Peter Aert Cuijcken namens zijn echtgenote, erfgenamen van Willem Berchmans contra de weduwe en kinderen van Willem Berchmans terzake van onenigheid over de verdeling van de nalatenschap, 1660

inv.nr.80 akte 158v: Overeenkomst tussen Willem Paulus Peters c.s. en de voogden over Jenneken Paulus Peters aangaande de deling van de goederen nagelaten door Jan Paulus Peters en Peter Paulus Willems, 10-8-1711. vermeld: Maijken Berchmans echtg. van Peter Paulus Willems Overleden.

akte 108: Verdeling van de goederen van Jacob Smits tussen de kinderen (Maria Jocob Smit ev Gerrit Berchmans, Jenneken Jacob Smits ev Francis Verhoeven, Petronella Jacob Smits wed. Jan Anthonis Dielis, Hendrik Jacob Smits, Peter Jacob Smits, allen te Riethoven) en erfgenamen, 31-10-1704

akte 94v: Overeenkomst tussen de voogden van het nakind van Willem Anthonis Helssemans en Dielis Willem Helssemans c.s. aangaande de nagelaten goederen van Willem Anthonis Helssemans, 18-10-1700. Persoon in RA: Hendrik Dirk Berchmans, voogd

akte 77v: Verklaring van de oud-regeerders etc. van Westerhoven ten behoeve van de huidige regeerders aangaande het feit, dat Westerhoven en Borkel sinds mensnheugenis ιιn corpus is geweest, 7-7-1698: Jan Robbert Berchmans Woonplaats Westerhoven oud 50 jaar

akte 50v: Verdeling van de goederen van Johannes Peter Berchmans en Cathalijn Peters van Eerssel tussen hun kinderen en erfgenamen (Peter Johannes Berchmans, Maijken Johannes Berchmans ev Peter Andries Schooff, Hendrik Johannes Berchmans), 10-4-1694

akte 47v: Verdeling van de goederen van Anthonis Jan Dielis en Cathalijn Willem Bergmans tussen de kinderen en erfgenamen (Jan Anthonis Dielis voogd, Jan Wouter Hermans toeziend vogd, Jacobmijntje Anthonis Dielis, Anthonis Jan Dielis wed. van Hendricxken Willems, Dirck Willemsvoogd, Thomas Huijbregt voogd), 14-12-1693

akte 44: Verdeling van de goederen van Johannes Berchmans [senior] tussen de kinderen (Johannes Berchmans junior, Cathalijntje Berchmans, beiden wonend te Riethoven), 27-1-1693.


NTI-10201 Index Schepenbank Eindhoven

inv.nr.1593 akte 58: Verklaring van Antonij Peeters Berchmans (te Heeze) aan Antonij Jan Cuijpers een bedrag van 100 gulden schuldig te zijn, 27-2-1664. Gecasteerd 14-07-1670

inv.nr.1592 akte 349v: Verklaring van Peter Berchmans (te Geldrop) aan Niclaes Bocx (Schoolmeester te Heeze) een bedrag van 100 gulden schuldig te zijn, 24-4-1663

inv.nr.1592 akte 165: Verklaring van Maijken, weduwe van Bartel Luijens c.s., tbv Michiel Jans en Jan Berchmans aangaande rentebetaling door Jasper Wouter Jacopssen, 31-8-1660

inv.nr.1584 akte 59v: Evert Dielis Berchmans en Dielis Berchmans (beide te Soerendonk) aan Marcelis Bartholomeussen (te Stratum) een som geld, 7-6-1621


NTI-15217 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Nicolaus van Vlodroph

inv.nr.124 Oirschot 28-8-1665 Attestatie: Johannes Willem Berchmans Landmeter te Riethoven en Godefridus Berchmans Notaris te Bergeijk

inv.nr.124 Oirschot 5-9-1661 Attestatie: Anthonis Berchmans Raadsman te Bergeijk

inv.nr.124 Oirschot 5-9-1665 Attestatie: Johannes Willem Berchmans te Riethoven

inv.nr.116 Oirschot 19-10-1660 Attestatie: Peeter Berchmans Oud president-schepen wonend te Bergheijck Oud ca 57 jaren.


