Parenteel Laats, Bergen op Zoom / Breda (1600-)

bron: Doop- en huwelijksregister Rhenen

bron: Doop- en huwelijksregister Veenendaal

bron: J.K. Roghair. Genealogie Roghair. Een oud Rhenens geslacht. 's-Gravenhage, 1994 (bibliotheek CBG).

bron: De Nederlandse Leeuw 1919 Jrg. (37) XXXVII p.195, nav vraag Laats (XXXVII, 129)

bron: DTB regio Eindhoven

bron: archief Eemland (Amersfoort)

bron: DTB Ochten (vanaf 1690): Het Gelders Archief, Arnhem.

bron: Regionaal Archief Rivierenland te Echteld: Molendam 30, Ochten, tel 0344-641644 - Geopend elke vrijdag, na afspraak met Tiel (tel. 0344-612230)

bron: Regionaal Archief Gorinchem

bron: archief Breda

Laats

Laatszie nakomelingen van Simon Laats

zie nakomelingen van Hendrick Laats

zie genealogie van Alphen

zie NP 44 1958 p. 32-33 en 46


Parenteel van Alphen - Laats


De Nederlandse Leeuw 1919 Jrg. (37) XXXVII p.195, nav vraag Laats (XXXVII, 129):
Omtrent de afkomst der familie Laats is niet veel bekend. In mijn collectie aanteekeningen betreffende Nederl. predikanten komen de volgende mededeelingen voor:
Simon Laats werd als kandt. aangesteld tot leger- en vlootpredikant 1673. Op den 4 Febr. 1676 beroepen te Budel en Gastel, bevest. 1 Maart l676. Overleden 22 Nov./2 Dec. 1716 (o. en n. st.). Had o.a. twee zoons, Martinus en Cornelis, en een dochter Johanna.
a. Martinus Laats, als kandt. bev. te Vuren en Dalem 1686, te Ochten 10 Oct. 1688. Overleden 19 Sept. 1726. Gehuwd met Catharina Borr, uit Zalt Bommel, bij wie:
aa. Johannes Marcus Laats, geb. te Ochten 1690, als kandt. bev. te Garneren 1715, te Asperen 17 Juli 1718, te Klundert 6 Nov. 1736 en daar overleden 8 Febr. 1737.
bb. Paulus Anthonius Laats, geb. te Ochten 1 Oct. 1702 als kandt. bev. tot adjunct te Bladel 24 Oct. 1728, te Bakel 6 Juni 1734, te Waalre 9 Dec. 1736, overl. 26 April 1746. Levensb. in de Boekzaal. Gehuwd met Martina Freen.
b. Cornelis Laats, geb. te ? 25 Januari 1673, werd als prop. bev. te Waddingsveen 1696 of '97 en is aldaar overleden 6 Mei 1722. Hij huwde 1e te Waddingsveen 17 Nov. 1700 met Helena de Jongh j.d. van Noord- Waddingsveen ;- daarna te Nieuwveen 4 Sept. 1703 met Cornelia Snaperus, dochter van Ds. Henricus. Een vermoedelijke zoon uit het tweede huwelijk was,
aa. Henricus Jacobus Laats, als kandt. bev. te Budel en Gastel 29 Nov. 1733 en aldaar overl. 23 Juli 1779. zijn zoons waren:
aaa. Jacobus Laats, geb. te Budel, als kandt. bev. te Leende 3 Mei 1761, te Son en Breugel 3 Nov. 1771, Boxtel 13 Juli 1783, overleden 8 Juni 1789.
bbb. Adrianus Johannes Laats, als kandt. bev. te Lommel 1777, te Budel en G. 6 Dec. 1779. Overl. 1822. Sedert 1804 bediende hij ook Maarheeze en Surendonk.
c. Johanna Laats, woonde bij haar broeder te Waddingsveen en huwde aldaar als j.d. op den 2 Juli 1703 met Ludovicus van der Groe j.m. geb. te Amsterdam in 1672, Predt. te Zwammerdam 1702, overleden 23 Juli 1711.
Ouders van den bekenden predikant Theodorus van der Groe.
Zie nog een en ander betreffende Laats in Navorscher II, 112; XXXI, 264 ; - en Herald. Bibl. 1882, bl. 281.
Alphen a/d R. W.M.C. Regt.

