Parenteel Doncker

bron: Notariële akten Utrecht

bron: Doopregister Amsterdam

bron: GenVer / LDS

Het wapen van dit geslacht is doorsneden: 1. In zilver een rood getongde zwarte brakkenkop. 2. in zilver twee zwarte stijgbeugels-naast elkander. (Ned. Leeuw 1907 p.230)De Utrechtse theerandjes (ook theekantjes of té-kantjes) zijn reepjes van de ‘tafelcoekgens’ die als specialiteit golden van Koeckebackery van den dubbelden arend in de Utrechtse Schoutensteech (Schoutenstraat). In 1726 vestigde Willem Doncker daar zijn bakkerij die zelfs tot in Amsterdam populair werd. Andere bakkers probeerden met vergelijkbare koeken aan de haal te gaan, maar dat kwam op een gerechtelijk verbod te staan. De basis voor de theerandjes waren de ‘hylikmakers’ (huwelijkmakelaars), grote geglazuurde koeken met oranjesnippers en sukade die een jongen kocht voor het meisje waar hij een oogje op had. Bakkerij Den dubbelden arend heeft nog tot 1989 theerandjes gebakken en verkocht. bron: Volkskrant 07 april 2007


Barbara LERMS (LARREMS, LEERENS, LERUS)
~ Utrecht 20-10-1700
begr. Utrecht 08-01-1767
dr. van Willem LERMS en Eva DONCKER
x Utrecht 13-02-1739 Philippus SWANINK (SWANINCK) (Flip, Philip)
Philippus Swanink weduwnaar van Maria de Voes wonend Geertesteeg huwt Barber Leerens wonend Jufferstraat in de Domkerk gereformeerd predikant J.S.van Davenvelt ),
uit dit huwelijk:
Pieter Janszoon Philip SWANINK (SWANING) 1739-1827
Eva SWANINK (SWANINCK) 1742-1807


Sibilla Elisabeth Swaen (Aarts)
~ Utrecht (Catharijnekerk, Ger.) 17-11-1710
begr. Utrecht (Buurkerk) 17-01-1784
dr. van Samuel Aartz en Isabella Doncker
x Petrus (Pieter) Straetman
uit dit huwelijk:
Christoforus (Christoffel) Straatman 1750-1827

Jan Doncker.
x Neeltje Cornelis, en hun kinderen:
Lijsbeth Jans Doncker, geboren op 11 november 1663, Streefkerk, overleden.
x Lopik 27-11-1692 met Thomas Arijens van Oostrum, geboren in 1671, Jaarsveld, overleden.
Marrigje Jans Doncker, geboren op 20 maart 1667, Streefkerk, overleden in 1723 (leeftijd bij overlijden: 56 jaar oud).
x Lopik 02-03-1690 met Eerst Ariensz van Oostrum, geboren, Meerkerkerbroek, gedoopt op 20 januari 1670, Meerkerk, overleden op 26 maart 1751, Lopik (leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 81 jaar oud).

Jan Doncker 1648-
x Aeltje Jans (1654-) Kinderen
Berber Jans De Haan (ook genaamd Doncker) (1680-)

Maria Donckers
x 04-08-1644 Johannes Gerardi van Asten, zn. van Johannes Gerardi van Asten x (1) 1636 Maria van Thulden (1614-????)

Utrecht 23-07-1679 Schenking van huisraad en juwelen Donateur: Cornelia Clocken, lest wed. Willem Doncker, in leven advocaet hof van Holland, Woonplaats: Utrecht, Niewegraft by St Jeronimusschool Donataris: Thomas Doncker, zoon

VOC opvarenden:
Johannes Doncker uit Uijtregt; in dienst 11-01-1711 als matroos; met schip Brug aankomst Batavia 21-09-1711; overleden 11-07-1714


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 16 February 2009

This is an Antenna logo website