NTI-10214 inv.nr.47 Index Schepenbank Maarheeze

akte 13 Registratiedatum: 9-2-1735: Afstand van recht Door Francis Geffers (woonplaats Soerendonk), weduwnaar van Maria Berghmans t.b.v. schuldeisers (Evert Berchmans en Jacobus Berchmans).

akte 14 Registratiedatum: 24-2-1735: Ten verzoeke van de President Francis van der Parren en de procureur Adriaan Hijmans, als aangestelde curateurs over de geabonneerde boedel van Maria Berchmans, getrouwd geweest met Francis Geffers op rekert van Hendrick Hendriek Adams c.s.

akte 4v Registratiedatum: 21-7-1734: Eedsaflegging door Jan Janssen Berchmans, Joost Toonis en Corstiaan Willem Steijnen te Maarheeze, in handen van de President Francis van der Parren. Betreft de oogst over 1734.


15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810 inv.nr.3808

akte 623: Jan Jan (Henrick) BERCHMANS soen en met hem Jan Henrick BERCHMANS soen, zijn vader, hebben vercocht aan meester Jan BECK, priester, een jaarl. rente van 26 Rinsgl., zolang meester Jan zal leven, uit een beemd te Leende aen Strijperdijck neven den dijck en die gemeyn Aa. e.e. erf. Tielen van Stercksel kn. Nog een stuk land aldaar neven erf. Jan Henrick Berchmans soen en Henrick Loeffs. Nog uit een huis aldaar neven erf. Goyart van Duyssel en die gemeynstraet en van Dierck Loeffs kn. tot die gemeynstraet. Get.: GW/JaM 23 juni 1551, 1547/1555

akte 625: DIERICK PEETER DIERICKS soen heeft overgegeven aan JAN HENRICK BERCHMANS die Oude een jaarl. rente van 6 Rinsgl. uit een huis te Nuenen met een stuk land daarbij, neven erf. Art van Bruhuys en Willem van Horck en van de gemeynt tot Hanrick Dierick Jans. Nog een stuk land van 3 loepens neven Art van Bruhese en Dierick Jans. Nog een stuk land van 4 loepens aen erf. als voors., en nog twee koeieweien gelegen in die Scheeffrijten aen erf. Dierick Jans en voirt aen die gemeynt. Last: 2 mud rogge en 5 gl. Get. + dat. u.s. (23 juni 1551) Met voorwaarden, 1547/1555

akte 720: CORNELIS, wed. van HENRIC NIJS, ART MEUS HENIS soen en JAN BERCHMANS, haar schoonzonen, hebben vercocht aan meester JAN u.s. een jaarl. rente van 26 Rinsgl., zolang meester Jan zal leven, uit een huis met toebehoren te Helmond in de Byndersche straet neven de stadtgraft en erf. Heyn Bouts, achter op erf. Peter de Valckener tot voor aen de straet. Nog uit een huis met toebehoren in de Heyestraet neven erf. Pouwels Baten en erf. Henric Meus Henis soen en van Kenisstraetken tot voor aen de straet. Nog uit een huis met toebehoren te Leende neven erf. Goert van Duyssel en erf. Derick Loeffs kn. en voort op ten gemeynstraet. Get. + datum u.s. (16 feb. 1551) (De genoemde onderpanden respectievelijk van de wed. voors., van Art Meus en van Jan Berchmans.), 1547/1555

