Parenteel (du) Castel - Rotterdam

zie Digitale stamboom, Gemeentearchief Rotterdamvermoedelijk een zus van Susanna:


Jean Gobijn, weduwnaar van Elisabeth Castel, wonend Raamstraat x Rotterdam 05-04-1671 geref. Pieternelle Smiths, jongedochter van Utrecht, wonend Buijten De Delfsepoort
Jan Gobeijn, weduwnaar van NN, x Hillegersberg geref. 03-05-1671 (van Rotterdam) Petronella Smits, jongedochter
uit dit 2e huwelijk: Jean Gobin ~ Rotterdam Waals 21-09-1672 get. Jean Cordelois en zijn vrouw Maria Castel
Pieternelletije Gerrets, Huisvrouw van Jan Gobijn, Rotterdam begraven 28-06-1674; overledene liet na 3 minderjarige kinderen; Kordeuage straet bij de Uagestraet [Wagestraat].
Geredt, zn. van Jan Gobijn en Pieternelle Geres ~ Rotterdam 17-07-1674; get. Baertie Gers
Kind van Jan Gobijn Rotterdam begraven 12-08-1674; Westwagestraet
Jean, zn. van Jean Gobin en Petronelle Smit ~ Rotterdam 20-05-1676; get. Jean Cordelois en zijn dochter Cornelie Cordelois
Rachel, dr. van Jean Gobin en Petronelle Smit ~ Rotterdam Waals 17-09-1679
Rachel, dr. van Jean Gobin en Petronelle Smit ~ Rotterdam Waals 29-03-1682; get. Pierre Gobin en Marie Gobin
Kind van Jan Gobijn Rotterdam begraven 15-06-1682; Cordenagestraet achter den barbijer
Pieternella, dr. van Jan Gobin en Pieternella Smidts ~ Rotterdam 09-04-1686 i.d. Kordewagestraet

Gerrith Gobijn, jongeman van Rotterdam, wonend: Korde Wagestraat x Rotterdam 13-12-1693/10-01-1694 Rachel Gerritz, jongedochter van Rotterdam, wonend: Korde Wagestraat
Wessel, zn. van Gerrit Gobijn en Rachel Gerrits Rotterdam remonstrants 10-04-1695; get. Lijsbet Wessels en Jan Gobijn

Overledene N.n. Nikole Jan Gobijn Rotterdam begraven 02-07-1651

Overledene Pieter Gobijn (weduwnaar) Rotterdam begraven 06-12-1665

Samuel, zn. van Jan Gobijn en Sara Gennij ~ Rotterdam geref 15-02-1667

Gijsbert Willemsz, jongeman van Rotterdam, wonend: Hoffstraat x Rotterdam 14/28-02-1672 Annetje Gobijns, jongedochter van Rotterdam, wonend: Raamstraat.
Gijsbertje, dr. van Gijsbert Willemsen en Annetje Gobbijn ~ Rotterdam 23-07-1673; get. Jan Gobbijn en Dirckje Jans


vermoedelijk een zus van Susanna:

zie Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht "Cordelois" te Rotterdam in De NL 1910 p.144-147


vermoedelijk een broer van Susanna:


Beatrijs van Castel
x Isack van de Vijver
en hun kinderen:
Abraham van de Vijver ~ Rotterdam 10 mei 1620
Reegaer van de Vijver ~ Rotterdam 21 maart 1627
Jannetje van de Vijver ~ Rotterdam 30 maart 1629
Neeltje van de Vijver ~ Rotterdam 11 september 1636
Gehuwd Overschie 8 september 1663 met Steeven Rangelrade, geboren, wesel, cuijper
Beatris ~ Rotterdam 7 september 1639


ONA = Oud Notarieel Archief, Rotterdam

Susanne, dr. van Abraham de Brae en NN, Rotterdam Waals 09-03-1670; get. Richard Wood en Susanne du Castel

Jacobus, zn. van Antony den Bonsert en Judith Casteel, Kralingen geref. 24-03-1709; get. Johannes Kasteel en Susanna Kasteel

Pieter, zn. van Antoni den Bonsert en Judik Kasteel, Rotterdam geref. 26-12-1717; get. Piter Wielemaker en Susanna Kasteert; Wonende Op het Oostende

Isaack, zn. van Jacob du Castel en Marija Roemer * Rotterdam 30-12-1642 geref. get. Isaack Vebra en de huisvrou van dhr Willem de Gier.

Eva Castel doopget. Rotterdam 11-11-1670

Isaack en Jacob du Castel, met nog anderen, allen reders van het schip De Spiegel, ONA 25/03/1646 Inv.nr.153 Aktenummer/Blz.380/549

Isaack de Castel ONA 03/09/1646

Guiullaem Eellant, coopman en zijn vrouw Eva van Castel benoemen elkaar tot hun erfgenaam. Als zij geen kinderen nalaten zal aan de familie van de eerststervende een legaat van 6000 gulden worden uitgekeerd. ONA testament 28/03/1661

Jacob du Castel ONA boedelinventaris 21/11/1690

Jeroen Ariens verkoopt aan Eva Castel, weduwe van Guilliam Eelants, geassisteerd door Pieter Kieckenpost, zijn huis aan de Santstraet, belast met 2 schulden, een van 300 gulden ten gunste van Jannetgen Cornelisdr, vroetmoer, en een van 300 gulden ten gunste van capitein Francois Gesschier, verder voor 750 gulden. ONA 07/02/1669

Eva Castel, laatst weduwe van Guilliaum Elants, verkoopt aan Daniel Roelants de Valois, grutter, het huisje aan de Zandstraet, gekocht van Jeroen Ariens, belast met 600 gulden, waarvan 300 toekomen aan Jannetgen Cornelisdr, vroetmoer, en 300 aan capitein Francois Gesschier, en verder voor 830 gulden. ONA 15/05/1669

erfgenamen van Annitge Heindricx, hun moeder, weduwe van Pieter Jansz van Castel verklaren .. ONA 23/05/1664

Inventaris van de goederen van Jacob de Castel, coopman, en zijn vrouw Maria Romer. Jacob is overleden op 21-10-1661. ONA 26/04/1663
De inventaris bevat op 5-12-1661 o.a.: - mannenkleding. Maria heeft die aan de kinderen gegeven, daarom is zij met de oom van de kinderen Isaack de Castel en de voogd Jacob Motte overeengekomen dat zij de door haar man geschonken juwelen mag behouden.
Walter Romer den ouden, overleden te Aecken, de schuld blijft voor Walter Romer de jonge.
De inventaris is opgemaakt ten overstaan van Maria Romer, weduwe van Jacob de Castel op 25-4-1663.

Pieter van den Helm en zijn vrouw Maria du Castel maken langstlevende testament. Zij wonen in de Hoogstraat bij de Franse kerk, Pieter is beddeverkoper. Mocht bij Pieter's overlijden zijn ouders Lieven van den Helm en Margareta van der Vijver nog in leven zijn .. ONA 07/03/1696

Castel, Leiden

Daniel Wastijn * Leyden rollenwerker x Leyden 16-09-1633 Lijsbeth Castel, beide wonend Oude Voldersgraft.

1659 Jacob Jansz Castel te Leiden schoolmeester

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Castel, Casteel, Kastel, Kestel
  2. Janssen
  3. van Osch
  4. de Vrijer

Terug naar begin

Updated: 29 januari 2011

This is an Antenna logo website