Laets. (XXXVII, 129). Simon Laets, geb. Breda 1638, student Groningen 1666, Leiden 1661, predikant leger en vloot 1673, Budel 1676, overl. 22-11-1715.
Zijn kleinzoon : Henricus Jacobus Laets, geb. den Bosch 1711, student Leiden 1728, predikant Budel 1733, overl. 23-07-1779.
Amsterdam. A. B. v. d. VIES

Navorscher II, 112

Navorscher XXXI, 264-265

VRAGEN. Johannes Latius. Dat deze auteur (in 1617) van een werk tegen de Pelagianen, wien door de Geldersche synode het schrijven eener kerkgeschiedenis van 1600 af, zou worden opgedragen, geenszins een persoon kan wezen met Joh. Episcopius († 1620 als pred. te Geertruidenberg): is Nav. XXVI, 109, kort en bondig aangetoond. Evenmin kan "Latius" een pseudoniem zijn. Zou men dus hier niet aan een lid der familie Laats mogen denken, die zeker éénen Gelderschen predikant, misschien meerdere, opgeleverd heeft ? De oudere Latijnsche naam "Latius" is dan later in "Laats" overgegaan. Ons is bekend een Martinus Laats, sedert 1685 pred. te Vuren en Dalem, ber. 10 Oct. 1688 te Ochten, — beroep geapprobeerd 22 Oct., 15 April 1689 lid der classis van Tiel. Hij verzocht 8-9 Sept. 1721 den bijstand der classis-broederen in 't prediken, daar hij door een beroerte getroffen was, en dankte in de Tielsche classisvergadering van 13-14 Sept. 1722, wegens zijne herstelling, voor de bewezen diensten. In het kerkeraadsarchief ter plaatse komt hij het laatst voor als onderteekenaar der diaconale rekening van 14 Juni 1723. April 1725 was hij nog in leven, schoon buiten staat van dienst, weshalve ter classicale vergadering van 16-17 April een ouderling zijner gemeente naar Tiel werd afgevaardigd; doch moet tusschen 5 Maart en 6 Mei 1726 overleden zijn, Johanna Catharina Bor als weduwe achterlatende, die tusschen 3 Mei en 12 Sept. 1740 te Ochten kwam te sterven. Martinus Laats had Simon L. tot vader. Was deze ook predikant ? De familienaam is nog niet uitgestorven; H. Ledeboer, geb. Laats, te Samarang, schonk 21 April 1881 de geboorte aan eene dochter. J. A.

Herald. Bibl. 1882, bl. 281.


Maria Elisabeth Laats; met attestatie van Ochten 29/06/1711; met attestatie naar Amersfoort 30/09/1714.

Henrica Laets; met attestatie van Boxmeer 06/04.1823; met attestatie naar Woudenberg 00/00/1843.

18-1-1754, verpacht aan Willem Lambertse van Elst (te Lienden) en Dirkje van Wijk een huis, boomgaard en bouwland (8 hont groot) te Verhuijsen.
Ten oosten grenzend aan Gabriël van Serante, ten westen aan advocaat Altena, ten zuiden aan de heer Van Brienen en de weduwe Simon Laats en ten noorden aan de Bandijk.
Vanaf mei 1754 voor een periode van dertig jaar op de voorwaarden van goed onderhoud van de vloer, het glas en de boomgaard (tijdig bomen uitrooien).

 • LAATS Catharina Adriana
  ~ Maastricht
  x Budel 20-11/05-12-1802 Jan Willem van Blydenbergh
  ~ Batavia

  Hendricus Laets x Oudenbosch 18-06/06-07-1674 RK Barbara van Aert

  Hendrik Jacob Laats (* Leeuwarden, wonend Helmond) x Uden 06-05/00-06-1809 Louisa Maria Magdalena van Noord (* Deurne; wonend Deurne)

  Lidmatenregisters Hervormde Gemeente Amersfoort ..-12-1714 met attestatie Laats Hendrica

  Joseph Laats * Gastel bij Budel ca. 1757
  x Veen (Aalburg (NB) 28-06/22-07-1787 Hendrika Arnoldus Bax, dr. van Arnoldus Aertsz Bax (1722-1804) en Jenneke Hendriks Straver (1728-)
  ~ Veen (Aalburg (NB) 30-03-1766

  Godefridus Godefridus Laets, geboren circa 1680, Breda (NL), gestorven voor 1770, Breda (NL).
  Gehuwd met Digna Digna van de Bosch, geboren circa 1680, Breda (NL), gestorven voor 1770, Breda (NL), en hun kinderen:
  Sebastiani Godefridi Bastiaan Laets, geboren op 2 november 1705, Breda (NL), gestorven voor 1800, ?. Gehuwd met Cornelia Sebastiani Cornelia Croonenburgh, geboren circa 1710, Dongen (NL), gestorven op 25 maart 1793, Dongen (NL), begraven op 27 maart 1793, Dongen (NL) (leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 83 jaar oud), en hun kinderen:


   Maria Sebastianus Maria Laets, geboren op 2 maart 1732, Breda (NL), gedoopt op 2 maart 1732, Breda (NL), gestorven voor 1820, ?. Gehuwd op 4 september 1757, Dongen (NL), met Gisbertus Arnoldus Gijs van Mierlo, geboren circa 1755, Dongen (NL), gestorven voor 1840, ?.
   Gerardus Gerard Laets, geboren op 21 februari 1734, Breda (NL), gedoopt op 21 februari 1734, Breda (NL), gestorven voor 1830, ?.
   Godefridus Godfried Laets, geboren op 20 mei 1740, Dongen (NL), gedoopt op 20 mei 1740, Dongen (NL), gestorven voor 1830, ?.
   Michael Michael Laets, geboren op 15 oktober 1742, Dongen (NL), gedoopt op 16 oktober 1742, Dongen (NL), gestorven voor 1830, ?.
   Anna Elisabeth Anna Laats (Laets), geboren op 25 april 1745, Dongen (NL), gedoopt op 26 april 1745, Dongen (NL), gestorven op 11 juni 1802, Breda (NL), begraven op 14 juni 1802, Breda (NL) (leeftijd bij overlijden: 57 jaar oud). Gehuwd op 6 januari 1765, Breda (NL), met Leonardus Lendert van Gastel, geboren op 23 mei 1742, Breda (NL), gestorven op 6 juli 1823, Breda (NL), begraven op 9 juli 1823, Breda (NL) (leeftijd bij overlijden: 81 jaar oud).
   Adriana Adriana Laets, geboren op 3 september 1748, Dongen (NL), gedoopt op 4 september 1748, Dongen (NL), gestorven voor 1840, ?. Gehuwd met Wouterus Wouter van Es, geboren circa 1745, Dongen (NL), gestorven voor 1840, Dongen (NL), herbergier.

  Elisabeth Elisabeth Laets, geboren op 25 oktober 1706, Breda (NL), gedoopt op 26 oktober 1706, Breda (NL), gestorven voor 1800, ?.
  Augustinus August Laets, geboren op 1 januari 1709, Breda (NL), gedoopt op 2 januari 1709, Breda (NL), gestorven voor 1800, ?.
  Maria Anna Maria Laets, geboren op 30 december 1714, Breda (NL), gedoopt op 1 januari 1715, Breda (NL), gestorven voor 1800, ?.
  Joannes Jan Laets, geboren op 4 juli 1716, Breda (NL), gedoopt op 4 juli 1716, Breda (NL), gestorven voor 1800, ?.  Simon Wouters, zn. van Caspar Wouters en Margariet Laats ~ Budel 15-04-1696 NG
  Simon Laats begr. Budel 10-03-1682 NG


  Ariaan Adams van Iersel x Maria Laats Oudenbosch 14-07-1674 NG
  Jan Wilmsen van der Ven x Cateleijn Wouter Laats Etten-Leur 17-06-1680 NG
  Marcus van der Vooren, zn. van Heijndrick van der Vooren en Christina Laats Get. Elysabeth Laats en Aeltjen Wittermans, Bergen op Zoom 05-09-1687 NH
  Guiljam Laats x Adriana Jansen van Roij Nispen 21-08-1693 / Roosendaal 20-09-1693
  Cornelis Rovers x Roosendaal 12/27-07-1704 Chatarina Laats
  Godefridus Laats x Roosendaal 04/25-01-1705 Dingena van den Bos
  Theodorus Laats x Roosendaal 09/27-02-1707 Pieternella Thomassen Potters
  Johannes Laats x Roosendaal 10/26-05-1709 Anna Mangelaars NG
  Henricus Laats, zn. van Jacobus Laats en Arnoldina Welman 's-Hertogenbosch 16-02-1710
  Maria Laats, dr. van Joannes Laats en Anna Mangelaers Roosendaal 22-03-1710 RK
  Lijsken Jan Laats begr. Leende 10-11-1711
  Dirck Jan Laats begr. Leende 09-12-1712
  Susanna Laats, dr. van Jacobus Laats en Arnoldina Wellemans 's-Hertogenbosch 13-01-1713
  Jacobus Laats x Vught 03-11-1715 Paulina ASPEREN NG
  Jakobus Laats x Oudenbosch 15-11-1716 Martijntje Jansse Verbesems NG
  Theodorus Laats, zn. van Jacobus Laats en Martina Verbessen Oudenbosch 17-08-1718 RK
  Peeter Boogers x Breda 05-08-1719 / Princenhage 20-08-1719 RK Catharijna Cannebout (Eerdere man William Laats)
  Petrus Laats, zn. van Johannes Laats en Maria Willems Get. Adriaan Peter Stoffels en Catlina Peter Stoffels Budel 23-11-1721 NG
  Katharina Cornelia Laats vr.v. Joh. Engelbert begr. Klundert 15-10-1736

  Terug naar begin

  Link naar overige parentelen
  Surname Index
  Links
  Contact information

  Index van Achternamen

  Terug naar begin

  Updated: 16 July 2009

  This is an Antenna logo website