Parenteel Brit (vanaf ca. 1700)


zie Nederlands Patriciaat 53(1967):28 e.v.
zie de Nederlandse Leeuw 85(1968);7:217-227 (Aanvulling op de genealogie in Nederlands Patriciaat)


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:phone:
E.L.A. Flikkenschild EFlikkenschild@cdiv.azl.nl
Rene H. Tielman rhtielman@aol.com

Updated: 05 December 1998

This is an Antenna logo website