Parenteel Kern / Kerm (vanaf ca. 1768)


map

distributie van de naam Kern in 2010 in Duitsland:
1.Emmendingen (390)
2.Ortenaukreis (379)
3.Berlin (333)
4.München (286)
5.Reutlingen (209)

De spelling KERM is wellicht foutief gelezen / getranscribeerd / herkend door OCR.Uitgevaren met de VOC:

KERN 80 vermeldingen.

KERM 5 vermeldingen:

Jan Jacob Kerm Francfort
Johan Carel Boetz Kerm
Johannes Kerm Ambergen
Jurg Kerm Albersoxer
Willem Mel Kerm in 't land van Luijk


RANI: 1 vermelding KERM

KERM zoon van J.M. KERM, * Palembang 1829 (RANI 1830 p.188)

RANI: 77 vermeldingen KERN

KERN J.A. † Batavia 04-10-1821 (RANI 1822)
KERN Philip Christiaan x Pekalongan 1826 Anna Margaretha Clara SCHRIJVER (RANI 1827 p.156)
KERN Philip Christiaan † Semarang 18-09-1831, officier vd landmacht (RANI 1832 p.242 & Jav. crnt. 01-10-1831: 34 jr. e.v. Anna Margaretha Clara SCHRIJVER)
KERN Philipp Christiaan, militair † Batavia 06-09-1840 (RANI 1841 p.281)
KERN Maria x Batavia 1827 Harm Dommers (RANI 1828 p.144)
KERN Maria † Bantam 18-08-1832 (RANI 1833 p.247)
KERN J. (militair) † Semarang 27-08-1828 (RANI 1829 p.190)
KERN H.L.M. (kind) † Palembang 27-10-1830 (RANI 1831 p.240)
KERN Johannes, militair † Bagelen 28-05-1838 (RANI 1839 p.277)
KERN Coenraad Johan Jacob * Palembang 29-10-1844 (RANI 1846 p.339)
KERN Coenraat (kind) Johan Jacob † Palembang 03-12-1844 (RANI 1846 p.378)
KERN Caspar, militair † Makassar 18-12-1845 (RANI 1847 p.388)
KERN Dirk, militair † Semarang 20-09-1847 (RANI 1848 p.378)
Semarang 03-02-1852 Kern Julie Jacoba Johanna Gertrude kind (RANI 1853 p.435)
afd. Keboemen (Bagelen) 06-07-1853 Kern George August Constantijn Albert kind (RANI 1854 p.455)
Bagelen, Keboemen 14-07-1853 Kern George August Constantijn Albert, kind overledene (RANI 1854 p.492)
Semarang 10-02-1857 Kern Johan Willem Constantijn bruidegom (RANI 1858 p.475) x Ernstina Jacoba Carolina van der Goes
Batavia 28-12-1857 Kern Petrus Jacob Coenraad Constantijn kind (RANI 1859 p.572)
Padang 10-10-1859 Kern Jacob Petrus Willem kind (RANI 1860 p.48)
Batavia 24-10-1860 Kern Coenraad Frederik Julius kind (RANI 1861/26)
Timor 23-08-1862 Kern Johan Willem Constantijn kind (RANI 1863 p.67)
Makassar 19-06-1864 Kern Johannes Hendricus Marinus, militair overledene (RANI 1865 p.136)
Timor 22-11-1864 Kern Petrus Karel Willem kind (RANI 1866 p.70)
27-12-1870 Kern Adriana Maria Alida bruid
23-11-1872 Kern Peter Wilhelm bruidegom
06-10-1875 Kern Peter Wilhelm George Henricus kind
12-07-1877 Kern Peter overledene
20-05-1879 Kern Peter Wilhelm overledene
16-09-1881 Kern Ernest Leon Charles overledene
20-07-1884 Kern Johanna Maria kind
25-08-1885 Kern Maria Theresia kind
26-03-1892 Kern Ernestine Jacoba Carolina kind
11-09-1892 Kern Alida Jacoba Johanna kind
13-07-1894 Kern Anna Carolina kind
03-08-1894 Kern Fenny Antoinette kind
24-08-1894 Kern Johann Hermann Joseph kind
28-10-1895 Kern Fenny Antoinette overledene
07-03-1896 Kern Marijnus Robert kind
20-01-1897 Kern Cornelie Wilhelmina kind
13-10-1897 Kern Eugene Adriaan kind
26-03-1898 Kern Eugène Adriaan overledene
Josef KERN x Soerabaja 10-05-1922 (RANI 1923 p.47)


Landmacht: Stamboeken supplement 1795 1810, Nummer toegang: 2.01.15, inv.nr.: 286, folionummer: 30.
2.01.15 Inventaris van de stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten van officieren, onderofficieren en minderen der Landmacht, ca. 1795-1813

Corps Pupillen: Peter Wilhelm George Hendricus KERN (gelezen als Kerm), * Semarang 06-10-1875, zn. van Peter wilhelm Kern en Maria Louisa Bies/Ries.


