Parenteel Jans(s)e(n) 1730- (Nijmegen > 's Gravenhage)


zie De Nederlandse Leeuw 1983 p.31- Van der Straten, door Ir. J.W. NIERMANS.

zie ook families uit de Bommelerwaard

Schotse Brigade -1783 (Regiment 1, 2 en 3)

CBG Jaarboek 1975 p.107-121 HET REGIMENT HAMILTON, door DR. J. MACLEAN (1705-1708 te Nijmegen)

Nederlands-Schotse Genealogische en Culturele Vereniging / The Caledonian Society te Amersfoort (01-11-2016 opgeheven; collectie naar CBG en ARA)
De Society beoefent Genealogie en Heraldiek. Het ledenbestand van The Caledonian Society bestaat goeddeels uit Nederlanders met Schotten in hun voorgeslacht. Daarnaast ook velen met een belangstelling voor Schotse cultuur zonder 'roots' in Schotland, alsmede tijdelijk of vast in Nederland verblijvende Schotten.
Lijst met Schotse familienamen in Nederland, waarover informatie in het archief aanwezig is: ....,- Craig, .....

SCHOTS-NEDERLANDSE GENEALOGIE
Bibliographie
Voor een onderzoek naar Schotse militairen in Nederland zijn de volgende artikelen en boeken van belang:

Huwelijken van militairen, behorende tot het tweede regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan de gereformeerde trouwboeken vanaf 1713 tot 1784, in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, XIX (1965), pp. 102-126.

Huwelijken van militairen, behorende tot het eerste regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan de gereformeerde trouwboeken vanaf 1708 tot 1784, in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, XX (1966), pp. 184-214.

Huwelijken van militairen, behorende tot het derde regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan de gereformeerde trouwboeken van 171 I tot 1784, in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, XXI (1967), pp. 58-73.

Gegevens over militairen, behorende tot het eerste regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan het Archief van de Raad van State vanaf 1698 tot 1784, in Jaarboek Centraal Bureau voor

Genealogie, XXII (1968), pp. 204-221. Gegevens over militairen, behorende tot het tweede regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan het Archief van de Raad van State vanaf 1698 tot 1784, in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, XXIV (1970), p. 165-190.

Gegevens over militairen, behorende tot het derde regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan het Archief van de Raad van State vanaf 1698 tot 1784, in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, XXVI (1972), pp. 185-194.

Huwelijken van militairen, behorende tot het tweede regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan de gereformeerde trouwboeken van 1674 tot 1713, in De Brabantse Leeuw, XVII (1968), pp. 97-124.

Huwelijken van militairen, behorende tot het eerste regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan de gereformeerde trouwboeken van 1674 tot 1708, in De Brabantse Leeuw, XX (1971), pp. 140-159.

Huwelijken van militairen, behorende tot het derde regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan de gereformeerde trouwboeken van 1674 tot 1708, in De Brabantse Leeuw, XXI (1972), pp. 90-113.

De garnizoenen der Schotse comagnieën voor 1665, in Gens Nostra XXVII (1972), pp. 382-386.

Stanbuty Thompson (Editor). The Journal of John Gabriel Stedman 1744-1797, London 1962. Dit werk is zeer belangrijk voor de geschiedenis van het tweede regiment.

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Fehr
  2. Janssen, Janse

Terug naar begin

Updated: 7 december 2014

This is an Antenna logo website