akte 761 JAN JAN (Henrick) BERCHMANS soen en met hem zijn vader JAN hebben vercocht aan meester JAN u.s. een jaarl. lijfrente van 26 Rinsgl. uit een beemd te Leende aen Strijperdijck, uit een stuk land aldaar en uit een huis neven erf. Goyart van Duyssel. Get. + datum u.s. (23 juni 1551), 1547/1555

akte 762 Messter JAN BECK JANS, priester, heeft vercocht aan JAN JAN BERCHMANS soen een jaarl. rente van 6 Rinsgl uit een huis met gericht en toebehoren te Helmond opt Hoecheyndt neven erf. Frans Porters als meester Jan verkregen heeft van Jan Meyssen Peters soen. Get.: JaM/GW 23 juni 1551, 1547/1555

akte 763 DERICK PETER DERICK soen heeft vercocht aan JAN HENRICK BERCHMANS soen de Oude een jaarl. rente van 6 Rinsgl. uit een huis met stukken land te Nuenen neven erf. Art van Brouheze en erf. Willem van Horck../..Hoeck, aen de gemeynt van Nuenen en voorts op erf. Henrick Derick Jans. Nog uit twee koeieweien gelegen in de Scheeffrijtten neven erf. Derick Jans soen en voorts aen de gemeynt. Last: 2 mud/5 vaten rogge, 5 Rinsgl. jaarl. Met voorwaarden. Get. + datum u.s. (23 juni 1551), 1547/1555

inv.nr.3817 akte 984 GIJSBERT JAN GELIS als m/m van ANNEKE CLEOPHAS NIJS dochter (ev Gijsbert Jan Gelis) heeft overgegeven aan HENRICK JAN BERCHMANS zoen het 4e deel van een rente van 15 gl. die JOEST van de ZANDE en JAN van RUTH geloeft hebben te betalen aan CORNELIA, wed. van HENRICK NIJS, en aan haar kinderen, uit een hove met toebehoren te Bakel (Helm. schepenbrief 5 feb. 1565). Get. + datum u.s. [15 jan. 1603], 1597/1602

akte 1359 CORSTIAEN JANSs van den WATER heeft vercocht aan JAN JAN BERCHMANS soen een jaarl. rente van 6 Rinsgl. uit een huis met land en toebehoren te Helmond in de Hage neven erf. der kn. Willem Timmermans a.z. Stijlsstraetken e.e. erf. Willem Lucas a.e. straet Met voorw. Get.: JaM/SJC 3 feb. (1554), 1547/1555

akte 1360 1547/1555 CORSTIAEN u.s. heeft geloeft aan Jan Jan (Henrick) BERCHMANS soen u.s. dat hij 1 1/2 zill land te Helmond in de Hage neven erf. Gerart Ceelen en erfe Derick van Mervort en van erf. Jan Thijs tot aan Stijlsstraetken, niet zonder toestemming van Jan zal verkopen. Get. + datum u.s. (3 feb. 1554) [u.s. = v.s.: vide supra?]

inv.nr.3849 akte 280v Afstand door Wouter Jacob Berchmans (te Leende) ten behoeve van zijn zoon Philips van zijn recht op het vruchtgebruik van alle erfelijke goederen ., 22-2-1681. vermeld: Catarina Janssen, Jan Marcelis Morsel (te Heeze), Joan Baptista Bunnen en Leonart Bex.


NTI-10206-9 Index Schepenbank Dommelen

akte 176: Verdeling van de erfgenamen en schuldbekentenissen tussen de erfgenamen (Willem Martens) van Hersel en (Stijnken) Martens, 29-1-1667. vermeld o.a.: Peeter Goijaert Berchmans (te Bercheijck)


diverse vermeldingen van Anthonis Berchmans, schepen Schepenbank Bergeijk, Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft, -1707-; 1706 als echtg. van Geertruijt van Poppel bijde Verdeling van de goederen van Evert Jans van Poppel en Catharina Beersmans tussen de kinderen [Maria ev Simon Jans Jelssemans, Martinus, Adriaan, Geertruijt, Jan, Evert Everts, Isaac], 12-4-1706

diverse vermeldingen van Dirck Anthonis Berchmans, president-schepen Schepenbank Bergeijk, Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft, 1697-1703- (1695 wonend te Westerhoven, 1696 wonend te Riethoven)


