Parenteel van Lom 1700- (Nijmegen > 's Gravenhage)


Van Lom is:
- een patriciaatsfamilie uit Venlo en later Roermond, waarvan een deel (De Lom de Berg) tot baron is verheven en waarvan de tak Von Lom nog steeds voortleefd in Duitsland. De naam is via de vrouw overgenomen van de oorspronkelijke familie Van Lom.
- een gelijknamige en uitgestorven zeer oude patriciaatsfamilie uit Venlo en later Roermond die een ander wapen (een gekleed mansborstbeeld) voerde en op grond hiervan onderscheiden moet worden van de bovengenoemde familie.

zie van Lom [de voornaam Seger(ina) komt ook in de Nijmeegse familie enkele malen voor; IIa. Leonardus van Lom geboren circa 1568, molenaar en olieslager, overleden na 1603, trouwde Maria Puteanus. Hij moet Venlo verlaten omdat hij medeplichtig is aan het verdrijven van de Spaanse koninklijke troepen, waarop hij met zijn gezin naar Nijmegen en Zaltbommel is getrokken. Hij is als Lenertt Lom in 1604 burger van Zaltbommel geworden.]

zie van Lom

zie J.J.M.H. Verzijl, Van Lom, De Lom de Berg, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 1961, p.224-225.

Genealogieλn. Geslacht Van Lom. Roermond 1896, 12 p. by Beurden, A.F. van (bevat fouten)
in: Limburg's jaarboek III : 'Limburg', Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst, Uitg. van der Marck, Roermond

zie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)

Grafzerken Stevenskerk Nijmegen

DTB & ORA NijmegenDe oudste vermelding van Lom in de DTB Nijmegen (1602):

 1. Jan van Lom
  ~ j.m. van Venlo [geen aansluiting gevonden bij van Lom - Venlo]
  †
  x Nijmegen 07/23-02-1602 (get. vader van de bruid Wilm van Mulicom met zijn vrouw Gesgen van Loon) Oetgen van MULECOM, dr. van Wilm van Mulicom en Gesgen van Loon
  ~ j.d. van Nijmegen
  †
  uit dit huwelijk wellicht:

  1. Jan Janss van LOM
   ~

  2. Hendrick Jansz van LOM
   ~

 1. Nicole van Lom
  ~ 1618 weduwe van Antoin Forget; 1602 wonende te Nijmegen
  †
  x Nijmegen 22-02/08-03-1602 (get. Bastian Lenart, Franηois la Fesue, Wendel Bitter) Niclaes de VAL
  ~ ; uit het land van Luik; 1602 wonende te Nijmegen
  †
  uit dit huwelijk:


  1. ~


Schepenprotocollen:

Schepenprotocol
begunstigde: Johanna van Lom anderszins vermeld: Aletta van Batenburgh handelt voor zich: Odilia van Lom gehuwd (echtpaar 1) verwant: Gerrit van Lom overleden gehuwd (echtpaar 3) verwant: Jan Crajevelt overleden gehuwd (echtpaar 1) begunstigde: Jenneke van Lom begunstigde: Hendrik van Lom begunstigde: Maritje van den Heuvel begunstigde: Segerijntje van Lom gehuwd (echtpaar 2) begunstigde: Peter van Lom begunstigde: NN van Mulicom begunstigde: Theodorus van Lom gehuwd (echtpaar 2) begunstigde: Margriet van Kistra gehuwd (echtpaar 3) begunstigde: Jan van Lom verwant: Jan van Lom Datum document: 24/6/1717 Bron: 1913/80v

Schepenprotocol
handelt voor zich: Margareta van Kiestra gehuwd (echtpaar 2) verwant: Helena Swers gehuwd (echtpaar 1) begunstigde: Hendrik van Lom begunstigde: Petrus van Lom begunstigde: Theodorus van Lom begunstigde: Johannis van Lom verwant: Gerard van Lom overleden gehuwd (echtpaar 1 en 2) begunstigde: Johanna van Lom Datum document: 18/11/1713 Bron: 1909/131Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek p.1064-1065:


LOM (Abraham van), geb. te Gorinchem in 1734, overl. aldaar in 1811, zoon van Theodorus Johannes Adrianus en van Anna Maria van der Pijl, werd 10 Oct. 1756 als predikant te Lienden bevestigd en in 1763 te Heusden; emeritus 1811. Hij was 18 Mei 1757 te Rotterdam gehuwd met Barbara van der Kloot (geb. te Rotterdam 7 Nov. 1720, overl. te Heusden 5 Juni 1794, dochter van Johannes Adrianus en van Barbara de Vroom). Zijn zoon Theodorus Johannes Adrianus (geb. te Lienden 1 Aug. 1759, overl. te Gorinchem in 1802) promoveerde in de rechten, was advocaat en auditeur militair, huwde 28 Maart 1790 met Johanna van Delsen. Zijn broeder Gerardus (geb. te Gorinchem 16 Juli 1736, aldaar begr. 25 Nov. 1808) was advocaat en burgemeester van Gorinchem. Tot deze familie hebben ook behoord: Johannes Henricus van Lom Theodorusz. geb. te Nijmegen 21 Dec. 1704, overl. in April 1763, promoveerde tot doctor in de philosophie aan de universiteit te Harderwijk 14 Oct. 1743 ‘evocatus philosophus naturalis et mathesophus’, en Florentius Petrus van Lom, welke aan dezelfde universiteit studeerde en aldaar 19 Juni 1751, 8 Jan. 1756 en 24 Juli 1756 als phil. cand. ingeschreven staat. Zie: Genealogie der Gorinchemsche familie van Lom in handschrift in bezit van Jean Bloemen Huenges te Venlo.Bruidegom: Jan Ramakers Jonge man van Venlo Bruid: Beeltjen van Lom Weduwe van Aernt Bourman, wonende te Nijmegen Datum document: 22/9/1639 Datum 1e afkondiging: 22/9/1639 Trouwdatum: 13/10/1639
Kind: Petronella Raemaeckers Vader: Jan Raemaeckers Moeder: Beeltgen van Lom Datum document: 20/5/1640 Getuigen: Rannet van Loon, Jenneken Weijmars, Neesken van Croonenburch
Kind: Peter Raemakers Vader: Jan Raemakers Moeder: Beelken van Lom Datum document: 8/10/1644 Getuigen: Rombolt van Loon, Stijn van Loem
Kind: Jan Raemakers Vader: Jan Raemakers Moeder: Beeltjen van Lom Datum document: 7/4/1648 Getuigen: Jacob van Walbeeck, Hendrixken Cornelissen, Catryn Ramekers


De oudste vermelding van Lom in de DTB Nijmegen (1602):

 1. Jan van Lom
  ~ j.m. van Venlo [geen aansluiting gevonden bij van Lom - Venlo]
  †
  x Nijmegen 07/23-02-1602 (get. vader van de bruid Wilm van Mulicom met zijn vrouw Gesgen van Loon) Oetgen van MULECOM, dr. van Wilm van Mulicom en Gesgen van Loon
  ~ j.d. van Nijmegen
  †
  uit dit huwelijk wellicht:

  1. Jan Janss van LOM
   ~ ; mogelijk een zoon van Jan van Lom x 1602 Oetgen van Mulecom; zie b.v. Willem van Mulecom als doopgetuige 1627.
   †
   x Nijmegen 03/26-06-1627 (get. hopman Willem van Muijlecom, Aeltgen Lamberds) Grietgen Janss
   ~
   †
   uit dit huwelijk:

   1. Pouweljen van LOM (M: Gritjen Jans)
    ~ Nijmegen 09-10-1631; get. Isaac van den Bergh, Jan Vervoort
    †

   2. Jan van LOM (M: Grietjen Berns)
    ~ Nijmegen 27-06-1634; get. Tobias Bussonet, Heijmerick Heijmericx, Gertruijt Peters
    † voor 1645

    wellicht: Jan Janz van Lom, Jonge man, soldaat, x Nijmegen 08-03/05-04-1657 Cristijn Herpelinx, Jonge dochter van Roermond

   3. Oetjen van LOM (M: Grietgen Bernts) (wellicht = Odilia x Nijmegen 27-07/15-08-1662 Johannes Kraijevelt / Craeijevelt / Craijvelt)
    ~ Nijmegen 28-02-1636; get. Derck Jacobsen, Segerken Gerhardus, Jenneken Bernts
    †

   4. Gijssken van LOM (M: Grietgen Bernts)
    ~ Nijmegen 30-12-1638; get. Hendrick Janssen, Trijneken Bernts, Mijntjen Gerrits
    †

   5. Hilken van LOM
    ~ Nijmegen 18-04-1641; get. Hendrick Janssen, Grietgen van de Graef, Maijken Goverts
    †

   6. Evertjen van LOM
    ~ Nijmegen 23-01-1644; get. Derck Thijssen, Weijndel Heimerijcks, Grietjen Speldenmaeckers
    †

   7. Jan van LOM (M: Grietgen Berns)
    ~ Nijmegen 12-03-1645; get. Arnt Segers, Thijs van Cuijck, Jacxken Cornelissen
    †
    wellicht = Jan van Lom x Nijmegen 22-10/05-11-1665 Lysbet(h) Verwoert

   8. Powels van LOM
    ~ Nijmegen 30-09-1649; get. Gerit Barbier, Jan van de Graef, Agnes Janssen
    †
    wellicht = Pouwels van Lom x Nijmegen 23-07/06-08-1676 (get. Gerrit van Lom, Lijsbet Bakker) Aeltje Stevens van Dorneburgh.

