Parenteel de VRIJER / VRYER / VRIER / VREIJER - Rotterdam

zie Gemeentearchief Rotterdam: DTB & ONA.

zie Nakomelingen Jan Dircksz de VRIJER

Stamboom van het Rotterdamse geslacht de Vrijer. Rotterdam 1953. 86 p., index, Auteur T. van der Loos.
besproken in De NL 1954 p.32:
van dit geslacht, afstammende van Gerrit Jansz. de Vrijer, kassemaker en oudekleren-koper te Rotterdam, aldaar gehuwd in 1604, is nog een groot aantal nakomelingen te Rotterdam gevestigd, zodat men, zoals de titel trouwels aangeeft, van een typisch Rotterdams geslacht kan spreken. Een zeer groot aantal leden dezer familie, oefende het beroep van (hout)-zaagmolenaar uit; heden leven de afstammelingen van het geslacht in verschillende maatschappelijke geledingen. Als meest op de voorgrond getreden lid van het geslacht moet genoemd worden: prof. dr. M.J.A. de Vrijer, theol. doctor, hoogleraar te Utrecht.
Een drietal fragment-genealogien de Vrijer, niet aansluitende op het hier behandelde geslacht, besluiten, met een naamregister, dit aardige, 86 bladzijden tellende, boekje.


De eerste generaties (tentatief)


Maria, dr. van Cornelis de Vrijers en Grietge Wesels; get. Jan Dircksse de Vrijer en Maria Kassel, Rotterdam 26-02-1665

N.n., kind van Jan de Vrijer en Katelijntgen van Coesel; get. Bastejaan Arijens van Broek en Klaes Klaessen de Jong, Rotterdam 03-03-1650

Belij, dr. van Barent Jansz de Vrijer en N.n. N.n., Rotterdam 15-09-1630

Overledene Jan Cornelisz Vryer Rotterdam begraven 28-06-1626 Nieuwe haven; Bron: DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer

Jan Jacobsz de Vrijer x 13-11-1580, Dordrecht, met Mariken Symonsdochter

Cornelius nn (Vrijer), geboren in 1600, Wervershoof (4 generaties)

 • de VRIJER Katrijna, dr. van Arij de Vrijer en Trijntie van de Kassteele
  ~ Rotterdam 21-08-1746 geref.; get. Knelis Verheulen Katrijna van de Kasteele; wonend Lommerstraat

  ONA Rotterdam

  Aert Cornelisz alias de Vrijer, varendeman. zijn erfgenamen zijn: ONA 20/12/1613 - Willem Rokusz, Schryenwercker - Petergen Dircxdr, weduwe van Aecken Sybrantsz - Jan Cornelisz zijn broer Herentals ? Mient ?

  Aert de Vrijer, smalschipper ONA 22/03/1607

  Dirck Jans de Vrijer, schipper te Culemborch ONA 18/04/1634

  Gerhard RAPPARD, Heer van Aldenhoff (Kellen, Kleve) * Wesel 5 apr 1653 x Kleve (D) 22 okt 1680 Margaretha DE VRIJER * Kalkar 11 jul 1660. Op 11 dec 1702 overleden te Kleve (D), op de leeftijd van 42 jaar.
  http://www.faeton.nl/media/kwartieren%20_jvhd.doc

  NL 1979 p. 120
  Bernhard Jorssen, geb. Wesel 28 febr., ged. aldaar (W.K.) 10 maart 1687, koopman in wijnen te Amsterdam, aldaar 15 febr., begr. aldaar (N.Z.kapel) 27 febr. 1775
  tr. 1e Amsterdam (Waalse Kerk) 8 dec. 1715 Catharina Riethoorn, ged. Amsterdam (N.K.) 30 jan. 1692, aldaar 9 sept., begr. aldaar (N.K.) 14 sept. 1742, dr. van Willem Riethoorn en Aeltje Sluyters.
  tr. 2e Amsterdam (N.K.) 20 maart 1748 Emerentia de Vrijer, ged. Rotterdam 13 juli 1710, Amsterdam 28 okt. 1781, begr. aldaar (NZkapel) 2 nov. 1781, dr. van Dirck de Vrijer en Maria Clermont.

  NL 1902 p. 188 Jacobmina de R. (dr. van Jan de Roo, geb. binnen Belle in Vlaenderen, groot koopman aldaer, trout Mayke Minnen, mede van Belle), trout eerst Jacob de Vrijer, ten 2e. Pieter de Vinder, won bij Beijde verscheyde kindn.

  Gens Nostra 1987 p.491: 23.4.1624. Isaack de Vrijer te Brielle x Anneken van de Ge. . . eerder wed. van Gerrit de Bruyne geseyt Switser Gerrit, huis bij Rammekens verkocht. RA. Z. eil. 1277.

  Gens Nostra 1974 p.35: DE VRIJER-HERMSEN-SPAAN Gerrit de Vrijer, geb. Rotterdam 3.12.1805 ,overl. Den Helder 4.11.1868, zn. van Gerrit en Cornelia (van) Schrijn, tr. Geertrurda Hermsen, geb. Arnhem 22.9.1821, overl. Den Helder 22.8.1890, dr. van Fredrik en Gerharda Maria Spaan. Gevr. huw.datum en haar kwartieren.

  Terug naar begin

  Link naar overige parentelen
  Surname Index
  Links
  Contact information

  Index van Achternamen

  1. Janssen
  2. van Osch
  3. de Vrijer

  Terug naar begin

  Updated: 29 januari 2011

  This is an Antenna logo website