Anthonis Berchmans Raadsman Bergeijk 1661-1665 Schepen Bergeijk, Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft 1705-1707

Bergeijk, Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft akte van Scheiding en deling 27-01-1693 (Inventarisnummer 80, Folio 44v) Verdeling van de goederen van Johannes Berchmans tussen de kinderen (1 Johannes Berghmans 2 Cathalijntje Berchmans 3 Anthonis Willem Berchmans 4 Gerrit Hendricx 5 Gerrit Berchmans, allen te Riethoven).

Dirk Anthonis Berchmans President-schepen 1701

Godefridus Berchmans Secretaris Bergeijck 1668

Goiaert Berchmans Notaris 1651

Johannes Berchmans Landmeter Riethoven 1665

Angelus Matthiae Berchmans x Wilhelma Egidii Delen, Leende 18-01-1610
Franciscus Adrianus Berchmans x Catharina Henricus, Leende 07/20-02-1610
Johannes Paulus Berchmans x Catharina Joannes, Leende 06-02-1615
Petrus Antonius Berchmans x Henrica Cornelius, Geldrop 25-01/11-02-1625
Godefridus Berchmans x Maria Hengelier, Oirschot 05-04-1649
Goortt Jan Berchmans x Heijlken Delijs Dries, Heeze 28-12-1652/20-01-1653
Joannes Peter Berchmans x Catharina Jacobs, Leende 05-01/02-02-1659
Boor Petrus Bergmans x Maria Janssen, Maarheeze 30-05-1666
Gerardus Henricus Berchmans x Anna Lambrechts, Leende 07-11-1677
Arnoldus Reynders Berchmans x Helena Everaerts, Maarheeze 25-08-1682
Guilielmus Petrus Thielens x Maria Laurentius Berchmans, Leende 18-08-1630
Valerius Guilielmus Donckarts x Joanna Laurentius Berchmans, Leende 25/29-11-1631
Joannes Joannes x Maria Petrus Berchmans, Eersel 12/29-01-1636
Arnoldus Jacobus x Maria Joannes Berchmans, Leende 06-01-1645
Joannes Jansen x Antonia Jacobus Berchmans, Leende 19-11-1676
Frans Peeters x Geertruije Dielis Berchmans, Heeze 24-01/23-02-1676
Petrus Jan Bax x Henrica Jacobus Berchmans, Leende 08-01-1679
Paulus Jannsen x Maria Berchmans, Geldrop 05-07-1682
Pauwels Jansen Volder x Maijcken Berchmans, Geldrop 22-06/05-07-1682


Joannes Paulus Berchmans † Leende 19-09-1632
Joannes Berchmans † Leende 24-09-1632
Geertrudis Berchmans † Leende 16-09-1633
Maria Joannes Berchmans e.v. Adrianus Adrianus † Eersel 16-04-1653
Helena Berchmans † Leende 10-11-1657
Jacobus Petrus Berchmans † Leende 19-05-1658
Jacobus Joannes Berchmans † Leende 04-08-1660
Catharina Joannes Berchmans † Leende 18-07-1661
Angelus Berchmans † Leende 14-07-1662
Petrus Jacob Berchmans † Leende 29-01-1667
Elisabetha Berchmans † Leende 10-07-1667
Maria Engel Berchmans † Leende 20-07-1667
Anneken Antonis Berchmans begr. Heeze 18-05-1675
Anna Adrianus van Stratom Echtgeno(ot)(te) van Antonius Berchmans † Heeze 18-05-1675 (40 JAAR, 8 UUR 'S-MORGENS, EIJMERICKERSTRAAT)
Henricus Berchmans † Leende 14-10-1675
Adrianus Berchmans † Leende 16-11-1675
Hendrickxken Peter Berchmans begr. Heeze 00-01-1676
Petrus Jan Berchmans † Leende 19-06-1676
Wendelina Berchmans † Leende 11-09-1676
Anthonia Berchmans † Leende 04-10-1682
Christina Berchmans † Leende 22-04-1684
Bartholomaeus Berchmans † Leende 22-07-1684
Kind van Gerardus Berchmans † Leende 23-07-1686
Maria Berchmans † Leende 12-09-1686