  2. Nelecken van LOM (Naeleken, Naleken)
   ~ ; mogelijk een dochter van Jan van Lom x 1602 Oetgen van Mulecom; zie b.v. van Mulecom als doopgetuige 1632
   †
   x Nijmegen (get. vrijbrief voor de bruidegom, Wilhem de Haert, Grietgen Janss) 11/25-04-1630 Derck Jacobssen (Derck Jacobs)
   ~
   †
   uit dit huwelijk:

   1. Jantjen Jacobssen
    ~ Nijmegen 03-04-1632; get. Peter van Blerijeck, Jacob Dercksen, Geijssken van Mulekom
    †

   2. Johannes Jacobs
    ~ Nijmegen 20-10-1644; get. Secr. Klerck, Anton Vos, Michiel Cornelissen
    †

  3. Hendrick Jansz van LOM (Hendrik Jansen van Lom)
   ~ ; mogelijk een zoon van Jan van Lom x 1602 Oetgen van Mulecom; zie b.v. van Mulecom als doopgetuige 1635 & 1637.
   †
   x (1) Nijmegen 27-03/24-04-1631 (get. broer van de bruidegom, Jan Bell, moeder van de bruid, Nelecken van Lom) Segerken Gerhardts (Segerken Gerardus, Gerhardus, Gerharts, Gerardts)
   ~
   † voor 1652
   uit dit huwelijk:

   1. Gerrit Janssen van LOM
    ~ Nijmegen 08-03-1635; get. Hans van de Camer, Dirck Jacobs, Aeltghen van Mulecom (.. & RBS 1165/19)
    †
    wellicht = Gerardus van Lom x Nijmegen 19-04-1663 Helena Swens(e) (Sibens?).

   2. Gijssbert van LOM
    ~ Nijmegen 08-04-1637; get. Heijmerijck Heijmerijck, Gijssbert van Mulecom, Maijken de Beussenet
    †

   3. Oetjen van LOM (wellicht = Odilia x Nijmegen 27-07/15-08-1662 Johannes KRAIJEVELT / CRAEIJEVELT / CRAIJVELT)
    ~ Nijmegen 04-09-1638; get. Anthonij Voss, Gerritjen van Lom, Jenneken Hermans
    †

   4. Geesken van LOM
    ~ Nijmegen 03-09-1643; get. Secr. Wilh. Klerck, Sijtjen Janssen, Lijssbet Lesier
    †

   5. Hendrick van LOM
    ~ Nijmegen 24-01-1648; get. Gerrit Baerebier, Claes Floren, Jenneken Dercx
    †

   x (2) Nijmegen 26-09/17/10-1652 (get. Jan van Lom, Jan de Leew) Guertje de LEEU (Geertjen de Leuw, de Leeuu)
   ~ j.d. van Nijmegen
   †
   uit dit huwelijk:

   1. Zeger van LOM
    ~ Nijmegen NH 02-08-1653; get. Cornelis de Leuw, Gerret Barbier, Mechtelt van der Kamer
    †

   2. Cornelis van LOM
    ~ Nijmegen NH 05-08-1655; get. Jan de Leew, Laurens van de Camer, Grietjen Verwaijen
    †

   3. Marij van LOM
    ~ Nijmegen NH 03-02-1657; get. Frederick Verholt, Naleken van Lom, Naleken Vermeer
    †

   4. Cornelia van LOM
    ~ Nijmegen NH 02-04-1659 (GS Film number 108786); get. Jan van Lom, Juf. Grietje vande Graef, Juf. Margriet Verbolt
    †

   5. Hendrica van LOM (moeder Geertje Leur, de; wed. van Hendrick van Lom)
    ~ Nijmegen 05-02-1662; get. Jan de Leur, Joffr. Cunera Vos, Joffr. Geertruijt van Wurmont
    †

Bruidegom: Daniel Southuijsen Jonge man van Suchtelen Bruid: Catharina van Lom, Jonge dochter van Coesvelt Datum document: 10/4/1659 Opmerking: Proclamatie te Suchtelen Datum 1e afkondiging: 10/4/1659


Bruidegom: Gerrit Barbier Jonge man van Nijmegen Bruid: Geertruijt van Lom, Jonge dochter van Nijmegen Datum document: 16/11/1645 Opmerking: Proclamatie te Gorichom Datum 1e afkondiging: 16/11/1645


Kind: Janneken Dourain Vader: Jan Dourain Moeder: Anneken de Lom Datum document: 1/2/1650 Getuigen: Willem Robloo, Jenneken Meners Bron: Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen (RBS 1165 / 422)


Segerina van LOM x Peter TROS 11/27-07-1686 getrouwd te Neerbos
Kind: Petronella Tros Vader: Peter Tros, overleden Moeder: Johanna Maria Lom, weduwe [in 2e akte: Segerijna van Lom] ~ Nijmegen 08-05-1687; get. Johan van Hulst, Maximiliaen Tinnegieter, Elisabet Vervoort, Margariet Tros wed. def.


Johan van Lom (* Venlo voor 1465 – † Venlo 24 maart 1538 of 1539), ook wel Johan van Lomme, bijgenaamd de Oude, was een politicus en filantroop in zijn geboortestad.

zie ook van Cruchten

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

 1. Fehr
 2. Janssen, Janse

Terug naar begin

Updated: 7 december 2014

This is an Antenna logo website