Parenteel Kern (vanaf ca. 1768)


map

distributie van de naam Kern in 2010 in Duitsland:
1.Emmendingen (390)
2.Ortenaukreis (379)
3.Berlin (333)
4.München (286)
5.Reutlingen (209)Kern, Abraham x Wessels, Jannetgen: Louwerens ~ Amsterdam 24-01-1589 Nieuwe Kerk Hervormd DTB 38, p.84

Kern, Jan x Swaar Sin, Marregritie: Jan ~ Amsterdam 18-09-1697 Nieuwe Kerk Hervormd DTB 46, p.382

Amsterdam 25-05-1770 Kern, Elisabeth x [van] Gelder, Klaas Jansze DTB 745, p.338

Amsterdam 26-01-1770 Kern, Godlieb x Velthuijs, Teupke DTB 615, p.417 KERK.
Amsterdam 26-01-1770 Kern, Godlieb x Velthus, Tubke DTB 745, p.200 PUI.

Amsterdam 14-01-1724 Kern, Jacob x Kroes, Anna Maria (eerdere man: Winkel, Johan Christiaan) DTB 714, p.96 PUI.

Amsterdam 24-04-1789 Kern, Johannes x Huijsman, Bartha DTB 757, p.372 PUI.
Amsterdam 29-04-1803 Kern, Johannes (eerdere vrouw: Huijsman, Bartha) x Mulder, Cornelia DTB 650, p.331 KERK.

Amsterdam 20-05-1803 Kern, Johannes x Rüssing, Johanna Maria DTB 650, p.382 KERK.

Amsterdam 01-02-1788 Kern, Pieter x Dambrink, Johanna DTB 756, p.505 PUI & DTB 633, p.36 KERK.

Amsterdam

Amsterdam


In de periode 1700-1820 werden kinderen Kern gedoopt te:

Uitgevaren met de VOC: 80 personen genaamd Kern


Zie genealogie Kern-Schindler


INN 1, 1988: "Register van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren". (opgemaakt op 1 januari 1819)

Flikkenschild, Jacobus 11
29 jaar
* Semarang
koopman
Datum van aankomst op het eiland (Java): aug. 1816

11. Jacobus Flikkenschild, geb. Semarang omstr. 1790 als zoon van Gerrit Flikkenschild en Elisabeth Kern. Hij deed in 1806 eindexamen aan de Marineschool in zijn geboorteplaats bij de "meetcommissie". Als de Engelsen het bestuur overnemen is hij le luitenant. Vanaf medio 1813 is hij als assistent van du Bois als landmeter in het Lampongse (Z. -Sumatra) werkzaam. KA 1817 noemt hem ook als zodanig, terwijl het beroep van "koopman" als onjuist beschouwd moet worden. Zie ook: F. de Haan, Personalia der periode van het Engelsch tussenbestuur over Java 1811-1816 in: "Bijdragen Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 92 (1934), p. 544. Hij was omstreeks 1812 gehuwd met Adriana Catharina van Dijk, bij wie hij tenminste drie kinderen heeft gekregen, nl. Johannes Jacobus Flikkenschild, geb. Buitenzorg 11 febr., ged. ald. 11 april 1813; Henriette Charlotte Flikkenschild, geb. Anjer 3 sept. 1814, ged. Batavia 24 maart 1816 en Gerrit Andries Flikkenschild, geb. Anjer 27 april 1820, ged. Serang 26 mei 1822.


Indische Navorscher 7, 1994:
Jan Martijn Reemer, 2e opziener; van Mannheim, adjudant burgercavallerie 15 juni 1762, luitenant 19 juni 1764, ritmeester 24 febr. 1767, kapitein Oostzijdse burgerij 8 juni 1767, weesmeester 12 juni 1770, wordt schepen ald. 26 mei 1772, naar patria verlost 16 aug. 1774, tr. 1e (ondertr. Batavia 20 mei 1756) Maria Paulus (vroeger genaamd de vrije [inlandse] vrouw Rafia van Sawa), begr. Batavia 8 juli 1762; tr. 2e Batavia (ondertr. ald. 10 febr.) 1763 (echtsch. van tafel en bed uitgespr. Batavia 22 okt. 1796) Margaretha Magdalena Kern, van Batavia, begr. ald. 5 maart 1773, dr. van Jacob en de vrije [inlandse] vrouw Pieternella Pieters en wed. van Johannes Vos.


BRP13:
Anno 1763 11 april
Voor de eerste maal Avondmaal gehouden in de Nuwe Kerk, en zijn de volgende Leedematen toegevoegd: Gottlob Kern uyt Rochlitz in Saxen

Residentie Batavia, 3106 Kern, Johan Adam, 29 jr. (* ca. 1790), * Kampen, opp.r in 't hospitaal, aangekomen Java: 1811 woonachtig sinds: 1816


naar fragmenten Flikkenschild

zie ook: Stamreeks Flikkenschild

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Uitgevaren met de VOC - Verenigde Oost-Indische Compagnie

Familienaam Kern:

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 21 February 2012

This is an Antenna logo website