1.3 Willem Peter Tielen Heesterbeeck is geboren omstreeks 1600 in Leende, zoon van Peter Tielen/Dielis Heesterbeek en Maria (Maria) Tieleman v Stercksel dr. Willem is overleden na 1655, ongeveer 55 jaar oud. Beroep: Valkenier Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 18-08-1630 in Leende met Maria Laureyns Berchmans. Zij is een dochter van Laureyns Willem Berchmans en Hendrika Arien Loeff. Kinderen van Willem en Maria: 1 Laurens Willem Tielen Heesterbeek, geboren op 04-09-1631 in Leende. Laurens is overleden. 2 Jacob Willem, geboren op 07-11-1632 in Leende. Jacob is overleden. 3 Jan Willem Dielis Tielens Heesterbeeck, geboren op 10-04-1635 in Leende. Volgt 1.3.1.

~ Anthonia Berchmans Vader Jacobus Berchmans Moeder Joanna Getuige Petrus Berchmans en Anna Leende 15-05-1635

~ Laurentius Berchmans Vader Hendricus Berchmans Moeder Maria Getuige Guilielmus Tielens en Maria Berchmans Leende 18-12-1640 DTB Leende inv.nr. 24.3 , folio 9

~ Jacobus Berchmans Vader Joannes Berchmans Moeder Catharina Jacobs Getuige Arnoldus Jacobs en Wendelina Jacobs Leende 18-03-1660

~ Helena Berchmans Vader Arnoldus Berchmans Moeder Helena Everts Getuige Judocus Driessen, Gertrudis Fransen en Henrica Evers Maarheeze 02-11-1692


Schoeters, K, Jan Berchmans van Diest (1599-1621), Kasterlee z.j.

Noordbrabantse studenten 1550-1750 Berchmans (Berckmans, Burchmans, Bechmans)
410. BERCHMANS, Henricus Bergeijk. Imm. Leuven 4-3-1559. MUL, IV, 584
411. BERCHMANS, Herebertus Bergeijk. Promoveerde 3-3-1573 te Leuven tot A.L. als 98e van 135 candidaten. ARAB/FUL 713
412. BERGMANS, Jacobus Riethoven. Studeerde artes aan de pedagogie het Varken te Leuven. Promoveerde 12-11-1724 tot A.L. als 37e van 122 candidaten. Gedoopt (R.K.) 8-11-1701; zoon van Gerardus en Maria Jacobsdr. N. ARAB/FUL 812, NSM, 99; KDTB Riethoven
413. BERCHMANS (Berckmans, Bechmans**), Joannes Bergeijk. Imm. Leuven 27-8-1554 (pedagogie het Varken, pauper). Promoveerde 16-3-1557 tot A.L. als 123e van 173 candidaten. Het relaas bij zijn naamgenoot (414) kan ook op hem betrekking hebben. MUL, IV, 501; PAL, 207
414. BERCHMANS (Burchmans), Joannes Bergeijk. Imm. Leuven 30-8-1563 (pedagogie het Varken, dives). Promoveerde 21-2-1566 tot A.L. als 37e van 218 candidaten. Een magister Joannes Berckmans was rector van altaren te Lommel en Weebosch (afwezig bij visitatie in 1566). In een akte van 13-9-1590 is sprake van een priester te Gemert met die naam. Deze werd geschorst wegens zijn twist met Mr. Joannes van Aerle (17), over het opdragen van de zondagsmis. MUL, IV, 660; PAL, 72; OD, II, 198, 347, 376; Cat. PGNB, II, 131, 154