Kern, Abraham x Wessels, Jannetgen: Louwerens ~ Amsterdam 24-01-1589 Nieuwe Kerk Hervormd DTB 38, p.84

Kern, Jan x Swaar Sin, Marregritie: Jan ~ Amsterdam 18-09-1697 Nieuwe Kerk Hervormd DTB 46, p.382


Carl Gabriel Kern
Gedoopt 12 augustus 1683 - Schönau, Baden-Württemberg, Deutschland
Overleden 25 april 1738 - Batavia (54 jaar)
Soldat der Kammer Amsterdam (1705 - 1711), Lademeister zur See, Hersteller von Schießpulver (1717), Testamentsvollstrecker (1736)
x Hester van Makasser

Amsterdam 25-05-1770 Kern, Elisabeth x [van] Gelder, Klaas Jansze DTB 745, p.338

Amsterdam 26-01-1770 Kern, Godlieb x Velthuijs, Teupke DTB 615, p.417 KERK.
Amsterdam 26-01-1770 Kern, Godlieb x Velthus, Tubke DTB 745, p.200 PUI.

Amsterdam 14-01-1724 Kern, Jacob x Kroes, Anna Maria (eerdere man: Winkel, Johan Christiaan) DTB 714, p.96 PUI.

Amsterdam 24-04-1789 Kern, Johannes x Huijsman, Bartha DTB 757, p.372 PUI.
Amsterdam 29-04-1803 Kern, Johannes (eerdere vrouw: Huijsman, Bartha) x Mulder, Cornelia DTB 650, p.331 KERK.

Amsterdam 20-05-1803 Kern, Johannes x Rüssing, Johanna Maria DTB 650, p.382 KERK.

Amsterdam 01-02-1788 Kern, Pieter x Dambrink, Johanna DTB 756, p.505 PUI & DTB 633, p.36 KERK.

Amsterdam

Amsterdam


In de periode 1700-1820 werden kinderen Kern gedoopt te:


Zie genealogie Kern-Schindler


INN 1, 1988: "Register van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren". (opgemaakt op 1 januari 1819)

Flikkenschild, Jacobus 11
29 jaar
* Semarang
koopman
Datum van aankomst op het eiland (Java): aug. 1816

11. Jacobus Flikkenschild, geb. Semarang omstr. 1790 als zoon van Gerrit Flikkenschild en Elisabeth Kern. Hij deed in 1806 eindexamen aan de Marineschool in zijn geboorteplaats bij de "meetcommissie". Als de Engelsen het bestuur overnemen is hij le luitenant. Vanaf medio 1813 is hij als assistent van du Bois als landmeter in het Lampongse (Z. -Sumatra) werkzaam. KA 1817 noemt hem ook als zodanig, terwijl het beroep van "koopman" als onjuist beschouwd moet worden. Zie ook: F. de Haan, Personalia der periode van het Engelsch tussenbestuur over Java 1811-1816 in: "Bijdragen Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 92 (1934), p. 544. Hij was omstreeks 1812 gehuwd met Adriana Catharina van Dijk, bij wie hij tenminste drie kinderen heeft gekregen, nl. Johannes Jacobus Flikkenschild, geb. Buitenzorg 11 febr., ged. ald. 11 april 1813; Henriette Charlotte Flikkenschild, geb. Anjer 3 sept. 1814, ged. Batavia 24 maart 1816 en Gerrit Andries Flikkenschild, geb. Anjer 27 april 1820, ged. Serang 26 mei 1822.


Indische Navorscher 7, 1994:
Jan Martijn Reemer, 2e opziener; van Mannheim, adjudant burgercavallerie 15 juni 1762, luitenant 19 juni 1764, ritmeester 24 febr. 1767, kapitein Oostzijdse burgerij 8 juni 1767, weesmeester 12 juni 1770, wordt schepen ald. 26 mei 1772, naar patria verlost 16 aug. 1774, tr. 1e (ondertr. Batavia 20 mei 1756) Maria Paulus (vroeger genaamd de vrije [inlandse] vrouw Rafia van Sawa), begr. Batavia 8 juli 1762; tr. 2e Batavia (ondertr. ald. 10 febr.) 1763 (echtsch. van tafel en bed uitgespr. Batavia 22 okt. 1796) Margaretha Magdalena Kern, van Batavia, begr. ald. 5 maart 1773, dr. van Jacob en de vrije [inlandse] vrouw Pieternella Pieters en wed. van Johannes Vos.


BRP13:
Anno 1763 11 april
Voor de eerste maal Avondmaal gehouden in de Nuwe Kerk, en zijn de volgende Leedematen toegevoegd: Gottlob Kern uyt Rochlitz in Saxen

Residentie Batavia, 3106 Kern, Johan Adam, 29 jr. (* ca. 1790), * Kampen, opp.r in 't hospitaal, aangekomen Java: 1811 woonachtig sinds: 1816


naar fragmenten Flikkenschild

zie ook: Stamreeks Flikkenschild

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Uitgevaren met de VOC - Verenigde Oost-Indische Compagnie

Familienaam Kern:

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 21 February 2012

This is an Antenna logo website