Parenteel HARTSINCKwapen Hartsinck

In zilver drie golvende blauwe dwarsbalken en een rood schildhoofd met een liggende gouden wassende maan.

Helmteken: een uitkomende rode leeuw, een groene doornenstok in de poten.

Dekkleden: zilver en blauw.

Beeldbank gem. Amsterdam
Heraldische Databank


bronnen:

De Indische Navorscher (Nieuwe serie) Jrg.9, 1996 p.14-21.

J.E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795 11 (Haarlem 1905) 908-911, 1015, 1016; zie ebook en index op Geni:

377. 1756-1775: Pieter Hartsinck (27/4/1722-15/10/1775) Deel 2, 908.
445. 1787-1795: Jan Casper Cornelisz Hartsinck (13/8/1755-23/10/1835) Deel 2, 1015.
447. 1787-1795: Pieter Cornelisz Hartsinck (16/12/1756-6/6/1809) Deel 2, 1016.

Nederland’s Patriciaat 2 (1911) p.195-200;

A.A. Vorsterman van Oyen, ‘Genealogie van het geslacht Hartsinck’, Algemeen Nederlandsch Familieblad 13 (1900) 214-216, 237-239, 14 (1901) 65-67, 125-131 en 16 (1903) 470 (aanvullingen).

W. Wijnaendts van Resandt, De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare buitencomptoiren in Azië (Amsterdam 1944) 102,297-299.

W. Wijnaendts, ‘Eenige onbekende leden van het geslacht Hartsinck’, De Wapenheraut 5 (1901) 237. (Hartsinck te Makassar, 18e eeuw)

Leidelmeijer, M. (1997). Van suikermolen tot grootbedrijf: technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw. p.95-112.
Andries Hartsinck, opperkoopman bij de VOC en drossaard van Batavia en ommelanden; ca. 1800 eigenaar landgoed Tanjong West, met één suikermolen; hij had 1 Chinees, 35 Javanen en 140 slaven in dienst; Nov. 1802 voorstel aan GG Siberg en College van Heemraden mbt suikerindustrie; 1e commissaris voor de suikercultures (1806 ontheven); resident van Tegal.
W. Wijnaendts, ‘Eenige onbekende leden van het geslacht Hartsinck’, De Wapenheraut 5 (1901) 237. (Hartsinck te Makassar, 18e eeuw)

Willem Carel Hartsinck
* Batavia omstreeks 1720, assistent en soldij-overdrager te Makassar,
x Makassar (2) (als weduwnaar) 15-02/04-03-1759 Cornelia Slosius

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:

name:email:
Ursula Barsch-

Terug naar begin

Updated: 26 April 2008

This is an Antenna logo website