DBL 2001 Jrg.50 p.154
37. Vaderschapsactie
LAUREYS ADRYAEN BERCHMANS werd in 1635 geboren als het natuurlijke zoontje van Lysken Hans van Dessel te Heeze. De vader zou Adryaen Laureys Berchmans zijn, Lysken heeft althans in haren barenswee dat zoontken voor die vroevrauw alsoo gevadert. Ook in latere instantie zwoer zij dat hij de vader was, reden genoeg om het kind te vernoemen naar synen vader, met syn christen naeme ende toename. (112 SRE. Heeze R438, 27 juni 1635)

1995VVF p.18 GEBOORTES, HUWELIJKEN EN OVERLIJDENS TE BEERSEL
Berchmans Maria Catharina dr. van Franciscus (Alsemberg) en Vanisterdael Catharina (Alsemberg) * 01-11-1797 ~ 02-11-1797

CBG JB1967 p.157 Het Memorieboek van de Heilige Geest te Leiden aangelegd in 1386
fol.12vs Claes Berchmans hoir man

DBL 1999 Jrg.48 p.117
Aert Meus Wijnen, geboren in 1638. Peters: Dijerck Aert Eijsen van Eersel en Willem Goeijaert Berchmans. Meters: Lijsken Hens Reijnders en Tanneken Adams van Poppel

DBL 1986 Jrg.35 p.73
1. Jenneken Daniels Borchouts, overlijdt vσσr 5 juni 1678, trouwt (vσσr 21 september) 1670 (45) Mr Joannes Govaerts, die op 12 mei 1671 en 30 september 1673 wordt genoemd als schoolmeester van Wintelre; (46) als schoolmeester van Zeelst wordt hij genoemd als hij als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen bij wijlen Jenneken Borchouts optreedt tussen de erfgenamen van zijn zwager Jan Borchouts; (47) hij overlijdt vσσr 27 juli 1700 (zie hierna) en hertrouwt te Zeelst (Ned. Herv.) op 5 juni 1678 met Hendrickxken Janssen Berchmans. Uit dit huwelijk kinderen.

DBL 1982 Jrg.31 p.23
Heylwigis (Helena) Gerits Raessens, gedoopt te Leende 26 januari 1646. Doopheffers zijn Arnoldus Heesen en Adriana Coensen. Zij overlijdt aldaar op 24 juli 1681. Als Helena Gerardi Raessen is zij op 22 september 1675 voor de pastoor te Leende getrouwd met Joannes Tielens. Getuigen zijn dan Henricus Raessen en Henricus Tielens (DTB Leende 4). Op 29 september 1675 trouwde zij als Heyltje Geerit Raessen voor schepenen van Heeze-Leende met Joannes Wilhelmi Tielens uit Leende {DTB Leende 8). Deze Jan Willem Tielens of Dielis of Heesterbeek geheten, is op 10 april 1635 te Leende gedoopt (doopheffers: Petrus Tielens en Joanna Tielens) als zoon van Willem Peter Tielens alias Heesterbeek en Maria Laurenti Berchmans, die op 18 augustus 1630 voor de pastoor te Leende waren gehuwd. Jan was in 1683 weduwnaar (verdeling ouderlijke boedel). Uit het huwelijk van Jan Willem Dielis en Helena kinderen.

De inwoners van Leende anno 1601:
Peter Berchmans
Willen Berchmans
Wreys [Laurentius] Berchmans t'samen met dat sijn huys is affgebrant
Pouwel Berchmans
Thijs BerchmansTerug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Berchmans, Bergmans
  2. Verpannen

Terug naar begin

Updated: 04 Januari 2002

This is an Antenna logo website